Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HijackThislogg


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Hej!

Min PC har börjat balla ur igen....

Kan nån vänlig själ tolka denna logg och ge mig lite råd?

 

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 20:46:02, on 2004-10-14

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM\TREND PC-CILLIN 98\IOMON98.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM\TREND PC-CILLIN 98\WEBTRAP.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\I81SHELL.EXE

C:\PROGRAM FILES\ASUS\PROBE\ASUSPROB.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PELMICED.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\PROGRAM\DATA CACHING\FLASHKSK.EXE

C:\PROGRAM\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\PROGRAM\AHEAD\INCD\INCD.EXE

C:\PROGRAM\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/'>http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [i81SHELL] I81SHELL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Aktivitetsfältet] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] "C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iOMON98.EXE] "C:\Program\Trend PC-cillin 98\IOMON98.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] PELMICED.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataCaching] C:\PROGRAM\DATACA~1\FLashKsk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\PROGRAM\ICQ\ICQNet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [iOMON98.EXE] "C:\Program\Trend PC-cillin 98\IOMON98.EXE"

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] C:\Program\Messenger\msmsgs.exe /background

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "c:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ClockSync] C:\Program\ClockSync\Sync.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Vanliga filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)

O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRAM\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRAM\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll

O16 - DPF: {81361155-FAF9-11D3-B0D3-00C04F612FF1} (MSN Chat Control 3.0) - http://fdl.msn.com/public/chat/sv-se/msnchat3.cab

O16 - DPF: {1FB464C8-09BB-4017-A2F5-EB742F04392F} (Microsoft Terminal Services Control (redist)) - http://electra_tsr/tsweb/mstscax.cab

O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://electra_tsr/msrdp.cab

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://flash.ladbrokescasino.com/ladbrokes/FlashAX.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab

 

Tack på förhand!

/Danne

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Hallå!

Jo datorn "hänger sig" totalt ibland och det enda sättet att få den ok är att trycka på off-knappen och starta om den. Var övertygad om att det berodde på nåt nytt virus eller trojan men det kanske inte är så? Har satt i en cd-r/rw för ett par veckor sen det kanske har nåt med det att göra? Hursomhelst tach för svaren!

/Dan

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...