Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Krash


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

TJenare, Kan börja med att säga att datorn krashar titt som tätt .internet stänger av sig själv, datorn är fortfarande på men den är helt låst. Datorn är inte övehetted , ligger under 50 grader! Har sökt efter virus och annat med housecall på nätet och med adaware! Jag hade 2 virus men dom fick jag bort. Vad kan det då vara?

Här får ni en hijack logg också

 

 

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 15:08:39, on 2004-12-26

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

F:\mIRC\mirc.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Johan R\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: CleanMyPC Popup Blocker - {7A9BC6B1-7F27-47c6-A66D-13582E81E537} - C:\Program\CleanMyPC Popup Blocker\CleanBHO.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: CleanMyPC Toolbar - {04164EC4-1E48-4279-818E-3721931E7636} - C:\Program\CleanMyPC Popup Blocker\CleanBar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [bitComet] "C:\Program\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [steam] E:\games\Valve\Steam\\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101395267214

O16 - DPF: {706F3805-27D7-478D-80E5-E25D2BB030B3} (VacPro.internazionale_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/internazionale_ver3.CAB

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-se/se/games3.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_02) -

O18 - Filter: text/html - {86F7FA7F-AC6D-464C-8974-F6693E6DADCB} - C:\Documents and Settings\Johan R\Lokala inställningar\Application Data\microsoft\internet explorer\V0.26.dat

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

 

[inlägget ändrat 2004-12-26 15:08:53 av Zubzero]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...