Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Bort med verktygsfält?


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Har ett verktygsfält i nedre kanten på skrivbordet och ett i övre raden, bägge oönskade. Kan någon berätta hur jag gör för att få bort dem? skickar den här logfilen och hoppas den är till hjälp.

 

 

Logfile of HijackThis v1.98.1

Scan saved at 04:00:03, on 2004-11-09

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\program\intern~1\iexplore.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.leeikoasicopjw.net/UfZUFAlQA9L11ZsEOiTbb8zz9rotp/P/RLycyeyIrSngWhaWnDnYkoCeWusOdMbM.asp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DASHINSIDEDEFAULTLESS] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Meal Info Dash Inside\blah option.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [jumpactive] C:\DOCUME~1\Lena\APPLIC~1\SHOWFU~1\wipeexitfast.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {0B682CC1-FB40-4006-A5DD-99EDD3C9095D} (vbiewer control) - http://www.thepaymentcentre.com/build/vbiewer.cab

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=fe1b8343e1e5d85f39954aa41381e7cca12a97866abd80fa29db30cb542d3f5c898be7fc864a8a4beb648d63664c5d9fb0155193c5ba3a5bc309f167aa6e610e0c:f447e424559947740943a6e253a2dae7

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera via Kontrollpanelen

 

MessengerPlus3

 

Skapa en ny mapp på C:/ och placera HijackThis.exe dit så C:/HjT/HijackThis.exe

 

 

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.leeikoasicopjw.net/UfZUFAlQA9L11ZsEOiTbb8zz9rotp/P/RLy

cyeyIrSngWhaWnDnYkoCeWusOdMbM.asp

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DASHINSIDEDEFAULTLESS] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Meal Info Dash Inside\blah option.exe

O4 - HKCU\..\Run: [jumpactive] C:\DOCUME~1\Lena\APPLIC~1\SHOWFU~1\wipeexitfast.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=fe1b8343e1

e5d85f39954aa41381e7cca12a97866abd80fa29db30cb542d3f5c898be7fc864a8a4beb648d63664c5d9fb0155193c5ba3a5bc309f167aa6e610e0c:f447e424559947740943a6e253a2dae7

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCent

ralInitialSetup1.0.0.8.cab

 

 

Starta sen i felsäkert läge sök och ta bort om du hittar

 

"C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

- ta bort Messenger Plus! 3 mappen

 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Meal Info Dash Inside\blah option.exe

- ta bort Meal Info Dash Inside mappen

 

C:\DOCUME~1\Lena\APPLIC~1\SHOWFU~1\wipeexitfast.exe

- ta bort SHOWFU~1 mappen

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest idgadmin

 

tack så väldigt mycket

nu är verktygsfälten borta

skickar en ny logfil från hijacken

 

 

Logfile of HijackThis v1.98.1

Scan saved at 12:55:14, on 2004-11-20

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\hijack\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.dfxiioxakvphymxuxzw.net/UfZUFAlQA9L11ZsEOiTbb8zz9rotp/P/RLycyeyIrSl4yKaH7R98O4CeWusOdMbM.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/Default.asp

O4 - HKLM\..\RunOnce: [CloudUninstall] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C "C:\DOCUME~1\Lena\LOKALA~1\Temp\CloudUninst.bat"

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...