Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med datorn (hijack this)


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Hej

 

Har nyss skaffat riktigt bredband från BBB, och har lite problem med datorn. När jag kör explorer så kan jag inte gå in på vissa sidor utan de blir helt vita och det står "done" nere i vänstra kanten helt plötsligt.

 

Sedan arbetar min dator mycket hårt, processorn går på högvarv så jag misstänker att något elakt nässlat sig in i datorn.

 

Sen när jag ska starta notepad-filer så öppnas explorer och det kommer upp en casinohemsida istället. Något skumt är i görningen.

 

Skulle någon kunna kolla min logg och se vad som är fel? Jag har kört adaware...

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 08:50:13, on 2004-11-06

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\SVCHOST.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe

C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe

C:\sp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realevent.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\Jag\Desktop\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/default.asp?Ath=f

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lookfor.cc?pin=29126'>http://lookfor.cc?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lookfor.cc?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://home.netscape.com/bookmark/7_1/home.html"); (C:\Documents and Settings\Jag\Application Data\Mozilla\Profiles\default\aier2klz.slt\prefs.js)

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Jag\Application Data\Mozilla\Profiles\default\aier2klz.slt\prefs.js)

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {2E65A557-173C-4DE9-860B-28FC5CACA542} - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1.WIN\APPLIC~1\Setup\Setup.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\PROGRA~1\ICQ\ICQNet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DevconDefaultDB] C:\WINDOWS\READREG /PSCONV={NO} /NO_DEFPS

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sVCHOST] C:\WINDOWS\system32\dllcache\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\SVCHOST.EXE start

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe

O4 - HKCU\..\Run: [cnet] "C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe" -s cnet -q

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe" -turbo

O4 - HKCU\..\Run: [sp] C:\sp.exe

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe

O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Get It With Kontiki - res://C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll/201

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: ICQ Pro (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ (HKLM)

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.05p.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://www.free32.com/POP.CHM::/sp.exe

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\explorer.cab

O16 - DPF: {706F3805-27D7-478D-80E5-E25D2BB030B3} (VacPro.internazionale_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/internazionale_ver3.CAB

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skapa en ny mapp på C:/ och placera HijackThis.exe dit så C:/HjT/HijackThis.exe

 

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126'>http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lookfor.cc?pin=29126'>http://lookfor.cc?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lookfor.cc?pin=29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://lookfor.cc/sp.php?pin=29126

O2 - BHO: (no name) - {2E65A557-173C-4DE9-860B-28FC5CACA542} - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1.WIN\APPLIC~1\Setup\Setup.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\SVCHOST.EXE start

O4 - HKCU\..\Run: [sp] C:\sp.exe

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe

O15 - Trusted Zone: *.05p.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://www.free32.com/POP.CHM::/sp.exe

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\explorer.cab

O16 - DPF: {706F3805-27D7-478D-80E5-E25D2BB030B3} (VacPro.internazionale_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/internazionale_ver3.CAB

 

 

 

Efter det ladda ner nyaste Hijack och skicka en ny logg.

 

http://koti.mbnet.fi/pattaya1/HijackThis.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Tack för hjälpen. Här är den nya filen:

 

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 12:00:50, on 2004-11-06

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\SVCHOST.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe

C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe

C:\sp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realevent.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\hjt\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/default.asp?Ath=f

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://home.netscape.com/bookmark/7_1/home.html"); (C:\Documents and Settings\Jag\Application Data\Mozilla\Profiles\default\aier2klz.slt\prefs.js)

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Jag\Application Data\Mozilla\Profiles\default\aier2klz.slt\prefs.js)

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: ZIBho Class - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\PROGRA~1\ICQ\ICQNet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DevconDefaultDB] C:\WINDOWS\READREG /PSCONV={NO} /NO_DEFPS

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sVCHOST] C:\WINDOWS\system32\dllcache\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe

O4 - HKCU\..\Run: [cnet] "C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe" -s cnet -q

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe" -turbo

O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Get It With Kontiki - res://C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll/201

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Sätt dolda filer synliga titta här hur man gör

 

http://www.xtra.co.nz/help/0,,4155-1916458,00.html

 

 

Avsluta dom här processer

 

C:\WINDOWS\SVCHOST.EXE

C:\sp.exe

 

 

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [sVCHOST] C:\WINDOWS\system32\dllcache\svchost.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

 

 

Starta sen i felsäkert läge sök och ta bort

 

C:\WINDOWS\SVCHOST.EXE

C:\sp.exe

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Tack.

 

Tyvärr kommer den där casinosidan upp varje gång jag startar en notepad-dokument. Här är min logg igen:

 

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 13:25:35, on 2004-11-06

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe

C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\hjt\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/default.asp?Ath=f

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://home.netscape.com/bookmark/7_1/home.html"); (C:\Documents and Settings\Jag\Application Data\Mozilla\Profiles\default\aier2klz.slt\prefs.js)

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Jag\Application Data\Mozilla\Profiles\default\aier2klz.slt\prefs.js)

O2 - BHO: ZIBho Class - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\PROGRA~1\ICQ\ICQNet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DevconDefaultDB] C:\WINDOWS\READREG /PSCONV={NO} /NO_DEFPS

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe

O4 - HKCU\..\Run: [cnet] "C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe" -s cnet -q

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe" -turbo

O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Get It With Kontiki - res://C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll/201

O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...