Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Already Running!!!


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Snälla kan någon hjälpa mig? Har problem med ett program som verkar ligga och jobba i bakgrunden.

Vad kan jag ta bort?

Tacksam för svar.

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 16:17:30, on 2004-05-12

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\ICO.EXE

C:\WINDOWS\System32\Pelmiced.exe

C:\Program\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe

C:\Program\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\runwin32.exe

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\windial32.exe

C:\Documents and Settings\IBM\Lokala inställningar\Temp\Temporär katalog 3 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com'>http://login1.telia.com'>http://login1.telia.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://login1.telia.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE_Window_Title

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O1 - Hosts: 69.50.170.21 www.yahoo.com

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5DAFD089-24B1-4c5e-BD42-8CA72550717B} - C:\Program\SurfAssistant.com\saiemod.dll (file missing)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Monitor] C:\Program\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Manager] C:\Program\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [runwin32] C:\WINDOWS\runwin32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spySweeper] C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://login1.telia.com

O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004033001/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37412.0086226852

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hej Superjunior.

 

Ledsen att det har tagit tid...

 

Med tanke på C:\WINDOWS\runwin32.exe bör du läsa http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/pwsteal.allight.html

 

Gör sedan en onlinescanning på Trend Micro:

http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp

 

Ladda hem CWShredder från http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html och kör programmet.

 

Kör sedan HJT igen, och tag bort följande om det finns kvar:

[FET]

C:\WINDOWS\runwin32.exe

 

C:\WINDOWS\windial32.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057'>http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com'>http://login1.telia.com

 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE_Window_Title

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchmeup.com/search.php?aid=1057

 

O4 - HKCU\..\Run: [runwin32] C:\WINDOWS\runwin32.exe

[/FET]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...