Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ändra wallpaper


Miky

Recommended Posts

Hej

 

Hade tänkt att göra ett program som ändrar bakgrunden på skrivbordet. Men jag hittar inte någonstans om hur man ändrar. Någon som kan hjälpa mig?

 

Använder Visual Studio 2008

OS: Vista (även om jag skulle vilja kunna ändra på andra OS också, om det nu skulle vara vissa skillnader i kod)

 

/Miky

Link to comment
Share on other sites

Jag löste det själv...

 

Jag klistrar in hela classen som jag har skrivit... :)

 

Imports System.IO
Public Class wallpaperManager
  Public Enum style
    Stretched
    Centered
    Tiled
  End Enum

  Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As String, ByVal fuWinIni As Long) As Long
  Private Const SPI_SETDESKWALLPAPER = 20
  Private _style As style
  Private _filename As String

  Public Sub New()
    MyBase.New()
    _style = style.Stretched
  End Sub
  Property selectedStyle() As style
    Get
      Return _style
    End Get
    Set(ByVal value As style)
      _style = value
    End Set
  End Property
  Property filename() As String
    Get
      Return _filename
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      If Not File.Exists(value) Then Throw New Exception("File does not exist!")
      _filename = value
    End Set
  End Property

  Public Sub changeWallpaper()
    Dim key = My.Computer.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Control Panel\Desktop", True)
    Dim lngSuccess As Long
    Dim strBitmapImage As String

    If Not File.Exists(_filename) Then Throw New Exception("File does not exist!")

    Try
      Select Case _style
        Case style.Stretched
          key.SetValue("WallpaperStyle", "2")
          key.SetValue("TileWallpaper", "0")
        Case style.Centered
          key.SetValue("WallpaperStyle", "1")
          key.SetValue("TileWallpaper", "0")
        Case style.Tiled
          key.SetValue("WallpaperStyle", "1")
          key.SetValue("TileWallpaper", "1")
      End Select

      strBitmapImage = _filename
      lngSuccess = SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, strBitmapImage, 0)
    Catch ex As Exception
      Throw New Exception("Could not change wallpaper!")
    End Try

  End Sub
End Class

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...