Just nu i M3-nätverket
Jump to content

kapad startsida


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Vilka ska jag ta bort?

 

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 14:23:42, on 2004-07-20

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\atlai32.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\USB Storage RW\shwicon.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\rmctrl.exe

C:\Program\Pinnacle\Pinnacle PCTV\Remote\Remoterm.exe

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0001.1004\sv\msnappau.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Ägaren\Mina dokument\Mina mottagna filer\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\wxjvy.dll/sp.html#96676

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se'>http://www.aftonbladet.se

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://wxjvy.dll/index.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\wxjvy.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\wxjvy.dll/sp.html#96676

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {877E32FD-53A0-0D73-8770-3C53B7A199C8} - C:\WINDOWS\crph32.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.0001.1004\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KYE_Showicon] "C:\Program\USB Storage RW\shwicon.exe" -t"KYE\USB Storage RW"

O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] C:\Program\Coloreal\coloreal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\WINDOWS\System32\rmctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVRemote] C:\Program\Pinnacle\Pinnacle PCTV\Remote\Remoterm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0001.1004\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\RunOnce: [crpl.exe] C:\WINDOWS\crpl.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [mfcqc.exe] C:\WINDOWS\mfcqc.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [appoe.exe] C:\WINDOWS\appoe.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [crfi.exe] C:\WINDOWS\system32\crfi.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ntnp32.exe] C:\WINDOWS\system32\ntnp32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ipwj.exe] C:\WINDOWS\ipwj.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [atlzm.exe] C:\WINDOWS\atlzm.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [d3an.exe] C:\WINDOWS\d3an.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [crow.exe] C:\WINDOWS\system32\crow.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sysok32.exe] C:\WINDOWS\system32\sysok32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [crjv32.exe] C:\WINDOWS\system32\crjv32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [netwe.exe] C:\WINDOWS\system32\netwe.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ntrc.exe] C:\WINDOWS\system32\ntrc.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sysxd.exe] C:\WINDOWS\sysxd.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [iejc.exe] C:\WINDOWS\system32\iejc.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [atleu.exe] C:\WINDOWS\system32\atleu.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sysoz32.exe] C:\WINDOWS\system32\sysoz32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Starta internetexplorer, gå in i verkty meny, internetalternativ,Startsida och ändra startsidan till den du vill ha.Installera ett litet program som kallas "startpage guard".Då slipper du kapad startsida för gott.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...