Just nu i M3-nätverket
Jump to content

nusackar den igen,.hijacklog


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

har formaterat och installerat brandvägg, kört virusprogram och ändå är det nåt som stör här..

 

stängde av all trafik och körde hijacken

 

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 14:30:18, on 2004-12-12

Platform: Windows 2000 SP3 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program\hijack\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com/

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

 

tacksam för hjälp..

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...