Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Långsam uppstart, men sedan bra


Isbjörnsson

Recommended Posts

Isbjörnsson

Hej.

Har en stationär dator med XP. Starttid ca. 4 min. Går bra sedan. Har monterat 4 Gb. ramminne.Diskdefragmentering körs regelbundet. Använder väldans lite hårddiskytrymme.Kör Ad-Aware. Och är nöjd, förutom starten.Har Googlat på ev. lösningar. Gråhårig är jag redan, så det blir inte värre.Så det måste vara ett systemfel, men vad skall jag byta???Men vi är tydligen många med samma problem.Tacksam för ledtråd.

 

:thumbsdown:

Link to comment
Share on other sites

Någon särskild del av uppstarten som tar lång tid, se första inlägget för exempel?

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Någon särskild del av uppstarten som tar lång tid, se första inlägget för exempel?

 

Tack. Nej, det går långsamt, från början, till dess jag kan läsa E-post.Avinstallerade just ett program,Realtek HD Audio Manager, som tydligen startade med säkerhetsprogrammen Symbolen upptäckte jag nere vid klockan.Skall kolla om det blev någon skillnad.Bank ID,Telia säker surf, Spamfighter,Telia säkerhetskopiering, samt säker borttagning av maskinvara, dessa symboler är med, vid varje uppstart( vid klockan)

 

:ph34r:

Link to comment
Share on other sites

Hur gammal är datorn och hur mycket RAM-minne finns det i den? F-secure är minneshungrigt och har man för lite RAM-minne så tar uppstarten lång tid.

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Hur gammal är datorn och hur mycket RAM-minne finns det i den? F-secure är minneshungrigt och har man för lite RAM-minne så tar uppstarten lång tid.

 

Hej och tack igen.

Ramminne utökat från 1 Gb till 2+2 Gb -64 MB varianten.Detta gjordes för 2 veckor sedan.Tyvärr tidsmätte jag inte starten före bytet.Datorn är ca 3 år gammal, men är snabb, bara den orkar komma igång.Fördelen med detta problem, är att man lär sig.Jag har ADSL uppkoppling.

 

 

:unsure:

Link to comment
Share on other sites

Då har du ju gott om RAM-minne. Vi kan ju se vad som är igång i datorn och vad som startas automatiskt med hjälp av programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

Sedan tror jag att det är bra om jag flyttar ditt problem till en egen tråd. Vet du hur du hittar dina inlägg?

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Då har du ju gott om RAM-minne. Vi kan ju se vad som är igång i datorn och vad som startas automatiskt med hjälp av programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

Sedan tror jag att det är bra om jag flyttar ditt problem till en egen tråd. Vet du hur du hittar dina inlägg?

 

Tack för hjälpen. Jag körde programmet. Frågan om Optional Scan dök aldrig upp. Men det verkade som programmet scannade automatiskt, så jag tryckte bara OK. på uppmaningen att ( posta detta).En egen tråd hittar jag nog. Jag får testa om detta fungerar.

 

B)

Link to comment
Share on other sites

Så nu har du fått en egen tråd.

 

Klistra in innehållet i loggen DDS.txt i ditt svar så kan vi andra se hur det ser ut och komma med förslag.

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Så nu har du fått en egen tråd.

 

Klistra in innehållet i loggen DDS.txt i ditt svar så kan vi andra se hur det ser ut och komma med förslag.

Hej. Bifogar data.

[log]file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Mina%20dokument/Sparade%20pdf/DDS.txt[/log]

När man kollar DDS.txt. i datorn, är det ju hur mycket data som helst. Nu kom bara en liten del med.Men jag hänger väl inte med riktigt.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

öppna DDS.txt på ditt skrivbord, markera hela texten, kopiera den och klistra in den här i din tråd!

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Hej,

öppna DDS.txt på ditt skrivbord, markera hela texten, kopiera den och klistra in den här i din tråd!

Mvh

Mats H

Hej, här kommer texten.[log] DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86 Run by user at 18:20:08,32 on 2010-05-13 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_18 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.46.1053.18.3318.2534 [GMT 2:00] AV: Telia Säker Surf 9.01 *On-access scanning enabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15} FW: Telia Säker Surf 9.01 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4} ============== Running Processes =============== C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs svchost.exe svchost.exe C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\Personal\bin\Personal.exe C:\Program\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe C:\Program\Storegate\Autostore\AutoStore.exe C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSHDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\user\Mina dokument\Hämtade filer\dds(16).scr ============== Pseudo HJT Report =============== uStart Page = hxxp://www.expressen.se/Nyheter BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll TB: &Google: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\googletoolbar1.dll uRun: [Power2GoExpress] uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe mRun: [Recguard] c:\windows\sminst\RECGUARD.EXE mRun: [] mRun: [RemoteControl] c:\program\cyberlink\powerdvd\PDVDServ.exe mRun: [Microsoft Works Update Detection] c:\program\delade filer\microsoft shared\works shared\WkUFind.exe mRun: [Telia] "c:\program\telia\supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia mRun: [symantec PIF AlertEng] "c:\program\delade filer\symantec shared\pif\{b8e1dd85-8582-4c61-b58f-2f227fca9a08}\pifsvc.exe" /a /m "c:\program\delade filer\symantec shared\pif\{b8e1dd85-8582-4c61-b58f-2f227fca9a08}\AlertEng.dll" mRun: [F-Secure Manager] "c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\common\FSM32.EXE" /splash mRun: [F-Secure TNB] "c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW mRun: [OrderReminder] c:\program\hewlett-packard\orderreminder\OrderReminder.exe mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe mRun: [sPAMfighter Agent] "c:\program\spamfighter\SFAgent.exe" update delay 60 mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe" mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe" mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\mcafee~1.lnk - c:\program\mcafee security scan\1.0.150\SSScheduler.exe StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\micros~1.lnk - c:\program\microsoft office\office10\OSA.EXE StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\teliaa~1.lnk - c:\program\storegate\autostore\AutoStore.exe IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe LSP: c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\fsps\program\FSLSP.DLL Trusted Zone: telia.se Trusted Zone: telia.se\access.tewss DPF: {6D2EF4B4-CB62-4C0B-85F3-B79C236D702C} - hxxp://www.facebook.com/controls/contactx.dll DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab Notify: igfxcui - igfxdev.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll ================= FIREFOX =================== FF - ProfilePath - c:\docume~1\user\applic~1\mozilla\firefox\profiles\43tbqpoq.default\ FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.tradera.com/Allmoge-c3_2001\r FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\ FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} ---- FIREFOX POLICIES ---- c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B"); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5); c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false); c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true); c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", ""); c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false); c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false); c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20); ============= SERVICES / DRIVERS =============== R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2009-5-20 33920] R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2007-12-27 80000] R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-12-31 64288] R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\hips\drivers\fshs.sys [2009-5-20 68064] R2 Automatisk LiveUpdate-schemaläggare;Automatisk LiveUpdate-schemaläggare;c:\program\symantec\liveupdate\AluSchedulerSvc.exe [2007-1-24 198336] R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\fsgk32st.exe [2007-12-27 215648] R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program\lavasoft\ad-aware\AAWService.exe [2009-9-24 1181328] R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;c:\program\spamfighter\sfus.exe [2009-6-19 189064] R2 sprtsvc_telia;SupportSoft Sprocket Service (telia);c:\program\telia\supportassistent\bin\sprtsvc.exe [2008-10-25 202016] R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2007-12-27 113856] R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\orsp client\fsorsp.exe [2009-5-20 55992] R3 Tdsshbecr;Handelsbanken card reader;c:\windows\system32\drivers\shbecr.sys [2010-2-19 42368] S3 F-Secure BlackLight Sensor;F-Secure BlackLight Sensor;c:\windows\temp\f-secure\anti-virus\fsblsrv.exe --> c:\windows\temp\f-secure\anti-virus\fsblsrv.exe [?] S3 fsbl;F-Secure BlackLight Engine Driver;\??\c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\fsbldrv.sys --> c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\fsbldrv.sys [?] S3 FXDRV;FXDRV;\??\d:\fxdrv.sys --> d:\Fxdrv.sys [?] S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2007-12-27 39776] S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2007-12-27 25184] =============== Created Last 30 ================ 2010-04-24 16:26:40 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe ==================== Find3M ==================== 2010-04-01 09:32:02 33920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys 2010-03-28 07:22:45 86162 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat 2010-03-28 07:22:45 450322 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat 2010-03-10 06:17:42 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll 2010-02-25 06:19:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2010-02-16 19:26:53 2144768 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2010-02-16 19:26:53 2022912 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2007-01-24 10:38:06 0 -csha-w- c:\windows\sminst\HPCD.sys 2009-05-04 08:04:18 32768 -csha-w- c:\windows\temp\history\history.ie5\index.dat ============= FINISH: 18:20:46,42 =============== [/log] :thumbsdown:

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

era data från scanningen.

Tack för visat intresse.[log] UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT DDS (Ver_10-03-17.01) Microsoft Windows XP Home Edition Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 Install Date: 2007-01-24 10:19:35 System Uptime: 2010-05-13 12:14:52 (6 hours ago) Motherboard: | | 4Core1600-D800 Processor: Intel® Core™2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz | CPUSocket | 2194/200mhz Processor: Intel® Core™2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz | CPUSocket | 2194/200mhz ==== Disk Partitions ========================= A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 145 GiB total, 132,005 GiB free. D: is CDROM () E: is Removable F: is Removable G: is Removable H: is Removable ==== Disabled Device Manager Items ============= Class GUID: {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Intel® G33/G31 Express Chipset Family Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C21849&REV_10\3&11583659&0&10 Manufacturer: Intel Corporation Name: Intel® G33/G31 Express Chipset Family PNP Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C21849&REV_10\3&11583659&0&10 Service: ialm ==== System Restore Points =================== RP805: 2010-05-06 14:50:11 - SLOW-PCfighter Backup RP806: 2010-05-06 20:40:17 - Systemkontrollpunkt RP807: 2010-05-08 08:59:43 - Systemkontrollpunkt RP808: 2010-05-10 08:21:19 - Systemkontrollpunkt RP809: 2010-05-11 08:54:49 - Systemkontrollpunkt RP810: 2010-05-12 11:53:27 - Systemkontrollpunkt RP811: 2010-05-12 12:53:34 - Software Distribution Service 3.0 RP812: 2010-05-13 14:28:15 - Systemkontrollpunkt ==== Installed Programs ====================== Ad-Aware Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader 9.3.2 - Svenska BankID säkerhetsprogram 4.10.4 F-Secure PSC Prerequisites Google Toolbar for Internet Explorer Handelsbanken Installationsguide Handelsbankens kortläsare High Definition Audio Driver Package - KB888111 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) Hotfix for Windows XP (KB915865) Hotfix for Windows XP (KB926239) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) HP OrderReminder Intel® Graphics Media Accelerator Driver Java Auto Updater Java™ 6 Update 18 Java™ 6 Update 5 Java™ 6 Update 7 Java™ SE Runtime Environment 6 Update 1 LaserJet 1018 LiveUpdate 3.1 (Symantec Corporation) LiveUpdate Notice (Symantec Corporation) Malwarebytes' Anti-Malware McAfee Security Scan Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297) Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft AutoRoute v11.0 Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Encarta Encyclopedia Standard - WE 2004 Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Picture It! Photo Standard 9 Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Word 2002 Microsoft Works Microsoft Works Suite-tillägg för Microsoft Word Mozilla Firefox (3.6.3) MSXML 4.0 SP2 (KB927978) MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686) OCA Client history tool install OGA Notifier 1.7.0105.35.0 OpenOffice.org Installer 1.0 Power2Go 4.0 PowerDVD Realtek AC'97 Audio REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver REALTEK Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver Security Update for CAPICOM (KB931906) Shockwave SLOW-PCfighter Snabbkorrigering för Windows Internet Explorer 7 (KB947864) Snabbkorrigering för Windows Media Player 11 (KB939683) Snabbkorrigering för Windows XP (KB893357) Snabbkorrigering för Windows XP (KB895953) Snabbkorrigering för Windows XP (KB896256) Snabbkorrigering för Windows XP (KB906569) Snabbkorrigering för Windows XP (KB910728) Snabbkorrigering för Windows XP (KB914440) Snabbkorrigering för Windows XP (KB935448) Snabbkorrigering för Windows XP (KB952287) Snabbkorrigering för Windows XP (KB961118) Snabbkorrigering för Windows XP (KB970653-v3) Snabbkorrigering för Windows XP (KB976098-v2) Snabbkorrigering för Windows XP (KB979306) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB928090) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB931768) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB933566) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB937143) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB938127) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB939653) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB942615) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB944533) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB950759) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB953838) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB963027) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB969897) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB972260) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB974455) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976325) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB978207) Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB981332) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB911564) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB952069) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB954155) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB968816) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB973540) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB911565) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB917734) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB936782) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB936782) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB954154) Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 6.4 (KB925398) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB883939) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB890046) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB893756) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896358) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896422) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896423) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896424) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896428) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896688) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899587) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899588) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899589) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899591) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB900725) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901017) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901190) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901214) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB902400) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB903235) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB904706) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905414) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905749) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905915) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB908519) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB908531) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB911280) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB911562) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB911567) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB911927) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB912812) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB912919) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB913433) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB913446) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB913580) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB914388) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB914389) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB916281) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917159) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917344) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917422) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917537) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917953) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB918118) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB918439) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB918899) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB919007) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920213) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920214) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920670) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920683) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920685) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB921398) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB921503) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB921883) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB922616) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB922819) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923191) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923414) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923561) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923689) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923694) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923980) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924191) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924270) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924496) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924667) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB925454) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB925902) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB926255) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB926436) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB927779) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB927802) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB928255) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB928843) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB929123) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB930178) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB931261) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB931784) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB932168) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB933729) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB935839) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB935840) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB936021) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938829) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941202) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941568) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941569) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941644) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941693) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB943055) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB943460) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB943485) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB944653) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB945553) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946026) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946648) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB948590) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB948881) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950749) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950760) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950762) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950974) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951066) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376-v2) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951698) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951748) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952004) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952954) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB953839) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954211) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954600) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB955069) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956391) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956572) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956802) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956803) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956841) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956844) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957095) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957097) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958470) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958644) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958690) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958869) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB959426) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960225) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960803) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960859) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961371) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961373) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961501) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB968537) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969059) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969898) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969947) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970238) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970430) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971468) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971486) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971557) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971633) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971657) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB972270) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973346) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973354) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973507) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973525) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973869) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973904) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974112) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974318) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974392) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974571) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975025) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975467) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975560) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975561) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975713) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977165) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977816) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977914) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978037) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978251) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978262) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978338) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978542) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978601) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978706) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979309) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979683) Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980232) SPAMfighter SPBBC 32bit Startprogram för installation av Microsoft Works 2004 Telia AutoStore Telia Säker Surf Telia Supportassistent Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB971180) Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976662) Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976749) Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB980182) Uppdatering för Windows XP (KB894391) Uppdatering för Windows XP (KB896727) Uppdatering för Windows XP (KB898461) Uppdatering för Windows XP (KB900485) Uppdatering för Windows XP (KB904942) Uppdatering för Windows XP (KB910437) Uppdatering för Windows XP (KB912945) Uppdatering för Windows XP (KB916595) Uppdatering för Windows XP (KB920872) Uppdatering för Windows XP (KB922582) Uppdatering för Windows XP (KB925720) Uppdatering för Windows XP (KB927891) Uppdatering för Windows XP (KB929338) Uppdatering för Windows XP (KB930916) Uppdatering för Windows XP (KB931836) Uppdatering för Windows XP (KB932823-v3) Uppdatering för Windows XP (KB933360) Uppdatering för Windows XP (KB936357) Uppdatering för Windows XP (KB938828) Uppdatering för Windows XP (KB942763) Uppdatering för Windows XP (KB951072-v2) Uppdatering för Windows XP (KB955759) Uppdatering för Windows XP (KB955839) Uppdatering för Windows XP (KB967715) Uppdatering för Windows XP (KB968389) Uppdatering för Windows XP (KB971737) Uppdatering för Windows XP (KB973687) Uppdatering för Windows XP (KB973815) WebFldrs XP Viktig uppdatering för Windows Media Player 11 (KB959772) Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474) Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130) Windows Imaging Component Windows Installer 3.1 (KB893803) Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows XP Hotfix - KB834707 Windows XP Hotfix - KB867282 Windows XP Hotfix - KB873333 Windows XP Hotfix - KB873339 Windows XP Hotfix - KB885250 Windows XP Hotfix - KB885835 Windows XP Hotfix - KB885836 Windows XP Hotfix - KB885884 Windows XP Hotfix - KB886185 Windows XP Hotfix - KB887472 Windows XP Hotfix - KB888113 Windows XP Hotfix - KB888302 Windows XP Hotfix - KB890047 Windows XP Hotfix - KB890175 Windows XP Hotfix - KB890859 Windows XP Hotfix - KB890923 Windows XP Hotfix - KB891781 Windows XP Hotfix - KB893066 Windows XP Hotfix - KB893086 Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729) Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01 XnView 1.82.4 ==== End Of File =========================== [/log]

B)

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Din DDS logg ser bra ut.

Men din uppstart innehåller en del som man kan tänka sig att stoppa.

 

Du har en del gamla Javaversioner kvar i datorn, de ska tas bort, se nedan.

Installera Java 6 Update 20, hittas här: http://java.com/sv/

 

Installera CCLeaner, hittas här:

http://www.piriform.com/ccleaner/download

Installera programmet, Gå till Verktyg, fliken Uppstart och stäng av följande program i uppstarten:

 

[sunJavaUpdateSched]

[Adobe Reader Speed Launcher]

[Adobe ARM]

[OrderReminder]

[Microsoft Works Update Detection]

[sPAMfighter Agent] Du har ju redan AD-Aware på datorn!

 

Efter att du stoppat dessa program, välj att avinstallera följande Java versioner som är utdaterade:

Java™ 6 Update 18

Java™ 6 Update 5

Java™ 6 Update 7 Java™

SE Runtime Environment 6 Update 1

 

Kör sedan Filstädning och sedan Registervård, Följ instruktionerna. välj att Reparera alla,

du kan spara en liten rapport över dina ändringar.

 

Starta om datorn och återkom med hur du tycker att den startar upp.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Har du fortfarande något Symantec-program installerat i datorn eller är det bara rester av Norton som syns i loggen?

Om det bara är rester av Norton så avinstallera:

LiveUpdate 3.1 (Symantec Corporation) LiveUpdate Notice (Symantec Corporation)

samt kör Nortons städprogram http://www.symantec.com/norton/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20090910004050EN Step 3

 

Jag ser att du har SLOW-PCfighter. Det är inte helt ovanligt att sådana optimeringsprogram gör datorn långsammare eller ställer till andra problem.

 

McAfee Security Scan är installerat. Är det något du använder eller har det kommit med en uppdatering av Flash därför att du inte har avbockat det? Om du inte använder det så avinstallera.

 

Kan du starta Enhetshanteraren (Högerklick på Den här datorn - Hantera) och berätta om där finns några symboler (t ex kryss, frågetecken) på något, både vilken symbol som finns där och på vilken enhet?

 

Fixa det som Mats och jag har skrivit, starta sedan om datorn och klistra in en ny DDS-logg. Men denna gång utan att använda någon knapp så att det blir lättare att läsa. :)

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Har du fortfarande något Symantec-program installerat i datorn eller är det bara rester av Norton som syns i loggen?

Om det bara är rester av Norton så avinstallera:

LiveUpdate 3.1 (Symantec Corporation) LiveUpdate Notice (Symantec Corporation)

samt kör Nortons städprogram http://www.symantec....0090910004050EN Step 3

 

Jag ser att du har SLOW-PCfighter. Det är inte helt ovanligt att sådana optimeringsprogram gör datorn långsammare eller ställer till andra problem.

 

McAfee Security Scan är installerat. Är det något du använder eller har det kommit med en uppdatering av Flash därför att du inte har avbockat det? Om du inte använder det så avinstallera.

 

Kan du starta Enhetshanteraren (Högerklick på Den här datorn - Hantera) och berätta om där finns några symboler (t ex kryss, frågetecken) på något, både vilken symbol som finns där och på vilken enhet?

 

Fixa det som Mats och jag har skrivit, starta sedan om datorn och klistra in en ny DDS-logg. Men denna gång utan att använda någon knapp så att det blir lättare att läsa. :)

 

Hej. Nu har jag utfört alla dom åtgärder, som Mats H och Cecilia har tipsat om Jag har avinstallerat Slow-PC fighter dessutom .McAfee hör till tjänsten Telia Säker surf.Enhetshanteraren hade inga varningstecken. Uppstarten är fortfarande 4 minuter.2 minuter från start ,till Välkommen( XP),samt ytterligare 2 minuter, tills datorn vaknar.Det är dock ett fall framåt, för nu beror inte snigelstarten på dom åtgärdade objekten.Så jag tackar Mats och Cecilia för all tid dom lagt på detta.Mycket glad för Er hjälp.Så, nu får man försöka leva med detta( inte så svårt). Hoppas andra ,med XP haft någon nytta av detta.Jag tänker nog snart till igen.

Link to comment
Share on other sites

Telia säker surf är från F-secure och inte från McAfee.

 

Inloggningen kan ta lång tid om man har många (eller stora) filer på Skrivbordet.

 

Anledningen till att jag frågade om Enhetshanteraren är att det står så här i Attach-loggen:

==== Disabled Device Manager Items ============= Class GUID: {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Intel® G33/G31 Express Chipset Family Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C21849&REV_10\3&11583659&0&10 Manufacturer: Intel Corporation Name: Intel® G33/G31 Express Chipset Family PNP Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C21849&REV_10\3&11583659&0&10 Service: ialm

 

Dvs chipset är inaktiverat och det låter inte bra för det kan nog leda till konstiga problem i datorn.

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Telia säker surf är från F-secure och inte från McAfee.

 

Inloggningen kan ta lång tid om man har många (eller stora) filer på Skrivbordet.

 

Anledningen till att jag frågade om Enhetshanteraren är att det står så här i Attach-loggen:

==== Disabled Device Manager Items ============= Class GUID: {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Intel® G33/G31 Express Chipset Family Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C21849&REV_10\3&11583659&0&10 Manufacturer: Intel Corporation Name: Intel® G33/G31 Express Chipset Family PNP Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C21849&REV_10\3&11583659&0&10 Service: ialm

 

Dvs chipset är inaktiverat och det låter inte bra för det kan nog leda till konstiga problem i datorn.

Hej.

Har nu dubbelkollat, att dom tips, och åtgärder jag fått från Mats och Cecilia,är rätt åtgärdade. Och nu ser det ut att vara så. Mc Afee är avinstallerat, hur jag fått in det i datorn, vet jag inte.Glädjande nog har tiden från start, till att kunna läsa e-post, minskat från 4 minuter, till 2 min.55 sek.En minskning med 1 min 5 sek. Men, jag skulle installera om Intel CR G33/G31 Chipset Family..Och det programmet hittar jag inte, efter avinstallationen.Så nu finns det inte.Jag letade efter varningstrianglar för programmet, men det enda som fanns var ett suddigt gult frågetecken.Otydligt.Men, tack vare all hjälp från Er, känns det som kapningen med 1 min.5 sek, är en stort steg framåt.

Link to comment
Share on other sites

Det var ju en stor förbättring. :)

Jag undrar vad McAfee-programmet hade för sig under uppstarten, men troligen var det väl någon sorts genomsökning. Man får in McAfee Security Scan om man inte avbockar det vid installationen/nedladdningen av Flash, men det kan väl finnas med även för andra program.

 

Menar du att det är ett frågetecken i Enhetshanteraren? För vilken enhet? Om du dubbelklickar på enheten så ser du ett statusmeddelande. Hur lyder det?

Är det en märkesdator? Vem har i så fall tillverkat den och vilken datormodell är det?

Vad är det för moderkort i datorn om det inte är en märkesdator?

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Det var ju en stor förbättring. :)

Jag undrar vad McAfee-programmet hade för sig under uppstarten, men troligen var det väl någon sorts genomsökning. Man får in McAfee Security Scan om man inte avbockar det vid installationen/nedladdningen av Flash, men det kan väl finnas med även för andra program.

 

Menar du att det är ett frågetecken i Enhetshanteraren? För vilken enhet? Om du dubbelklickar på enheten så ser du ett statusmeddelande. Hur lyder det?

Är det en märkesdator? Vem har i så fall tillverkat den och vilken datormodell är det?

Vad är det för moderkort i datorn om det inte är en märkesdator?

Tack.

Datorn köpt på El-giganten.x-86 baserad dator.Namn DITT18FB79E506 Workgroup. ES Intel R Core TM Duo Spu E4500@ 2,20hz. I Enhetshanterare fanns ett suddigt gult frågetecken över Intel CR G33/G31. Så jag gick in och felsökte, fick rådet att avinstallera, och installera om.Men efter avinstallationen tappade jag densamma= Intel Cr G33/G31 Chipset Family. Så det hittar jag inte. Förstås av Inkompetens hos mig själv.

Link to comment
Share on other sites

Det är inte en fråga om kompetens. :thumbsup:

 

Har du startat om datorn efter att du avinstallerade Intel CR G33/G31?

Om inte så gör det.

Är det efter det fortfarande något frågetecken i Enhetshanteraren?

 

Om det fortfarande finns ett frågetecken för Intel CR G33/G31 så har jag dessa frågor:

Vad står det i rutan för Enhetsstatus när det gäller Intel CR G33/G31?

 

Vem har tillverkat datorn, HP, Siemens Fujitsu, Packard Bell, Acer...? Det brukar oftast stå på datorlådans front men ibland står det på sidan.

På baksidan brukar det finnas en lapp där det står vad det är för datormodell.

Link to comment
Share on other sites

Isbjörnsson

Det är inte en fråga om kompetens. :thumbsup:

 

Har du startat om datorn efter att du avinstallerade Intel CR G33/G31?

Om inte så gör det.

Är det efter det fortfarande något frågetecken i Enhetshanteraren?

 

Om det fortfarande finns ett frågetecken för Intel CR G33/G31 så har jag dessa frågor:

Vad står det i rutan för Enhetsstatus när det gäller Intel CR G33/G31?

 

Vem har tillverkat datorn, HP, Siemens Fujitsu, Packard Bell, Acer...? Det brukar oftast stå på datorlådans front men ibland står det på sidan.

På baksidan brukar det finnas en lapp där det står vad det är för datormodell.

Datorn är en HP. På en lapp: Cyberlink Power 2Go4

PH59249117261 4 J2 Power DVD6 En lapp till. Personal Computer Model Ei 204 Rating 230 Vac.4 A 47-63hz Efter jag avinstallerat Intel CR G33-7 G31, är datorn omstartad flera gånger. Intel CR33/31 är borta, det hittar jag inte. Ett gult frågetecken finns för Videostyrenhet( VGA kompatibel. Den här enheten är inte konfigurerad rätt ( Kod 1) Skulle aktivera densamma med Guiden uppdatera maskinvara.Maskinvaran kunde inte installeras, eftersom det inte gick att hitta den nödvändiga programvaran.Vet inte om Videostyrenheten behövs, vågar inte avinstallera den.I rutan för Enhetsstatus för Intel CR..., så eftersom den är borta,har jag inget bra svar.Det dyker upp ett meddelande vid klockan: Ny maskinvara hittad( Kan det vara Videostyrenheten???)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...