Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med att routa mellan två nät - Ubuntu Server 10.04


henriko

Recommended Posts

Jag har en Ubuntu Server 10.04 som står som filserver och router i ett mindre nätverk. Den har ett nätverkskort utåt mot omvärlden, och tre nätverkskort för olika interna nät.

 

Allt verkar fungera utom att maskiner i de olika interna näten inte kan nå varandra.

 

Jag vill framförallt att Windows-klienter på eth2 ska kunna nå ett par skrivare på eth1.

 

eth0 är kortet utåt omvärden, WAN.

eth1 är kortet mot ett vanligt LAN med stationära maskiner och skrivare i.

eth2 är kortet mot ett WLAN där några bärbara Windows-maskiner.

eth3 är oanvänt (och tänkt för "osäkra datorer")

 

Ok, så här ser konfigureringen av serverns nätverkskort ut:

cat /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.9.2
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.9.0
    broadcast 192.168.9.255
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    # dns-nameservers 195.67.199.8 195.67.199.9 195.67.199.10
    # dns-nameservers 192.168.10.1
    # dns-search localdomain
    gateway 192.168.9.1

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.10.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.10.0
    broadcast 192.168.10.255
auto eth1:2
iface eth1:2 inet static
    address 192.168.10.2
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.10.0
    broadcast 192.168.10.255

auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.11.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.11.0
    broadcast 192.168.11.255

auto eth3
iface eth3 inet static
    address 192.168.12.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.12.0
    broadcast 192.168.12.255

(192.168.9.1 är vägen ut på Internet)

(Ja, eth1 har en extra ip-adress för att XP:s CIFS-hantering inte tål DNS och CNAME-alias. Fast det tror jag är inte har med saken att göra.)

 

Konigureringen av alla andra maskiner ser ut så här:

cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf

ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;

option domain-name "localdomain";

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
 option routers 192.168.10.1;
 option domain-name-servers 192.168.10.1;
 option broadcast-address 192.168.10.255;
 range 192.168.10.32 192.168.10.191;
}
subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 {
 option routers 192.168.11.1;
 option domain-name-servers 192.168.11.1;
 option broadcast-address 192.168.11.255;
 range 192.168.11.32 192.168.11.191;
}
subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {
 option routers 192.168.12.1;
 option domain-name-servers 192.168.12.1;
 option broadcast-address 192.168.12.255;
 range 192.168.12.32 192.168.12.191;
}

 

Naturligtvis har jag slagit på "ip forwarding":

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

1

 

Och så här ser route-tabellen ut

route -n

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.12.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth3
192.168.11.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth2
192.168.10.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
192.168.9.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
0.0.0.0     192.168.9.1   0.0.0.0     UG  100  0    0 eth0

 

Mitt brandväggs-skript ser ut så här:

echo -n "NAT Firewall configuration..."
echo $1

setup_nat()
{
modprobe iptable_nat
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.10.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth0 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.11.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.11.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.11.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth0 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.12.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.12.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.12.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth0 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth2 -j ACCEPT
}

reset_firewall()
{
iptables -F
iptables -X
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t filter -Z
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t nat -Z
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -t mangle -Z
iptables -t raw -F
iptables -t raw -X
iptables -t raw -Z
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
}

case "$1" in
    start)
        reset_firewall
        setup_nat
        ;;

    stop)
        reset_firewall
        ;;

    restart)
        reset_firewall
        setup_nat
        ;;

    *)
        echo '?'
        ;;
esac

och jag provat både med och utan mina brandväggsregler. (Både "sh /etc/init.d/firewall start" och "sh /etc/init.d/firewall stop".)

 

Läget nu är att jag från servern kan pinga "allt", inklusive tex skrivaren 192.168.10.9 och även surfa till den med lynx.

 

Men om jag från Windows-maskinen 192.168.11.32 försöker pinga eller surfa till 192.168.10.9 får jag inget svar. Men jag får svar från tex både 192.168.11.1 och 192.168.10.1, "samt resten av Internet".

 

Vad är det jag missat? Vad är det mer som behövs?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...