Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hijacklogg


bBinho

Recommended Posts

Någon har ändrat saker o ting i datorn därav är cmd avstängt, kommer inte åt aktivitetshanteraren och "Min dator" har ändrat namn o går tillbaks varje gång man ändrar namnet på det... verkar som jag inte är admin längre :S vid uppstart så kmr inloggningsrutan upp och man loggar in genom att bara trycka på enter. Har inte lösenordet till det och personen i fråga som ändrat datorn är inte tillgänglig heller :/

 

Kan detta åtgärdas utan formatering?

p.s kan inte köra dds pga inaktiveringen av cmd.exe

 

jag har terminerat win32.netsky samt en trojan horse video(så den hette iaf) här med hjälp av tuneup utilities 2007, så mkt möjligt att de inte finns med i loggen nedan...

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:42:04, on 2010-07-02

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17055)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\DOCUME~1\GARE~1\LOKALA~1\Temp\winversxy.exe

C:\DOCUME~1\GARE~1\LOKALA~1\Temp\is-HJGB6.tmp\se-setup.tmp

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

C:\Program\TuneUp Utilities 2007\Integrator.exe

C:\Program\TuneUp Utilities 2007\SystemOptimizer.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://amkbpk.110mb.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Ahsan Manan Khan Bhutta * Internet Explorer *

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe, System.exe

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] C:\Program\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program\Paltalk Messenger\Paltalk.exe

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws9) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgfws9.exe

O23 - Service: AVG9IDSAgent (AVGIDSAgent) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

 

--

End of file - 8885 bytes

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte riktigt vad som fungerar i datorn men MBAM borde kunna få bort en del. Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php

http://majorgeeks.com/downloadget.php?id=5756&file=15&evp=693ee0b20204960edfd909666f809b26

http://dw.com.com/redir?edId=3&siteId=4&oId=3000-8022_4-10804572&ontId=8022_4&spi=b4a0904e0f02b40bf2ae9ce030ef5c99&lop=link&tag=tdw_dltext&ltype=dl_dlnow&pid=11375988&mfgId=6290020&merId=6290020&pguid=XI3P-goPjFwAACI-g4wAAAA4&destUrl=http%3A%2F%2Fdownload.cnet.com%2F3001-8022_4-10804572.html%3Fspi%3Db4a0904e0f02b40bf2ae9ce030ef5c99

http://fileforum.betanews.com/detail/Malwarebytes-AntiMalware/1186760019/1

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

 

Kolla om DDS fungerar nu. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Link to comment
Share on other sites

jag har gjort flera skan med Malwarebytes pga att programmet hängde upp sig df har jag bifogat loggfilerna

 

Jag har försökt installera AVG 9.0 men den har varit komplikationer. Spy emergency finns inte bland mina program så att det kan av installeras heller men AVG rekommenderar att det skall göras innan installation men då har jag ignorerat det. Jag ser i DDSloggen att den finns med där också :S

 

Nedan är DDS loggen

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Žgare at 20:15:50,47 on 2010-07-02

Internet Explorer: 7.0.5730.13 BrowserJavaVersion: 1.6.0_11

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.767.293 [GMT 2:00]

 

AV: Spy Emergency *On-access scanning disabled* (Updated) {82117492-906E-4b02-A33A-84D42A2DD907}

AV: AVG *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

SP: Spy Emergency *disabled* (Updated) {82117492-906E-4b02-A33A-84D42A2DD907}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgfws9.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\DOCUME~1\GARE~1\LOKALA~1\Temp\kojf.exe

C:\Documents and Settings\Ägare\Skrivbord\dds.com.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uStart Page = hxxp://www.Google.com/

uWindow Title = Internet Explorer

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program\java\jre6\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

BHO: Google Dictionary Compression sdch: {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - c:\program\google\google toolbar\component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

mRun: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

mRun: [ATIPTA] c:\program\ati technologies\ati control panel\atiptaxx.exe

mRun: [soundMAXPnP] c:\program\analog devices\soundmax\SMax4PNP.exe

mRun: [soundMAX] c:\program\analog devices\soundmax\Smax4.exe /tray

mRun: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

mRun: [sSBkgdUpdate] "c:\program\delade filer\scansoft shared\ssbkgdupdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

mRun: [PaperPort PTD] c:\program\scansoft\paperport\pptd40nt.exe

mRun: [indexSearch] c:\program\scansoft\paperport\IndexSearch.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "c:\program\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

uPolicies-system: DisableRegistryTools = 1 (0x1)

uPolicies-system: DisableTaskMgr = 1 (0x1)

mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)

dPolicies-system: DisableTaskMgr = 1 (0x1)

dPolicies-system: DisableRegistryTools = 1 (0x1)

IE: {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - c:\program\paltalk messenger\Paltalk.exe

IE: {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe

IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program\widcomm\bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - hxxp://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} - hxxp://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Handler: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - c:\windows\system32\BTXPPanel.dll

Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: {4F07DA45-8170-4859-9B5F-037EF2970034} - No File

LSA: Authentication Packages = msv1_0 nwprovau

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\gare~1\applic~1\mozilla\firefox\profiles\ejrzjjh4.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.com

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=

FF - component: c:\program\avg\avg9\firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program\ace mega codecs pack\systems\realmedia\browser\plugins\nppl3260.dll

FF - plugin: c:\program\ace mega codecs pack\systems\realmedia\browser\plugins\nprpjplug.dll

FF - plugin: c:\program\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\NPStreamPlug.dll

FF - plugin: c:\program\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.lu", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nu", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nz", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--p1ai", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.tel", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.proxy.type", 5);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("dom.ipc.plugins.timeoutSecs", 10);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accelerometer.enabled", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 AVGIDSErHrxpx;AVG9IDSErHr;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSxx.sys [2010-7-2 25168]

R0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2010-7-2 52872]

R0 d347bus;d347bus;c:\windows\system32\drivers\d347bus.sys [2008-6-30 155136]

R0 d347prt;d347prt;c:\windows\system32\drivers\d347prt.sys [2008-6-30 5248]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2010-7-2 216400]

R1 AvgTdiX;AVG Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2010-7-2 243024]

R2 avg9wd;AVG WatchDog;c:\program\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-7-1 308136]

R2 avgfws9;AVG Firewall;c:\program\avg\avg9\avgfws9.exe [2010-7-2 2331032]

R2 AVGIDSAgent;AVG9IDSAgent;c:\program\avg\avg9\identity protection\agent\bin\AVGIDSAgent.exe [2010-7-2 5897808]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-11-19 54752]

R3 abp470n5;abp470n5;\??\c:\windows\system32\drivers\lehkln.sys --> c:\windows\system32\drivers\lehkln.sys [?]

R3 Avgfwdx;Avgfwdx;c:\windows\system32\drivers\avgfwdx.sys [2010-7-2 30104]

R3 AVGIDSDriverxpx;AVG9IDSDriver;c:\program\avg\avg9\identity protection\agent\driver\platform_xp\AVGIDSDriver.sys [2010-7-2 122448]

R3 AVGIDSFilterxpx;AVG9IDSFilter;c:\program\avg\avg9\identity protection\agent\driver\platform_xp\AVGIDSFilter.sys [2010-7-2 30288]

R3 AVGIDSShimxpx;AVG9IDSShim;c:\program\avg\avg9\identity protection\agent\driver\platform_xp\AVGIDSShim.sys [2010-7-2 26192]

R3 WBSD;Winbond Secure Digital Storage (SD/MMC) Device Driver;c:\windows\system32\drivers\wbsd.sys [2008-4-23 26240]

S3 Avgfwfd;AVG network filter service;c:\windows\system32\drivers\avgfwdx.sys [2010-7-2 30104]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 786784]

S3 QCEmerald;Logitech QuickCam Web;c:\windows\system32\drivers\OVCE.sys [2008-12-14 31872]

 

============== File Associations ===============

 

.bat=txtfile

.cmd=txtfile

.com=txtfile

.reg=txtfile

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-07-02 16:00:58 0 d-----w- c:\windows\system32\drivers\avg

2010-07-02 13:17:45 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-07-02 13:17:43 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-07-02 13:17:43 0 d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-07-01 22:14:57 25168 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\AVGIDSxx.sys

2010-07-01 22:14:55 52872 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys

2010-07-01 22:14:49 243024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-07-01 22:14:46 216400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-07-01 22:13:33 50968 ----a-w- c:\windows\system32\avgfwdx.dll

2010-07-01 22:13:33 30104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgfwdx.sys

2010-07-01 22:12:32 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\avg9

2010-07-01 21:08:50 0 d-----w- c:\program\NETGATE

2010-07-01 20:52:33 0 d--h--w- c:\windows\PIF

2010-07-01 20:39:52 0 d-----w- C:\log

2010-06-23 12:31:51 0 d-----w- c:\program\AVG

2010-06-22 19:47:19 0 d-----r- c:\program\Skype

2010-06-08 19:49:35 54156 ---ha-w- c:\windows\QTFont.qfn

2010-06-08 19:49:35 1409 ----a-w- c:\windows\QTFont.for

 

==================== Find3M ====================

 

2010-07-02 17:12:39 9175040 ---ha-w- c:\documents and settings\ägare\NTUSER.DAT

2010-06-23 21:07:07 77456 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-06-23 21:07:07 430744 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-05-04 17:20:08 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-05-04 17:20:05 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-05-04 17:20:04 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2010-05-02 08:10:15 1851264 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-04-20 05:34:53 285696 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2007-02-25 09:06:38 122880 --sha-r- c:\windows\system32\blat.dll

2007-02-25 09:06:22 115200 --sha-r- c:\windows\system32\blat.exe

2008-07-21 15:58:20 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012008072120080722\index.dat

 

============= FINISH: 20:17:10,49 ===============

Attach.txt

mbam-log-2010-07-02 (16-33-55).txt

Link to comment
Share on other sites

Man ska inte försöka installera antivirusprogram i svårt infekterade datorer eftersom det är stor sannolikhet att de skadliga filerna påverkar installationen. I det här fallet är det värre än vanligt för att datorn är drabbad av en infektion av typen Sality. Det är en infektion som ändrar om i programfiler så att programmen slutar fungera som de ska. Det är därför som du upplever diverse konstigheter med datorn. Infektionen sprids ofta via USB-minnen, externa hårddiskar och liknande så om datorn blev smittad den vägen anslut inte sådana till någon annan dator utan särskilda försiktighetsåtgärder. Likaså om något sådant har varit anslutet sedan datorn blev infekterad så kan det nu vara infekterat och sprida smittan vidare.

 

Den enda rimliga åtgärden är att installera om Windows och alla program.

 

Behöver du någon hjälp med att göra säkerhetskopior av dina egna filer, desinficera USB-minnen, externa hårddiskar etc eller ominstallation?

Link to comment
Share on other sites

Om jag kopplar usb-minnen som är rena till datorn kmr de att infekteras? Ifall jag för över vanliga filer såsom Mina favoriter, bilder, musik och dokument kan infektionen följa med?

Link to comment
Share on other sites

Ja, USB-minnena kommer att bli infekterade. Inte själva dokumenten, bilderna etc. men det kommer att läggas in ett särskilt skadligt program samt filer som gör att programmet kan starta automatiskt om Windows är inställt för att tillåta det.

 

Men du kan spara din dokument mm på USB-minnen. Sedan när du har installerat Windows på nytt och innan du ansluter något USB-minne laddar du ner programmet Flash Disinfector by sUBs. När du kör det programmet kommer det först att se till att Windows blir inställt på att inte automatiskt starta program som ligger på USB-minnen etc och därefter kommer det att ta bort skadliga filer från de USB-minnen du stoppar in medan programmet körs.

 

Spara Flash Disinfector på Skrivbordet:

http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/Flash_Disinfector.exe

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Flash_Disinfector.exe

Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta programmet.

Följ de anvisningar som kommer upp.

När det står att du ska sätta in flash-diskar så stoppar du in de USB-minnen etc som kan tänkas vara infekterade.

När allt är klart så avsluta programmet och starta om datorn.

 

Observera att det går bra att spara Wordfiler, bilder, musik osv men inga programfiler, t ex installationsprogram.

Link to comment
Share on other sites

Tack för all hjälp! Du har varit enormt hjälpsam!

 

En sista fråga om jag nu ska formatera om windows finns det någon chans att det blir problem då jag inte har några cd-skivor o gör det från usb minnen istället.

 

Tusen tack!

Link to comment
Share on other sites

Jag har inte varit med om att man installerar XP från USB-minnen i och för sig, men eftersom du startar datorn från USB-minnet och alltså inte behöver ha det insatt i datorn så länge som den nuvarande Windows-installation är igång lär USB-minnet inte bli smittade.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hej igen :)

 

Jag har en windows xp pro-skiva men lyckas inte radera innehallet i datorn utan kan endast kora en ny installation eller en reparation... testade ny installation pa samma partition men tog bara mer utrymme innan den ocksa blev smittad utav viruset...

 

Kan jag hogerklicka och formatera C: och sen boota med skivan?

Link to comment
Share on other sites

Du ska välja ny installation och när listan över partitioner (C:) kommer upp ska du välja att ta bort partitionen först (trycka på D tror jag att det är) och därefter skapa en ny på det då tomma utrymmet.

Link to comment
Share on other sites

Du väljer Ny installation. Lite senare kommer då upp ett annat val där du väljer att ta bort partitionen.

http://xps.maratonmannen.se/ Avsnittet "Ominstallation av tidigare operativsystem på en partition och formatering:"

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...