Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Otroligt seg dator


carinaeva

Recommended Posts

hej!

min mammas dator är så otroligt seg. framförallt internet är segt, men oxå att sätta på datorn tar otroligt lång tid. jag har försökt rensa den men jag kan inte så mycket om datorer och det hjälper inte. andra datorer som används på hennes bredband är inte alls lika sega, så det kan inte bero på det.

kan någon hjälpa mej kanske?

 

/carina

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

hej mats!

nu ska vi se om jag lyckats göra rätt..

tack för hjälpen sålänge! /carina

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Eva at 22:02:29,61 on 2010-07-19

Internet Explorer: 8.0.6001.18928

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.1015.222 [GMT 2:00]

 

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program\com hem security\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\com hem security\ORSP Client\fsorsp.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE

c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Eva\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.facebook.com/

mDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop

BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: AskBar BHO: {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - c:\program files\askbardis\bar\bin\askBar.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Ask Toolbar: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - c:\program files\askbardis\bar\bin\askBar.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/h/horse_eventing/horse_eventing_girlsgogames_se/horse_eventing_girlsgogames_se.html"

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [HP Health Check Scheduler] c:\program files\hewlett-packard\hp health check\HPHC_Scheduler.exe

mRun: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program\com hem security\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program\com hem security\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [hpWirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\adober~1.lnk - c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\reader_sl.exe

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL

LSP: c:\program\com hem security\fsps\program\fslsp.dll

DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} - hxxp://static.ak.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab

DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} - hxxp://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2009-11-24 41256]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program\com hem security\hips\drivers\fshs.sys [2009-2-10 69928]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2008-8-25 37544]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2008-8-25 72904]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program\com hem security\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2008-8-25 14248]

R2 ASKService;ASKService;c:\program files\askbardis\bar\bin\AskService.exe [2009-2-8 464264]

R2 ASKUpgrade;ASKUpgrade;c:\program files\askbardis\bar\bin\ASKUpgrade.exe [2009-2-8 234888]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program\com hem security\anti-virus\fsgk32st.exe [2008-8-25 221608]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program\com hem security\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2008-8-25 123056]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program\com hem security\orsp client\fsorsp.exe [2009-2-10 57008]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-6 135664]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2006-11-2 167936]

S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-9-30 21504]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2009-11-8 54632]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

S3 ZSMC0305;A4 TECH PC Camera V;c:\windows\system32\drivers\usbVM305.sys [2006-5-8 391688]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program\com hem security\anti-virus\win2k\FSfilter.sys [2008-8-25 41640]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program\com hem security\anti-virus\win2k\FSrec.sys [2008-8-25 27048]

 

=============== Created Last 30 ================

 

 

==================== Find3M ====================

 

 

============= FINISH: 22:04:49,89 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Hej,

ser att det är en Celeron på 1,73 Ghz, inte den snabbaste i världen, hur mycket RAM minne har datorn?

 

F-Secure programvaran ser ut att vara lite utdaterad, bör uppdateras, kolla med Com-Hem, för det är väl därifrån ni fått den.

I samband med det kan du ju också stänga av Windows Defender, att köra båda på denna dator påverkar nog en hel del, Kontrollpanelen Säkerhets center, men gör detta först efter att F-Secure är uppdaterat.

 

Via Kontrollpanelen\Program ta bort följande:

Vuze Toolbar (Leder till Adware o spionprogram)

Java™ 6 Update 7

Java™ SE Runtime Environment 6

 

Kör sedan en diskrensning, låt de ibockade förslagen för borttag vara kvar, kör och starta om datorn.

 

Uppdatera följande:

Adobe Reader 8 till Adobe Acrobat Reader 9.3.2

Java™ 6 Update 20 till 6 Update 21

 

Återkom med hur datorn fungerar efter detta och om du har frågor.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

hej!

ingen aning vad RAM minnet är, var kan jag se det?

mamma ringde och sa upp comhems virusskydd, jag installerade AVG istället. kan jag stänga av windows defender då?

jag kan av nån anledning inte avinstallera vuze toolbar. poppar upp en ruta som säger att det inte går...?

hur gör man en diskrensning?

 

tack så här långt!

/carina

Link to comment
Share on other sites

Högerklicka på Datorn och välj Egenskaper. Där ska det stå hur mycket RAM-minne det finns i datorn.

 

Med gratis AVG bör nog Defender vara igång. Blev datorn bättre av bytet till AVG?

 

Högerklicka på C: i Datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning.

 

Se om avinstallationen av Vuze går bättre i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn). Om det fortfarande är problem skriv av felmeddelandet exakt.

Link to comment
Share on other sites

hej cecilia!

RAm minnet är på 1,00 GB.

jag tror datorn e lite bättre med AVG, men jag ska höra med mamma imorrn när hon hanvänt den lite. hon e ju mer van med den.

diskrensning har jag gjort.

avinstallationen av vuze gick inte i felsäkert läge heller. det meddelande som kommer upp är:

 

File "C:\Program Files\AskBarDis\unins000.dat" does not exist. Cannot uninstall.

 

/carina

Link to comment
Share on other sites

hej, här e mitt resultat av Hijack This:

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:08:19, on 2010-07-21

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18928)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.facebook.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/h/horse_eventing/horse_eventing_girlsgogames_se/horse_eventing_girlsgogames_se.html"

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} (FBootloaderAX) - http://static.ak.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab

O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 9555 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej,

starta din dator i felsäkert läge med nätverk, genom att trycka F8 upprepade gånger.

Kör Hijack This, "Do a system scan". Markera följande rader, tryck Fix Checked.

 

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

 

Öppna utforskaren, leta reda på:

C:\Program\AskBarDis, (C:\Program Files\AskBarDis), markera AskBarDis, tryck Shift Delete.

 

Starta om datorn i normalläge, kör en ny Hijack This, "Do a System Scan and Save Log".

Klistra in loggen här i din tråd, och berätta om det blev någon förändring.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

hej!

min mammas dator är så otroligt seg. framförallt internet är segt, men oxå att sätta på datorn tar otroligt lång tid. jag har försökt rensa den men jag kan inte så mycket om datorer och det hjälper inte. andra datorer som används på hennes bredband är inte alls lika sega, så det kan inte bero på det.

kan någon hjälpa mej kanske?

 

/carina

 

Jag vet inte om du lyckats snabba upp datorn än... men jag ska försöka ge en enkel steg-för-steg som brukar lösa dom värsta "segproblemen".

 

Precis som nån skriver så bör man "rensa" datorn. Det är fullt normalt att en dator blir seg om detta inte görs regelbundet. Om du skriver i ett anteckningsblock med en blyertspenna och sedan suddar ut det så kan du ändå se vad som stått där. Ungefär så fungerar det även med datorn. Ju mer du skrivit och suddat ut desto mer finns "spår" finns det efter att du suddat. Där har du en anledning till segheten. För att få ett rent papper måste man alltså kasta bort pappret man suddat på.

En annan anledning är att när man tar bort filer så blir det "minnesluckor". Om du tar bort en fil på 3 Mb nånstans i mitten på minnet kan du inte lägga dit en fil som är större utan den större filen läggs då på en ny plats i slutet på minnet. På så sätt blir det massor av luckor i minnet och det blir mindre minne kvar i slutet att "tänka" på och det tar då längre tid att "tänka". Då behöver man packa om i minnet så att luckorna försvinner och det blir mer minne kvar i slutet.

 

Så här gör man alltså för att "kasta pappret" och "packa om".

 

 1. Stäng alla program om du har något öppet.
 2. Klicka på "Den här datorn" på skrivbordet (eller klicka på start > dator)
 3. Högerklicka på Lokal disk C: och välj egenskaper
 4. Under fliken Allmänt, klicka på Diskrensning (väl alla användare om du får frågan) Diskrensning gör nu en beräkning.
 5. I fliken Diskrensning bör det vara förbockat vad du kan ta bort, om inte bocka för allt utom vilolägesfiler om du använder viloläge.
 6. Klicka på OK. (En ruta kommer upp med diskrensning utförs)
 7. När detta är färdig har du alltså "kastat bort pappret" och ska nu "packa om".
 8. Gå tillbaka till egenskaperna för C: (nr 3) och välj flik Verktyg
 9. Klicka på Defragmentera nu
 10. Rutan Diskfragmentraren kommer nu upp. Klicka på Defragmentera nu.
 11. En ruta kommer upp där du ska välja vilka enheter som ska defragmenteras, bocka i C: och klicka på OK
 12. Nu börjar "ompackningen". Detta kan ta allt mellan några minuter till flera timmar. I ditt fall kommer de förmodligen att ta lång tid eftersom det antagligen inte gjorts på länge.
 13. När defragmenterinen är klar så kommer du att se en rund cirkel med en bock. Tryck på Stäng.

Du är nu klar!

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

hej mats!

nu har jag gjort allt du bad mig göra och här e senaste resultatet från hijack this:

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:10:51, on 2010-07-22

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18928)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe

C:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.facebook.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/h/horse_eventing/horse_eventing_girlsgogames_se/horse_eventing_girlsgogames_se.html"

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} (FBootloaderAX) - http://static.ak.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab

O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 9159 bytes

Link to comment
Share on other sites

Jag ser att det fortfarande körs Macaffe saker på din dator. Detta är enligt mig den absolut främsta orsaken till en slö dator.

Kan vara svårt att få bort också. AVG är så mycket bättre. Installera aldrig någon form av Norton antivirus, Symantec eller Macaffe.

 

Har du installerat och kört http://www.piriform.com/ccleaner ??

Detta tömmer en krånglande Internet cache. Som jag tror är ditt problem.

 

Sedan hoppa in i "lägg till och ta bort program" och leta efter Macaffe eller Symantec. Av installera dessa.

 

Jag skulle också avinstallera Flash player. Ladda hem nya ver och installera igen.

Link to comment
Share on other sites

Jag ser att det fortfarande körs Macaffe saker på din dator. Detta är enligt mig den absolut främsta orsaken till en slö dator.

 

...

 

Sedan hoppa in i "lägg till och ta bort program" och leta efter Macaffe eller Symantec. Av installera dessa.

 

Jag skulle också avinstallera Flash player. Ladda hem nya ver och installera igen.

McAfee Security Scan kommer in när man uppdaterar Flash och inte avbockar det tillägget. McAfee Security Scan ska gå bra att avinstallera. Eftersom McAfee inte fanns i början av tråden så är nog Flash uppdaterad nu.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

tack för poäng!

Hur mår datorn nu?

Som du säkert sett så har det rekommenderats att ta bort McAfee Security Scan, vilket naturligtvis är valfritt, men det kan ju påverka en redan ansträngd dator, så Windowsknappen, Program och avinstallera McAfee Security Scan.

 

Återkom gärna om du har flera frågor.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Lite onödigt att två Adobe-program startar automatiskt när datorn startas.

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

Start - Kör - msconfig - Autostart

Avbocka de två rader som motsvarar ovanstående rader.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...