Just nu i M3-nätverket
Jump to content

InterNet


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

 

Hej alla Pc för alla snubbar!

Ja har ett STORT problem.. När jag är inne på internet så efter ungefär 3-5 minuter så hänger sig internet.. alla andra program funkar men inte internet... Detta händer oftast när jag är inloggad på MSN, men även när jag inte är det. Jag har haft Imesh och jag tror att det är problemet, men har sedan länge rensat det från datorn men problemen fortsätter...

Tack på förhand

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda hem Ad-Aware:

http://www.lavasoftusa.com/swedish/support/download/

 

Följ anvisningarna

Inställning av Ad-Aware:

http://www.lavasoftsupport.com/index.php?showtopic=14136

 

Uppdatera, scanna och tag bort det som hittas.

 

Ladda sedan hem HiJack This:

http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html

 

Dubbelklicka för att starta programmet.

Ingen installation krävs.

Klicka sedan på "Scan" och sedan på

"Save log".

Spara loggen någonstans, och kopiera in innehållet här, så får du hjälp med att tolka den.

 

Tag inte bort något själv.

Det mesta som visas tillhör systemet.

Ingen personlig information finns i loggen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Hej alla Pc för alla snubbar!

 

Här kommer loggen som ja skulle skicka efter ja hade använt hijack this...

 

 

 

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 19:01:29, on 2004-06-01

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

C:\Program\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe

C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\program\steam\steam.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ScreensaverLive!.exe

C:\Program\Netropa\OSD.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Gert Fredlin\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/'>http://www.msn.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer erhållet av chello broadband n.v.

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.chello.se:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Bazooka - {7891DA15-428E-11D7-BCC1-00A024831A8C} - C:\Program\BAZOOK~1\USERSS~1.DLL

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1629.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch

O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\Program\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Ad-aware] "C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-aware.exe" "+b1"

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program\Delade filer\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: ScreensaverLive!.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM32\ScreensaverLive!.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20021126/qtinstall.info.apple.com/sikes/se/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/sv/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2e529727a6ef04/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37668.397650463

O16 - DPF: {AB29A544-D6B4-4E36-A1F8-D3E34FC7B00A} (WTHoster Class) - http://install.wildtangent.com/bgn/partners/nike/nikemagiafootball/install.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kör HJT igen och bocka i följande:

 

[FET]

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

 

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

 

O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch

 

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\Program\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

[/FET]

 

Klicka sedan på "Fix".

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
Guest idgadmin

Hejsan!

 

Jag har samma problem med Internet som skaparen av den här tråden hade förut.

Men vad ska jag laga? Här är min logg.

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:12:41, on 2005-04-04

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\Program\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe

C:\WINDOWS\SM1BG.EXE

C:\Program\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\TechSmith\SnagIt 7\SnagIt32.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\Program\TechSmith\SnagIt 7\TSCHelp.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\FlashGet\flashget.exe

C:\Documents and Settings\Attila Vencel\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wow-europe.com/en/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NaviHelperObj Class - {3E422F49-1566-40D3-B43D-077EF739AC32} - C:\WINDOWS\system32\NaviHelper.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\Program\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sM1BG] C:\WINDOWS\SM1BG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [babylon Client] C:\Program\Babylon\Babylon.exe -AutoStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: SnagIt 7.lnk = C:\Program\TechSmith\SnagIt 7\SnagIt32.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Researcher - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1108659981437

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://62.181.87.189/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FFFAE102-D5A9-4EE1-AB76-4021A3DA4FF9}: NameServer = 195.67.199.33 195.67.199.34

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

 

 

Tack i förhand!

 

 

Link to comment
Share on other sites

För att du skall få bästa möjliga hjälp, och för att det skall bli lättare att följa upp, rekommenderar jag att du skapar en ny tråd.

 

Denna tråden är 1 år gammal, vilket gör att väldigt få läser den.

Det minskar dina chanser att få hjälp, och gör det som sagt svårt att följa på ett, för dig, lämpligt sätt.

-----------------------------------------------------------------

 

Mail: Mij@idgmail.se

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...