Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med WIndows Vista


MacZyren

Recommended Posts

Hej

 

Hjälper en familjemedlem som fått problem med sitt windows. Jag har scannat datorn med Malwarebytes och Avast.

 

Den hittade diverse virus och trojaner. Det såg ut som att allt försvann MEN datorn känns fortfarande ostabil och beter sig märkligt. Blåskärm och problem med Win Update bla.

 

 

Bifogar en HJT logg.

 

Tacksam för hjälp

 

MacZyren

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2Scan saved at 22:23:43, on 2010-10-18Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18928)Boot mode: NormalRunning processes:C:\Windows\system32\Dwm.exeC:\Windows\Explorer.EXEC:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exeC:\Program Files\Apoint\Apoint.exeC:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exeC:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\opwareSE2.exeC:\Windows\System32\rundll32.exeC:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exeC:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exeC:\Program\QuickTime\QTTask.exeC:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exeC:\Windows\ehome\ehtray.exeC:\Program Files\Personal\bin\Personal.exeC:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exeC:\Windows\System32\rundll32.exeC:\Windows\ehome\ehmsas.exeC:\Windows\system32\taskeng.exeC:\Program Files\Apoint\Apntex.exeC:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VAIOUpdt.exeC:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exeC:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exeC:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exeC:\Program Files\Safari\Safari.exeC:\Windows\system32\wuauclt.exeC:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exeC:\Windows\system32\SearchFilterHost.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.comR0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....?LinkId=69157R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.comR1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....?LinkId=54896R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....?LinkId=54896R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....?LinkId=69157R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.localR0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhostO2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dllO2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dllO2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dllO2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\BAE.dllO2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dllO2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dllO3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dllO4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hideO4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exeO4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStartO4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartupO4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInitO4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /noguiO4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottimeO4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /backgroundO4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exeO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exeO4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exeO8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htmO8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dllO9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLLO9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO13 - Gopher Prefix: O15 - Trusted Zone: www.intervideo.comO15 - Trusted Zone: http://*.intervideo.comO18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLLO23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exeO23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exeO23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exeO23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exeO23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exeO23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1c98dd6f433e397) (gupdate1c98dd6f433e397) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exeO23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exeO23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exeO23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exeO23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exeO23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exeO23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exeO23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exeO23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exeO23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exeO23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Windows\system32\stacsv.exeO23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exeO23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exeO23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exeO23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exeO23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exeO23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exeO23 - Service: VAIO Media Content Collection (VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exeO23 - Service: VAIO Media Content Collection (HTTP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exeO23 - Service: VAIO Media Content Collection (UPnP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exeO23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exeO23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exeO23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exeO23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VUAgent.exeO23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exeO23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exeO23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe--End of file - 11416 bytes[/log]

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du kopiera in en ny loggfil. Öppna loggfilen på din dator i Anteckningar, Under Redigera, välj markera allt och sedan Kopiera, ställ dig sedan här i din tråd i en ny ruta, och välj Klistra in.

Så blir den läsligare!

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Kan du installera Malwarebytes, hittas här:

Malwarebytes' Anti-Malware

Kör en snabbskanner och följ programmets instruktioner om det hittar något, bifoga logg här i din tråd, loggar hittas under fliken loggar.

Om du har någon logg från Avast, vore det bra med.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.



×
×
  • Create New...