Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Expandera favoriter i mappar


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Det tar runt en minut för explorer att expandera en mapp i favoritlistan och titt som tätt sorterar den om min favoriter efter eget godtycke. Hur kommer jag till rätta med problemet. Kör XP, sp1.

 

Link to comment
Share on other sites

P B :-))

 

Det låter som om du har saker i din IE som inte borde vara där. Trojaner och hijackers ställer till med mer oreda än vad virus gör i systemen, skillnaden är bara att dom förstnämda inte sprider sig till andra system.

 

Jag föreslår att du skannar med AdAware6.

Du kan ladda ner AdAware6 181 från en svensk sida: http://lavasoft.element5.com/swedish/support/download/

 

För detaljerade inställningsinstruktioner går du hit : http://www.lavasoftsupport.com/index.php?s=4dac2a327048e6bf51c6fd

cba7716799&showforum=17

 

VIKTIGT: Glöm inte att uppdatera referens-filen före första skanningen.

 

Sedan kan du ladda ner HiJack This härifrån:

http://mjc1.com/mirror/hjt/

 

Det är ett litet program som talar om vad som pågår i ditt system och som ger oss möjlighet att åtgärda skräp som finns.

 

Den kommer i en zippad fil,bara öppna den och dubbelklicka "HiJackThis.exe" och sedan "scan".Sedan klickar du på "save log" och lägger den någonstans.En textfil kommer då upp,kopiera den hit så tittar vi på den.

 

hälsning

 

Die Hard

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Körde AdWare igår kväll utan någon förändring h'r följer logfilen från HiJack:

 

Logfile of HijackThis v1.97.6

Scan saved at 06:43:10, on 2003-11-13

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Miramar\PC MACLAN\ATMsg.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSEC.EXE

C:\WINDOWS\system32\id2scaps.exe

C:\Program\Miramar\PC MACLAN\ATSERVER.EXE

C:\Program\Miramar\PC MACLAN\ATSPOOL.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\RelaX_v075\relax.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\Program\DC1300\DCMnt1_0\DC1300mi.exe

C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

C:\WINDOWS\MXOaldr.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program\iD2\CSP\iD2CertMover.exe

C:\Program\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Patrik Blomqvist\Skrivbord\HijackThis.exe

 

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\googletoolbar_en_2.0.95-big.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\windows\googletoolbar_en_2.0.95-big.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\Program\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Miramar Systems, Inc.] C:\Program\Miramar\PC MACLAN\atmsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [DC1300 Monitor] C:\Program\DC1300\DCMnt1_0\DC1300mi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MXO Auto Loader] C:\WINDOWS\MXOaldr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\RunOnce: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program\Delade filer\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: iD2 CSP Certificate Utility.lnk = C:\Program\iD2\CSP\iD2CertMover.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: True Internet Color Icon.lnk = C:\Program\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\windows\GoogleToolbar_en_2.0.95-big.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\windows\GoogleToolbar_en_2.0.95-big.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\windows\GoogleToolbar_en_2.0.95-big.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\windows\GoogleToolbar_en_2.0.95-big.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page - res://c:\windows\GoogleToolbar_en_2.0.95-big.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: ICQ Lite (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite (HKLM)

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)

O12 - Plugin for .sgn: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npSign.dll

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/swdir.cab

O16 - DPF: {8EDAD21C-3584-4E66-A8AB-EB0E5584767D} - http://toolbar.google.com/data/GoogleActivate.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Då kan du testa att göra en online scanning på länkarna nedan!

 

Värt ett försök!

 

http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm

 

http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp

 

Sören

 

TACSAM FÖR SVAR! (LITAR PÅ ERT OMDÖMME)

________________________________________________________________________________

XP Professional

AMD Athlon 1,42 Ghz, 40Gb+20Gb,1,00Gb Ram,21"EIZO,

http://hem.passagen.se/vaknare/

 

 

[inlägget ändrat 2003-11-13 08:21:55 av Helren]

Link to comment
Share on other sites

 

P B :-)

 

Du har Gator, som ska bort. Men sparar du lösenord i Gator,kanske du skulle fundera på en annan,ren, applikation: http://www.roboform.com/

 

Kör HiJack This och klicka i rutan vid dom här , sedan tryck "fix":

O4 - HKLM\..\Run: [MXO Auto Loader] C:\WINDOWS\MXOaldr.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program\Delade filer\GMT\GMT.exe

 

Sedan starta om, sök och hitta GMT-foldern och ta bort den.

 

Sedan har du flera program startandes vid start-up. Du vet vilka som behövs och du borde välja ut dom som du kan starta manuellt när dom måste köras.

 

Om detta hjälper dig att komma tillrätta med ditt problem är väl tveksamt, men du får i alla fall en snabbare start.

 

Hälsning

 

Die Hard

 

 

 

 

 

 

 

[inlägget ändrat 11/13/2003 1:57:02 PM av Die Hard]

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Tack för hjälpen. Datorn startar snabbare och mapparna med favoriter expanderar snabbare, även om det fortfarande tar för lång tid...

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...