Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Seg dator!


`Miraculous´

Recommended Posts

`Miraculous´

Hallo!

 

Den senaste tiden tycker jag att min dator har varit lite väl seg. Ifall det finns nån som skulle ha lust att tyda min Hijack logg å se om allt e i sin ordning skulle jag bli glad.

Undrar sen också vad man kan göra för att underhålla datan/ göra den snabbare, utöver diskfragmentering osv.

 

Här är iaf loggen:

 

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:45:45, on 2005-01-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

C:\Program\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\Program\Norton Personal Firewall\SymProxySvc.exe

C:\Program\Norton Personal Firewall\NISSERV.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Norton Personal Firewall\IAMAPP.EXE

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Trust\Ami Mouse 250S Cordless\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\Jakob.STIERNST-M0RG27\Mina dokument\Spel & Musik\Winamp\winamp.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\HjT\HiJackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com'>http://login1.telia.com/'>http://login1.telia.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://login1.telia.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE_Window_Title

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://login1.telia.com;http://10.0.0.6;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CWebDirObj Object - {C003C49F-53E4-4A72-B7D6-0B2B9997392F} - C:\WINDOWS\webdir.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\Program\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Personal Firewall\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C46 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C46 Series" /O6 "USB002" /M "Stylus C46"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Spel & Musik\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O4 - Global Startup: NetMedia.lnk = C:\Program\NetMedia\Versato.exe

O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://login1.telia.com

O16 - DPF: {127698E4-E730-4E5C-A2B1-21490A70C8A1} (CEnroll Class) - https://www.skandiabanken.se/CertControl/5.131.3659.0/xenrlinf.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InCD File System Service - AHEAD Software - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Personal Firewall Service - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Personal Firewall\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Personal Firewall Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Personal Firewall Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Personal Firewall\SymProxySvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: win32 regedit32 - Unknown - C:\WINDOWS\System32\msn33.exe (file missing)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

dessa program autostartar enligt mej helt i onödan.

 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Spel & Musik\Winamp\winampa.exe

O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

 

tycker du som jag så sätter du en bock framför dom och klickar på fix checked

 

Link to comment
Share on other sites

`Miraculous´

Stort tack för hjälpen!

Gjorde det du rekommenderade å tror nog att datan är snabbare i uppstarten nu.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...