Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med Drivrutiner för Ethernet och ljud


pontusydstrom

Recommended Posts

pontusydstrom

Hej.

Jag har lite olika problem. Jag har en begagnad data eftersom den förre saboterades. Jag punktar upp problemen nedan. Jag kommer även att bifoga en nyligen gjord dxdiag och DDs-attach. Jag kommer längre ner att klistra in dds.txtPROBLEMEN

  • Jag behöver ljud. Jag har ett ljudkort men vet ej vilken sort. Behöver hjälp med att hitta rätt typ av drivrutiner.  • Jag behöver drivrutiner till mitt Ethernet styrsystem. Vet ej vilken sort jag har  • Drivrutinerna till mitt nätverkskort, vet ej vilken sort
  • Förslag på passande antivirusprogram
  • Vad ska cputempen ligga på? Min ligger på 55 grader 

DDS.TXTDDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86 Run by Pontus at 14:13:36,20 on 2010-07-22Internet Explorer: 6.0.2900.2180Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.46.1053.18.1023.505 [GMT 2:00]============== Running Processes ===============C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunchsvchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcssvchost.exesvchost.exeC:\WINDOWS\system32\spoolsv.exesvchost.exeC:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exeC:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exeC:\WINDOWS\Explorer.EXEC:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exeC:\WINDOWS\system32\ctfmon.exeC:\Program\F-Secure\Common\FSLAUNCH.EXEC:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program\Outlook Express\msimn.exeC:\Program\Messenger\msmsgs.exeC:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Documents and Settings\Pontus\Mina dokument\Downloads\dds.scr============== Pseudo HJT Report ===============uStart Page = hxxp://flvdirect.iamwired.net/BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dllBHO: flvpronetwork: {204c1e67-2ed7-6e3e-591c-94824dab28c1} - c:\windows\system32\QqtwUfgu2kLTV_5.dllBHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No FileBHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dllBHO: Windows Live Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dllBHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dllBHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dllBHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dllTB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dlluRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\QTTask.exe" -atboottimeuRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exeuRunOnce: [FlashPlayerUpdate] c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_FlashUtil.exe -pmRun: [super Password 1.0] c:\program\super password 1.0\superpwd.EXE /hidemRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"mRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\QTTask.exe" -atboottimedRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXEIE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\mi1933~1\office12\EXCEL.EXE/3000IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exeIE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dllIE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program\mi1933~1\office12\ONBttnIE.dllIE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\mi1933~1\office12\REFIEBAR.DLLDPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cabDPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cabDPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cabDPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cabSSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll============= SERVICES / DRIVERS ===============R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2010-4-5 54752]R3 AR9271;Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\athuw.sys [2010-3-21 1668352]R4 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;\??\c:\program\f-secure\hips\drivers\fshs.sys --> c:\program\f-secure\hips\drivers\fshs.sys [?]R4 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys --> c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [?]S3 cpudrv;cpudrv;c:\program\systemrequirementslab\cpudrv.sys [2009-12-18 11336]S3 cpuz132;cpuz132;\??\c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\cpuz132\cpuz132_x32.sys --> c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\cpuz132\cpuz132_x32.sys [?]S3 ess;ESS-ljudenhet (WDM);c:\windows\system32\drivers\ess.sys [2010-4-4 63360]S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;c:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]S3 hwusbfake;Huawei DataCard USB Fake;c:\windows\system32\drivers\ewusbfake.sys [2010-3-21 102656]S3 maestro;ESS Maestro3 Audio Driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\es198x.sys [2002-1-15 189568]=============== Created Last 30 ==================================== Find3M ====================2010-07-22 09:32:26 80164 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat2010-07-22 09:32:26 436826 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat2010-05-22 09:42:25 120750 ----a-w- c:\windows\system32\kWXV3-UGJ-__.exe2010-05-18 03:04:04 1642496 ----a-w- c:\windows\system32\QqtwUfgu2kLTV_5.dll2010-05-16 13:54:44 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll============= FINISH: 14:14:07,71 ===============

 

 

 

 

 

DxDiag.txt

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Testa denna till ditt nätverkskort.

http://download.cnet.com/Broadcom-BCM440x-Ethernet-Adapter-Driver-version-7-1-9-zip/3000-2112_4-150015.html

 

Zippa upp filen på t.ex. skrivbordet. Gå till enhetshanteraren och uppdatera drivrutinen genom att visa var du har sparat drivrutinen. Använd funktionen "Söka efter drivrutin sparad på datorn". Minns ej exakt vad det heter i XP.

 

Förslag på passande antivirusprogram

 

Jag använder Microsoft Security Essentials.

http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx

 

Thomas

Link to comment
Share on other sites

pontusydstrom

Tack så mycket. Nu funkar ethernet och nätverkskortet. Men hur fixar jag ljudet?

 

Jag hittade detta i Pc Wizard. Om det är till någon hjälp

 

Device Audio : Intel 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller

Link to comment
Share on other sites

Kul att något har börjat att funkasmile.gif

 

Eftersom internet funkar så kan du testa om "Automatically identify and find drivers" funkar på Intels hemsida.

 

http://downloadcente...t.aspx?lang=eng

 

Du verkar någon form av Intelljud i datorn.

 

EDIT:

Om inte detta funkar så föreslår jag att du testar med Realtek

AC'97 Audio Codecs

 

http://218.210.127.1...3&GetDown=false

 

Thomas

Link to comment
Share on other sites

pontusydstrom

Jag kan ej navigera på deras hemsida. Detta är ett urklipp från Pcwizard. det jag fick fram från hemsidan var att man ej hittade produkten

 

 

 

 

Device Audio : Intel 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller

Device multimedia : AVIVideo

Device multimedia : CDAudio

Device multimedia : Sequencer

Device multimedia : WaveAudio

Device multimedia : MPEGVideo

Audio Compression : Microsoft IMA ADPCM CODEC

Audio Compression : Microsoft ADPCM CODEC

Audio Compression : Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC

Audio Compression : Microsoft GSM 6.10-ljud-CODEC

Audio Compression : DSP Group TrueSpeech Software CODEC

Audio Compression : Microsoft G.723.1 CODEC

Audio Compression : Windows Media Audio

Audio Compression : Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec

Audio Compression : Indeo® audio software

Audio Compression : Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)

Audio Compression : Messenger Audio Codec

Audio Compression : Microsoft PCM-omvandlare

Video Compression : Cinepak Codec by Radius

Video Compression : Intel 4:2:0 Video V2.50

Video Compression : Intel Indeo® Video R3.2

Video Compression : Intel Indeo® Video R3.2

Video Compression : Intel Indeo® Video 4.5

Video Compression : Intel IYUV codec

Video Compression : Microsoft RLE

Video Compression : Microsoft Video 1

Video Compression : Microsoft YUV

Video Compression : Microsoft YUV

Video Compression : Toshiba YUV Codec

Video Compression : Microsoft YUV

Video Compression : Microsoft H.263 Video Codec

Video Compression : Microsoft H.261 Video Codec

Video Compression : Indeo® video 5.10

Link to comment
Share on other sites

pontusydstrom

Testa mitt förslag ovan. Jag har redigerat mitt förra inlägg.

 

Testade men det funkade ej.

Link to comment
Share on other sites

Jag hitttar tyvärr ingen lösning på ditt ljudproblem. Hoppas någon annan kan hjälpa dej.

 

Thomas

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...