Just nu i M3-nätverket
Jump to content

sökhjälp?


HARS

Recommended Posts

<% gruppnamn=request.querystring("grupp")

kandethavaritenexaktsokning=request.querystring("exaktsokning")

SQLtemp="select * from inspelningar where musikernr"

If kandethavaritenexaktsokning="on" then

SQLtemp=SQLtemp & " =' "

Else

SQLtemp=SQLtemp & " LIKE ' "

End IF

SQLtemp=SQLtemp & gruppnamn & " ' "

'response.write SQLtemp

call fragatilltabell(SQLtemp)

%>

<% sub fragatilltabell(inputquery)

set hejsanhoppsan=server.createobject("adodb.connection")

blahaj="DBQ=" & server.mappath("databases/dmsy.mdb")

hejsanhoppsan.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & blahaj

set gojs=Hejsanhoppsan.Execute(inputquery)%>

<%Do Until gojs.EOF%>

<U>Artist:</U> <%=gojs(3)%><BR>

<u>Titel:</u> <%=gojs(2)%><BR>

<u>Skivetikett:</u> <%=gojs(5)%><BR>

<u>Musikkategori:</u> <%=gojs(4)%><BR>

<u>Utgivningsår:</u> <%=gojs(6)%><BR>

<u>Format:</u> <%=gojs(7)%><BR>

<u>Antal Spår:</u> <%=gojs(8)%><BR>

<u>Kommentar:</u> <%=gojs(9)%><BR>

<img src="images/hr.gif"><BR>

<%gojs.movenext

loop%>

<%

gojs.close

set gojs=nothing

hejsanhoppsan.close

set hejsanhoppsan=nothing

end sub%>

 

det var källdkoden det....

här kommer felmeddelandet:

 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Data type mismatch in criteria expression.

 

/ego2/gruppsokrespond.asp, line 77

 

 

jag fattar inte.... har jämfört med exemplet jag har å kan inte förstå vad som är

fel.... hjälp!

//Måns

Link to comment
Share on other sites

har gjort databasen med en guide, så de tär fullt av relationer å sånt, å där representeras grupperna ev ett nummer i en annan tabell, men jag trodde att access fixa det själv... ska ändra till ren text å återkomma... tack!

Link to comment
Share on other sites

ok, det stämde med fälten, sen var det en annan sak med sqltempen, men den är också ordnad... men nu har jag ett annat problem... inget händer! här är koden....

 

<% gruppnamn=request.querystring("grupp")

kandethavaritenexaktsokning=request.querystring("exaktsokning")

SQLtemp="select * from inspelningar where musikernr"

If kandethavaritenexaktsokning="on" then

SQLtemp=SQLtemp & " = ' "

Else

SQLtemp=SQLtemp & " LIKE ' "

End IF

SQLtemp=SQLtemp & gruppnamn & " ' "

'response.write SQLtemp

call fragatilltabell(SQLtemp)

%>

<% sub fragatilltabell(inputquery)

set hejsanhoppsan=server.createobject("adodb.connection")

blahaj="DBQ=" & server.mappath("databases/dmsy.mdb")

hejsanhoppsan.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & blahaj

set gojs=hejsanhoppsan.Execute(inputquery)%>

<%Do while not gojs.EOF%>

<U>Artist:</U> <%=gojs(3)%><BR>

<u>Titel:</u> <%=gojs(2)%><BR>

<u>Skivetikett:</u> <%=gojs(5)%><BR>

<u>Musikkategori:</u> <%=gojs(4)%><BR>

<u>Utgivningsår:</u> <%=gojs(6)%><BR>

<u>Format:</u> <%=gojs(7)%><BR>

<u>Antal Spår:</u> <%=gojs(8)%><BR>

<u>Kommentar:</u> <%=gojs(9)%><BR>

<img src="images/hr.gif"><BR>

<%gojs.movenext

loop%>

<%

gojs.close

set gojs=nothing

hejsanhoppsan.close

set hejsanhoppsan=nothing

end sub%>

 

skriver jag ut response.write sqltemp, så får jag raden

select * from inspelningar where musikernr = ' Samling '

å den är väl korrekt? problemet nu är att inget händer efter det... inga träffar skrivs ut... då borde det väl vara fel på sub fragatilltabell? men vad?

hilfe!

//Måns

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...