VBA är ett ganska fritt språk, man kan skriva kod nästan hur som helst men samtidigt är det då lätt att skapa ren spaghettikod som inte alls gör det man tänkt sig. Med några enkla riktlinjer kommer man dock långt. Deklarerar alltid alla variabler Ställ i VBA-editorns alternativ, menyn Verktyg -> Alternativ, att variabler alltid måste deklareras. Raden Option Explicit läggs då till i alla (nya) kodmoduler. Att deklarera allt eliminerar en vanligt felkälla, felstavade variabler, samt ger snab