Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
kikotte

har Problem med min gästbok

Rekommendera Poster

kikotte

hej jag har Problem med min gästbok . om ni kan hjälpa mig

 

skriv till mig om ni vet hur man gör en gästbok .

Redigerad av Mats H
Hej, tog bort din dubbelpost. Mvh Mats H (Moderator)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

Beskriv vilka problem du har, så får du hjälp.

 

 

den är klar men felet är när jag skriver i gästbok då bli det inget i gästbok

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mr Andersson

Ok. Vilken gästbok använder du och hur har du gjort? Är det en färdig gästbok via ett webhotell eller en som du gjort själv?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

Ok. Vilken gästbok använder du och hur har du gjort? Är det en färdig gästbok via ett webhotell eller en som du gjort själv?

 

 

gjort den själv

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mr Andersson

gjort den själv

 

Lysande. Berätta hur du gjort, visa programkod, förklara vad som inte fungerar. Utan programkod kan vi inte hjälpa dig.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

Lysande. Berätta hur du gjort, visa programkod, förklara vad som inte fungerar. Utan programkod kan vi inte hjälpa dig.

 

 

 

<html xmlns="[url="http://www.w3.org/1999/xhtml"]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>kikotte</title>
<link href="css/style_sheet.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slimbox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/slimbox.css" type="text/css" media="screen" />
</head>

<body>
<div id="container">

 <div id="banner"><div id="admin"><a href="admin.html"> </a></div></div>

 <ul class='menu red'>
 <li><a href='index-2.html' target='_self'>Start</a></li>
 <li><a href='bilder.html' target='_self'>Bilder</a></li>
 <li><a href='filmer.html' target='_self'>Filmer</a></li>
 <li><a href='spel.html' target='_self'>Spel</a></li>
 <li><a href='lankar.html' target='_self'>Länkar</a></li>
 <li><a href='ommig.html' target='_self'>Om mig</a></li>
 <li><a href='kontakt.html' target='_self'>Kontakt</a></li>
 <li class='current'><a href='gastbok.html' target='_self'>Gästbok</a></li>
 </ul> <div id="content">
<center>
<h2>Gästbok</h2><p><h4>Skriv ett nytt inlägg:</h4>
<form action='http://kikotte-forum.netii.net/gastbok.php' method='POST'>
<table>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Namn: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='name' maxlength='25'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 E-mail: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='email' maxlength='35'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Meddelande: 
 </td>
 <td>
 <textarea name='message' rows='3' cols='20'></textarea>
 <p><input type='submit' name='submit' value='Skicka'>
 </td>
 </tr>
</table>
</form>
<hr>
<h4>Inlägg:</h4>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br>
</p>
<hr>	</center>
</div>
 	<div id="footer">Copyright (©) 2010 kikotte</div>
</div>
</body>
</html>

det bli inget när man skriv in ett in lägg

 

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mr Andersson

<html xmlns="[url="http://www.w3.org/1999/xhtml"]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>kikotte</title>
<link href="css/style_sheet.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slimbox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/slimbox.css" type="text/css" media="screen" />
</head>

<body>
<div id="container">

 <div id="banner"><div id="admin"><a href="admin.html"> </a></div></div>

 <ul class='menu red'>
 <li><a href='index-2.html' target='_self'>Start</a></li>
 <li><a href='bilder.html' target='_self'>Bilder</a></li>
 <li><a href='filmer.html' target='_self'>Filmer</a></li>
 <li><a href='spel.html' target='_self'>Spel</a></li>
 <li><a href='lankar.html' target='_self'>Länkar</a></li>
 <li><a href='ommig.html' target='_self'>Om mig</a></li>
 <li><a href='kontakt.html' target='_self'>Kontakt</a></li>
 <li class='current'><a href='gastbok.html' target='_self'>Gästbok</a></li>
 </ul> <div id="content">
<center>
<h2>Gästbok</h2><p><h4>Skriv ett nytt inlägg:</h4>
<form action='http://kikotte-forum.netii.net/gastbok.php' method='POST'>
<table>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Namn: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='name' maxlength='25'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 E-mail: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='email' maxlength='35'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Meddelande: 
 </td>
 <td>
 <textarea name='message' rows='3' cols='20'></textarea>
 <p><input type='submit' name='submit' value='Skicka'>
 </td>
 </tr>
</table>
</form>
<hr>
<h4>Inlägg:</h4>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br>
</p>
<hr>	</center>
</div>
 	<div id="footer">Copyright (©) 2010 kikotte</div>
</div>
</body>
</html>

det bli inget när man skriv in ett in lägg

 

Aha. Du använder två js-filer. Innehållet i dessa är också intressant.

 

Formuläret postas till en adress som är http://kikotte-forum.netii.net/, är det din hemsida, är det därifrån du hämtar dina gästboksinlägg?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

jag är inte så bra på att göra gästbok

 

den är för lång att skriva här

 

/*
Slimbox v1.71 - The ultimate lightweight Lightbox clone
(c) 2007-2009 Christophe Beyls <[url="http://www.digitalia.be"]http://www.digitalia.be[/url]>
MIT-style license.
*/
var Slimbox=(function(){var F=window,n=Browser.Engine.trident4,u,g,G=-1,o,w,E,v,y,M,s,m={},t=new Image(),K=new Image(),I,a,h,q,J,e,H,c,A,L,x,i,d,C;F.addEvent("domready",function(){$(document.body).adopt($$(I=new Element("div",{id:"lbOverlay",events:{click:D}}),a=new Element("div",{id:"lbCenter"}),H=new Element("div",{id:"lbBottomContainer"})).setStyle("display","none"));h=new Element("div",{id:"lbImage"}).injectInside(a).adopt(q=new Element("div",{styles:{position:"relative"}}).adopt(J=new Element("a",{id:"lbPrevLink",href:"#",events:{click:B}}),e=new Element("a",{id:"lbNextLink",href:"#",events:{click:f}})));c=new Element("div",{id:"lbBottom"}).injectInside(H).adopt(new Element("a",{id:"lbCloseLink",href:"#",events:{click:D}}),A=new Element("div",{id:"lbCaption"}),L=new Element("div",{id:"lbNumber"}),new Element("div",{styles:{clear:"both"}}))});function z(){var N=F.getScroll(),O=F.getSize();$$(a,H).setStyle("left",N.x+(O.x/2));if(v){I.setStyles({left:N.x,top:N.y,width:O.x,height:O.y})}}function l(N){["object",n?"select":"embed"].forEach(function(P){Array.forEach(document.getElementsByTagName(P),function(Q){if(N){Q._slimbox=Q.style.visibility}Q.style.visibility=N?"hidden":Q._slimbox})});I.style.display=N?"":"none";var O=N?"addEvent":"removeEvent";F[O]("scroll",z)[O]("resize",z);document[O]("keydown",p)}function p(O){var N=O.code;return u.closeKeys.contains(N)?D():u.nextKeys.contains(N)?f():u.previousKeys.contains(N)?B():false}function B(){return b(w)}function f(){return b(E)}function b(N){if(N>=0){G=N;o=g[N][0];w=(G||(u.loop?g.length:0))-1;E=((G+1)%g.length)||(u.loop?0:-1);r();a.className="lbLoading";m=new Image();m.onload=k;m.src=o}return false}function k(){a.className="";d.set(0);h.setStyles({backgroundImage:"url("+o+")",display:""});q.setStyle("width",m.width);$$(q,J,e).setStyle("height",m.height);A.set("html",g[G][1]||"");L.set("html",(((g.length>1)&&u.counterText)||"").replace(/{x}/,G+1).replace(/{y}/,g.length));if(w>=0){t.src=g[w][0]}if(E>=0){K.src=g[E][0]}M=h.offsetWidth;s=h.offsetHeight;var P=Math.max(0,y-(s/2)),N=0,O;if(a.offsetHeight!=s){N=i.start({height:s,top:P})}if(a.offsetWidth!=M){N=i.start({width:M,marginLeft:-M/2})}O=function(){H.setStyles({width:M,top:P+s,marginLeft:-M/2,visibility:"hidden",display:""});d.start(1)};if(N){i.chain(O)}else{O()}}function j(){if(w>=0){J.style.display=""}if(E>=0){e.style.display=""}C.set(-c.offsetHeight).start(0);H.style.visibility=""}function r(){m.onload=$empty;m.src=t.src=K.src=o;i.cancel();d.cancel();C.cancel();$$(J,e,h,H).setStyle("display","none")}function D(){if(G>=0){r();G=w=E=-1;a.style.display="none";x.cancel().chain(l).start(0)}return false}Element.implement({slimbox:function(N,O){$$(this).slimbox(N,O);return this}});Elements.implement({slimbox:function(N,Q,P){Q=Q||function(R){return[R.href,R.title]};P=P||function(){return true};var O=this;O.removeEvents("click").addEvent("click",function(){var R=O.filter(P,this);return Slimbox.open(R.map(Q),R.indexOf(this),N)});return O}});return{open:function(P,O,N){u=$extend({loop:false,overlayOpacity:0.8,overlayFadeDuration:400,resizeDuration:400,resizeTransition:false,initialWidth:250,initialHeight:250,imageFadeDuration:400,captionAnimationDuration:400,counterText:"Image {x} of {y}",closeKeys:[27,88,67],previousKeys:[37,80],nextKeys:[39,78]},N||{});x=new Fx.Tween(I,{property:"opacity",duration:u.overlayFadeDuration});i=new Fx.Morph(a,$extend({duration:u.resizeDuration,link:"chain"},u.resizeTransition?{transition:u.resizeTransition}:{}));d=new Fx.Tween(h,{property:"opacity",duration:u.imageFadeDuration,onComplete:j});C=new Fx.Tween(c,{property:"margin-top",duration:u.captionAnimationDuration});if(typeof P=="string"){P=[[P,O]];O=0}y=F.getScrollTop()+(F.getHeight()/2);M=u.initialWidth;s=u.initialHeight;a.setStyles({top:Math.max(0,y-(s/2)),width:M,height:s,marginLeft:-M/2,display:""});v=n||(I.currentStyle&&(I.currentStyle.position!="fixed"));if(v){I.style.position="absolute"}x.set(0).start(u.overlayOpacity);z();l(1);g=P;u.loop=u.loop&&(g.length>1);return b(O)}}})();

// AUTOLOAD CODE BLOCK (MAY BE CHANGED OR REMOVED)
Slimbox.scanPage = function() {
$$("a").filter(function(el) {
 return el.rel && el.rel.test(/^lightbox/i);
}).slimbox({/* Put custom options here */}, null, function(el) {
 return (this == el) || ((this.rel.length > 8) && (this.rel == el.rel));
});
};
if (!/android|iphone|ipod|series60|symbian|windows ce|blackberry/i.test(navigator.userAgent)) {
window.addEvent("domready", Slimbox.scanPage);

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mr Andersson

jag är inte så bra på att göra gästbok

 

den är för lång att skriva här

 

/*
Slimbox v1.71 - The ultimate lightweight Lightbox clone
(c) 2007-2009 Christophe Beyls <[url="http://www.digitalia.be"]http://www.digitalia.be[/url]>
MIT-style license.
*/
var Slimbox=(function(){var F=window,n=Browser.Engine.trident4,u,g,G=-1,o,w,E,v,y,M,s,m={},t=new Image(),K=new Image(),I,a,h,q,J,e,H,c,A,L,x,i,d,C;F.addEvent("domready",function(){$(document.body).adopt($$(I=new Element("div",{id:"lbOverlay",events:{click:D}}),a=new Element("div",{id:"lbCenter"}),H=new Element("div",{id:"lbBottomContainer"})).setStyle("display","none"));h=new Element("div",{id:"lbImage"}).injectInside(a).adopt(q=new Element("div",{styles:{position:"relative"}}).adopt(J=new Element("a",{id:"lbPrevLink",href:"#",events:{click:B}}),e=new Element("a",{id:"lbNextLink",href:"#",events:{click:f}})));c=new Element("div",{id:"lbBottom"}).injectInside(H).adopt(new Element("a",{id:"lbCloseLink",href:"#",events:{click:D}}),A=new Element("div",{id:"lbCaption"}),L=new Element("div",{id:"lbNumber"}),new Element("div",{styles:{clear:"both"}}))});function z(){var N=F.getScroll(),O=F.getSize();$$(a,H).setStyle("left",N.x+(O.x/2));if(v){I.setStyles({left:N.x,top:N.y,width:O.x,height:O.y})}}function l(N){["object",n?"select":"embed"].forEach(function(P){Array.forEach(document.getElementsByTagName(P),function(Q){if(N){Q._slimbox=Q.style.visibility}Q.style.visibility=N?"hidden":Q._slimbox})});I.style.display=N?"":"none";var O=N?"addEvent":"removeEvent";F[O]("scroll",z)[O]("resize",z);document[O]("keydown",p)}function p(O){var N=O.code;return u.closeKeys.contains(N)?D():u.nextKeys.contains(N)?f():u.previousKeys.contains(N)?B():false}function B(){return b(w)}function f(){return b(E)}function b(N){if(N>=0){G=N;o=g[N][0];w=(G||(u.loop?g.length:0))-1;E=((G+1)%g.length)||(u.loop?0:-1);r();a.className="lbLoading";m=new Image();m.onload=k;m.src=o}return false}function k(){a.className="";d.set(0);h.setStyles({backgroundImage:"url("+o+")",display:""});q.setStyle("width",m.width);$$(q,J,e).setStyle("height",m.height);A.set("html",g[G][1]||"");L.set("html",(((g.length>1)&&u.counterText)||"").replace(/{x}/,G+1).replace(/{y}/,g.length));if(w>=0){t.src=g[w][0]}if(E>=0){K.src=g[E][0]}M=h.offsetWidth;s=h.offsetHeight;var P=Math.max(0,y-(s/2)),N=0,O;if(a.offsetHeight!=s){N=i.start({height:s,top:P})}if(a.offsetWidth!=M){N=i.start({width:M,marginLeft:-M/2})}O=function(){H.setStyles({width:M,top:P+s,marginLeft:-M/2,visibility:"hidden",display:""});d.start(1)};if(N){i.chain(O)}else{O()}}function j(){if(w>=0){J.style.display=""}if(E>=0){e.style.display=""}C.set(-c.offsetHeight).start(0);H.style.visibility=""}function r(){m.onload=$empty;m.src=t.src=K.src=o;i.cancel();d.cancel();C.cancel();$$(J,e,h,H).setStyle("display","none")}function D(){if(G>=0){r();G=w=E=-1;a.style.display="none";x.cancel().chain(l).start(0)}return false}Element.implement({slimbox:function(N,O){$$(this).slimbox(N,O);return this}});Elements.implement({slimbox:function(N,Q,P){Q=Q||function(R){return[R.href,R.title]};P=P||function(){return true};var O=this;O.removeEvents("click").addEvent("click",function(){var R=O.filter(P,this);return Slimbox.open(R.map(Q),R.indexOf(this),N)});return O}});return{open:function(P,O,N){u=$extend({loop:false,overlayOpacity:0.8,overlayFadeDuration:400,resizeDuration:400,resizeTransition:false,initialWidth:250,initialHeight:250,imageFadeDuration:400,captionAnimationDuration:400,counterText:"Image {x} of {y}",closeKeys:[27,88,67],previousKeys:[37,80],nextKeys:[39,78]},N||{});x=new Fx.Tween(I,{property:"opacity",duration:u.overlayFadeDuration});i=new Fx.Morph(a,$extend({duration:u.resizeDuration,link:"chain"},u.resizeTransition?{transition:u.resizeTransition}:{}));d=new Fx.Tween(h,{property:"opacity",duration:u.imageFadeDuration,onComplete:j});C=new Fx.Tween(c,{property:"margin-top",duration:u.captionAnimationDuration});if(typeof P=="string"){P=[[P,O]];O=0}y=F.getScrollTop()+(F.getHeight()/2);M=u.initialWidth;s=u.initialHeight;a.setStyles({top:Math.max(0,y-(s/2)),width:M,height:s,marginLeft:-M/2,display:""});v=n||(I.currentStyle&&(I.currentStyle.position!="fixed"));if(v){I.style.position="absolute"}x.set(0).start(u.overlayOpacity);z();l(1);g=P;u.loop=u.loop&&(g.length>1);return b(O)}}})();

// AUTOLOAD CODE BLOCK (MAY BE CHANGED OR REMOVED)
Slimbox.scanPage = function() {
$$("a").filter(function(el) {
 return el.rel && el.rel.test(/^lightbox/i);
}).slimbox({/* Put custom options here */}, null, function(el) {
 return (this == el) || ((this.rel.length > 8) && (this.rel == el.rel));
});
};
if (!/android|iphone|ipod|series60|symbian|windows ce|blackberry/i.test(navigator.userAgent)) {
window.addEvent("domready", Slimbox.scanPage);

 

Nja, alltså, du skriver att du skrivit det själv, men vet inte hur koden funkar. ?. Eller missuppfattade jag något? Att använda andras kod är inte detsamma som "att göra det själv".

 

Än en gång - förklara problemet, så kan vi hjälpa dig. Att du inte förstår andras programkod, är ett helt annat problem, som jag inte kommer gå in på.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

Nja, alltså, du skriver att du skrivit det själv, men vet inte hur koden funkar. ?. Eller missuppfattade jag något? Att använda andras kod är inte detsamma som "att göra det själv".

 

Än en gång - förklara problemet, så kan vi hjälpa dig. Att du inte förstår andras programkod, är ett helt annat problem, som jag inte kommer gå in på.

 

 

hur menar du . kan du inte hjälpa mig ? vad kan felet vara ?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mr Andersson

hur menar du . kan du inte hjälpa mig ? vad kan felet vara ?

 

Just nu hinner jag inte felsöka din massiva js-kod, det tar 2 dagar att kolla genom den. Men visst måste du hunnit kolla genom vissa fel i koden innan du visar det för oss?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

hej jag har inte full kod till en .js

 

och jag vet inte vad den gör ?

 

och vad den går till ?

 

för den ska göra gästbok

 

min gammal kompis fick jag has gammal gästbok och nu går den ej ;(

 

är det bara att göra ett konto till .js ?

 

 

slimbox.js

 

mootools.js

 

om det bli för svårt då kan jag väl adda er på msn ?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

 

gastbok.html

 

<html xmlns="[url="http://www.w3.org/1999/xhtml"]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>kikotte</title>
<link href="css/style_sheet.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slimbox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/slimbox.css" type="text/css" media="screen" />
</head>

<body>
<div id="container">

 <div id="banner"><div id="admin"><a href="admin.html"> </a></div></div>

 <ul class='menu red'>
 <li><a href='index-2.html' target='_self'>Start</a></li>
 <li><a href='bilder.html' target='_self'>Bilder</a></li>
 <li><a href='filmer.html' target='_self'>Filmer</a></li>
 <li><a href='spel.html' target='_self'>Spel</a></li>
 <li><a href='lankar.html' target='_self'>Länkar</a></li>
 <li><a href='ommig.html' target='_self'>Om mig</a></li>
 <li><a href='kontakt.html' target='_self'>Kontakt</a></li>
 <li class='current'><a href='gastbok.html' target='_self'>Gästbok</a></li>
 </ul> <div id="content">
<center>
<h2>Gästbok</h2><p><h4>Skriv ett nytt inlägg:</h4>
<form action='http://kikotte-forum.netii.net/gastbok.php' method='POST'>
<table>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Namn: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='name' maxlength='25'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 E-mail: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='email' maxlength='35'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Meddelande: 
 </td>
 <td>
 <textarea name='message' rows='3' cols='20'></textarea>
 <p><input type='submit' name='submit' value='Skicka'>
 </td>
 </tr>
</table>
</form>
<hr>
<h4>Inlägg:</h4>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br>
</p>
<hr>	</center>
</div>
 	<div id="footer">Copyright (©) 2010 kikotte</div>
</div>
</body>
</html>

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

 

gastbok.php

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html xmlns="[url="http://www.w3.org/1999/xhtml"]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>kikotte</title>
<link href="css/style_sheet.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slimbox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/slimbox.css" type="text/css" media="screen" />
</head>

<body>
<div id="container">

 <div id="banner"><div id="admin"><a href="admin.php"> </a></div></div>

 <ul class='menu red'>
 <li><a href='index.php' target='_self'>Start</a></li>
 <li><a href='bilder.php' target='_self'>Bilder</a></li>
 <li><a href='filmer.php' target='_self'>Filmer</a></li>
 <li><a href='spel.php' target='_self'>Spel</a></li>
 <li><a href='lankar.php' target='_self'>Länkar</a></li>
 <li><a href='ommig.php' target='_self'>Om mig</a></li>
 <li><a href='kontakt.php' target='_self'>Kontakt</a></li>
 <li class='current'><a href='gastbok.php' target='_self'>Gästbok</a></li>
 </ul> <div id="content">
<center>
<h2>Gästbok</h2><p><h4>Skriv ett nytt inlägg:</h4>
<form action='gastbok.php' method='POST'>
<table>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Namn: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='name' maxlength='25'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 E-mail: 
 </td>
 <td>
 <input type='text' name='email' maxlength='35'>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign='top'>
 Meddelande: 
 </td>
 <td>
 <textarea name='message' rows='3' cols='20'></textarea>
 <p><input type='submit' name='submit' value='Skicka'>
 </td>
 </tr>
</table>
</form>
<hr>
<h4>Inlägg:</h4>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br>
</p>
<hr>	</center>
</div>
 	<div id="footer">Copyright (©) 2010 kikotte</div>
</div>
</body>
</html>

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jonas__B

det finns ingen php-kod som lägger in datan i databasen (eller motsvarande) så det är inte så konstigt att det inte fungerar.

Är det verkligen den riktiga källkoden?

 

Vart har du fått filerna ifrån?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jonas__B

(fick svar per mail)

 

Det hjälper tyvärr inte med de filer du kommit med hittills.

Det måste finnas en fil som sparar de uppgifter man matat in i formuläret och lägger uppgifterna i en databas eller möjligvis en textfil.

 

Det finns ingen php-kod (visst sidan heter så, men det finns ingen kod som gör något) i det du hittills visat upp, så då fungerar det inte.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

det finns ingen php-kod som lägger in datan i databasen (eller motsvarande) så det är inte så konstigt att det inte fungerar.

Är det verkligen den riktiga källkoden?

 

Vart har du fått filerna ifrån?

 

 

men du får väl kolla två .js eller ?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

(fick svar per mail)

 

Det hjälper tyvärr inte med de filer du kommit med hittills.

Det måste finnas en fil som sparar de uppgifter man matat in i formuläret och lägger uppgifterna i en databas eller möjligvis en textfil.

 

Det finns ingen php-kod (visst sidan heter så, men det finns ingen kod som gör något) i det du hittills visat upp, så då fungerar det inte.

 

 

vad ska jag göra då ;(

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jonas__B

js-filerna är bara effekter och har i sig inget med gästbok eller serverkod att göra.

 

Ja, du får väl skaffa dig en gästbokstjänst som du lägger in på din sida eller skriv en egen.

 

Du har fortfarande inte svarat på vad din webbserver klarar så då kan jag inte ge ett specifikt exempel på hur du skall göra.

T ex, har din webbserver (kontot på webbhotellet) stöd för php och mysql-databas?

Ta reda på det genom att kontakta webbhotellet om du inte själv vet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
kikotte

js-filerna är bara effekter och har i sig inget med gästbok eller serverkod att göra.

 

Ja, du får väl skaffa dig en gästbokstjänst som du lägger in på din sida eller skriv en egen.

 

Du har fortfarande inte svarat på vad din webbserver klarar så då kan jag inte ge ett specifikt exempel på hur du skall göra.

T ex, har din webbserver (kontot på webbhotellet) stöd för php och mysql-databas?

Ta reda på det genom att kontakta webbhotellet om du inte själv vet.

 

 

den har ett admin konto. hur menar du med webbhotellet . den ligger på kikotte-forum , men nu ligger sida nere , för jag har fel på gästboken. vad ska jag göra , ska jag sätta på server ? att du får se ?. hur gör man att alla in lägg spara ?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...