Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hijackthis logfil vad tabort?


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 20:54:41, on 2004-09-28

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\c\skrivbord\örvrigt\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gtasajten.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {834261E1-DD97-4177-853B-C907E5D5BD6E} - C:\WINDOWS\dpe.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "F:\Övriga progs\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMsgSvc] C:\WINDOWS\System\MSMSGSVC.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://utbildning.distra.se/iNotes6.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (mb Software AG)) - http://www.o2c.de/download/o2cplayer.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://antu.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab

O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

 

Tack för hjälpen :D

 

Link to comment
Share on other sites

 

Skapa en ny mapp på C:/ och placera HijackThis.exe dit så C:/HjT/HijackThis.exe

 

 

Dolda filer synliga titta här hur man gör

 

http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2002092715262339

 

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

O2 - BHO: (no name) - {834261E1-DD97-4177-853B-C907E5D5BD6E} - C:\WINDOWS\dpe.dll

O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

 

 

Starta sen i felsäkert läge sök och ta bort

 

dpe.dll

 

C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

- ta bort QuickSearch mappen

 

 

Starta normalt och skicka ny Hijack logg med nyaste versionen

 

http://koti.mbnet.fi/pattaya1/HijackThis.exe

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Har laggt den i där du sa och jag kan skicka den nya loggen. Mitt problem e fortfarande inte löst...

 

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 13:42:37, on 2004-09-29

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System\MSMSGSVC.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/hp/'>http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/hp/ (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/hp/ (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,(Default) = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,(Default) = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://homepage.com%00@www.e-finder.cc/search/ (obfuscated)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: DOMPeek Class - {834261E1-DD97-4177-853B-C907E5D5BD6E} - C:\WINDOWS\dpe.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "F:\Övriga progs\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMsgSvc] C:\WINDOWS\System\MSMSGSVC.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O13 - DefaultPrefix: http://%65%68%74%74%70%2E%63%63/?'>http://%65%68%74%74%70%2E%63%63/?

O13 - WWW Prefix: http://%65%68%74%74%70%2E%63%63/?

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://utbildning.distra.se/iNotes6.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (mb Software AG)) - http://www.o2c.de/download/o2cplayer.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://antu.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab

O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

O21 - SSODL: SystemCheck - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34544} - C:\WINDOWS\System32\vbsys.dll

 

Dom där http://homepage.com skiterna har jag tagit bort säker typ 3 gånger nu men dom kommer ju upp igen och då hade jag inget annat fönster uppe än hijackthis.

OCh problemet e då att jag inte kan gå in på sidor för dom blir typ blockade av spywaret. Det sår de iaf.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...