Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Återställning av Active Desktop


Terminator_82

Recommended Posts

Terminator_82

Efter installation av ie8 så slutade Active Desktop fungera och det spelar ingen roll om jag trycker på Ja eller Nej knappen det händer absolut inget.

 

Jag vill få tillbaks återställningen av active desktop till normalt fungerande funktion.

 

Man kanske kan ändra i filen "Desktop.htt" på rad 65 och tecken 1 eller på "safemode.htt".

 

Detta hittar jag i min "Desktop.htt" fil, vänlig se kod nedan:

 

 

<!-- saved from url=(0014)about:internet -->

<html>

<head><BASE HREF="C:\WINDOWS\Web\SafeMode.htt">

<title>Namnlöst dokument</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

 

<script language="Javascript">

 

function Load() {

// Add any load specific code here

Resize();

window.onresize = Resize;

 

}

 

function Resize() {

if (document.dir == "rtl") {

Layer1.style.pixelLeft = document.body.clientWidth - 0.9 * document.body.clientWidth;

Layer2.style.pixelLeft = document.body.clientWidth - 0.95 * document.body.clientWidth;;

} else {

Layer1.style.pixelLeft = 20;

Layer2.style.pixelLeft = 5;

}

}

 

</script>

 

</head>

 

<style>

body { background : white }

</style>

 

<body bgcolor="#FFFFFF" onload=Load()>

<span id="Layer2" style="position:absolute; width:95%; height:115px; z-index:1; top: 230">

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td width="95%">

<h5> </h5>

</td>

<td><img src="exclam.gif" width="238" height="211"></td>

</tr>

</table>

</span> <span id="Layer1" style="position:absolute; width:90%; z-index:2; top: 28px">

<table width="100%" border="0" height="78%">

<tr>

<td width="30%" rowspan="10"> </td>

<td ID=ID1 colspan="3"><font size="+3" face="Tahoma" color="#D45F00"><b>Återställning av

Active Desktop</b></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38"> </td>

<td ID=ID2 valign="top"><font face="Tahoma" size="2">Ett oväntat fel har uppstått. Som en säkerhetsåtgärd har

Active Desktop stängts av. Om du vill aktivera Active Desktop igen,

kan du använda följande felsökningstips:<br></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38"><img src="bullet.gif" width="10" height="10"></td>

<td ID=ID3><font face="Tahoma" size="2"><b>Slutade webbläsaren att fungera eller startade

du om datorn utan att stänga av? Om du har gjort något av detta klickar du på:</b></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38"> </td>

<td ID=ID4 align="left" valign="top">

<input ID=ID5 type="submit" onclick="suih.ResetSafeMode();" value="Återställ Active Desktop">

<br>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="38"><img src="bullet.gif" width="10" height="10"></td>

<td ID=ID6 align="left" valign="top"><font face="Tahoma" size="2"><b>Har du nyligen

ändrat din bakgrund till en webbsida? I så fall:</b></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38" height="20"> </td>

<td ID=ID7 align="left" height="20" valign="top"><font face="Tahoma" size="2">1.

Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på <b>Egenskaper</b>. <br>

2. Klicka på fliken <b>Skrivbord</b> och välj den bakgrund du vill använda under <b>Bakgrund</b>.<br>

</font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38"><img src="bullet.gif" width="10" height="10"></td>

<td ID=ID8 align="left" valign="top"><font face="Tahoma" size="2"><b>Har du nyligen

lagt till ett nytt objekt på Active Desktop? Om du har gjort det gör du följande:</b></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38" height="20"> </td>

<td ID=ID9 align="left" height="20" valign="top"><font face="Tahoma" size="2">1.

Högerklicka på skrivbordet och välj <b>Egenskaper</b>.<br>

2. Välj fliken <b>Skrivbord</b> och klicka på <b>Anpassa skrivbordet</b>.<br>

3. Avmarkera kryssrutan för det objekt du lade till senast i fliken <b>Webb</b> under <b>Webbsidor.</b><br>

</font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38" valign="top" height="2"><img src="bullet.gif" width="10" height="10" vspace="2"></td>

<td ID=ID10 align="left"><font face="Tahoma" size="2"><b>Vill du inaktivera

Active Desktop? Om du vill göra det gör du följande:</b> </font></td>

</tr>

<tr>

<td width="38" rowspan="7"> </td>

<td ID=ID11 align="left" valign="top"><font face="Tahoma" size="2">1.

Högerklicka på skrivbordet och välj <b>Egenskaper</b>.<br>

2. Välj fliken <b>Skrivbord</b> och klicka på <b>Anpassa skrivbordet</b>.<br>

3. Avmarkera alla kryssrutor i fliken<b>Webb</b>, under <b>Webbsidor</b>.</font></td>

</tr>

</table>

</span>

 

 

<OBJECT

classid="clsid:72267F6A-A6F9-11D0-BC94-00C04FB67863"

id=ActiveDesktopMover

STYLE="position:absolute; container:positioned; LEFT: 0;TOP: 0; WIDTH: 0; HEIGHT: 0;zIndex: 5"

>

<param name="Interval" value=500>

<param name="SizerID" value="ActiveDesktopMover">

<param name="Enabled" value="True">

<param name="TargetName" value="DeskMovr">

<param name="WindowOnly" value="False">

</OBJECT>

 

<OBJECT

classid="clsid:72267F6A-A6F9-11D0-BC94-00C04FB67863"

id=ActiveDesktopMoverW

STYLE="position:absolute; container:positioned; LEFT: 0;TOP: 0; WIDTH: 0; HEIGHT: 0;zIndex 19"

>

<param name="Interval" value=500>

<param name="SizerID" value="ActiveDesktopMoverW">

<param name="Enabled" value="True">

<param name="TargetName" value="DeskMovrW">

<param name="WindowOnly" value="True">

</OBJECT>

 

</body>

<object id="suih" width=0 height=0 classid="clsid:64AB4BB7-111E-11d1-8F79-00C04FC2FBE1">

</object>

</html>

 

 

Mvh Henrik Hiltunen

post-73125-1280668896,93_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...