Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Burning failed i Nero 6


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

 

Skulle bränna en lite över 700 MB stor till en 700 MB cd-r. Använde Nero SmartSmart och skapade Data CD. Nero frågade om det skulle "finalize disk" så att det skulle rymmas på skivan, och det valde jag. Det for till 100% och så fick ja error meddelande "burning process failed". Förr har jag brännt filer som är nån megabyte mer en skivans kapacitet, filen nu var bara några kilobyte mer än skivans kapacitet. Provade en gång till med simulering och kopierade in log filen. Men varför står det i logg filen att jag inte finalize skivan fast jag gjorde det?

 

Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17.7.2002 04:03:20

ahead WinASPI: File 'C:\Program\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 19:18:06

Nero version: 6.3.0.3 (Nero Express)

Recorder: Version: 1.01 - HA 1 TA 1 - 6.3.0.3

Adapter driver: HA 1

Drive buffer : 8192kB

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI

CD-ROM: Version: 0100 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.3

Adapter driver: HA 1

 

=== Scsi-Device-Map ===

DiskPeripheral : SAMSUNG SV0813H atapi Port 0 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 1 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B atapi Port 1 ID 1 DMA: On

CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d344prt Port 2 ID 0 DMA: Off

 

=== CDRom-Device-Map ===

HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161 E: CDRom0

HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B F: CDRom1

Generic DVD-ROM G: CDRom2

=======================

 

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

CmdQueuing : 1

CmdNotification: 2

WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte

ShowDrvBufStat : 0

EraseSpeed : 0

BUFE : 0

Physical memory : 511MB (523760kB)

Free physical memory: 200MB (205568kB)

Memory in use : 60 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Static Write Speed Table: 0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

 

23.2.2004

CD-ROM (ISO)

13:08:19 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029

Iso document burn settings

------------------------------------------

Determine maximum speed : FALSE

Simulate : TRUE

Write : FALSE

Finalize CD : FALSE

Multisession : TRUE

Multisession type: : Start multisession

Burning mode : DAO

Mode : 1

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

 

13:08:19 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1800

Buffer Underrun Protection activated

 

13:08:19 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118

Reader running

 

13:08:19 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124

Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B running

 

13:08:19 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882

First writeable address = 0 (0x00000000)

 

13:08:19 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101

Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media

 

13:08:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240

Last possible write address on media: 359844 ( 79:59.69)

Last address to be written: 358791 ( 79:45.66)

 

13:08:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245

Write in overburning mode: FALSE

 

13:08:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085

Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B;

CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.

ATIP Data:

Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)

Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)

 

13:08:20 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

 

13:08:20 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 358792 (358792) = #358792/79:43.67

relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358792 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B ]

--------------------------------------------------------------

 

13:08:20 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948

Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B ] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated

Tracks 1 to 1:

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 735113216, ISRC ""

DAO layout:

===========

__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_

-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41

-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41

0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41

358792 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41

 

13:08:20 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800

Caching of files started

 

13:08:20 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073

Cache writing successful.

 

13:08:20 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800

Caching of files completed

 

13:08:20 #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1800

Simulation started at 32x (4 800 KB/s)

 

13:08:20 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264

Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

 

13:08:20 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14883

StartDAO : CD-Text - Off

 

13:08:20 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19487

Set BUFE: supported -> ON

 

13:08:20 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15170

CueData, Len=32

41 00 00 14 00 00 00 00

41 01 00 10 00 00 00 00

41 01 01 10 00 00 02 00

41 aa 01 14 00 4f 2d 43

 

13:11:49 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115

start writing Lead-Out at LBA 358792 (57988h), lenght 0 blocks

 

13:11:52 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1171

SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

Sense Code: 0x0C

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A

0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00

 

13:11:54 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301

Write error

HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B\H1 T1

 

13:11:54 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229

all writers idle, stopping conversion

 

13:11:54 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658

Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK

 

13:11:54 #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1800

Simulation failed at 32x (4 800 KB/s)

 

 

Existing drivers:

File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17.7.2002 03:05:10

File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28.10.2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.8.2002 10:27:50 (Adapter driver for rec)

 

Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

 

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2004-02-23 12:34:56 av frågaren & vetaren]

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Får väl ge svaret åt mig själv...det blev också error med en fil på ca 696 MB. Skivorna jag nu brännt fick slutade med ett error i Nero, men skivorna verkar funger i alla fall!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...