Just nu i M3-nätverket
Jump to content

WinUpdate


jeeves

Recommended Posts

Hej!

Jag har fått problem att ladda ner och installera nya uppdateringar från WinUpdate. Jag har bifogat en logg, som jag hoppas någon av er kan kika på och tala om, om det är något fel, som kan åtgärdas! Det är enbart uppdateringar från Winupdate, som jag inte kan ladda ner! Alla andra fungerar!

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:29:45, on 2005-01-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\SRVLOAD.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\PROGRAM\DAP\DAP.EXE

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\hjt\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.handelsbanken.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.handelsbanken.se/x£

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [startl.exe] "C:\Program\LingoCom\startl.exe" ###

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [siS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRAM\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [startl.exe] "C:\Program\LingoCom\startl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRAM\DAP\dapextie.htm

O9 - Extra button: Translate - {87680762-4A83-11B4-885B-0000E8ECA40F} - C:\Program\LingoCom\Translator.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: LingoWare Translator... - {87680762-4A83-11B4-885B-0000E8ECA40F} - C:\Program\LingoCom\Translator.lnk

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?319

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6ECD193-16D3-4208-8A1B-EBB73675D4B6}: NameServer = 195.67.199.30 195.67.199.31

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Antispam Server Service - Unknown - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service - Unknown - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service - Unknown - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre - Unknown - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt - Unknown - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service - Unknown - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

O23 - Service: Reset 5 - Unknown - C:\WINDOWS\system32\srvany.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

Mvh Hans

 

Link to comment
Share on other sites

Har du prövat att installera manuellt från:

http://windowsupdate.microsoft.com/

 

Kan du ge en noggrannare beskivning av problemet? Kommer det något felmeddelande?

 

 

Sverige, Finland, Frankrike och Nederländerna anklagas av EU-kommissionen för att favorisera Intel vid upphandling av datorutrustning.

 

Amd 64 3000+ MSI K8T Neo FIS2R 2x512mb DDR400 Club3d 9600xt Maxtor 80gb ATA/133 xp sp2

 

Link to comment
Share on other sites

Hej celloman_2 o tack för snabbt svar!

Det står efter varje uppdatering misslyckades och följande felruta kommer, den gick inte att kopiera in så jag har skrivit, vad som står i den:

I den blå marginalen överst:

"NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe" och texten under ""Korrigeringsfilen kan inte installeras av tjänsten Windows Installer eftersom progammet som ska uppgraderas kanske saknas eller för att korrigeringsfilen kanske är avsedd att uppdatera en annan version av av programmet. Verifiera att programmet som ska uppgraderas finns på datorn och att du har rätt korrigeringsfil".

Jag skall tillägga, att jag har haft kontakt med Daniel /systemenginer/ på Microsoft. Han har skickat mig flera sidor med åtgärder, som jag skulle göra, men nu har jag gjort allt han kunde komma på och det har inte hjälpt!

Det som jag tycker är så konstigt är, att alla andra program på Internet har jag kunnat ladda hem o installera! Det är enbart WinUpdate, som inte fungerar!

Hur gör jag, för att manuellt ladda hem och installera? Tyvärr är jag dålig på datorer!!

Mvh Hans

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det verkar vara så att problemet endast orsakas av en viss uppdateringsfil, d.v.s. en hotfix till microsofts ".net framework".

 

Gå till http://windowsupdate.microsoft.com/.

Vänta att sidan laddat färdigt (kan ta en tid) och välj sedan "snabb installation". Låt programmet söka igenom datorn och undersök sedan listan av de nödvändiga uppdateringarna. Se om du hittar uppdateringen av ".net framework" och bocka av denna uppdatering. Sedan är det bara att låta programmet installera resten av uppdateringarna.

 

Troligen har det uppstått något fel i .net framework. Du kan försöka att ta bort programmet från "lägg till/ta bort program" och installera uppdateringarna på nytt. .Net är dock inte så viktigt för datorn och har inget med säkerhet att göra.

 

Sverige, Finland, Frankrike och Nederländerna anklagas av EU-kommissionen för att favorisera Intel vid upphandling av datorutrustning.

 

Amd 64 3000+ MSI K8T Neo FIS2R 2x512mb DDR400 Club3d 9600xt Maxtor 80gb ATA/133 xp sp2

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...