Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hur räknas posten Skulder och eget kapital


Polygam

Recommended Posts

Hur räknar man posten: Skulder och eget kapital ?

 

När jag kollar i resultaträkningen ser jag bara en post som heter, Skulder och eget kapital (tkr) och det framgår inte alls hur fördelningen är. Hur vet man det? Det borde vara en relevant fråga för att avgöra kreditvärdigheten hos företaget!

 

 

Detta är hämtat från:

 

Min länk

 

 

Eget kapital och skulder

Eget kapital redovisas olika beroende på företagsform. Skulderna kan delas in i Långfristiga skulder och Kortfristiga skulder. Dessutom kan det förekomma Obeskattade reserver och Avsättningar. Här är några kommentarer till de rubriker som kan vara aktuella för ett nystartat företag.

 

Eget kapital

I enskild näringsverksamhet adderas ingående eget kapital med årets vinst och eventuella kapitaltillskott. Förlust och kapitaluttag minskar det ingående kapitalet.

I ett handelsbolag görs motsvarande bokföring på respektive delägares kapitalkonto.

 

Avsättningar

Här redovisas förpliktelser som hör till räkenskapsåret och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då det ska infrias. Ett exempel på en avsättning kan vara ett garantiåtagande.

 

Långfristiga skulder

Här redovisas sådana skulder som inte ska betalas under närmast följande räkenskapsåret. En utnyttjad checkräkningskredit kan du redovisa här om den är förnyad.

 

Kortfristiga skulder

Med kortfristiga skulder menas skulder som ska betalas inom ett år.

 

Leverantörsskulder

Här ska du redovisa alla fakturor du fått från leverantörer och som inte är betalda på balansdagen. Kom ihåg att också ta med fakturor du fått efter balansdagen om de avser leveranser eller tjänster på det gamla året.

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Under den här rubriken ska du ta upp kostander som du räknar med att få betala i framtiden men som egentligen hör till detta år, t ex semesterersättning, sociala kostnader, arvoden och upplupna räntekostnader. Beloppen ska styras med så bra underlag som möjligt. Här redovisas även eventuella intäkter som du fått i förskott men ännu inte tjänat in.

Link to comment
Share on other sites

Blanda inte ihop resultat- och balansräkning. Det här gäller balansräkningen.

 

"Eget kapital och skulder" är en rubrik på översta nivån och under den finns sedan resterade rubriker "Eget kapital" och "Avsättningar" mm så det är uppdelat i balansräkningen och lätt att särskilja.

Link to comment
Share on other sites

Blanda inte ihop resultat- och balansräkning. Det här gäller balansräkningen.

 

"Eget kapital och skulder" är en rubrik på översta nivån och under den finns sedan resterade rubriker "Eget kapital" och "Avsättningar" mm så det är uppdelat i balansräkningen och lätt att särskilja.

 

Tack för svar,

svaret är alltså att bokslutet inte ger någon information utan man måste titta i balans- respektive reslutaträkningen. (Gällande kreditvärdigheten)

Link to comment
Share on other sites

När man gör ett bokslut brukar man ta fram resultat- och balansräkning. De rubriker du räknade upp i ditt första inlägg är rubriker som ska finnas i en balansräkning.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...