Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJT


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Har liggat i lä ett antal månader nu på detta forum angående hjt logg och så, men nu har jag äntligen kommit fram till att detta är stället jag bör vända mig till när de kommer till HJT så jag skulle bli glad ifall nån kunde kolla på min logg nu! Här följer den:

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 22:31:41, on 2004-07-16

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\System32\PAL\CSS\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program\SECOND~1\OPTION IDOL.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program\Delade filer\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\rnathchk.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Upgrader.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Valve\Steam\Steam.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\IFACE.EXE

C:\Program\HiJackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html'>http://mysearchnow.com/searchbar.html'>http://mysearchnow.com/searchbar.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.google.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://mysearchnow.com/searchbar.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Internet Explorer Web Content Guard - {1B77D30A-81C9-497A-8647-142F7511B1FB} - C:\WINDOWS\System32\PAL\CSS\ieguard.dll

O2 - BHO: (no name) - {4AC301A1-E900-843E-90BF-69371B777D8A} - C:\Program\HOLEVI~1\Dogbleh.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: dvdencboob - {F5960DBB-6895-4C09-C484-F7F994D02288} - C:\Program\HOLEVI~1\Dogbleh.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [klp] C:\WINDOWS\System32\PAL\CSS\explorer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\progra~1\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ooze Bolt] C:\Program\SECOND~1\OPTION IDOL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\Program\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LF Connection Keeper] C:\Program\LFConnectionKeeper.exe

O4 - HKCU\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol (HKLM)

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004033001/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A8658086-E6AC-4957-BC8E-7D54A7E8A78E} (SassCln Object) - http://www.microsoft.com/security/controls/Sasser/20/SassCln.CAB

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTPID.cab

 

 

 

Tack på förhand / Alex

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej abb.

 

Jag hittade denna info om :\WINDOWS\System32\PAL\CSS\svchost.exe

http://www.palsol.com/pcspy/

 

Om det inte är något program du själv har installerat bör du överväga att formatera och sedan byta lösenord.

 

För övrigt..

Stäng Internet och kör HJT igen.

Bocka i följande:

[FET]

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html'>http://mysearchnow.com/searchbar.html'>http://mysearchnow.com/searchbar.html

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.google.se/

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://mysearchnow.com/searchbar.html

 

O2 - BHO: (no name) - {4AC301A1-E900-843E-90BF-69371B777D8A} - C:\Program\HOLEVI~1\Dogbleh.dll (file missing)

 

O3 - Toolbar: dvdencboob - {F5960DBB-6895-4C09-C484-F7F994D02288} - C:\Program\HOLEVI~1\Dogbleh.dll (file missing)

 

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

[/FET]

 

Klicka på "Fix checked".

 

Tag sedan bort följande:

[FET]

C:\Program\HOLEVI <- Hela mappen (detta är inte hela namnet..)

[/FET]

 

Om det inte går att ta bort mappen, så starta datorn i felsäkertläge och ta bort den.

 

Töm papperskorgen och starta om datorn.

Skapa en ny logg, och kopiera in den här.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Du ska ha världens eloge för ditt jobb :)

 

Jag vart väldans orolig ett tag när du sa att jag skulle formatera och det ,men när jag kollade på länken så såg jag att de är ett program jag fått medföljande nån datortidning så jag ska inte behöva oroa mig. Dock har jag försökt ta bort det men de verkar inte vilja funka eftersom de fortfarande finns kvar. Jag tog bort de från lägg till/ta bort program för ett tag sen. Kanske du har nått förslag på hur jag ska göra?

 

Den där HOLEVI mappen fanns inte nånstans. Jag sökte igenom datorn också utan resultat.

 

 

Hursomhelst, jag fixade sakerna du ville att jag skulle fixa.. Fast alla R1 var borta. R0 fanns dock så den tog jag bort.

Här följer loggen:

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 12:02:04, on 2004-07-17

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program\SECOND~1\OPTION IDOL.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\System32\PAL\CSS\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\rnathchk.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program\HiJackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Internet Explorer Web Content Guard - {1B77D30A-81C9-497A-8647-142F7511B1FB} - C:\WINDOWS\System32\PAL\CSS\ieguard.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [klp] C:\WINDOWS\System32\PAL\CSS\explorer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\progra~1\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ooze Bolt] C:\Program\SECOND~1\OPTION IDOL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\Program\PRESAR~1\Presario\XPHWWRP4\plugin\bin\PCHButton.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LF Connection Keeper] C:\Program\LFConnectionKeeper.exe

O4 - HKCU\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol (HKLM)

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004033001/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A8658086-E6AC-4957-BC8E-7D54A7E8A78E} (SassCln Object) - http://www.microsoft.com/security/controls/Sasser/20/SassCln.CAB

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTPID.cab

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej abb.

 

Jag tackar och bockar..*ler*

 

Mappen "HOLEVI" (eller någon som börjar på "HOLEVI") kan vara dold.

 

Då måste du aktivera visning av dolda filer och mappar för att se den.

(Verktyg->Mappalternativ->Visning, bocka i "Visa dolda filer och mappar" samt bocka ur

"Dölj skyddade operativsystemfiler").

 

Om mappen trots det inte hittas är den troligen borta ändå.

 

Vad det gäller programmet, så kan det vara så att du måste starta installationsprogrammet igen för att där välja avinstallation.

 

För övrigt tycker jag att din logg ser riktigt bra ut nu...*ler*

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Hej Mij : )

 

Jag aktiverade visningen av dolda filer och så, utan någar resultat. Så jag hoppas med andra ord att HOLEVI är borta :)

 

Jag får väll prova att installera PC Spy igen och sen avinstallera. Får hoppas att de funkar!

 

Nu har jag bara en sista fråga: De finns en mapp på min C: disk som heter Second Chin Dupe och som innehåller en fil på 192 kb och heter Option Idol. Vet du vad de är? Den går inte att ta bort.

 

Tack så hemskt mycket för hjälpen ännu en gång :)

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Tänkte bara kolla en grej...såg att du kör Messenger Plus! som innehåller lite 'sponsorer' bland annat MySearchNow som du har/haft i log-filen.

Dessa kan man välja att inte installera, man tar först bort messenger plus från Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen sedan då så startar man installationen igen men man väljer då Anpassad installation och några rutor senare ska frågan dyka upp om 'sponsor' program och då väljer man Jag avstår! Tänkte bara nämna det om du nu inte har gjort så.

 

* The Future Is Here! *

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen abb.

 

Ja, då skall HOLEVI vara borta...*ler*

 

Jag hittar ingen info om

"Second Chin Dupe".

Titta i "Lägg till/Ta bort program" om det finns med där...

Eller om det går att luska ut någon mha filnamnen i mappen.

Annars hade jag kastat den...

 

Såg även att Humanoid att påpekat

Messenger Plus!.

Kan vara värt att följa hans råd för att minska risken för spyware...

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

 

 

[inlägget ändrat 2004-07-17 17:39:57 av Gurra602]

[inlägget ändrat 2004-07-17 17:40:56 av Gurra602]

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Humanoid, tack för informationen, de hade jag faktiskt ingen aning om :)Har tagit bort de nu iaf :)

 

Mij, anledningen till att Second Chin Dupe inte gick att ta bort först var för att den var skrivskyddad ( tänkte aldrig på det innan ) : -P

Men nu är också den borta så jag hoppas att allt är bra nu med datorn :)

Tack för tiden du lagt ner, uppskattas otroligt mycket :)

 

/ Alex

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej abb.

 

Äsch...tänkte inte på det....*ler*

Skönt att du har fått rätt på det i alla fall.

 

Bara roligt att hjälpa....

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...