Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Dravinski

Probelm med update

Rekommendera Poster

Hej!

 

Kan inte längre köra Windows update, får felkod 80070422. Dock så säger windows update att det finns uppdateringar att installera, och det är en säkerhets uppdatering som heter KB981852. Provat att installera denna och starta om datorn men samma uppdatering kommer upp igen.

 

Även provat att starta datorn i felsäkert och kört viruskoll med Avira och även kört koll med Malwarebytes.

 

Någon som vet vad problemet kan va?

 

Här kommer även en DDS som det stod man skulle göra!

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Viktor at 16:06:57,83 on 2010-09-23

Internet Explorer: 7.0.6002.18005 BrowserJavaVersion: 1.6.0_21

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.3069.1888 [GMT 2:00]

 

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_e2247046\STacSV.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe

C:\Windows\SMINST\BLService.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

\\?\C:\Windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Viktor\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb

uDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb

mDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - No File

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe"

mRun: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

mRun: [hpWirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [avgnt] "c:\program files\avira\antivir desktop\avgnt.exe" /min

mRun: [sysTrayApp] c:\program files\idt\wdm\sttray.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\widcomm\bluetooth software\BTTray.exe

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

LSA: Notification Packages = scecli DPPWDFLT

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program files\common files\lightscribe\LSRunOnce.exe"

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\users\viktor\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\qeffozxi.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.se

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.lu", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nu", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nz", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--p1ai", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.tel", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.proxy.type", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.count", 24);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.size", 4096);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("dom.ipc.plugins.timeoutSecs", 45);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accelerometer.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\avira\antivir desktop\sched.exe [2010-9-13 135336]

R2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard;c:\program files\avira\antivir desktop\avguard.exe [2010-9-13 267432]

R2 avgntflt;avgntflt;c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys [2010-9-13 60936]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2008-1-21 21504]

R2 Recovery Service for Windows;Recovery Service for Windows;c:\windows\sminst\BLService.exe [2008-6-13 341328]

R3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\drivers\enecir.sys [2008-1-24 52736]

R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\drivers\jmcr.sys [2008-5-21 86672]

R3 vfs101x;vfs101x;c:\windows\system32\drivers\vfs101x.sys [2008-4-28 40752]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2010-9-14 54632]

S4 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\Com4QLBEx.exe [2008-6-13 193840]

S4 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-1-21 21504]

S4 FreeAgentGoNext Service;Seagate Service;c:\program files\seagate\seagatemanager\sync\FreeAgentService.exe [2009-9-25 189736]

S4 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2010-4-28 704872]

S4 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\hpservice.exe [2008-3-19 19456]

S4 vfsFPService;Validity Fingerprint Service;c:\windows\system32\vfsFPService.exe [2008-4-28 599344]

S4 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-09-23 09:38:38 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\Malwarebytes

2010-09-23 09:38:28 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-09-23 09:38:26 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-09-23 09:38:26 0 d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2010-09-23 09:38:25 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-21 17:33:51 0 d-----w- c:\program files\Winamp Detect

2010-09-21 17:33:27 0 d-----w- c:\program files\common files\PX Storage Engine

2010-09-21 17:31:30 56 ---ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat

2010-09-18 14:54:06 0 d-----w- c:\programdata\Seagate

2010-09-18 14:54:05 0 d-----w- c:\program files\Seagate

2010-09-18 14:52:39 0 d-sh--w- c:\windows\ftpcache

2010-09-17 18:13:36 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\Personal

2010-09-17 18:13:26 0 d-----w- c:\program files\Personal

2010-09-14 20:49:04 32 ----a-w- c:\programdata\ezsid.dat

2010-09-14 20:47:55 0 d-----w- c:\program files\Skype

2010-09-14 20:47:47 0 d-----w- c:\programdata\Skype

2010-09-14 20:34:20 0 d-----w- c:\program files\Windows Portable Devices

2010-09-14 19:57:29 81920 ----a-w- c:\windows\system32\wpdbusenum.dll

2010-09-14 19:56:26 4096 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll

2010-09-14 19:56:25 555520 ----a-w- c:\windows\system32\UIAutomationCore.dll

2010-09-14 19:56:25 234496 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll

2010-09-14 19:47:02 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\Auslogics

2010-09-14 19:33:56 0 d-----w- c:\windows\system32\eu-ES

2010-09-14 19:33:56 0 d-----w- c:\windows\system32\ca-ES

2010-09-14 19:33:55 0 d-----w- c:\windows\system32\vi-VN

2010-09-14 19:30:25 490496 ------w- c:\windows\system32\stapi32.dll

2010-09-14 19:13:22 0 d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2010-09-14 19:08:58 438744 ----a-w- c:\windows\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll

2010-09-14 19:07:59 856064 ----a-w- c:\windows\system32\mswdat10.dll

2010-09-14 19:06:59 85504 ----a-w- c:\windows\system32\msctfui.dll

2010-09-14 19:05:52 83968 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wmiutils.dll

2010-09-14 19:05:52 744448 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemcore.dll

2010-09-14 19:05:52 614912 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\fastprox.dll

2010-09-14 19:05:52 30208 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemprox.dll

2010-09-14 19:05:52 265728 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\repdrvfs.dll

2010-09-14 19:05:52 265728 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\esscli.dll

2010-09-14 19:05:52 189440 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\mofd.dll

2010-09-14 19:05:44 705536 ----a-w- c:\windows\system32\SmiEngine.dll

2010-09-14 19:05:32 218624 ----a-w- c:\windows\system32\wdscore.dll

2010-09-14 19:05:32 130560 ----a-w- c:\windows\system32\PkgMgr.exe

2010-09-14 19:04:54 247808 ----a-w- c:\windows\system32\drvstore.dll

2010-09-14 17:29:15 502272 ----a-w- c:\windows\system32\usp10.dll

2010-09-14 17:29:14 128000 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-09-14 17:29:13 317952 ----a-w- c:\windows\system32\MP4SDECD.DLL

2010-09-14 17:29:00 739328 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2010-09-14 15:59:38 0 d---a-w- c:\programdata\TEMP

2010-09-14 15:57:30 0 d-----w- c:\program files\Auslogics

2010-09-14 15:09:16 18904 ----a-w- c:\windows\system32\StructuredQuerySchemaTrivial.bin

2010-09-14 15:09:14 11967524 ----a-w- c:\windows\system32\korwbrkr.lex

2010-09-14 15:05:57 198 ----a-w- c:\users\viktor\appdata\roaming\wklnhst.dat

2010-09-14 14:09:47 377344 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2010-09-14 13:50:10 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\Spotify

2010-09-14 13:49:58 0 d-----w- c:\program files\Spotify

2010-09-14 13:48:43 0 d-----w- c:\program files\Ventrilo

2010-09-14 13:48:40 262 ----a-w- c:\windows\{789289CA-F73A-4A16-A331-54D498CE069F}_WiseFW.ini

2010-09-14 13:47:29 0 d-----w- c:\program files\common files\Wise Installation Wizard

2010-09-14 13:42:19 0 d-----w- c:\users\viktor\Tracing

2010-09-14 12:37:46 293376 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-09-14 11:37:06 99176 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2010-09-14 11:37:06 297808 ----a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll

2010-09-14 11:37:06 295264 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2010-09-14 11:37:05 49472 ----a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll

2010-09-14 11:37:05 1130824 ----a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll

2010-09-14 11:31:32 0 d--h--w- c:\windows\msdownld.tmp

2010-09-14 10:56:29 0 d-----w- c:\programdata\Blizzard Entertainment

2010-09-14 10:37:47 0 d-----w- c:\program files\Starcraft II

2010-09-14 10:36:59 0 d-----w- c:\program files\common files\Blizzard Entertainment

2010-09-14 10:21:07 691696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2010-09-14 10:20:29 0 d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite

2010-09-14 10:20:12 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\DAEMON Tools Lite

2010-09-14 10:20:10 0 d-----w- c:\programdata\DAEMON Tools Lite

2010-09-14 10:12:49 0 d-----w- c:\program files\VideoLAN

2010-09-14 10:11:10 0 d-----w- c:\programdata\Sun

2010-09-14 10:06:43 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-09-14 09:03:59 54632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys

2010-09-14 09:01:00 0 d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition

2010-09-14 08:33:29 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf

2010-09-14 08:33:19 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01009_Coinstaller_Critical.Wdf

2010-09-14 08:32:45 3 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01009_Inbox_Critical.Wdf

2010-09-14 08:32:41 445008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2010-09-14 08:32:41 4052 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\Wdf01000.mof

2010-09-14 08:32:41 38480 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2010-09-14 08:32:41 118 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\Wdf01000Uninstall.mof

2010-09-14 08:18:02 0 d-----w- c:\windows\system32\SRSLabs

2010-09-14 03:22:20 0 d-----w- c:\programdata\ATI

2010-09-14 03:22:04 0 d-sh--w- C:\$RECYCLE.BIN

2010-09-14 03:21:15 0 d-----w- c:\programdata\CyberLink

2010-09-14 03:20:34 0 d-----w- c:\windows\system32\tr

2010-09-14 03:20:34 0 d-----w- c:\windows\system32\ru

2010-09-14 03:20:33 0 d-----w- c:\windows\system32\ko

2010-09-14 03:20:33 0 d-----w- c:\windows\system32\ja

2010-09-14 03:20:33 0 d-----w- c:\windows\system32\it

2010-09-14 03:20:33 0 d-----w- c:\windows\system32\fr

2010-09-14 03:20:33 0 d-----w- c:\windows\system32\es

2010-09-14 03:20:33 0 d-----w- c:\windows\system32\de

2010-09-14 03:20:32 0 d-----w- c:\windows\DPDrv

2010-09-14 03:20:30 0 d-----w- c:\programdata\Macrovision

2010-09-14 03:20:30 0 d-----w- c:\program files\DigitalPersona

2010-09-14 03:12:07 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin

2010-09-14 02:47:15 80936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\btwavdt.sys

2010-09-14 02:47:15 16168 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\btwrchid.sys

2010-09-14 02:47:14 80424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\btwaudio.sys

2010-09-14 02:47:07 233472 ----a-w- c:\windows\system32\BtwRSupport.dll

2010-09-14 02:47:01 0 d-----w- c:\windows\system32\es-MX

2010-09-14 02:47:01 0 d-----w- c:\windows\system32\es-AR

2010-09-14 02:46:54 0 d-----w- c:\program files\WIDCOMM

2010-09-14 02:46:01 61440 ----a-w- c:\windows\system32\aestaren.dll

2010-09-14 02:46:01 372736 ----a-w- c:\windows\system32\aestecap.dll

2010-09-14 02:46:01 138240 ----a-w- c:\windows\system32\aestacap.dll

2010-09-14 02:46:00 86016 ----a-w- c:\windows\system32\AESTCom.dll

2010-09-14 02:46:00 536576 ----a-w- c:\windows\system32\idtmini1.exe

2010-09-14 02:46:00 458844 ----a-w- c:\windows\sttray.exe

2010-09-14 02:46:00 3774 ----a-w- c:\windows\system32\bltinmic.ico

2010-09-14 02:46:00 3774 ----a-w- c:\windows\system32\2hps.ico

2010-09-14 02:46:00 3600384 ----a-w- c:\windows\system32\stlang.dll

2010-09-14 02:46:00 15222 ----a-w- c:\windows\system32\nbspkrs.ico

2010-09-14 02:46:00 12030044 ----a-w- c:\windows\system32\idtcpl.cpl

2010-09-14 02:45:04 175616 ----a-w- c:\windows\system32\staco.dll

2010-09-14 02:44:37 915456 ----a-w- c:\windows\system32\stapo.dll

2010-09-14 02:44:28 0 d-----w- c:\program files\IDT

2010-09-14 02:44:06 125 ----a-w- c:\windows\xUninstall.bat

2010-09-14 02:43:43 110080 ----a-w- c:\windows\system32\JmCrIcon.dll

2010-09-14 02:43:43 0 d-----w- c:\windows\JMCR_DIR

2010-09-14 02:43:25 0 d-----w- c:\program files\Validity Sensors, Inc

2010-09-14 02:42:49 118784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Rtlh86.sys

2010-09-14 02:42:48 0 d-----w- c:\program files\Realtek

2010-09-14 02:42:29 0 d-----w- c:\windows\system32\HPMDP

2010-09-14 02:42:20 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_SynTP_01000.Wdf

2010-09-14 02:41:48 0 d-----w- c:\program files\Synaptics

2010-09-14 02:41:30 1060424 ----a-w- c:\windows\system32\WdfCoInstaller01000.dll

2010-09-14 02:41:29 173352 ----a-w- c:\windows\system32\SynCOM.dll

2010-09-14 02:41:29 165160 ----a-w- c:\windows\system32\SynTPAPI.dll

2010-09-14 02:41:29 120104 ----a-w- c:\windows\system32\SynTPCo4.dll

2010-09-14 02:38:35 0 d-----w- c:\program files\ATI Technologies

2010-09-14 02:37:16 0 d-----w- c:\program files\ATI

2010-09-14 02:35:45 0 d-----w- c:\windows\system32\nn-NO

2010-09-14 02:35:44 53248 ----a-w- c:\windows\system32\athihvui.dll

2010-09-14 02:35:44 393216 ----a-w- c:\windows\system32\athihvs.dll

2010-09-14 02:35:44 376832 ----a-w- c:\windows\system32\S64CPA.exe

2010-09-14 02:35:14 0 d-----w- c:\program files\Cisco

2010-09-14 02:35:14 0 d-----w- c:\program files\Atheros

2010-09-14 02:35:09 0 d-----w- c:\programdata\Atheros

2010-09-14 00:51:08 243712 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll

2010-09-14 00:48:13 355328 ----a-w- c:\windows\system32\WSDApi.dll

2010-09-14 00:48:09 31744 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll

2010-09-14 00:48:09 22528 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll

2010-09-14 00:48:09 13312 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll

2010-09-14 00:48:09 1314816 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2010-09-14 00:48:09 12288 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll

2010-09-14 00:48:08 91136 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2010-09-14 00:48:08 82944 ----a-w- c:\windows\system32\mciavi32.dll

2010-09-14 00:48:08 50176 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll

2010-09-14 00:48:08 123904 ----a-w- c:\windows\system32\msvfw32.dll

2010-09-14 00:45:56 24064 ----a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll

2010-09-14 00:45:53 411648 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys

2010-09-14 00:45:51 30720 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2010-09-14 00:29:10 604672 ----a-w- c:\windows\system32\WMSPDMOD.DLL

2010-09-14 00:28:14 0 d-----w- C:\29e090e4147f3b72415e

2010-09-14 00:25:34 0 d-----w- c:\program files\Microsoft

2010-09-14 00:24:41 0 d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive

2010-09-14 00:21:48 310784 ----a-w- c:\windows\system32\unregmp2.exe

2010-09-14 00:21:48 0 d-----w- c:\program files\common files\Windows Live

2010-09-14 00:21:44 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2010-09-14 00:21:42 4096 ----a-w- c:\windows\system32\msdxm.ocx

2010-09-14 00:21:42 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2010-09-14 00:21:41 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2010-09-14 00:16:54 221568 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-09-14 00:12:41 0 d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-09-14 00:03:26 65536 --sha-w- c:\users\viktor\ntuser.dat{55a88fe7-bf93-11df-a179-002186ca2531}.TM.blf

2010-09-14 00:03:26 524288 --sha-w- c:\users\viktor\ntuser.dat{55a88fe7-bf93-11df-a179-002186ca2531}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms

2010-09-14 00:03:26 524288 --sha-w- c:\users\viktor\ntuser.dat{55a88fe7-bf93-11df-a179-002186ca2531}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms

2010-09-13 22:09:06 0 d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2010-09-13 22:01:42 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2010-09-13 21:58:23 218624 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2010-09-13 21:54:57 2501921 ----a-w- c:\windows\system32\wlan.tmf

2010-09-13 21:54:56 68096 ----a-w- c:\windows\system32\wlanhlp.dll

2010-09-13 21:54:56 65024 ----a-w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2010-09-13 21:54:56 513536 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2010-09-13 21:54:56 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2010-09-13 21:54:56 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2010-09-13 21:54:56 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2010-09-13 21:54:47 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-09-13 21:52:57 67072 ----a-w- c:\windows\system32\asycfilt.dll

2010-09-13 21:52:55 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2010-09-13 21:52:48 714240 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

2010-09-13 21:52:44 60928 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2010-09-13 21:52:39 81920 ----a-w- c:\windows\system32\iccvid.dll

2010-09-13 21:52:37 302080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2010-09-13 21:52:36 144896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys

2010-09-13 21:52:34 36864 ----a-w- c:\windows\system32\rtutils.dll

2010-09-13 21:52:32 784896 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-09-13 21:52:28 905088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2010-09-13 21:52:27 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2010-09-13 21:47:28 0 d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-09-13 21:47:02 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\uTorrent

2010-09-13 21:31:40 0 d-----w- c:\program files\Combined Community Codec Pack

2010-09-13 21:27:59 462864 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx10_37.dll

2010-09-13 21:25:12 0 d-----w- c:\windows\system32\directx

2010-09-13 20:48:42 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\Avira

2010-09-13 20:46:11 172032 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2010-09-13 20:46:09 98304 ----a-w- c:\windows\system32\cabview.dll

2010-09-13 20:44:01 60936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys

2010-09-13 20:44:00 0 d-----w- c:\programdata\Avira

2010-09-13 20:44:00 0 d-----w- c:\program files\Avira

2010-09-13 20:41:55 0 d-----w- c:\programdata\Downloaded Installations

2010-09-13 20:40:17 268 ---ha-w- C:\sqmdata00.sqm

2010-09-13 20:40:17 244 ---ha-w- C:\sqmnoopt00.sqm

2010-09-13 20:31:38 2421760 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2010-09-13 20:31:20 87552 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2010-09-13 20:30:51 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2010-09-13 20:30:51 171608 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2010-09-13 20:25:17 0 d-----w- c:\users\viktor\Bluetooth Software

2010-09-13 20:25:10 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\Symantec

2010-09-13 20:24:44 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\DigitalPersona

2010-09-13 20:24:09 44 ----a-w- c:\windows\system\hpsysdrv.dat

2010-09-13 20:17:28 0 d-----w- c:\programdata\Adobe

2010-09-13 20:16:24 0 d-----w- c:\windows\PCHEALTH

2010-09-13 20:15:40 0 --sha-r- c:\windows\system32\drivers\103C_HP_cNB_Pavilion dv7 Notebook PC_Y5335KV_0U_QCND8442C0B_E466145-DH1_4A_I30FD_SHP_V01.69_F.23_T081002_WV3-1_L41D_M3070_J320_7AMD_8F31_92.10_#100913_N10EC8168;168C001C_(FV807EA#UUW)_XMOBILE_CN10_Z_21_G100295C4.MRK

2010-09-13 20:14:53 0 d-----w- c:\users\viktor\appdata\roaming\Macrovision

 

==================== Find3M ====================

 

2010-09-23 14:06:40 84170 ----a-w- c:\windows\system32\perfc00B.dat

2010-09-23 14:06:40 80284 ----a-w- c:\windows\system32\perfc006.dat

2010-09-23 14:06:40 79484 ----a-w- c:\windows\system32\perfc014.dat

2010-09-23 14:06:40 606138 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-09-23 14:06:40 463890 ----a-w- c:\windows\system32\perfh006.dat

2010-09-23 14:06:40 452366 ----a-w- c:\windows\system32\perfh014.dat

2010-09-23 14:06:40 435606 ----a-w- c:\windows\system32\perfh00B.dat

2010-09-23 14:06:40 120508 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-09-14 20:34:09 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infstor.dat

2010-09-14 20:34:09 51200 ----a-w- c:\windows\inf\infpub.dat

2010-09-14 20:34:09 143360 ----a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat

2010-09-14 20:34:07 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat

2010-09-14 19:26:12 37665 ----a-w- c:\windows\fonts\GlobalUserInterface.CompositeFont

2010-09-13 20:39:33 588472 ----a-w- c:\windows\system32\ezsvc7x.dll

2010-06-29 15:47:12 834048 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-06-28 16:13:32 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2008-06-13 14:56:53 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2008-06-13 14:56:53 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2008-06-13 14:56:53 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2008-06-13 14:56:53 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2008-06-13 14:46:13 35166 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0414\perfd.dat

2008-06-13 14:46:13 35166 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0414\perfc.dat

2008-06-13 14:46:13 294254 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0414\perfi.dat

2008-06-13 14:46:13 294254 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0414\perfh.dat

2008-06-13 14:36:35 36790 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\040b\perfd.dat

2008-06-13 14:36:35 36790 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\040b\perfc.dat

2008-06-13 14:36:35 274158 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\040b\perfi.dat

2008-06-13 14:36:35 274158 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\040b\perfh.dat

2008-06-13 14:28:08 36364 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0406\perfd.dat

2008-06-13 14:28:08 36364 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0406\perfc.dat

2008-06-13 14:28:08 300302 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0406\perfi.dat

2008-06-13 14:28:08 300302 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0406\perfh.dat

2008-01-21 02:43:21 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2008-06-13 15:03:27 8192 --sha-w- c:\windows\users\default\NTUSER.DAT

 

============= FINISH: 16:08:12,41 ===============

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag ser att du har något program från Auslogics. De har ju flera program t ex registerstädning och optimeringsprogram. Om det är något sådant program du har använt kan det bero på det eftersom den typen av program rätt ofta orsakar problem.

 

Felkoden 80070422 beror enligt Microsoft oftast på att man har stängt av någon av de tjänster som behövs för att Windows Update ska fungera. Se http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/Windows-Update-error-80070422-80244019-or-8DDD0018 för hur du startar tjänsterna.

 

Har Antivir eller MBAM hittat något skadligt? Jag kan inte se något skadligt i loggen.

 

-----------

Flyttar tråden från "Virus, skadliga program & botemedel" till "Windows Vista".

 

Cecilia

Moderator

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej,

du kan pröva följande,

Starta i FelSäkert läge och prova att köra en Clean Boot.

 

Steg 1. Ställ in datorn för en så kallad Clean Boot.

1. Klicka på Start och skriv in MSCONFIG i sökfältet Påbörja sökning och klicka på Enter. I XP välj Kör.

2. Klicka på Första fliken.

3. Klicka sen på Selektiv start.

4. Bocka ur följande alternativ: Läs in autostartobjekt.

5. Klicka på Fliken: Tjänster

6. Bocka i följande alternativ: Dölj Alla Microsoft Tjänster.

7. Klicka på Inaktivera alla.

8. Klicka nu på Verkställ och OK.

9. Välj sedan att starta om datorn och följ steg 2.

 

I XP skriv wupdr.exe i Sökrutan och sedan kör.

Välj sedan att installera, se vänstermarginalen i Internet Explorerfönstret.

 

Steg 2. Sök efter och installera uppdateringar.

Gå till Startmenyn och skriv Windows Update i rutan "Påbörja sökning". Tryck sedan på Enter.

Klicka på Sök efter uppdateringar i det övre vänstra hörnet.

Installera de hittade uppdateringarna.

Starta om datorn.

Upprepa detta steg tills du inte längre hittar några nya uppdateringar att installera. Gå då vidare till Steg 3.

Notera: Gå vidare till steg 3 oavsett om du kan installera uppdateringarna eller ej.

 

Steg 3. Återställ datorn till Normal Start.

1. Klicka på Start och skriv in MSCONFIG i fältet Påbörja sökning och klicka på Enter

2. Klicka på Första fliken.

3. Klicka sen på Normal start.

4. Klicka nu på Verkställ och OK.

 

Mvh

Mats H

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Provade att göra som du skrev;

 

Fick fortf samma felkod. Efter jag fått felkoden och stänger ner windows update så kommer det precis som innan fram att den har hittat en uppdatering (KD979683) och den har jag nog installerat 100 gånger nu...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Har provat att starta alla saker som update behöver enligt guiden med fortf samma fel. Hittade heller inga virus... Någon som har någon idé?

Går det att starta alla tjänster eller får du felmeddelanden?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för all info och förslag, dock samma problem fortfarande. Återstår väl snart bara att göra en systemåterställning...

 

*Edit

Provade att göra en återställning nu, men det är tydligen fel på den också. Får fram att tjänsten Volume Shadow copy inte fungerar...

 

Får väl formatera om istället:)

Redigerad av Dravinski

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

EDIT

 

Nu fungerar det äntligen!

 

Återkommer med lösning efter en stunds sergerdansande!

Redigerad av Dravinski

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...