Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Modemkapning logg


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Hej!

Mitt mdem har blivit kapat och jag försöker fixa problemet. Jag har läst en del inlagor i forumet men behöver någon som kollar den loggfil jag fått fram med hjälp av hijackthis.

Så här ser den ut:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 22:34:35, on 2004-10-19

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe

C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program Files\Dell\AccessDirect\DadTray.exe

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\explorer.exe

C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe

C:\Program Files\Tablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Henrik\Desktop\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.symantec.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\WINDOWS\SYSTEM32\explorer.exe -go -c10 -w

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\E_SRCV02.EXE

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Tablet.lnk = C:\Program Files\Tablet\TabUserW.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\explorer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F7A56FF6-C09A-4DF9-A224-30B8E8926E87}: NameServer = 213.150.135.211 213.150.135.210

 

Jag skulle bli så otroligt tacksam för hjälp.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

har du scannat med norton, gör det för

detta är nämligen en trojan.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\explorer.exe

men inte säkert den har med ditt problem att göra

 

-------------------------------------------------

 

den går även att ta bort om manuellt om du vill:

 

stäng internet och bocka för dessa i hjt

 

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe

 

O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\WINDOWS\SYSTEM32\explorer.exe -go -c10 -w

 

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\explorer.cab

 

ta sen bort

 

C:\WINDOWS\SYSTEM32\explorer.exe

powerreg schedulerv2.exe

(du måste ev starta i felsäkert läge för att få bort de)

 

 

[inlägget ändrat 2004-10-20 00:22:40 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Halleluja! det verkar ha fungerat. Detta trots att jag inte fann någon powerreg schedulerv2.exe.

Konstigt att Norton inte hittade trojanen. Jag scannade hela system 32 med en nyuppdaterad Norton utan resultat.

Jag skickar med en ny logg. Det verkar som om man skall göra det.

 

Tack så jätte mycket för hjälpen. Jag är mycket tacksam.

/Henrik

 

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 13:37:31, on 2004-10-20

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\pctspk.exe

C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program Files\Dell\AccessDirect\DadTray.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe

C:\Program Files\Tablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Henrik\Desktop\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.symantec.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\Dell\AccessDirect\dadapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\E_SRCV02.EXE

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Tablet.lnk = C:\Program Files\Tablet\TabUserW.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Jag hittade powerreg schedulerv2.exe.

fast den låg i C:\WINDOWS\Prefetch. Skall jag ta bort den??

 

Vad gäller poängbedömningen av ditt inlägg så blev det bara 1 för jag fattar inte hur man gör för att ge fler pinnar.

Med vänligaste hälsningar/Henrik

 

Link to comment
Share on other sites

 

jag vet inte exakt hur ett antivirusprogram funkar men om dom lagt in filen explorer.exe i definitionfilera till norton så skulle ju norton indikera virus i väldigt många datorer eftersom en windowsfil heter just explorer.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...