Just nu i M3-nätverket
Jump to content

about:blank och popups (suck)


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Hej på er!

 

Vad skönt att ni finns.

 

Har haft problem med allas vårt about:blank samt pop-ups som säger att jag har en spyware.

 

Har rensat allt vad jag kan med ad-aware utan resultat.

 

Hälp nån. Här är min log från Hijackthis:

 

 

 

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 22:05:03, on 2004-07-08

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program\Winamp\Winampa.exe

C:\Program\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Skrivbord\hijack\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {38FA9E32-9D2C-464D-84BC-8A2B86BBE470} - C:\WINNT\system32\oiianaa.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O18 - Filter: text/html - {CF8C6E6D-93CC-466D-9794-A43EFF1B6378} - C:\WINNT\system32\oiianaa.dll

O18 - Filter: text/plain - {CF8C6E6D-93CC-466D-9794-A43EFF1B6378} - C:\WINNT\system32\oiianaa.dll

 

Jonas

 

Link to comment
Share on other sites

 

Pop-Up som säger att du har Spyware är väl ett spyware i sig och inget att tro på i sig, men det hänger kanske ihop med din blank-sida som ju visar att du har skräp där.

 

Ett gott råd i fortsättnigen, använd inte administratorkontot för surfande, utan en begränsad användare. Det sparar maskinen från mycket skräp som då inte kan installeras djupare i systemet.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Inget dumt förslag Roseli, det är lite Linux över det, men xp har ju den karaktär att man skal vara admin för att köra på "full power", lite synd för man är jättesårbar som admin om oönskad kod installeras automatisk.

Bättra avinstalla MS Java (Sun Java istället) och stänga active X, + såklart ha redig brandvä

gg och virusprogram

peer

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...