Just nu i M3-nätverket
Jump to content

FlashPlayer


Bnalle

Recommended Posts

Har problem med min flashplayer ...

När jag kollar på youtube eller något annat som använder flashplayer är det segt och laggar...

Har inte en topp dator men även efter återställning med recovery skivor är den fortfarande slö.

Någon som vet något bra sätt att "speeda" den på?

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du specificera ditt problem?

segt o laggar..?

Vad kör du för program, hur mycket CPU utnyttjas osv.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Jo som t.ex. videos hackar från bild till bild men ljudet funkar som det ska ...

Och när jag kör online spel så stannar det ofta ...

Har Windows Vista home premium med 2 gigabyte ram.

Fujitsu siemens Amilo pa 2548

Link to comment
Share on other sites

Använder Google chrome med den senaste flashplayern och ja den enligt windows update finns det inte fler uppdateringar ...

Link to comment
Share on other sites

Hej,

uppstår samma problem om du använder någon annan webbläsare?

Mvh

Mats H

Ja det blir samma sak med firefox och internet explorer?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

vi gör följande, kör en DDS, så får vi se vad som finns på gång i din dator.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil, )genom att använda Full Redigerare, så att du kan ladda upp txt filen).

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Har precis återställt datorn men här är det [log]DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Bj”rn at 19:05:11,05 on 2010-06-02

Internet Explorer: 7.0.6000.17037

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.46.1053.18.2046.880 [GMT 2:00]

 

AV: McAfee VirusScan *On-access scanning enabled* (Updated) {84B5EE75-6421-4CDE-A33A-DD43BA9FAD83}

SP: McAfee VirusScan *enabled* (Updated) {C78B3C70-4777-4742-BB91-9D615CC575E6}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

FW: McAfee Personal Firewall *enabled* {94894B63-8C7F-4050-BDA4-813CA00DA3E8}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Hotkey Utility\tray.exe

C:\Program Files\Power Manager\PM.exe

C:\Program Files\Light Sensor Utility\Sensor.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Björn\Documents\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uURLSearchHooks: McAfee SiteAdvisor Toolbar: {0ebbbe48-bad4-4b4c-8e5a-516abecae064} - c:\progra~1\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: McAfee Phishing Filter: {27b4851a-3207-45a2-b947-be8afe6163ab} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

BHO: scriptproxy: {7db2d5a0-7241-4e79-b68d-6309f01c5231} - c:\program files\common files\mcafee\systemcore\ScriptSn.20100531205319.dll

BHO: McAfee SiteAdvisor BHO: {b164e929-a1b6-4a06-b104-2cd0e90a88ff} - c:\progra~1\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: McAfee SiteAdvisor Toolbar: {0ebbbe48-bad4-4b4c-8e5a-516abecae064} - c:\progra~1\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

uRun: [Google Update] "c:\users\björn\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRunOnce: [fsc-reg] cmd.exe /c rd /s /q "c:\programdata\fsc-reg\"

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [NvSvc] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [Apoint] c:\program files\apoint2k\Apoint.exe

mRun: [FIC HotKey] c:\program files\hotkey utility\tray.exe

mRun: [PowerManager] c:\program files\power manager\PM.exe

mRun: [silent Mode] c:\program files\light sensor utility\Sensor.exe

mRun: [recinfo37] c:\recinfo\RecInfo.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [recinfo] RecInfo.exe

mRun: [DivXUpdate] "c:\program files\divx\divx update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

mRun: [mcui_exe] "c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe" /runkey

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

StartupFolder: c:\users\bjrn~1\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\limewi~1.lnk - c:\program files\limewire\LimeWire.exe

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} - hxxps://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.53.0.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~1\mcafee\sitead~1\McIEPlg.dll

Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~1\mcafee\sitead~1\McIEPlg.dll

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\users\bjrn~1\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\sh9t2dvt.default\

FF - component: c:\program files\mcafee\siteadvisor\components\McFFPlg.dll

FF - plugin: c:\program files\divx\divx plus web player\npdivx32.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\users\bjã¶rn\appdata\local\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 mfehidk;McAfee Inc. mfehidk;c:\windows\system32\drivers\mfehidk.sys [2010-1-5 385880]

R1 mfenlfk;McAfee NDIS Light Filter;c:\windows\system32\drivers\mfenlfk.sys [2010-5-25 64304]

R1 mfetdi2k;McAfee Inc. mfetdi2k;c:\windows\system32\drivers\mfetdi2k.sys [2010-5-25 82952]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-5-25 271480]

R2 McMPFSvc;McAfee Personal Firewall;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-5-25 271480]

R2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-5-25 271480]

R2 McProxy;McAfee Proxy Service;"c:\program files\common files\mcafee\mcsvchost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [2010-5-25 271480]

R2 McShield;McShield;c:\program files\common files\mcafee\systemcore\mcshield.exe [2010-5-25 170144]

R2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\common files\mcafee\systemcore\mfefire.exe [2010-5-25 188136]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\program files\common files\mcafee\systemcore\mfevtps.exe [2010-5-25 141792]

R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [2010-5-25 55456]

R3 mfeavfk;McAfee Inc. mfeavfk;c:\windows\system32\drivers\mfeavfk.sys [2010-5-25 152320]

R3 mfebopk;McAfee Inc. mfebopk;c:\windows\system32\drivers\mfebopk.sys [2010-5-25 51688]

R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [2010-5-25 312616]

S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [2010-5-25 83496]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-06-02 15:22:35 1573 ----a-w- c:\windows\system32\msexcr.ini

2010-05-31 18:43:22 0 d-----w- c:\program files\YouTube Downloader

2010-05-31 18:19:28 0 d-----w- c:\users\bjrn~1\appdata\roaming\LimeWire

2010-05-31 18:15:37 0 d-----w- c:\program files\LimeWire

2010-05-30 14:42:31 0 d-----w- c:\program files\VideoLAN

2010-05-29 17:11:06 378368 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2010-05-28 19:33:19 496640 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2010-05-28 19:33:18 272384 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-05-26 16:50:28 27335 ----a-w- c:\users\bjrn~1\appdata\roaming\nvModes.dat

2010-05-25 18:11:24 0 d-----w- c:\programdata\Sun

2010-05-25 18:10:40 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-05-25 15:58:53 9344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfeclnk.sys

2010-05-25 15:58:40 82952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfetdi2k.sys

2010-05-25 15:58:40 64304 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfenlfk.sys

2010-05-25 15:58:39 83496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys

2010-05-25 15:58:39 55456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys

2010-05-25 15:58:39 51688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfebopk.sys

2010-05-25 15:58:39 312616 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys

2010-05-25 15:58:39 152320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfeavfk.sys

2010-05-25 15:58:24 0 d-----w- c:\program files\common files\Mcafee

2010-05-25 15:58:22 0 d-----w- c:\program files\McAfee.com

2010-05-25 15:58:13 0 d-----w- c:\program files\McAfee

2010-05-25 15:52:59 0 d-----w- c:\program files\common files\DivX Shared

2010-05-25 15:52:36 0 d-----w- c:\program files\DivX

2010-05-25 15:51:46 0 d-----w- c:\programdata\DivX

2010-05-25 15:50:56 0 d-----w- c:\programdata\McAfee

2010-05-24 19:46:59 268800 ----a-w- c:\windows\system32\es.dll

2010-05-23 21:03:25 696832 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2010-05-23 20:58:32 2923520 ----a-w- c:\windows\explorer.exe

2010-05-23 20:58:02 24064 ----a-w- c:\windows\system32\netcfg.exe

2010-05-23 20:56:59 3102720 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0049.dll

2010-05-23 20:53:45 1585664 ----a-w- c:\windows\system32\setupapi.dll

2010-05-23 20:51:07 25088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys

2010-05-23 20:51:07 179712 ----a-w- c:\windows\system32\iphlpsvc.dll

2010-05-23 20:51:07 15360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TUNMP.SYS

2010-05-23 20:51:06 85504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2010-05-23 20:51:06 818688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2010-05-23 20:51:06 543232 ----a-w- c:\windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2010-05-23 20:51:06 416768 ----a-w- c:\windows\system32\IKEEXT.DLL

2010-05-23 20:51:06 317440 ----a-w- c:\windows\system32\BFE.DLL

2010-05-23 20:51:06 22016 ----a-w- c:\windows\system32\netiougc.exe

2010-05-23 20:51:06 213896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2010-05-23 20:51:06 167424 ----a-w- c:\windows\system32\tcpipcfg.dll

2010-05-23 20:49:51 9728 ----a-w- c:\windows\system32\LAPRXY.DLL

2010-05-23 20:49:51 223232 ----a-w- c:\windows\system32\WMASF.DLL

2010-05-23 20:49:51 2048 ----a-w- c:\windows\system32\asferror.dll

2010-05-23 20:49:21 293376 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-05-23 20:48:44 25600 ----a-w- c:\windows\system32\amxread.dll

2010-05-23 20:48:44 14848 ----a-w- c:\windows\system32\apilogen.dll

2010-05-23 20:47:33 441856 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2010-05-23 20:47:33 37376 ----a-w- c:\windows\system32\printcom.dll

2010-05-23 20:45:53 14848 ----a-w- c:\windows\system32\wshrm.dll

2010-05-23 20:45:53 113664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rmcast.sys

2010-05-23 20:45:20 313344 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2010-05-23 20:45:20 18432 ----a-w- c:\windows\system32\amcompat.tlb

2010-05-23 20:45:19 43520 ----a-w- c:\windows\system32\msdxm.tlb

2010-05-23 20:44:23 472576 ----a-w- c:\windows\system32\secproc.dll

2010-05-23 20:44:23 435712 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp.exe

2010-05-23 20:44:23 431104 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe

2010-05-23 20:44:23 312320 ----a-w- c:\windows\system32\msdrm.dll

2010-05-23 20:44:23 154624 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp_isv.dll

2010-05-23 20:44:23 154112 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp.dll

2010-05-23 20:44:22 523776 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_isv.exe

2010-05-23 20:44:22 515584 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate.exe

2010-05-23 20:44:22 473088 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_isv.dll

2010-05-23 20:43:47 11776 ----a-w- c:\windows\system32\sbunattend.exe

2010-05-23 20:42:44 84480 ----a-w- c:\windows\system32\dnsrslvr.dll

2010-05-23 20:42:43 24576 ----a-w- c:\windows\system32\dnscacheugc.exe

2010-05-23 01:31:32 72704 ----a-w- c:\windows\system32\fontsub.dll

2010-05-23 01:31:32 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2010-05-23 01:31:32 289792 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-05-23 01:31:32 24064 ----a-w- c:\windows\system32\lpk.dll

2010-05-23 01:31:32 156672 ----a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll

2010-05-23 01:31:32 10240 ----a-w- c:\windows\system32\dciman32.dll

2010-05-23 01:30:09 713728 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

2010-05-23 01:27:14 1244672 ----a-w- c:\windows\system32\mcmde.dll

2010-05-23 01:27:13 428032 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll

2010-05-23 01:27:13 177152 ----a-w- c:\windows\system32\mpg2splt.ax

2010-05-23 01:27:12 80896 ----a-w- c:\windows\system32\MSNP.ax

2010-05-23 01:27:12 68608 ----a-w- c:\windows\system32\Mpeg2Data.ax

2010-05-23 01:27:12 217088 ----a-w- c:\windows\system32\psisrndr.ax

2010-05-23 01:27:11 57856 ----a-w- c:\windows\system32\MSDvbNP.ax

2010-05-23 01:27:11 292352 ----a-w- c:\windows\system32\psisdecd.dll

2010-05-23 01:19:01 550400 ----a-w- c:\windows\system32\rpcss.dll

2010-05-23 01:18:59 654336 ----a-w- c:\windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe

2010-05-23 01:18:59 247296 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\WmiPrvSE.exe

2010-05-23 01:18:59 24576 ----a-w- c:\windows\system32\printfilterpipelineprxy.dll

2010-05-23 01:18:59 130560 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\WmiDcPrv.dll

2010-05-23 01:18:58 614912 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\fastprox.dll

2010-05-23 01:18:58 501760 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\WmiPrvSD.dll

2010-05-23 01:18:56 53248 ----a-w- c:\windows\system32\iasads.dll

2010-05-23 01:18:56 37888 ----a-w- c:\windows\system32\iasdatastore.dll

2010-05-23 01:18:55 158720 ----a-w- c:\windows\system32\sdohlp.dll

2010-05-23 01:18:54 97280 ----a-w- c:\windows\system32\iasrecst.dll

2010-05-23 01:18:09 62464 ----a-w- c:\windows\system32\l3codeca.acm

2010-05-23 01:18:09 220672 ----a-w- c:\windows\system32\l3codecp.acm

2010-05-23 01:16:47 425472 ----a-w- c:\windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll

2010-05-23 01:16:46 712192 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll

2010-05-23 01:16:43 347136 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2010-05-23 01:15:54 2032128 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-05-23 01:13:45 97800 ----a-w- c:\windows\system32\infocardapi.dll

2010-05-23 01:13:45 622080 ----a-w- c:\windows\system32\icardagt.exe

2010-05-23 01:13:45 37384 ----a-w- c:\windows\system32\infocardcpl.cpl

2010-05-23 01:13:45 11264 ----a-w- c:\windows\system32\icardres.dll

2010-05-23 01:13:40 105016 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2010-05-23 01:13:38 781344 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationNative_v0300.dll

2010-05-23 01:13:38 43544 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2010-05-23 01:13:38 326160 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2010-05-23 01:01:25 94720 ----a-w- c:\windows\system32\logagent.exe

2010-05-23 01:01:24 996352 ----a-w- c:\windows\system32\WMNetMgr.dll

2010-05-22 18:05:49 28672 ----a-w- c:\windows\system32\FwRemoteSvr.dll

2010-05-22 18:05:48 61440 ----a-w- c:\windows\system32\winipsec.dll

2010-05-22 18:05:48 361984 ----a-w- c:\windows\system32\IPSECSVC.DLL

2010-05-22 18:05:48 272896 ----a-w- c:\windows\system32\polstore.dll

2010-05-22 18:04:07 84992 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys

2010-05-22 18:04:06 307200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2010-05-22 18:02:30 95232 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceClassExtension.dll

2010-05-22 18:02:30 241152 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

2010-05-22 18:02:30 160768 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

2010-05-22 18:00:34 15360 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2010-05-22 18:00:33 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2010-05-22 18:00:33 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2010-05-22 18:00:33 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2010-05-22 18:00:33 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2010-05-22 18:00:33 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2010-05-22 18:00:33 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2010-05-22 18:00:33 103936 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2010-05-22 18:00:33 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2010-05-22 18:00:26 816 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\WFP.MOF

2010-05-22 17:56:18 48640 ----a-w- c:\windows\system32\davclnt.dll

2010-05-22 17:56:18 196096 ----a-w- c:\windows\system32\WebClnt.dll

2010-05-22 17:56:18 110080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2010-05-22 17:55:26 124928 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2010-05-22 17:55:25 67584 ----a-w- c:\windows\system32\wlanhlp.dll

2010-05-22 17:55:25 502784 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2010-05-22 17:55:25 47104 ----a-w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2010-05-22 17:55:25 289280 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2010-05-22 17:55:25 1654487 ----a-w- c:\windows\system32\wlan.tmf

2010-05-22 17:55:24 299520 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2010-05-22 17:53:12 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3r.dll

2010-05-22 17:53:12 1260032 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2010-05-22 17:53:11 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6r.dll

2010-05-22 17:53:11 1406464 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2010-05-22 17:49:20 7680 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2010-05-22 17:49:20 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2010-05-22 17:49:20 408136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2010-05-22 17:49:20 216576 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2010-05-22 17:49:20 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2010-05-22 17:49:20 1235456 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2010-05-22 17:47:31 58368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2010-05-22 17:47:31 211968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2010-05-22 17:47:31 102912 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2010-05-22 17:45:29 98816 ----a-w- c:\windows\system32\mfps.dll

2010-05-22 17:45:29 52736 ----a-w- c:\windows\system32\rrinstaller.exe

2010-05-22 17:45:29 2855424 ----a-w- c:\windows\system32\mf.dll

2010-05-22 17:45:29 2048 ----a-w- c:\windows\system32\mferror.dll

2010-05-22 17:45:28 24576 ----a-w- c:\windows\system32\mfpmp.exe

2010-05-22 17:43:49 3504008 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-05-22 17:43:48 3470216 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-05-22 17:40:23 434176 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-05-22 17:38:42 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2010-05-22 17:37:06 297472 ----a-w- c:\windows\system32\gdi32.dll

2010-05-22 17:35:42 1061944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

2010-05-22 17:35:41 41984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\monitor.sys

2010-05-22 17:31:52 500736 ----a-w- c:\windows\system32\msdtcprx.dll

2010-05-22 17:31:52 30208 ----a-w- c:\windows\system32\xolehlp.dll

2010-05-22 17:30:08 156160 ----a-w- c:\windows\system32\wkssvc.dll

2010-05-22 17:20:44 116736 ----a-w- c:\windows\system32\aaclient.dll

2010-05-22 17:20:43 36352 ----a-w- c:\windows\system32\tsgqec.dll

2010-05-22 17:20:43 1874432 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2010-05-22 17:19:27 303616 ----a-w- c:\windows\system32\wmpeffects.dll

2010-05-22 17:14:41 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-05-22 17:07:51 264 ----a-w- c:\windows\KernelMessage

2010-05-18 12:54:14 65536 ----a-w- c:\windows\ocsetup_cbs_install_NetFx3.dpx

2010-05-18 12:54:14 47775744 ----a-w- c:\windows\ocsetup_install_NetFx3.etl

2010-05-18 12:54:14 458752 ----a-w- c:\windows\ocsetup_cbs_install_NetFx3.perf

2010-05-18 12:49:08 96760 ----a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll

2010-05-18 12:49:07 41984 ----a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll

2010-05-18 12:49:05 282112 ----a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll

2010-05-18 12:49:04 83968 ----a-w- c:\windows\system32\mscories.dll

2010-05-18 12:49:04 158720 ----a-w- c:\windows\system32\mscorier.dll

2010-05-18 12:38:43 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2010-05-18 12:38:41 4247552 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2010-05-18 12:38:41 1686528 ----a-w- c:\windows\system32\gameux.dll

2010-05-18 12:36:59 84480 ----a-w- c:\windows\system32\INETRES.dll

2010-05-18 12:36:58 737792 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2010-05-18 12:36:26 60928 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2010-05-18 12:35:56 1645568 ----a-w- c:\windows\system32\connect.dll

2010-05-18 12:35:22 788992 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-05-18 12:34:24 398848 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys

2010-05-18 12:34:24 31232 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2010-05-18 12:34:24 24064 ----a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll

2010-05-18 12:32:38 130048 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys

2010-05-18 12:31:45 274432 ----a-w- c:\windows\system32\raschap.dll

2010-05-18 12:31:45 232960 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll

2010-05-18 12:31:22 323072 ----a-w- c:\windows\system32\WSDApi.dll

2010-05-18 12:29:19 50176 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll

2010-05-18 12:29:19 22528 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll

2010-05-18 12:29:19 11776 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll

2010-05-18 12:29:18 1327616 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2010-05-18 12:29:17 88576 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2010-05-18 12:29:17 82944 ----a-w- c:\windows\system32\mciavi32.dll

2010-05-18 12:29:17 65024 ----a-w- c:\windows\system32\avicap32.dll

2010-05-18 12:29:17 31232 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll

2010-05-18 12:29:17 13312 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll

2010-05-18 12:29:17 123904 ----a-w- c:\windows\system32\msvfw32.dll

2010-05-18 12:28:21 604672 ----a-w- c:\windows\system32\WMSPDMOD.DLL

2010-05-18 12:27:52 8147968 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2010-05-18 12:27:51 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2010-05-18 12:27:50 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2010-05-18 12:27:49 4096 ----a-w- c:\windows\system32\msdxm.ocx

2010-05-18 12:27:44 311296 ----a-w- c:\windows\system32\unregmp2.exe

2010-05-16 09:58:32 0 d-----w- c:\users\bjrn~1\appdata\roaming\Spotify

2010-05-16 09:21:59 138056 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2010-05-16 09:21:59 138056 ----a-w- c:\users\bjrn~1\appdata\roaming\PnkBstrK.sys

2010-05-16 09:21:43 189248 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2010-05-16 09:21:31 75064 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

2010-05-16 09:21:31 2427248 ----a-w- c:\windows\system32\pbsvc_heroes.exe

2010-05-16 09:13:39 0 d-----w- c:\program files\EA Games

2010-05-16 00:55:38 9 ----a-w- C:\DVD.TAG

2010-05-15 23:57:56 221568 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-05-15 16:05:28 171520 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2010-05-15 16:05:22 97792 ----a-w- c:\windows\system32\cabview.dll

2010-05-15 16:04:36 0 d-----w- c:\programdata\fsc-reg

2010-05-15 16:04:22 0 d-----w- c:\programdata\{174892B1-CBE7-44F5-86FF-AB555EFD73A3}

2010-05-15 16:04:12 0 d-----w- c:\program files\Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites

2010-05-15 15:59:44 32592 ----a-w- c:\windows\system32\msonpmon.dll

2010-05-15 15:55:21 0 d-----w- c:\windows\PCHEALTH

2010-05-15 15:52:21 2421760 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2010-05-15 15:51:39 87552 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2010-05-15 15:51:11 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2010-05-15 15:51:11 171608 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2010-05-15 15:50:44 0 d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2010-05-15 15:50:14 0 d-----w- c:\programdata\Adobe

2010-05-15 15:48:06 0 d-----r- c:\users\björn\Searches

 

==================== Find3M ====================

 

2010-06-02 17:05:19 1310720 --sha-w- c:\users\björn\NTUSER.DAT

2010-06-02 13:32:34 472414 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-06-02 13:32:33 81514 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-05-25 15:59:39 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat

2010-05-25 15:59:39 51200 ----a-w- c:\windows\inf\infpub.dat

2010-05-25 15:59:37 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infstor.dat

2010-05-24 18:43:46 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat

2010-05-23 21:00:26 72704 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2010-05-23 21:00:25 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-05-23 21:00:20 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-05-23 21:00:20 48128 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2010-05-23 21:00:15 26624 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2010-05-23 21:00:12 56320 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2010-05-23 20:56:59 3102720 ----a-w- c:\windows\system32\NlsData0039.dll

2010-05-23 20:53:25 40960 ----a-w- c:\windows\system32\srclient.dll

2010-05-23 18:34:41 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2010-05-18 12:25:28 16710176 ----a-w- c:\windows\fonts\meiryo.ttc

2010-05-18 12:25:24 17159388 ----a-w- c:\windows\fonts\meiryob.ttc

2010-04-27 15:16:24 95568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfeapfk.sys

2010-04-27 15:16:24 385880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mfehidk.sys

2007-09-26 05:57:42 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2007-09-26 05:57:42 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2007-09-26 05:57:42 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2007-09-26 05:57:42 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2007-11-03 14:51:57 8192 --sha-w- c:\windows\users\default\NTUSER.DAT

 

============= FINISH: 19:08:04,64 ===============

 

 

 

==== Installed Programs ======================

 

Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 8.1.0 - Svenska

ALPS Touch Pad Driver

Battlefield Heroes

Bison WebCam

Compatibility Pack för Office 2007-systemet

DivX Setup

FirstSteps Diagnostics

Google Chrome

HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotkey Utility

InterVideo WinDVD 8

Java Auto Updater

Java™ 6 Update 20

Light Sensor Utility 1.4

LimeWire 5.5.9

MapleStory

McAfee Internet Security

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Home and Student 2007

Microsoft Office OneNote MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)

Microsoft Office Proof (English) 2007

Microsoft Office Proof (Finnish) 2007

Microsoft Office Proof (German) 2007

Microsoft Office Proof (Swedish) 2007

Microsoft Office Proofing (Swedish) 2007

Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2007

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Works

Mozilla Firefox (3.6.3)

MSXML 4.0 SP2 (KB941833)

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

NVIDIA Drivers

Power Manager 2.1.10

PowerDV

PunkBuster Services

Realtek High Definition Audio Driver

Spotify

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053

WinRAR archiver

VLC media player 1.0.5

YouTube Downloader 2.5.5

 

==== End Of File ===========================[/log]

Link to comment
Share on other sites

Hej,

hittar inte något direkt fel, du är bra uppdaterad.

Stäng av DivX i autostart.

Stäng av Adobe Reader Speed Launcher autostart.

Uppdatera Acrobat Reader till 9.3.2

Stäng av Spotify, HELT, när du inte använder det, det tar bandbredd även i standby.

Här finns 400 Mb att tjäna! Här ligger alla tidigare versioner av Google Chrome, som du installerat, samt den senaste.

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Björn\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

 

Återkom efter åtgärder och berätta om det blev någon skillnad.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Se också om datorn kan hantera Flash bättre om du stänger av Limewire.

 

Men Flash är känt för att belasta datorer hårt.

Link to comment
Share on other sites

Hur ser det ut på fliken Processer i Aktivitetshanteraren när du ser på någon flashfilm? Vilken/vilka processer använder mest CPU-tid?

Link to comment
Share on other sites

12% CPU-användning är ju inte mycket. Det borde ju inte orsaka lagg.

 

Det är en process som börjar med Google CrashH. Brukar den finnas där? Vad är resten av ordet och vad står det i beskrivningskolumnen för den processen?

Link to comment
Share on other sites

12% CPU-användning är ju inte mycket. Det borde ju inte orsaka lagg.

 

Det är en process som börjar med Google CrashH. Brukar den finnas där? Vad är resten av ordet och vad står det i beskrivningskolumnen för den processen?

kan inte kolla nu eftersom jag är inne på min iPod men Mats hade ju inte det så det borde inte vara normalt

Link to comment
Share on other sites

Hej,

har haft Google Updater tidigare i datorn, men tyckte inte att den tillförde något av värde.

Skötte inte uppdateringen av Chrome, eller Picasa, de program jag har från Google just nu.

Ta bort den och se om det blir någon skillnad.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

jag tog bara avsluta process ... Men den hackar inte lika mkt nu längre thumbsup.gif

Men den hackar fortfarande...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...