Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Försvunnen startsida


FluH

Recommended Posts

Min vanliga startsida till internet har försvunnit. Som startsida har jag i stället fått "Search for... Microsoft Internet Explorer". Jag blir inte av med denna sida igen, trots försök med att skriva in min vanliga sidas adress under Verktyg - Internet-Alternativ - Startsida. Den felaktiga startidan har adressen "About: blank". Jag har med hjälp av Ad-Aware hittat ett spyware som heter "Cool/Websearch" och i sammanhanget figurerar även ett program "NMain.exe". Tar jag bort eländet återvänder det igen... Hut gör jag?

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner CWShredder och HiJack This från http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html

 

Kör sedan CWShredder.

Efter det kör du HiJack This.

Klicka på "Scan" och sedan på

"Save log".

Spara loggen någonstans, och kopiera in hela innehållet här.

Det finns ingen personlig information i loggen.

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen:

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 12:42:33, on 2004-06-19

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\windows\system32\scrnsize.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\windows\system32\win32info.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Outlook Express\MSIMN.EXE

C:\Documents and Settings\Ulf Löfgren\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://login1.comhem.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

F1 - win.ini: run=c:\windows\system32\scrnsize.exe

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {310B1572-A4FD-4681-907A-AC5794333806} - C:\WINDOWS\System32\jcbkefa.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] "C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [win32info] c:\windows\system32\win32info.exe /noconnect

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [scrnsize] c:\windows\system32\scrnsize.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\Program\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [X-Cleaner Freeware] "C:\Program\X-CLEA~1\XCLEAN~1.EXE" -turbo -autostart -NOREBOOT

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [scrnsize] c:\windows\system32\scrnsize.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Shorten URL - http://www.cjb.net/menuext.html

O9 - Extra button: Real.com (HKLM)

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)

O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {034CC2DC-3245-4B26-B5C7-7B8777739CB7} - http://64.156.31.70/058623se.exe

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37862.904837963

O16 - DPF: {A42889C5-62E1-419A-90C2-C9E958D69990} (Genline Family Finder Component) - http://www.genline.se/GFFControl.cab

O16 - DPF: {A8658086-E6AC-4957-BC8E-7D54A7E8A78E} (SassCln Object) - http://www.microsoft.com/security/controls/SassCln.CAB

O16 - DPF: {CCA6CE4C-2199-4A4F-9542-12E0163D6841} (Dialer Class) - http://sessa.isprime.com:81/tel2net/2-SE-0-1.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.dll

O16 - DPF: {D22AC3EF-B7D8-11D5-A281-005056BF0101} (plug Class) - http://www.gxplugin.com/loader/dll/gxbplug.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

O16 - DPF: {F57D17AE-CE37-4BC8-B232-EA57747BE5E7} - http://66.230.146.53/EPlugin_0_OTH.cab

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stäng Internet, inklusive detta fönster, och kör HJT igen.

 

Bocka i följande:

[FET]

C:\windows\system32\win32info.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

 

O2 - BHO: (no name) - {310B1572-A4FD-4681-907A-AC5794333806} - C:\WINDOWS\System32\jcbkefa.dll

 

O3 - Toolbar: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - (no file)

 

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

 

O4 - HKLM\..\Run: [win32info] c:\windows\system32\win32info.exe /noconnect

 

O16 - DPF: {034CC2DC-3245-4B26-B5C7-7B8777739CB7} - http://64.156.31.70/058623se.exe

 

O16 - DPF: {CCA6CE4C-2199-4A4F-9542-12E0163D6841} (Dialer Class) - http://sessa.isprime.com:81/tel2net/2-SE-0-1.cab

 

O16 - DPF: {F57D17AE-CE37-4BC8-B232-EA57747BE5E7} - http://66.230.146.53/EPlugin_0_OTH.cab

[/FET]

 

Töm alla temp-katalogen, tex

C:\Documents and settings\användarnamn\Lokala inställningar\Temp

 

Leta sedan upp följande och tag bort:

[FET]

jcbkefa.dll

 

UpdReg.EXE

 

win32info.exe

 

 

[/FET]

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Hej och tack!

Problemet verkar vara löst nu.

Kan du förklara var felet låg så att jag vet till nästa gång. Det är tydligen en väldig massa småprogram som vandrar in i datorn och som man behöver ha koll på. Jag har intallerat CW Shredder som verkar vara bra.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej och varsågod.

 

Första problemet är "Cool WebSearch".

Det är det enkla att förklara....

 

Det andra är lite värre, eftersom det förändras hela tiden.

 

Efter hand som det kommer färdiga borttagningsverktyg som CWShredder, så ändrar upphovsmännen på sina spionprogram, allt för att det skall bli svårare att få bort.

 

Om du vill läsa lite mer om vad dom olika sakerna i HJT är för något så kan du göra det på http://www.spywareinfo.com/~merijn/htlogtutorial.html

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...