Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorn mystiskt seg


Accipiter46

Recommended Posts

Accipiter46

Hej

Har under en längre tid haft problem med att datorn blir seg som sirap från och till. Vet ej vad detta beror.

 

Det skumma är att om man scannar med Ad-aware så brukar den hitta kanske tre cookies och tas dessa bort återgår datorn till det normala igen. Sedan börjar det om igen efter någon vecka.

 

Ibland hjälper inte detta och då har jag provat massa olika grejer:

 

Omstart hjälper inte.

Ibland återgår datorn till det normala av sig själv, när den startas upp efter någon dag.

Har tömt papperskorgen hos alla användare, underligt nog har detta hjälpt någon gång.

Tömt all webbhistorik, tror även detta hjälpt någon gång.

 

Olika saker hjälper varje gång :-S

 

Datorn kan väl inte bara bli seg av sig själv, kan det finnas ett problem som ligger bakom?

Tacksam för hjälp

 

Processor: AMD 5000+

4gb RAM

2 * 500gb hårddisk

Nvidia 8800gt grafikkort.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kör en DDS, så kan vi se om det är något som bidrar till detta.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Accipiter46

Ad-aware hittade en del denna gång och nu fungerar datorn igen för denna gång. Det var alltså en märkbar skillnad i snabbhet och respons direkt efter att 25 cookies tagits bort.

 

Bifogar loggen från Ad-aware också, ifall det kan vara någon hjälp.

 

DDS:

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSX64

Run by Markus at 10:36:02,42 on 2010-06-02

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.46.1033.18.3070.1597 [GMT 2:00]

 

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Program Files (x86)\COMODO\COMODO livePCsupport\CLPSLS.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback\razerhid.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback\razertra.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback\razerofa.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Users\Markus\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Markus\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

mLocal Page = c:\windows\syswow64\blank.htm

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files (x86)\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files (x86)\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

uRun: [Google Update] "c:\users\markus\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files (x86)\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun

mRun: [avast5] "c:\program files\alwil software\avast5\avastUI.exe" /nogui

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files (x86)\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files (x86)\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files (x86)\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe"

mRun: [Dimondback] c:\program files (x86)\razer\diamondback\razerhid.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files (x86)\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files (x86)\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files (x86)\itunes\iTunesHelper.exe"

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: ForceActiveDesktopOn = 0 (0x0)

mPolicies-system: ConsentPromptbehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptbehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~2\micros~3\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~2\micros~3\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files (x86)\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll

AppInit_DLLs: c:\windows\syswow64\guard32.dll

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files (x86)\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

mRun-x64: [COMODO Internet Security] "c:\program files\comodo\comodo internet security\cfp.exe" -h

AppInit_DLLs-X64: c:\windows\system32\guard64.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2010-6-1 69152]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2010-4-23 121936]

R1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver;c:\windows\system32\drivers\cmdGuard.sys [2010-4-9 233040]

R1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver;c:\windows\system32\drivers\cmdhlp.sys [2010-4-9 33208]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-4-23 22096]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2010-4-23 63568]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-5-8 40384]

R2 CLPSLS;COMODO livePCsupport Service;c:\program files (x86)\comodo\comodo livepcsupport\CLPSLS.exe [2010-2-19 148744]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files (x86)\lavasoft\ad-aware\AAWService.exe [2010-2-4 1314704]

R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-5-8 40384]

R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-5-8 40384]

R3 HCW85BDA;Hauppauge WinTV 885 Video Capture;c:\windows\system32\drivers\HCW85BDA.sys [2009-6-10 1192448]

R3 Razerlow;Razer Pro|Solutions;c:\windows\system32\drivers\Razerlow.sys [2005-11-7 21120]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-5-6 136176]

S3 netr7364;USB Wireless 802.11 b/g Adaptor Driver for Vista;c:\windows\system32\drivers\netr7364.sys [2009-6-10 707072]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\drivers\usbaapl64.sys [2010-4-16 50176]

S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-5-19 1255736]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-06-01 15:11:33 15880 ----a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe

2010-06-01 13:30:45 69152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys

2010-06-01 13:30:17 95024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SBREDrv.sys

2010-06-01 13:24:12 0 d-----w- c:\programdata\Lavasoft

2010-06-01 13:24:12 0 d-----w- c:\program files (x86)\Lavasoft

2010-06-01 13:04:53 0 dc-h--w- c:\programdata\{74D08EB8-01D1-4BAE-91E3-F30C1B031AC6}

2010-05-26 10:34:37 2048 ----a-w- c:\windows\syswow64\tzres.dll

2010-05-26 10:34:37 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-05-24 12:14:50 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf

2010-05-19 14:53:12 0 d-----w- c:\windows\syswow64\Wat

2010-05-19 14:53:11 0 d-----w- c:\windows\system32\Wat

2010-05-13 12:19:44 0 d-----w- c:\windows\system32\appmgmt

2010-05-12 10:50:20 0 d-----w- c:\program files (x86)\Combined Community Codec Pack

2010-05-12 10:33:48 976896 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2010-05-12 10:33:47 740864 ----a-w- c:\windows\syswow64\inetcomm.dll

2010-05-11 20:19:27 0 d-----w- c:\users\markus\appdata\roaming\ICAClient

2010-05-11 20:19:18 0 d-----w- c:\program files (x86)\Citrix

2010-05-08 14:08:59 0 d-----w- c:\program files (x86)\Lavalys

2010-05-04 17:21:25 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_xusb21_01009.Wdf

2010-05-03 14:01:08 0 d-----w- c:\program files (x86)\VideoLAN

 

==================== Find3M ====================

 

2010-05-06 20:59:36 165032 ----a-w- c:\windows\syswow64\aswBoot.exe

2010-05-06 20:34:14 63568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2010-04-29 22:25:37 3631 ----a-w- c:\windows\syswow64\SpoonUninstall-dBpoweramp m4a Codec.dat

2010-04-29 22:22:51 2727 ----a-w- c:\windows\syswow64\SpoonUninstall-dBpowerAMP Mp4 Codec.dat

2010-04-29 22:19:01 15347 ----a-w- c:\windows\syswow64\SpoonUninstall-dBpoweramp Music Converter.dat

2010-04-28 17:22:25 411368 ----a-w- c:\windows\syswow64\deployJava1.dll

2010-04-28 17:22:25 153376 ----a-w- c:\windows\syswow64\javaws.exe

2010-04-28 17:22:25 145184 ----a-w- c:\windows\syswow64\javaw.exe

2010-04-28 17:22:25 145184 ----a-w- c:\windows\syswow64\java.exe

2010-04-24 16:53:16 834544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2010-04-22 21:15:31 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2010-04-16 06:33:36 50176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl64.sys

2010-04-16 06:33:36 3003680 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

2010-04-14 16:47:23 38848 ----a-w- c:\windows\syswow64\avastSS.scr

2010-04-08 23:26:12 277240 ----a-w- c:\windows\syswow64\guard32.dll

2010-04-08 23:26:10 353520 ----a-w- c:\windows\system32\guard64.dll

2010-04-08 23:25:42 33208 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cmdhlp.sys

2010-04-08 23:25:42 233040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cmdGuard.sys

2010-04-08 23:25:40 19840 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cmderd.sys

2010-04-08 11:33:00 95520 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2010-04-08 11:33:00 119584 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

2010-04-08 11:20:02 91424 ----a-w- c:\windows\syswow64\dnssd.dll

2010-04-08 11:20:02 107808 ----a-w- c:\windows\syswow64\dns-sd.exe

2010-03-08 21:59:59 612352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-03-08 21:33:56 427520 ----a-w- c:\windows\syswow64\vbscript.dll

2009-07-14 05:37:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfd.dat

2009-07-14 05:37:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfc.dat

2009-07-14 05:37:38 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfi.dat

2009-07-14 05:37:38 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfh.dat

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files (x86)\desktop.ini

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2009-06-10 20:44:08 9633792 --sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

2009-07-14 01:39:53 398848 --sha-w- c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_4d4d1f2f696639a2\WinMail.exe

2009-07-14 01:14:45 396800 --sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

 

============= FINISH: 10:37:34,59 ===============

Ad-aware log.txt

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Accipiter46

Verkar tyvärr ligga nere för tillfället.

Kör en scan med avast antivirus så länge, men den brukar inte hitta något.

 

Mvh

// Markus

Link to comment
Share on other sites

Accipiter46

Snabbscannen hittade inget och den långa tog för långt tid, 20% på flera timmar. När datorn gick i viloläge orkade jag inte starta om från början igen.

 

Är det möjligt att cookies gör datorn långsam överhuvud taget?

Link to comment
Share on other sites

Cookies ska inte påverka datorn alls.

 

Du kan ju göra en snabbkoll av hårddisken med HD Tune berätta om det är något problem på Health-fliken och bifoga gärna en skärmdump av första fliken.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Accipiter46

Använde HD Tune och det var inget fel på hårddisken under health...

 

Bifogar en skärmdump på första fliken.

 

Tack alla som hjälper mig, datorn fungerar för tillfället bra men jag kommer att fortsätta kolla upp saker som ni rekomenderar.

 

Kommer även att skriva om den börjar fungera dåligt igen.

 

Mvh

// Markus

post-72573-1276793625,41_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Om du jämför med bilden på http://www.hdtune.com/ så ser du att i ditt fall så finns det en del gula prickar utspridda, det innebär att ibland så tar det dubbelt så lång tid för Windows att läsa informationen än det vanligen gör. Det kan eventuellt vara första steget på vägen till en verkligt dålig hårddisk. Du kan ju köra HD Tune en gång i veckan och se hur det utvecklar sig.

 

Om det blir sämre igen så kör det testprogram som tillverkaren av hårddisken har på sin webbplats. Om jag inte missminner mig så är en hårddisk med en beteckning som börjar med ST, som din gör enligt skärmdumpen, tillverkad av Seagate. Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
Accipiter46

Jag väcker denna gamla tråd igen. Tack för alla svar som kom förra gången :-) Det har varken blivit bättre eller sämre. Jag är noggrann med att tömma papperskorgen och datorn fungerar oftast bra men jag är nyfiken på om det går att hitta grundorsaken.

 

Hade missat det sista inlägget, att hårddisken tar dubbelt så långt tid på sig stämmer väldigt bra med symtomen. Nu när jag körde HD Tune var de gula prickarna betydligt mer samlade än på den jag skickade in förra sommaren.

 

Kan mjukvaran påverka hårddiskarnas arbetshastighet, eller på något sätt o-optimera dem?

post-72573-0-41439600-1301180477_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Den här gången ser Benchmark-fliken helt normal ut i alla fall. Pröva med att ta bort kablarna till hårddisken och sätta tillbaks dem igen utifall att det är lite halvdan kontakt t ex pga oxid.

Link to comment
Share on other sites

Accipiter46

Jag petade lite på dem idag men de är svåra att komma åt. Jag ska köra HD-Tune när nästa svacka kommer och se om hårddiskarnas funktion är påverkade.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Accipiter46

Nu kom det en tillfälligt svacka som inte gjorde datorn så långsam att jag inte kunde starta HD-tune. Svackan gick över efter att programmet gått ett tag...

 

post-72573-0-83617200-1302281864_thumb.png

 

 

Som man ser i början är hårddisken oerhört långsam, vilket speglar datorns prestanda. De gula prickarna är också överallt på skärmen. Är nu nästan helt säker på att hårddisken spökar när datorn blir långsam, frågan är vad som orsakar det? Jag kanske ska flytta tråden från Windows 7?

 

Då det har varit såhär under långt tid känns det inte som om den kommer rasa när som helst. Måste det vara ett mekaniskt fel eller kan det bero på någon firmware som buggar?

 

Och tack Cecilia för att du orkar engagera dig i denna tråd, den verkar ju inte få någon snabb lösning.

 

Mvh

// Markus

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman

Jag tycker att du redan nu skall fundera på att ta säkerhetskopia på dina viktiga filer utifall disken är på väg att bli ännu sämre.

 

Har du ett bra backupprogram tillhands så kan du göra en diskbackup av hela systemdisken till en extern USB-disk eller liknande och sedan köpa en ny hårddisk och stoppa i.

Sedan bootar man med backupprogrammets CD-skiva (som man själv har skapat) och återställer hela diskbackupen till den nya disken och sedan bootar man om datorn som vanligt med nya disken.

Bla. Acronis True Image home klarar detta galant.

 

Alternativt så ominstallerar du allting på din nya disk och lägger tillbaks dina egna filer som du tagit säkerhetskopia på.

 

Ja förutsatt att disken börjar på bli dålig vill säga.

 

Gör så här, börja med att säkerhetskopiera viktiga filer först, sedan laddar du hem Sea Tools från tillverkaren (om det är en Seagate) som Cecilia föreslagit och kör detta diagnostiseringsverktyg så får du en riktig kontroll av disken.

Det är en ISO-image så du måste bränna ut denna fil som ISO (innehåller flera filer) och sedan bootar du datorn från CD-rom och kör testen. Men välj inte att göra en skrivtest - då skriver den över dina data på disken om jag inte minns fel. Det står ganska bra i menyn.

http://www.seagate.c...ols/seatooldreg

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Accipiter46

Nu har jag börjat få problem med BSOD på datorn. Den kommer in i windows men sedan (oftast) crashar den, ibland till BSOD, ibland så verkligen fryser den. Under omstart vill windows vill kolla "consistency" på hårddisken men avbryter man denna kommer man ändå vidare.

 

Datorn kraschade även i felsäkert läge för övrigt.

 

Körde ett windows minnestest som signalerade att något var fel vilket gjorde att jag började misstänka dem istället för hårddisken men nu har jag laddat hem Ultimate Boot CD och hittills har både minne och hårddisk klarat testerna: Memtest och Seagate tools.

 

Är det hårddisken som sjunger på sista versen eller håller hela datorn på att rasa? Jag har i alla fall säkerhetskopierat...

Link to comment
Share on other sites

Accipiter46

Det verkar varit fel på ett ram-minne och kan ha varit det som spökade från början.

 

 

I vilket fall är det inte mycket kvar av datorn som fick problemen så nu förklarar jag tråden död (till slut). Tack för hjälpen allihopa.

 

Mvh

//Markus

Link to comment
Share on other sites

Bra att du har kommit på vad det är för något som spökar och tack för poäng! :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...