Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
lycko

hijacklogg

Rekommendera Poster

Tacksam för hjälp med hijackloggen.

Något som skall bort?

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 10:49:40, on 2004-09-24

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Winamp3\winampa.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPTBox.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\OpenOffice.org1.0.1\program\soffice.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPDBMgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/sd/init

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Jonas\Application Data\Mozilla\Profiles\default\gocka5b1.slt\prefs.js)

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {1C78AB3F-A857-482e-80C0-3A1E5238A565} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\Program\FreshDevices\FreshDownload\fdcatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MPTBox] C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPTBox.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\Program\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.sve.chello.se/ssi/welcome/welcome.php?url=home

O16 - DPF: Aurigma Image Uploader 2.0 - http://www.order.proprint.se/ImageUploader2.cab

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37995.4533333333

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Scanna med HijackThis och bocka för denna rad:

Andra raden med O2 (som slutar med "no file"), för den tillhör iSearch toolbar och ska bort. Det väl det som är ditt problem?

 

Stäng webläsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked.

 

Starta om i felsäkert läge och sök efter filer som heter toolbar.dll och toolbar_.dll. Dessa ska raderas.

 

Start om i normalt läge och kör HijackThis igen och kopiera in loggen här igen.

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...