Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
explorer-problem-HJÄLP

Warcraft 3 Crashar!

Rekommendera Poster

Postad (redigerade)

Tjena!

 

Jag kan lägga upp spel på Wacraft 3 men när jag gör detta så använder jag en "delay reducer" för att minska fördröjningar efter klickning för resterande spelare. Men när jag startar wc3 med delay reducern så crashar wc3 7/10 gånger, och annars brukar det alltid crasha när spelet börjat och gått ett tag.

Detta felmeddelande får jag:

This application has encountered a critical error:

FATAL ERROR!

Program: c:\program files (x86)\warcraft iii\war3.exe

Exception: blablabla

Press OK to terminate the application

 

Nedanför är min senaste crash-log skapad av warcraft 3.

[log]==============================================================================

Warcraft III (build 6387)

 

Exe: c:\program files (x86)\warcraft iii\war3.exe

Time: Jun 30, 2010 5:10:20.331 PM

User: Kung Eric

Computer: ERICALSMARK

------------------------------------------------------------------------------

 

This application has encountered a critical error:

 

FATAL ERROR!

 

Program: c:\program files (x86)\warcraft iii\war3.exe

Exception: 0xC000001D (ILLEGAL_INSTRUCTION) at 0023:6F66155A

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------

x86 Registers

----------------------------------------

 

EAX=0C800090 EBX=05A10210 ECX=0000002D EDX=00000000 ESI=0C890098

EDI=00000000 EBP=05A10088 ESP=0018FC5C EIP=6F66155A FLG=00210206

CS =0023 DS =002B ES =002B SS =002B FS =0053 GS =002B

 

 

----------------------------------------

Stack Trace (Manual)

----------------------------------------

 

Address Frame Logical addr Module

 

6F66155A 05A10088 0001:0066055A c:\program files (x86)\warcraft iii\Game.dll

 

----------------------------------------

Stack Trace (Using DBGHELP.DLL)

----------------------------------------

 

6F66155A Game.dll GameMain+6651114 (0xDB499DD9,0x0018FCC4,0x0C890088,0xFFE7033B)

 

 

----------------------------------------

Loaded Modules

----------------------------------------

 

0x00400000 - 0x0047D000 c:\program files (x86)\warcraft iii\war3.exe

0x10100000 - 0x1010E000 C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\lgscroll.dll

0x10D00000 - 0x10D0F000 C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\GameHook.dll

0x15000000 - 0x15061000 c:\program files (x86)\warcraft iii\Storm.dll

0x17330000 - 0x17347000 c:\program files (x86)\f-secure\scanner-interface\fsgkiapi.dll

0x21100000 - 0x2115F000 c:\program files (x86)\warcraft iii\mss32.dll

0x22600000 - 0x22616000 c:\program files (x86)\warcraft iii\redist\miles\Mssfast.m3d

0x22700000 - 0x22717000 c:\program files (x86)\warcraft iii\redist\miles\Mssdolby.m3d

0x22C00000 - 0x22C18000 c:\program files (x86)\warcraft iii\redist\miles\Msseax2.m3d

0x24600000 - 0x24611000 c:\program files (x86)\warcraft iii\redist\miles\Reverb3.flt

0x26F00000 - 0x26F2A000 c:\program files (x86)\warcraft iii\redist\miles\Mp3dec.asi

0x60000000 - 0x6005D000 c:\program files (x86)\warcraft iii\ijl15.dll

0x675F0000 - 0x678C4000 C:\Windows\system32\atiumdva.dll

0x6B020000 - 0x6B056000 C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL

0x6B060000 - 0x6B099000 C:\Windows\System32\MMDevApi.dll

0x6C480000 - 0x6C77D000 C:\Windows\system32\atiumdag.dll

0x6C7C0000 - 0x6C7C7000 C:\Windows\system32\avrt.dll

0x6C8E0000 - 0x6C8F5000 C:\Windows\system32\Cabinet.dll

0x6C900000 - 0x6C93D000 C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll

0x6C940000 - 0x6C978000 C:\Windows\system32\ncrypt.dll

0x6C9F0000 - 0x6CA06000 C:\Windows\system32\GPAPI.dll

0x6CAA0000 - 0x6CAAE000 C:\Windows\system32\DEVRTL.dll

0x6CAB0000 - 0x6CAC7000 C:\Windows\system32\bcrypt.dll

0x6CF50000 - 0x6D03B000 C:\Windows\system32\dbghelp.dll

0x6EBD0000 - 0x6EC42000 C:\Windows\system32\DSOUND.DLL

0x6F000000 - 0x6FBD4000 c:\program files (x86)\warcraft iii\Game.dll

0x70580000 - 0x7061B000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5\MSVCR80.dll

0x70740000 - 0x7075C000 C:\Windows\system32\cryptnet.dll

0x70780000 - 0x707B2000 C:\Windows\system32\WINMM.dll

0x709B0000 - 0x70AA5000 C:\Windows\System32\PROPSYS.dll

0x70D70000 - 0x70E75000 C:\Windows\system32\d3d8.dll

0x72E30000 - 0x72E36000 C:\Windows\system32\d3d8thk.dll

0x731E0000 - 0x731F3000 C:\Windows\system32\dwmapi.dll

0x732C0000 - 0x73340000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll

0x73480000 - 0x734D1000 \\?\c:\program files (x86)\f-secure\hips\fshook32.dll

0x73620000 - 0x73628000 C:\Windows\system32\Secur32.dll

0x73630000 - 0x73636000 C:\Windows\system32\SensApi.dll

0x73660000 - 0x73666000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll

0x73670000 - 0x736A8000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll

0x736B0000 - 0x736D5000 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll

0x736E0000 - 0x736F2000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll

0x73700000 - 0x73710000 C:\Windows\system32\napinsp.dll

0x73710000 - 0x73718000 C:\Windows\System32\winrnr.dll

0x73720000 - 0x73730000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll

0x73970000 - 0x739B4000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll

0x739D0000 - 0x739D9000 C:\Windows\system32\VERSION.dll

0x739E0000 - 0x73A1B000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll

0x73A20000 - 0x73A36000 C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll

0x73A40000 - 0x73A65000 C:\Windows\system32\POWRPROF.dll

0x73AB0000 - 0x73AB5000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll

0x73AE0000 - 0x73AE7000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL

0x73AF0000 - 0x73B2C000 C:\Windows\system32\mswsock.dll

0x73B30000 - 0x73B4C000 C:\Windows\system32\Iphlpapi.DLL

0x73B50000 - 0x73B81000 C:\Program Files (x86)\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL

0x73B90000 - 0x73BB1000 C:\Windows\system32\ntmarta.dll

0x73BC0000 - 0x73BCB000 C:\Windows\system32\profapi.dll

0x73BD0000 - 0x73BE7000 C:\Windows\system32\USERENV.dll

0x73C00000 - 0x73C07000 C:\Windows\system32\WSOCK32.dll

0x73D20000 - 0x73E07000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll

0x73E10000 - 0x73E32000 C:\Windows\system32\GLU32.dll

0x73E50000 - 0x73F18000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll

0x74D50000 - 0x74D56000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll

0x75200000 - 0x7520C000 C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll

0x75210000 - 0x75270000 C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll

0x752A0000 - 0x753D5000 C:\Windows\syswow64\urlmon.dll

0x75440000 - 0x75446000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll

0x75450000 - 0x75550000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll

0x75550000 - 0x75569000 C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll

0x75570000 - 0x755EB000 C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll

0x755F0000 - 0x755F5000 C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL

0x75600000 - 0x756F0000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll

0x756F0000 - 0x758E9000 C:\Windows\syswow64\iertutil.dll

0x758F0000 - 0x75A8D000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll

0x75A90000 - 0x75B5C000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll

0x75B60000 - 0x75B63000 C:\Windows\syswow64\Normaliz.dll

0x75B70000 - 0x75BB5000 C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll

0x75BC0000 - 0x75BCC000 C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll

0x75BD0000 - 0x75C16000 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

0x75C20000 - 0x75CA3000 C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL

0x75CB0000 - 0x75CE5000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll

0x75CF0000 - 0x75D17000 C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll

0x75D20000 - 0x75DC0000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll

0x75DC0000 - 0x75E4F000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll

0x75E50000 - 0x75EA7000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll

0x75EB0000 - 0x75F40000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll

0x75F40000 - 0x75FEC000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll

0x75FF0000 - 0x7614C000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll

0x76150000 - 0x761B0000 C:\Windows\syswow64\IMM32.dll

0x761B0000 - 0x762CC000 C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll

0x762D0000 - 0x762E2000 C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll

0x762F0000 - 0x7631D000 C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll

0x76320000 - 0x763BD000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll

0x763C0000 - 0x764B4000 C:\Windows\syswow64\WININET.dll

0x764C0000 - 0x76544000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16385_none_ebf82fc36c758ad5\COMCTL32.dll

0x76550000 - 0x76650000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll

0x76650000 - 0x77299000 C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll

0x77670000 - 0x7767A000 C:\Windows\syswow64\LPK.dll

0x776A0000 - 0x77820000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

 

 

----------------------------------------

Memory Dump

----------------------------------------

 

Code: 16 bytes starting at (EIP = 6F66155A)

 

6F66155A: FF FF 5F 5E C3 6A FF 6A 00 BA 40 15 66 6F B9 19 .._^.j.j..@.fo..

 

 

Stack: 1024 bytes starting at (ESP = 0018FC5C)

 

* = addr ** *

0018FC50: 19 00 00 00 00 00 00 00 4E 15 66 6F 98 00 89 0C ........N.fo....

0018FC60: 68 03 A3 05 DD 2C 63 6F D9 9D 49 DB C4 FC 18 00 h....,co..I.....

0018FC70: 88 00 89 0C 3B 03 E7 FF 19 00 00 00 68 03 A3 05 ....;.......h...

0018FC80: 88 01 A3 05 88 00 A1 05 88 00 A1 05 C4 FC 18 00 ................

0018FC90: 01 00 00 00 CC FC 18 00 B8 39 85 6F 00 00 00 00 .........9.o....

0018FCA0: BC 2E 63 6F 98 00 89 0C 19 9D 49 DB 88 00 A1 05 ..co......I.....

0018FCB0: 88 00 A1 05 00 00 00 00 68 10 CB 00 98 00 A1 05 ........h.......

0018FCC0: 04 00 00 00 begin_of_the_skype_highlighting              04 00 00 00      end_of_the_skype_highlighting 8C 00 89 0C 88 00 89 0C 78 FF 18 00 ............x...

0018FCD0: E8 39 85 6F 00 00 00 00 17 0B 63 6F C6 4B 46 75 .9.o......co.KFu

0018FCE0: 00 00 00 6F E2 1D 46 75 02 12 46 75 00 00 00 00 ...o..Fu..Fu....

0018FCF0: 00 00 00 00 45 6E 67 69 6E 65 20 66 38 34 00 77 ....Engine f84.w

0018FD00: B8 AA 2F 00 C6 4B 46 75 82 F9 6B 77 5D B7 BD 75 ../..KFu..kw]..u

0018FD10: 4C 44 00 00 4C 44 00 00 28 FD 18 00 F8 13 46 75 LD..LD..(.....Fu

0018FD20: 69 F9 6B 77 4D 01 BE 75 40 41 00 00 00 00 00 00 i.kwM..u@A......

0018FD30: E2 1D 46 75 59 9D 49 DB F1 0B 63 6F 01 00 00 00 ..FuY.I...co....

0018FD40: E4 98 00 6F 63 3A 5C 70 72 6F 67 72 61 6D 20 66 ...oc:\program f

0018FD50: 69 6C 65 73 20 28 78 38 36 29 5C 77 61 72 63 72 iles (x86)\warcr

0018FD60: 61 66 74 20 69 69 69 5C 4C 6F 67 73 00 65 78 65 aft iii\Logs.exe

0018FD70: 00 20 A8 77 38 6B 45 00 00 00 00 6F FF FF 00 00 . .w8kE....o....

0018FD80: 00 00 00 6F 44 00 00 00 50 FE 18 00 78 FF 18 00 ...oD...P...x...

0018FD90: 00 00 00 00 00 07 27 00 A4 FD 18 00 70 98 00 6F ......'.....p..o

0018FDA0: 00 00 00 00 00 00 47 61 6D 65 4D 61 69 6E 00 00 ......GameMain..

0018FDB0: C8 FD 01 01 EC FC 18 00 B0 07 C1 75 78 FF 18 00 ...........ux...

0018FDC0: DD 03 71 77 E3 18 DC 00 FE FF FF FF 3A 2E 6D 77 ..qw........:.mw

0018FDD0: 32 2A 6D 77 00 00 00 00 C8 63 27 00 00 00 00 6F 2*mw.....c'....o

0018FDE0: 20 FE 18 00 53 20 A8 77 70 FD 18 00 00 FE 18 00 ...S .wp.......

0018FDF0: 78 FF 18 00 DD 03 71 77 6B 65 DC 00 FE FF FF FF x.....qwke......

0018FE00: 98 01 6D 77 22 00 6D 77 00 00 00 6F 3C FE 18 00 ..mw".mw...o<...

0018FE10: 00 00 00 00 50 FE 18 00 00 00 00 00 44 FE 18 00 ....P.......D...

0018FE20: C4 11 BE 75 44 FE 18 00 DC 11 BE 75 00 00 00 6F ...uD......u...o

0018FE30: 00 00 00 00 C6 4B 46 75 02 12 46 75 08 00 09 00 .....KFu..Fu....

0018FE40: 38 6B 45 00 E2 1D 46 00 F1 9C 49 DB 51 13 40 00 8kE...F...I.Q.@.

0018FE50: 00 00 00 6F 20 0E 47 00 57 2E 25 00 88 FF 18 00 ...o .G.W.%.....

0018FE60: 00 00 00 00 10 00 E4 01 00 00 00 00 00 40 09 00 .............@..

0018FE70: 00 02 4A 00 00 00 00 00 77 4E 90 AD 5C 78 0D 4C ..J.....wN..\x.L

0018FE80: D7 3B F3 F2 E8 25 D3 C9 DE EE FC 6A 80 00 00 00 .;...%.....j....

0018FE90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0018FEA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0018FEB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0018FEC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 00 00 E0 FE 18 00 .........J......

0018FED0: AD 90 4E 77 4C 0D 78 5C F2 F3 3B D7 C9 D3 25 E8 ..NwL.x\..;...%.

0018FEE0: 6A FC EE DE AD 90 4E 77 4C 0D 78 5C F2 F3 3B D7 j.....NwL.x\..;.

0018FEF0: C9 D3 25 E8 6A FC EE DE 6A 02 4F DB F9 1F 40 00 ..%.j...j.O...@.

0018FF00: 00 00 40 00 00 00 00 00 57 2E 25 00 0A 00 00 00 ..@.....W.%.....

0018FF10: 86 03 4F DB B8 01 6B 77 38 41 6B 77 A0 01 19 00 ..O...kw8Akw....

0018FF20: 44 00 00 00 08 F8 26 00 58 60 27 00 08 83 27 00 D.....&.X`'...'.

0018FF30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0018FF40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0018FF50: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF ................

0018FF60: FF FF FF FF 1D 00 00 C0 57 2E 25 00 00 00 00 00 ........W.%.....

0018FF70: 10 FF 18 00 18 F8 18 00 C4 FF 18 00 61 23 40 00 ............a#@.

0018FF80: 06 3D 12 DB 01 00 00 00 00 00 45 75 77 36 46 75 .=........Euw6Fu

0018FF90: 00 E0 FD 7E D4 FF 18 00 42 9D 6D 77 00 E0 FD 7E ...~....B.mw...~

0018FFA0: 87 21 A8 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 FD 7E .!.w...........~

0018FFB0: 1D 00 00 C0 75 97 48 75 75 97 48 75 A0 FF 18 00 ....u.Huu.Hu....

0018FFC0: 24 F8 18 00 FF FF FF FF DD 03 71 77 C3 1D DC 00 $.........qw....

0018FFD0: 00 00 00 00 EC FF 18 00 15 9D 6D 77 D6 21 40 00 ..........mw.!@.

0018FFE0: 00 E0 FD 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...~............

0018FFF0: 00 00 00 00 D6 21 40 00 00 E0 FD 7E 00 00 00 00 .....!@....~....

00190000: C8 24 00 00 E8 00 00 00 00 5B 81 C3 97 01 00 00 .$.......[......

00190010: 89 5D E8 64 8B 35 30 00 00 00 8B 76 0C 8D 7E 1C .].d.50....v..~.

00190020: 8B 76 1C 8D 46 1C E8 35 01 00 00 3D 7D 39 60 C8 .v..F..5...=}9`.

00190030: 75 06 8B 5E 08 89 5D E4 3D 10 C2 96 0F 75 06 8B u..^..].=....u..

00190040: 5E 08 89 5D 00 8B 36 3B F7 75 D8 8B 5D 00 8B 73 ^..]..6;.u..]..s

00190050: 3C 8D 74 1E 18 8B 7E 60 03 FB 8B 4F 18 8B 77 20 <.t...~`...O..w

 

 

------------------------------------------------------------------------------

[/log]

 

Skulle vara jättetacksam om någon kan lösa problemet för detta är extremt störigt!

Redigerad av explorer-problem-HJÄLP

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Wc3 är så klart senaste versionen (annars kan du inte spela online), men är du säker på att delay reducern är det?

annars kan du försöka med en ominstallation av wc3 och delay reducern :)

Redigerad av Gabbo

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Wc3 är så klart senaste versionen (annars kan du inte spela online), men är du säker på att delay reducern är det?

annars kan du försöka med en ominstallation av wc3 och delay reducern :)

 

Inte säker på att delay reducern är av den senaste versionen men har svårt att hitta var man får den senaste =/ wc3 tror ja inte behöver omstartas för det crashas endast när jag använder delayreducer. och delayreducer är stand-alone exe, inget man installerar.

ska leta vidare för senaste versionen av delay reducer

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...