Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Långsam efter Windows update


Akutssk

Recommended Posts

Hej!

Skulle behöva er hjälp med ett problem.

Använder en stationär dator med Windows Vista och Telia säker surf.

Med jämna mellanrum blir datorn extremt seg. Kan ta timmar att stänga av datorn!!

Verkar som datorn stannar upp pga att andra processer körs. Till och med klockan stannar upp emellanåt.

 

Har löst problemet med att köra systemåterställning och backat några dagar bakåt innan någon update. Kan dock inte hålla på med detta.

 

Skickar med en logg från dds.

 

Tacksam för all hjälp jag kan få!

 

MVH/

Akutssk

DDS100619.txt

Link to comment
Share on other sites

Klistrar in loggen så att det är lätt att senare gå tillbaka och jämföra samt lätt att googla på filnamn etc.

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSX64

Run by laptop at 22:16:03,24 on 2010-06-19

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.2812.1659 [GMT 2:00]

 

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\STacSV64.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\AESTSr64.exe

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSHDLL64.EXE

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\ORSP Client\fsorsp.exe

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ekort\ekort.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Windows\SysWOW64\OBroker.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\SysWow64\Macromed\Flash\FlashUtil10e.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Users\laptop\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.skovde.se/

uDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_SE&c=94&bd=Presario&pf=cnnb

mDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_SE&c=94&bd=Presario&pf=cnnb

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_SE&c=94&bd=Presario&pf=cnnb

mLocal Page = c:\windows\syswow64\blank.htm

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: AOL Toolbar BHO: {7c554162-8cb7-45a4-b8f4-8ea1c75885f9} - c:\program files (x86)\aol\aol toolbar 5.0\aoltb.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: e-kort Helper Class: {9065e913-4f23-4b47-9b5d-b055d32db1f3} - c:\program files (x86)\ekort\EKortHelper.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files (x86)\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: AOL Toolbar: {de9c389f-3316-41a7-809b-aa305ed9d922} - c:\program files (x86)\aol\aol toolbar 5.0\aoltb.dll

TB: e-kort Toolbar: {8db2b2e8-579f-48a8-a496-18fefcf8f4df} - c:\program files (x86)\ekort\EKortToolbar.dll

uRun: [LightScribe Control Panel] c:\program files (x86)\common files\lightscribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

uRun: [msnmsgr] "c:\program files (x86)\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

mRun: [startCCC] "c:\program files (x86)\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [QPService] "c:\program files (x86)\hp\quickplay\QPService.exe"

mRun: [uCam_Menu] "c:\program files (x86)\cyberlink\youcam\muitransfer\muistartmenu.exe" "c:\program files (x86)\cyberlink\youcam" updatewithcreateonce "software\cyberlink\youcam\2.0"

mRun: [QlbCtrl.exe] c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp quick launch buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [NortonOnlineBackupReminder] "c:\program files (x86)\symantec\norton online backup\activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

mRun: [updatePRCShortCut] "c:\program files (x86)\hewlett-packard\recovery\muitransfer\muistartmenu.exe" "c:\program files (x86)\hewlett-packard\recovery" updatewithcreateonce "software\cyberlink\PowerRecover"

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files (x86)\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Easybits Recovery] c:\program files (x86)\easybits for kids\ezRecover.exe

mRun: [HP Software Update] c:\program files (x86)\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [WirelessAssistant] c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files (x86)\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files (x86)\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [e-kort] c:\progra~2\ekort\ekort.exe /dontopenmycards /Autostart

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files (x86)\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

StartupFolder: c:\progra~3\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files (x86)\personal\bin\Personal.exe

uPolicies-system: WallpaperStyle = 2

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: ForceActiveDesktopOn = 0 (0x0)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: HideFastUserSwitching = 0 (0x0)

dPolicies-system: WallpaperStyle = 2

IE: &AOL Verktygsfalt Sök - c:\programdata\aol\ietoolbar\resources\sv-se\local\search.html

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~2\micros~1\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files (x86)\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\windows\windowsmobile\INetRepl.dll

IE: {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\windows\windowsmobile\INetRepl.dll

LSP: c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\fsps\program\FSLSP.DLL

DPF: CabBuilder - hxxp://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.1.0/GarminAxControl.CAB

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} - hxxp://maja.vgregion.se/dwa8W.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

SEH: EasyBits ShellExecute Hook: {e54729e8-bb3d-4270-9d49-7389ea579090} - c:\windows\syswow64\EZUPBH~1.DLL

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program files (x86)\common files\lightscribe\LSRunOnce.exe"

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}

TB-X64: {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - No File

mRun-x64: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

mRun-x64: [sysTrayApp] c:\program files\idt\wdm\sttray64.exe

mRun-x64: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun-x64: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\hips\drivers\fshs.sys [2009-12-14 57920]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2009-12-14 44624]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2009-12-14 92160]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2009-12-14 14904]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\system32\driverstore\filerepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\AESTSr64.exe [2009-9-1 89600]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-7-2 203264]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 27136]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\anti-virus\fsgk32st.exe [2009-12-14 215648]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp quick launch buttons\Com4QLBEx.exe [2009-8-26 228408]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2009-12-14 168656]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\orsp client\fsorsp.exe [2009-12-14 55992]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt64win7.sys [2009-9-1 215040]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\usbfilter.sys [2009-9-1 36408]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-4-21 136176]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit;c:\windows\system32\drivers\netw5v64.sys [2009-6-10 5434368]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys [2009-9-1 216576]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\drivers\VSTAZL6.SYS [2009-7-14 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\drivers\VSTDPV6.SYS [2009-7-14 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\drivers\VSTCNXT6.SYS [2009-7-14 740864]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-5-24 1255736]

S3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\yk62x64.sys [2009-6-10 389120]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2009-12-14 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files (x86)\bredbandsbolaget security services\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2009-12-14 25184]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-06-15 18:40:09 411368 ----a-w- c:\windows\syswow64\deployJava1.dll

2010-06-15 18:40:08 153376 ----a-w- c:\windows\syswow64\javaws.exe

2010-06-15 18:40:08 145184 ----a-w- c:\windows\syswow64\javaw.exe

2010-06-15 18:40:08 145184 ----a-w- c:\windows\syswow64\java.exe

2010-06-15 18:39:03 84992 ----a-w- c:\windows\system32\asycfilt.dll

2010-06-15 18:39:03 67584 ----a-w- c:\windows\syswow64\asycfilt.dll

2010-06-15 18:38:22 366080 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-06-15 18:38:21 293888 ----a-w- c:\windows\syswow64\atmfd.dll

2010-06-15 18:38:19 46080 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2010-06-15 18:38:18 34304 ----a-w- c:\windows\syswow64\atmlib.dll

2010-06-15 18:37:53 3122176 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-05-26 17:10:29 2048 ----a-w- c:\windows\syswow64\tzres.dll

2010-05-26 17:10:29 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-05-24 19:20:29 0 d-----w- c:\windows\syswow64\Wat

2010-05-24 19:20:29 0 d-----w- c:\windows\system32\Wat

 

==================== Find3M ====================

 

2010-06-12 20:31:00 624598 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-06-12 20:31:00 124046 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-05-21 12:14:28 270208 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-05-21 05:52:30 1192960 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-05-21 05:18:06 977920 ----a-w- c:\windows\syswow64\wininet.dll

2010-05-21 05:14:50 48128 ----a-w- c:\windows\syswow64\jsproxy.dll

2010-05-06 12:42:05 1225216 ----a-w- c:\windows\syswow64\urlmon.dll

2010-05-06 12:41:55 606208 ----a-w- c:\windows\syswow64\mstime.dll

2010-05-06 12:41:53 64512 ----a-w- c:\windows\syswow64\msfeedsbs.dll

2010-05-06 12:41:53 5970944 ----a-w- c:\windows\syswow64\mshtml.dll

2010-05-06 12:41:49 381440 ----a-w- c:\windows\syswow64\iedkcs32.dll

2010-05-06 12:41:49 10984448 ----a-w- c:\windows\syswow64\ieframe.dll

2009-08-26 19:03:02 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2009-08-26 19:03:02 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2009-08-26 19:03:02 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2009-08-26 19:03:02 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files (x86)\desktop.ini

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2009-06-10 20:44:08 9633792 --sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

2010-01-27 08:49:30 245760 --sha-w- c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\windows\ietldcache\index.dat

2009-07-14 01:39:53 398848 --sha-w- c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_4d4d1f2f696639a2\WinMail.exe

2009-07-14 01:14:45 396800 --sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

 

============= FINISH: 22:19:31,70 ===============

Link to comment
Share on other sites

Kan du klistra in eller bifoga Attach.txt som DDS-programmet också skapar?

 

Är DDS körd vid ett tillfälle då datorn är seg eller fungerar bra?

 

Vet du vad det är för uppdatering som gör datorn seg?

 

Hur långt tillbaks i tiden gör du systemåterställningen?

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Jag körde DDS efter ha gjort systemåterställningen och den fungerade igen.

Fick göra systemåterställningen i felsäkert läge.

 

Vet inte exakt vilket update som skapar problemet (om det nu är det...)

Jag går två återställning tillbaka de senaste gångerna.

 

Kan det vara Microsoft Defender och virusskyddet som inte "trivs ihop"?

 

/Akutssk

 

Attachfilen.txt

 

DDS (Ver_10-03-17.01)

 

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2007-12-19 18:44:18

System Uptime: 2010-06-19 22:02:45 (0 hours ago)

 

Motherboard: ASUSTek Computer INC. | | Leonite2

Processor: Intel® Celeron® CPU 420 @ 1.60GHz | Socket 775 | 1600/200mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

C: is FIXED (NTFS) - 226 GiB total, 169,427 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 7 GiB total, 1,28 GiB free.

E: is CDROM ()

F: is Removable

H: is Removable

I: is Removable

J: is Removable

K: is Removable

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

==== System Restore Points ===================

 

RP486: 2010-05-07 11:55:58 - Windows Update

RP487: 2010-05-11 07:30:23 - Schemalagd kontrollpunkt

RP488: 2010-05-11 09:13:27 - Windows Update

RP489: 2010-05-12 15:13:02 - Windows Update

RP490: 2010-05-14 13:39:53 - Windows Update

RP491: 2010-05-15 09:57:18 - Schemalagd kontrollpunkt

RP492: 2010-05-17 11:47:46 - Schemalagd kontrollpunkt

RP493: 2010-05-19 07:27:42 - Windows Update

RP494: 2010-05-20 09:55:02 - Schemalagd kontrollpunkt

RP495: 2010-05-21 06:58:08 - Windows Update

RP496: 2010-05-24 19:26:29 - Windows Update

RP497: 2010-05-26 19:22:19 - Windows Update

RP498: 2010-05-27 11:33:06 - Schemalagd kontrollpunkt

RP499: 2010-05-27 11:50:42 - Installed Java 6 Update 20

RP500: 2010-05-28 07:13:35 - Windows Update

RP501: 2010-05-31 12:16:50 - Schemalagd kontrollpunkt

RP502: 2010-06-01 06:54:29 - Windows Update

RP503: 2010-06-02 14:44:08 - Schemalagd kontrollpunkt

RP504: 2010-06-06 21:59:11 - Windows Update

RP505: 2010-06-07 21:16:39 - Windows Update

RP506: 2010-06-08 19:21:25 - Windows Update

RP507: 2010-06-10 13:56:57 - Windows Update

RP508: 2010-06-11 07:18:51 - Windows Update

RP509: 2010-06-11 16:54:28 - Removed Telia Connect Monitor.

RP515: 2010-06-15 07:06:40 - Windows Update

RP516: 2010-06-17 07:47:36 - Windows Update

 

==== Installed Programs ======================

 

Ad-Aware

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 9 ActiveX

Adobe Reader 8.1.3 - Svenska

Bättre Multimedia-tangentbord

Brother MFL-Pro Suite

DVD Play

F-Secure PSC Prerequisites

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

Hardware Diagnostic Tools

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

HP Customer Experience Enhancements

HP Customer Feedback

HP Easy Setup - Frontend

HP On-Screen Cap/Num/Scroll Lock Indicator

HP Photosmart Essential 2.0

HP Photosmart Essential2.5

HP Picasso Media Center Add-In

HP Update

HUAWEI USB E220 Driver

Intel® Graphics Media Accelerator Driver

Intel® Matrix Storage Manager

Java Auto Updater

Java 6 Update 20

Java 6 Update 4

LightScribe 1.4.142.1

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Search Enhancement Pack

Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)

Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Works

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB936181)

MSXML 4.0 SP2 (KB941833)

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

muvee autoProducer 6.0

OpenOffice.org 2.4

PaperPort Image Printer

PSSWCORE

Python 2.4.3

RealPlayer

Realtek High Definition Audio Driver

Roxio Activation Module

Roxio Creator Audio

Roxio Creator Basic v9

Roxio Creator Copy

Roxio Creator Data

Roxio Creator EasyArchive

Roxio Creator Tools

Roxio Express Labeler 3

Roxio MyDVD Basic v9

Sökmarkeringsfönstret (Windows Live Toolbar)

ScanSoft PaperPort 11

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Smarta menyer (Windows Live Toolbar)

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 8

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Telia Connect eSupport

Telia mobile broadband

Telia Säker Surf

Telia Supportassistent

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Messenger

Windows Live Toolbar

Windows Live Toolbar Extension (Windows Live Toolbar)

Windows Live Upload Tool

Visma Enskild Firma

 

==== End Of File ===========================

Link to comment
Share on other sites

F-secure (Telia SäkerSurf) är med all säkerhet testad ihop med Windows Defender, men det är klart att du kan stänga av Defender för att pröva om du vill.

 

Jag körde DDS efter ha gjort systemåterställningen och den fungerade igen.
Då är det inte särskilt sannolikt att man ser vad det var i en DDS-logg.

 

Avinstallera Java™ 6 Update 4 eftersom det är en version med kända säkerhetshål. Ha webbläsaren avstängd när du gör det.

 

Du kan ju låta Windows Update installera en uppdatering åt gången för att ta reda på vad det är för någon som krånglar.

 

Du har en olämplig ActiveX-komponent installerad. Det är nog enklast att få bort den med hjälp av HijackThis. Ladda ner från en av länkarna:

http://test.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe (bästa alternativet)

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

http://test.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HiJackThis.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

F-secure (Telia SäkerSurf) är med all säkerhet testad ihop med Windows Defender, men det är klart att du kan stänga av Defender för att pröva om du vill.

 

Då är det inte särskilt sannolikt att man ser vad det var i en DDS-logg.

 

Avinstallera Java™ 6 Update 4 eftersom det är en version med kända säkerhetshål. Ha webbläsaren avstängd när du gör det.

 

Du kan ju låta Windows Update installera en uppdatering åt gången för att ta reda på vad det är för någon som krånglar.

 

Du har en olämplig ActiveX-komponent installerad. Det är nog enklast att få bort den med hjälp av HijackThis. Ladda ner från en av länkarna:

http://test.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe (bästa alternativet)

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

http://test.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HiJackThis.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

 

 

Annars är det väl bara hämta nya Java här och lägga på (med Update 4 på datorn kanske det dock är god tid för en ominstallation/formatering dock):

http://www.java.com/sv/

 

Skulle lägga ned Telia Säker Surf, vete fan vad det är för något iaf förutom F-Secure.

 

Förstått att det efterliknar Norton iaf med sin förmåga att sluka prestanda, så när premunationen är slut --> Gratis alternativ för privatpersoner är AVG eller Avast:

http://www.avast.com/free-antivirus-download

http://free.avg.com/ww-en/download-file-stb-afg-free

Link to comment
Share on other sites

Annars är det väl bara hämta nya Java här och lägga på (med Update 4 på datorn kanske det dock är god tid för en ominstallation/formatering dock):

http://www.java.com/sv/

 

Skulle lägga ned Telia Säker Surf, vete fan vad det är för något iaf förutom F-Secure.

 

Förstått att det efterliknar Norton iaf med sin förmåga att sluka prestanda, så när premunationen är slut --> Gratis alternativ för privatpersoner är AVG eller Avast:

http://www.avast.com/free-antivirus-download

http://free.avg.com/ww-en/download-file-stb-afg-free

Senaste Java-versionen finns redan i datorn så det finns inget behov av att hämta den på nytt. Däremot så finns det en gammal version med säkerhetshål kvar i datorn, vilket inte är bra.

 

Telia SäkerSurf är en variant F-secure som normalt är gratis för Telias kunder. F-secure är ganska tungt, till skillnad från de senaste årsmodellerna av Norton. Eftersom Telia SäkerSurf är ett mer komplett paket än gratis AVG och Avast så kan man inte jämföra dem rakt av.

Link to comment
Share on other sites

Senaste Java-versionen finns redan i datorn så det finns inget behov av att hämta den på nytt. Däremot så finns det en gammal version med säkerhetshål kvar i datorn, vilket inte är bra.

 

Telia SäkerSurf är en variant F-secure som normalt är gratis för Telias kunder. F-secure är ganska tungt, till skillnad från de senaste årsmodellerna av Norton. Eftersom Telia SäkerSurf är ett mer komplett paket än gratis AVG och Avast så kan man inte jämföra dem rakt av.

 

Näe, jag vet att AVG Free är minst tungt. Avast är mer komplett, men det ultimata vore köpa AVG Internet Security tror jag.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...