Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kan inte göra online scanning


hece

Recommended Posts

Hej

Jag har problem med samma startsida. Problemet kvarstår efter att jag har rensat med div verktyg (ad-aware, HJT etc). Jag misstänker att jag drabbats av nå´t virus. Problemet är att jag inte kan komma åt och göra online scanning efter virus (har försökt Trend Micro, symantec, panda). Något verkar förhindra åtkomst till dessa websidor. Är det nå´n som kan tipsa mig om hur jag går till väga? Jag kör xp och har uppdaterad Panda platinum

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Låter mycket riktigt som du har fått problem med något som hindrar åtkomst till specificerade websidor, kör en runda med HiJackThis o posta loggen, finns många hjälpsamma människor här som kan hjälpa till att tolka loggen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, här är loggen. Tacksam för hjälp

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 12:00:12, on 2004-06-16

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmon.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Johan\bra att ha\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {36B739C3-032C-4772-A929-B80CFF9C4D42} - C:\WINDOWS\System32\aamb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A920] "C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol (HKLM)

O9 - Extra button: Referensinformation (HKLM)

O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://www.smgradio.com/core/player/abasetup144.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D05A9D41-BA58-42A5-9A51-D6672BBD1068}: NameServer = 212.181.54.2,212.181.54.3

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej.

 

Kör HJT igen, och bocka i följande:

[FET]

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

 

O2 - BHO: (no name) - {36B739C3-032C-4772-A929-B80CFF9C4D42} - C:\WINDOWS\System32\aamb.dll

[/FET]

 

Klicka sedan på "Fix checked".

Starta om datorn, och prova sedan scanna online igen.

 

Om det inte går, så skapa en ny logg med HJT och lägg in här samt att du kopierar in innehållet i filen "Hosts".

För att hitta den måste du aktivera visning av dolda filer och mappar, samt skyddade systemfiler och mappar.

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Det funkade inte att göra onlinescanning ändå. Bifogar loggen igen. Ser väl ut som innan jag rensade.

När det gäller hosts filen så undrar jag vilken du menar. jag har dels en i C:\windows\system32\drivers\etc (hostfilen är tom - jag antar att jag ska öppna den med anteckningar?), dels en i c:\I386 (verkar vara ett exempel på hostfil). Slutligen har jag en i c:\windows med följande innehåll:

 

127.0.0.1 localhost

#9.50.170.20 www.google.com

#9.50.170.21 search.yahoo.com

#9.50.170.22 search.msn.com

 

Å så va de loggen efter omstart och försök till onlinescanning:

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 13:30:47, on 2004-06-16

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmon.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Johan\bra att ha\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\JH\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {E2BF4D45-1AF5-47B4-A754-1F53B784B153} - C:\WINDOWS\System32\aamb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A920] "C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol (HKLM)

O9 - Extra button: Referensinformation (HKLM)

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://www.smgradio.com/core/player/abasetup144.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D05A9D41-BA58-42A5-9A51-D6672BBD1068}: NameServer = 212.181.54.2,212.181.54.3

 

Tack för ditt engagemang

 

Link to comment
Share on other sites

Var Hosts-filen ligger beror lite på operativsystem.

Men den du har kopierat in verkar OK, och om det inte står något mysko i dom andra så är dom också OK.

 

Det verkar vara dags att prova Spybot..

Använd även "Immunisera".

 

Töm sedan alla Temp-mappar

(C:\Documents and Settings\användarnamn\Cookies, C:\Documents and Settings\användarnamn\Lokala inställningar\Temp,

C:\Documents and Settings\användarnamn\Lokala inställningar\Temporary Internet Files).

 

Helst skall det göras i felsäkert läge.

Det är inte säkert att allt går att ta bort, men ta bort det som går.

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...