Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Många olika problem


PontusYdström

Recommended Posts

PontusYdström

Hejsan

Jag har en fujutsi siemens stationär dator. Jag har stött på lite diverse problem.

 

1 Idag när jag startade upp datan så funkade allt ok. Men efter 5 minuters uppkoppling till internet så minimerade jag fönstret för internet explorer för att jag skulle öppna ett worddokument. Minimeringen gick helt okej. MEN sen när jag skulle öppna startmenyn så frös musen fast på skrivbordet. Jag började då skaka på musen men helt plötsligt startar datan om och vid omstart vill den att jag ska reboota en disk. Varför gör den så och hur löser jag för att det ej ska uppstå igen?

 

 

2 Jag är ej admin på datan men admin och även jag har plockat bord Windows Live messenger som ett autostart objekt. Den kommer inte upp direkt vid inloggning på windows xp. Däremt efter cirka 2 min så kommer den automatiskt upp när jag är inne på internet. Fastän den ej är ett autostartobjekt och även fast jag konfigurerat själva messengers inloggningsinställningar. Varför gör den det och hur löser jag det?

 

 

 

 

3 Kan någon förklara för mig varför Systemkofigurationern säger vid inloggning att jag försökt att ändra en tjänst och att det ej är möjligt på grund av att jag ej är admin, Fastän att jag ej försökt att göra någin ändring.

 

 

 

tacksam för hjälp. MVh pontus

Link to comment
Share on other sites

Hej,

1) Kör en DDS,

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

 

2.

Du bör skaffa dig admin lösenordet, kan nog komma att behövas!

 

3.

Kan vara så att systemet upptäcker att du ändrat inställningarna för Windows Live, rättar till det, därav den sena uppstarten och meddelandet att du inte har behörighet att utföra ändringar. (Ändring av tjänst).

 

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

PontusYdström

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Pontus at 15:01:40,18 on 2010-06-20

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.479.101 [GMT 2:00]

 

AV: Panda Global Protection 2010 *On-access scanning enabled* (Updated) {8BF935E7-731F-4115-B7A5-789FF5087595}

FW: Panda Personal Firewall 2010 *enabled* {7B090DC0-8905-4BAF-8040-FD98A41C8FB8}

 

============== Running Processes ===============

 

svchost.exe

svchost.exe

svchost.exe

svchost.exe

svchost.exe

C:\PROGRAM\PANDA SECURITY\PANDA GLOBAL PROTECTION 2010\WebProxy.exe

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\SRVLOAD.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PavBckPT.exe

C:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\L4X5YF1B\dds[1].scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = about:blank

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\documents and settings\all users\application data\real\realplayer\browserrecordplugin\ie\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [AdobeBridge]

uRun: [M5T8QL3YW3] c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\Bv1.exe

uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

mRun: [VTTimer] VTTimer.exe

mRun: [VTTrayp] VTtrayp.exe

mRun: [AdobeAAMUpdater-1.0] "c:\program\delade filer\adobe\oobe\pdapp\uwa\UpdaterStartupUtility.exe"

mRun: [switchBoard] c:\program\delade filer\adobe\switchboard\SwitchBoard.exe

mRun: [AdobeCS5ServiceManager] "c:\program\delade filer\adobe\cs5servicemanager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

mRun: [TkBellExe] "c:\program\delade filer\real\update_ob\realsched.exe" -osboot

mRun: [APVXDWIN] "c:\program\panda security\panda global protection 2010\APVXDWIN.EXE" /s

mRun: [sCANINICIO] "c:\program\panda security\panda global protection 2010\Inicio.exe"

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

IE: Google Sidewiki... - c:\program\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_2EC7709873947E87.dll/cmsidewiki.html

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program\micros~4\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~4\office12\REFIEBAR.DLL

Trusted Zone: live.com\sn111w.snt111.mail

DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} - hxxp://download.microsoft.com/download/C/B/F/CBF23A2C-3E55-4664-BC5C-762780D79BA0/OGAControl.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

Notify: avldr - avldr.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 pavboot;Panda boot driver;c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys [2010-6-15 28552]

R1 APPFLT;App Filter Plugin;c:\windows\system32\drivers\APPFLT.SYS [2010-6-15 75016]

R1 DSAFLT;DSA Filter Plugin;c:\windows\system32\drivers\dsaflt.sys [2010-6-15 53128]

R1 FNETMON;NetMon Filter Plugin;c:\windows\system32\drivers\fnetmon.sys [2010-6-15 22072]

R1 IDSFLT;Ids Filter Plugin;c:\windows\system32\drivers\idsflt.sys [2010-6-15 193800]

R1 NETFLTDI;Panda Net Driver [TDI Layer];c:\windows\system32\drivers\NETFLTDI.SYS [2010-6-15 159112]

R1 ShldDrv;Panda File Shield Driver;c:\windows\system32\drivers\ShlDrv51.sys [2010-6-15 41144]

R1 WNMFLT;Wifi Monitor Filter Plugin;c:\windows\system32\drivers\wnmflt.sys [2010-6-15 46728]

R2 Gwmsrv;Panda Goodware Cache Manager;c:\windows\system32\svchost -k panda --> c:\windows\system32\svchost -k Panda [?]

R2 Panda Software Controller;Panda Software Controller;c:\program\panda security\panda global protection 2010\PsCtrlS.exe [2010-6-15 173312]

R2 PAVDRV;pavdrv;c:\windows\system32\drivers\pavdrv51.sys [2010-6-15 84024]

R2 PAVFNSVR;Panda Function Service;c:\program\panda security\panda global protection 2010\PavFnSvr.exe [2010-6-15 169216]

R2 PavProc;Panda Process Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\PavProc.sys [2010-6-15 163336]

R2 PavPrSrv;Panda Process Protection Service;c:\program\delade filer\panda security\pavshld\PavPrSrv.exe [2010-6-15 62768]

R2 PAVSRV;Panda On-Access Anti-Malware Service;c:\program\panda security\panda global protection 2010\PAVSRV51.EXE [2010-6-15 291584]

R2 PskSvcRetail;Panda PSK service;c:\program\panda security\panda global protection 2010\psksvc.exe [2010-6-15 28928]

R3 NETIMFLT01060039;PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.39;c:\windows\system32\drivers\neti1639.sys [2010-6-15 199432]

R3 PavTPK.sys;PavTPK.sys;\??\c:\windows\system32\pavtpk.sys --> c:\windows\system32\PavTPK.sys [?]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-6-5 136176]

S3 ComFiltr;Panda Anti-Dialer;c:\windows\system32\drivers\COMFiltr.sys [2010-6-15 13880]

S3 esihdrv;esihdrv;\??\c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\esihdrv.sys --> c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\esihdrv.sys [?]

S3 hwusbfake;Huawei DataCard USB Fake;c:\windows\system32\drivers\ewusbfake.sys [2010-5-21 102656]

S3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program\delade filer\adobe\switchboard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]

 

============== File Associations ===============

 

JSEFile=c:\program\pandas~1\pandag~1\PavScrip.exe "%1" %*

VBEFile=c:\program\pandas~1\pandag~1\PavScrip.exe "%1" %*

VBSFile=c:\program\pandas~1\pandag~1\PavScrip.exe "%1" %*

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-06-15 12:29:12 13880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\COMFiltr.sys

2010-06-15 12:22:08 250 ----a-w- c:\windows\system32\PavCPL.dat

2010-06-15 12:22:05 210420 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\APPFCONT.DAT.bck

2010-06-15 12:22:05 210420 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\APPFCONT.DAT

2010-06-15 12:22:05 1132 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\APPFLTR.CFG.bck

2010-06-15 12:22:05 1132 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\APPFLTR.CFG

2010-06-15 12:21:59 53128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dsaflt.sys

2010-06-15 12:21:59 46728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\wnmflt.sys

2010-06-15 12:21:58 193800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\idsflt.sys

2010-06-15 12:21:43 75016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\APPFLT.SYS

2010-06-15 12:21:43 22072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fnetmon.sys

2010-06-15 12:21:43 159112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NETFLTDI.SYS

2010-06-15 12:21:15 54832 ----a-w- c:\windows\system32\pavcpl.cpl

2010-06-15 12:20:58 87296 ----a-w- c:\windows\system32\PavLspHook.dll

2010-06-15 12:20:58 55552 ----a-w- c:\windows\system32\pavipc.dll

2010-06-15 12:20:58 193792 ----a-w- c:\windows\system32\TpUtil.dll

2010-06-15 12:20:58 107568 ----a-w- c:\windows\system32\SYSTOOLS.DLL

2010-06-15 12:20:56 518400 ----a-w- c:\windows\system32\PavSHook.dll

2010-06-15 12:20:53 199432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\neti1639.sys

2010-06-15 12:20:52 84024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pavdrv51.sys

2010-06-15 12:20:52 58672 ----a-w- c:\windows\system32\avldr.dll

2010-06-15 12:20:52 0 d-----w- c:\windows\system32\PAV

2010-06-15 10:29:30 28552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys

2010-06-15 10:17:19 41144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ShlDrv51.sys

2010-06-15 10:17:19 163336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PavProc.sys

2010-06-14 08:31:19 0 d-----w- c:\windows\system32\LogFiles

2010-06-14 08:28:50 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Backup

2010-06-14 08:27:45 0 d-----w- c:\program\Panda Security

2010-06-14 06:52:47 0 d-----w- c:\program\delade filer\Panda Security

2010-06-13 18:25:58 8627 ----a-w- c:\windows\system32\PAV_FOG.OPC

2010-06-13 18:10:43 446464 ----a-w- c:\windows\system32\HHActiveX.dll

2010-06-13 18:10:20 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Panda Security

2010-06-13 17:57:50 0 d-----w- c:\program\delade filer\InstallShield

2010-06-13 14:39:08 0 d-----w- c:\program\delade filer\xing shared

2010-06-05 15:02:14 0 d-----w- c:\program\delade filer\Real

2010-06-03 14:32:34 0 d-----w- c:\program\CPU Thermometer

2010-05-30 14:23:27 0 d-sh--w- c:\documents and settings\pontus\IECompatCache

2010-05-29 16:45:59 69464 ----a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_3.dll

2010-05-29 16:41:30 0 d--h--w- c:\windows\msdownld.tmp

2010-05-29 16:41:11 0 d-----w- c:\windows\Logs

2010-05-29 16:41:06 499712 ----a-w- c:\windows\system32\msvcp71.dll

2010-05-29 16:41:06 348160 ----a-w- c:\windows\system32\msvcr71.dll

2010-05-29 16:40:57 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-05-29 16:40:57 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2010-05-29 16:40:57 180224 ----a-w- c:\windows\system32\QTCF.dll

2010-05-29 16:40:52 0 d-----w- c:\program\QT Lite

2010-05-29 16:40:29 0 d-----w- c:\program\Ultimate Decoder Pack

2010-05-29 15:30:42 0 d-----w- c:\documents and settings\pontus\.freemind

2010-05-26 17:21:47 0 d-----w- c:\docume~1\pontus\applic~1\Adobe Mini Bridge CS5

2010-05-26 17:21:45 0 d-----w- c:\docume~1\pontus\applic~1\StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1

2010-05-26 06:15:34 0 d-----w- c:\program\FreeMind

2010-05-26 06:13:17 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2010-05-26 06:13:17 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-05-26 06:07:29 0 d-----w- c:\windows\pss

2010-05-25 13:27:06 32656 ----a-w- c:\windows\system32\msonpmon.dll

2010-05-25 13:18:26 0 d-----w- c:\windows\SHELLNEW

2010-05-25 13:12:00 0 d-----w- c:\windows\system32\XPSViewer

2010-05-25 13:11:08 575488 ------w- c:\windows\system32\xpsshhdr.dll

2010-05-25 13:11:08 1676288 ------w- c:\windows\system32\xpssvcs.dll

2010-05-25 13:11:08 117760 ------w- c:\windows\system32\prntvpt.dll

2010-05-25 13:11:08 0 d-----w- C:\838816967e0a6413c37f89ec

2010-05-24 15:11:21 274288 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2010-05-24 15:11:21 215920 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll

2010-05-24 15:11:21 17248 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll.mui

2010-05-23 14:32:01 0 d-----w- c:\docume~1\pontus\applic~1\uTorrent

2010-05-23 14:02:29 0 d-----w- c:\documents and settings\pontus\Tracing

2010-05-23 13:55:46 3426072 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_32.dll

2010-05-23 13:55:34 0 d-----w- c:\program\Microsoft SQL Server Compact Edition

2010-05-23 13:54:35 0 d-----w- c:\program\Microsoft

2010-05-23 13:54:18 0 d-----w- c:\program\Windows Live SkyDrive

2010-05-23 13:44:14 0 d-----w- c:\program\delade filer\Windows Live

2010-05-23 08:28:26 0 d-sh--w- c:\documents and settings\pontus\PrivacIE

2010-05-23 08:27:10 0 d-sh--w- c:\documents and settings\pontus\IETldCache

2010-05-23 06:04:17 0 d-----w- c:\windows\system32\sv-se

2010-05-23 06:04:16 0 d-----w- c:\windows\system32\sv

2010-05-23 06:04:16 0 d-----w- c:\windows\l2schemas

2010-05-23 06:00:20 0 d-----w- c:\windows\network diagnostic

2010-05-23 05:23:13 276992 ------w- c:\windows\system32\wmphoto.dll

2010-05-23 05:23:09 69120 ------w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2010-05-23 05:23:08 712704 ------w- c:\windows\system32\windowscodecs.dll

2010-05-23 05:23:08 346112 ------w- c:\windows\system32\windowscodecsext.dll

2010-05-23 05:23:02 53248 ------w- c:\windows\system32\tsgqec.dll

2010-05-23 05:23:02 50688 ------w- c:\windows\system32\tspkg.dll

2010-05-23 05:21:59 48640 ------w- c:\windows\system32\dhcpqec.dll

2010-05-23 05:21:59 39936 ------w- c:\windows\system32\dimsroam.dll

2010-05-23 05:21:59 19456 ------w- c:\windows\system32\dimsntfy.dll

2010-05-23 05:21:56 12800 ------w- c:\windows\system32\credssp.dll

2010-05-23 05:21:53 7168 ------w- c:\windows\system32\bitsprx4.dll

2010-05-23 05:21:53 233472 ------w- c:\windows\system32\azroles.dll

2010-05-23 05:21:47 136192 ------w- c:\windows\system32\aaclient.dll

2010-05-23 04:48:01 0 d-----w- c:\windows\ie8updates

2010-05-23 04:46:46 0 dc-h--w- c:\windows\ie8

2010-05-22 21:48:51 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-05-22 21:44:16 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\regid.1986-12.com.adobe

2010-05-22 21:33:29 0 d-----w- c:\program\delade filer\Adobe AIR

2010-05-22 21:13:23 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\AutoRecover

2010-05-22 20:42:24 316640 ----a-w- c:\windows\WMSysPr9.prx

2010-05-22 20:41:35 0 d-----w- c:\windows\peernet

2010-05-22 20:41:34 0 d-----w- c:\windows\provisioning

2010-05-22 20:36:52 0 d-----w- c:\windows\system32\ReinstallBackups

2010-05-22 20:09:58 7208 ------w- c:\windows\system32\secupd.sig

2010-05-22 20:09:58 4569 ------w- c:\windows\system32\secupd.dat

2010-05-22 20:09:58 11264 ------w- c:\windows\system32\spnpinst.exe

2010-05-22 19:51:55 1084416 ----a-w- c:\windows\system32\esent.dll

2010-05-22 19:42:13 0 d-----w- c:\windows\system32\PreInstall

2010-05-22 19:42:11 26144 ----a-w- c:\windows\system32\spupdsvc.exe

2010-05-22 19:42:10 0 d--h--w- c:\windows\$hf_mig$

2010-05-22 19:41:28 0 d-----w- c:\windows\system32\bits

2010-05-22 17:52:58 8192 ----a-w- c:\windows\system32\bitsprx2.dll

2010-05-22 17:52:58 7168 ------w- c:\windows\system32\bitsprx3.dll

2010-05-22 17:52:58 354816 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2010-05-22 17:52:58 18944 ----a-w- c:\windows\system32\qmgrprxy.dll

2010-05-22 17:36:49 0 d-----w- c:\windows\system32\SoftwareDistribution

2010-05-22 17:34:51 217816 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl

2010-05-22 17:34:51 183296 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng1.dll

2010-05-22 17:34:51 166912 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt1.exe

2010-05-22 16:49:40 0 d-sh--w- c:\documents and settings\pontus\UserData

2010-05-21 14:54:27 0 d-s---w- c:\windows\system32\Microsoft

2010-05-21 14:19:16 0 d-----w- c:\program\VideoLAN

2010-05-21 14:15:34 0 d-----w- c:\windows\ServicePackFiles

2010-05-21 14:15:34 0 d-----w- c:\windows\ehome

2010-05-21 14:13:37 36352 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\disk.sys

2010-05-21 14:13:34 58240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\redbook.sys

2010-05-21 14:13:33 62976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys

2010-05-21 14:12:57 32128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2010-05-21 14:12:11 4736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbd.sys

2010-05-21 14:07:29 143872 ----a-w- c:\windows\system32\usbport.sys

2010-05-21 14:07:29 143872 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbport.sys

2010-05-21 14:04:21 30208 ----a-w- c:\windows\system32\usbehci.sys

2010-05-21 13:59:57 65536 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2010-05-21 13:58:54 247326 ----a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll

2010-05-21 13:57:52 4274816 ------w- c:\windows\system32\nv4_disp.dll

2010-05-21 13:57:32 143872 ----a-w- c:\windows\system32\ntshrui.dll

2010-05-21 13:57:25 435712 ----a-w- c:\windows\system32\ntmssvc.dll

2010-05-21 13:57:25 40960 ----a-w- c:\windows\system32\ntmsapi.dll

2010-05-21 13:57:25 179712 ----a-w- c:\windows\system32\ntmsdba.dll

2010-05-21 13:57:25 118784 ----a-w- c:\windows\system32\ntmarta.dll

2010-05-21 13:57:24 44032 ----a-w- c:\windows\system32\ntlanman.dll

2010-05-21 13:57:14 33920 ----a-w- c:\windows\system32\ntio.sys

2010-05-21 13:57:01 98304 ----a-w- c:\windows\system32\nlhtml.dll

2010-05-21 13:57:01 54784 ----a-w- c:\windows\system32\npptools.dll

2010-05-21 13:57:01 28672 ----a-w- c:\windows\system32\nmmkcert.dll

2010-05-21 13:57:00 248832 ----a-w- c:\windows\system32\newdev.dll

2010-05-21 13:55:59 28672 ------w- c:\windows\system32\drivers\atinsnxx.sys

2010-05-21 13:54:55 413696 ----a-w- c:\windows\system32\msvcp60.dll

2010-05-21 13:53:59 74240 ----a-w- c:\windows\system32\mscms.dll

2010-05-21 13:45:53 42537 ----a-w- c:\windows\system32\keyboard.sys

2010-05-21 13:44:26 21504 ----a-w- c:\windows\system32\fontview.exe

2010-05-21 13:43:22 8192 ----a-w- c:\windows\system32\asferror.dll

2010-05-21 13:43:22 551424 ----a-w- c:\windows\system32\appwiz.cpl

2010-05-21 13:43:22 25088 ----a-w- c:\windows\system32\at.exe

2010-05-21 13:43:22 115200 ----a-w- c:\windows\system32\asctrls.ocx

2010-05-21 13:43:19 125952 ----a-w- c:\windows\system32\apphelp.dll

2010-05-21 13:43:18 98304 ----a-w- c:\windows\system32\ahui.exe

2010-05-21 13:43:18 44544 ----a-w- c:\windows\system32\alg.exe

2010-05-21 13:43:18 41728 ------w- c:\windows\system32\drivers\amdk7.sys

2010-05-21 13:43:14 68096 ----a-w- c:\windows\system32\adsmsext.dll

2010-05-21 13:43:14 263680 ----a-w- c:\windows\system32\adsnt.dll

2010-05-21 13:43:14 175616 ----a-w- c:\windows\system32\adsldp.dll

2010-05-21 13:43:14 143360 ----a-w- c:\windows\system32\adsldpc.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-06-13 18:14:54 434860 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-06-13 18:14:53 78942 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-05-21 09:34:17 21700 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2010-05-06 10:36:51 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-05-02 08:10:15 1851264 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-04-20 05:34:53 285696 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-04-16 22:21:16 306544 ----a-w- c:\windows\WLXPGSS.SCR

2010-04-16 20:12:18 48464 ----a-w- c:\windows\system32\sirenacm.dll

 

============= FINISH: 15:02:15,48 ===============

 

 

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du installera Malwarebytes, och köra en snabbskanner?

Hittas här:

Malwarebytes' Anti-Malware : Malwarebytes

 

Återkom med loggfil, hittas under fliken loggar om den försvinner.

Följ programmets instruktioner.

Om det blir ngt problemmed att installera eller köra Malwarebytes återkom direkt.

Sedan kör du en ny DDS efter avklarad Malwarebytes, Ingenny Attach.txt behövs.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

PontusYdström

Den gick ej att installera på grund av adminbehörigheter.

 

Tack för att du hjälper mig mats. JAg uppskattar det. VAd göra nu?

Link to comment
Share on other sites

Hej,

ladda då upp följande fil på Virustotal:

c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\Bv1.exe

 

Virustotal hittas här:

http://www.virustotal.com/sv/

 

Tryck på bläddraknappen, leta reda på filen, Tryck på Skicka Fil och återkom här med svarslänken.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

3 Kan någon förklara för mig varför Systemkofigurationern säger vid inloggning att jag försökt att ändra en tjänst och att det ej är möjligt på grund av att jag ej är admin, Fastän att jag ej försökt att göra någin ändring.

Kan du skriva av det exakta meddelandet så blir det lättare att förstå och att söka information?

Link to comment
Share on other sites

PontusYdström

Kan du skriva av det exakta meddelandet så blir det lättare att förstå och att söka information?

 

 

Åtkomst nekades när du skulle ändra en tjänst. Du kanske måste logga in som Administratör för att kunna utföra ändringen

Link to comment
Share on other sites

S3 esihdrv;esihdrv;\??\c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\esihdrv.sys --> c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\esihdrv.sys [?]

Ovanstående är en tjänst som hör ihop med program från Eset, t ex Nod32.

Har du försökt köra Esets online-skanning men det gick inte bra eftersom du inte har admin-rättigheter?

Det skulle kunna vara något sådant som ger upphov till felmeddelandet. Men även något annat program som startar automatiskt som vill ändra något med en tjänst.

 

Kan du be en person med admin-rättigheter i datorn att köra MBAM för raden:

uRun: [M5T8QL3YW3] c:\docume~1\pontus\lokala~1\temp\Bv1.exe

brukar höra ihop med något falskt antivirusprogram och MBAM är bra på att ta bort sådana program. Det är mycket möjligt att det inte finns något mer än så i datorn pga att det inte kunde bli installerat helt och hållet eftersom du inte har admin-rättigheter.

 

Ställ in Den här datorn eller Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - Mappalternativ - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

 

Leta upp mappen c:\documents and settings\pontus\lokala inställningar\temp och se efter om du ser någon fil som heter bv1.exe.

Link to comment
Share on other sites

Då finns nog inte filen kvar längre utan det är bara en rad i registret som är kvar. Jag vet inte, men vi kan se om det fungerar att ta bort den med HijackThis fast du inte har admin-rättigheter.

 

Ladda ner http://test.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HiJackThis.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

PontusYdström

Då finns nog inte filen kvar längre utan det är bara en rad i registret som är kvar. Jag vet inte, men vi kan se om det fungerar att ta bort den med HijackThis fast du inte har admin-rättigheter.

 

Ladda ner http://test.trendsec.../HiJackThis.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:39:49, on 2010-06-20

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\PROGRAM\PANDA SECURITY\PANDA GLOBAL PROTECTION 2010\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\SRVLOAD.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PavBckPT.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\BKBQU8PJ\HiJackThis[1].exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program\Delade filer\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\Inicio.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [M5T8QL3YW3] C:\DOCUME~1\Pontus\LOKALA~1\Temp\Bv1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_2EC7709873947E87.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://sn111w.snt111.mail.live.com

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Delade filer\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Security International - c:\program\panda security\panda global protection 2010\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PskSvc.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Delade filer\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\TPSrv.exe

 

--

End of file - 6492 bytes

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

starta Hijack, "Do a system scan only" och sedan markera följande rad:

O4 - HKCU\..\Run: [M5T8QL3YW3] C:\DOCUME~1\Pontus\LOKALA~1\Temp\Bv1.exe

Tryck på Fix checked.

 

Eter det kör en diskrensning, hittas under Program och systemverkyg, se till att temp filer är markerat.

Kör rensningen, starta om datorn, kör en ny Hijack "Do a system scan and save a log" så får vi se om det tog.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

PontusYdström

Hej,

starta Hijack, "Do a system scan only" och sedan markera följande rad:

O4 - HKCU\..\Run: [M5T8QL3YW3] C:\DOCUME~1\Pontus\LOKALA~1\Temp\Bv1.exe

Tryck på Fix checked.

 

Eter det kör en diskrensning, hittas under Program och systemverkyg, se till att temp filer är markerat.

Kör rensningen, starta om datorn, kör en ny Hijack "Do a system scan and save a log" så får vi se om det tog.

Mvh

Mats H

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:46:14, on 2010-06-20

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\PROGRAM\PANDA SECURITY\PANDA GLOBAL PROTECTION 2010\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\ApVxdWin.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\SRVLOAD.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PavBckPT.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Pontus\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\QIAA326A\HiJackThis[1].exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program\Delade filer\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\Inicio.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_2EC7709873947E87.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://sn111w.snt111.mail.live.com

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Delade filer\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Security International - c:\program\panda security\panda global protection 2010\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\PskSvc.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Delade filer\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Global Protection 2010\TPSrv.exe

 

--

End of file - 6419 bytes

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...