Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Rensa administrativa händelser?


xtropia

Recommended Posts

Nån som vet hur man rensar administrativa händelser i windows 7 loggboken?

Utgår från att det är i denna vy du vill rensa "Administrativa händelser". I denna vy visas en sammanställning av händelser.

Men det går inte där, utan du måste gå till respektive källa och rensa.

 

 

post-9397-1289031962,02_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Gör en Bat-fil av detta_

 

@echo off

FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V

IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin

for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")

echo.

echo Event Logs have been cleared! ^<press any key^>

goto theEnd

:do_clear

echo clearing %1

wevtutil.exe cl %1

goto :eof

:noAdmin

echo You must run this script as an Administrator!

echo ^<press any key^>

:theEnd

pause>NUL

Link to comment
Share on other sites

WinGuider.se

hur anger man administratörsbehörighet i windows 7 måste göra det för att kunna ta bort loggfilerna

 

 

Fråga är snarare: VARFÖR skall du rensa dessa???

 

Loggfilen med dessa tar ju endast upp ett fåtal MB av din disk!

 

Men om du öppnar loggboken som administratör så kan du välja: Windowsloggar, samt markera den logg du önskar,

 

och då finns valet: Rensa loggfil i högra fältet (inringar på bilden), Borde inte det fungera?

 

 

 

post-72777-0-26716300-1377160603_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...