Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorn låser sig och brummar


snygg423

Recommended Posts

Datorn låser sig när jag laddar ned torrent filer och har uppe MSN, en polare med exakt samma dator har exakt samma problem.

 

Min dator brummar också väldigt mycket. Om jag haft datorn avstängd en lägre period tar det längre tid innan brummandet drar igång. Jag kan även stänga ned tex brandväggen för att den ska sluta låta i några minuter.

Link to comment
Share on other sites

Har du formaterat och installerat om sedan datorn var infekterad i början av januari?

//eforum.idg.se/topic/216383-virus/

Är den infekterad fortfarande eller igen?

Link to comment
Share on other sites

Har du formaterat och installerat om sedan datorn var infekterad i början av januari?

//eforum.idg.se/topic/216383-virus/

Är den infekterad fortfarande eller igen?

 

 

Trycke f9 eller något när datorn starta och tog bort alla filer på hårddiskarna, vet inte om det räknas som formatering? Men det var iaf bra ett tag efteråt men sedan kom det krypande tillbaka igen... (Jag hade samma problem innan jag hade "viruset").

Link to comment
Share on other sites

Okej, en återställning till leveransskick. Ja, det räknas som formatering.

 

Brummandet är väl fläkten som går fort för att det är varmt. Hur är det med damm i datorn?

Vad har du för säkerhetsprogram i datorn?

Link to comment
Share on other sites

Okej, en återställning till leveransskick. Ja, det räknas som formatering.

 

Brummandet är väl fläkten som går fort för att det är varmt. Hur är det med damm i datorn?

Vad har du för säkerhetsprogram i datorn?

 

Var ungefär 3 månader sedan jag dammade av den men jag tycker min dator får i sig massa damm redan någon vecka efter... Kan se efter igen.

 

Jag hade Norman tidigare men som jag bytte ut mot Avast direkt efter jag gjorde formateringen senast.

Link to comment
Share on other sites

Kolla upp datorn med någon online-skanning och ett bra antispionprogram.

http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan.html

http://www.malwarebytes.org/mbam.php

Om något hittas så spara loggen och klistra in i ditt svar.

 

Körde den första länken igår och på den stog det att jag hade 4 infected och threats.

Malwarebytes fick bara fram 1 som jag tog "remove" på men problemen återstår.

 

Loggen på Malwarebytes:

---------------------------------------------

Malwarebytes' Anti-Malware 1.44

Database version: 3817

Windows 6.0.6000

Internet Explorer 8.0.6001.18882

 

2010-03-04 02:05:20

mbam-log-2010-03-04 (02-05-17).txt

 

Scan type: Full Scan (C:\|D:\|E:\|)

Objects scanned: 231932

Time elapsed: 42 minute(s), 43 second(s)

 

Memory Processes Infected: 0

Memory Modules Infected: 0

Registry Keys Infected: 0

Registry Values Infected: 0

Registry Data Items Infected: 1

Folders Infected: 0

Files Infected: 0

 

Memory Processes Infected:

(No malicious items detected)

 

Memory Modules Infected:

(No malicious items detected)

 

Registry Keys Infected:

(No malicious items detected)

 

Registry Values Infected:

(No malicious items detected)

 

Registry Data Items Infected:

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: ("regedit.exe" "%1") Good: (regedit.exe "%1") -> No action taken.

 

Folders Infected:

(No malicious items detected)

 

Files Infected:

(No malicious items detected)

Link to comment
Share on other sites

Det vore ju bra att veta vad Kaspersky har hittat och i vilka filer och mappar.

 

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Link to comment
Share on other sites

Det vore ju bra att veta vad Kaspersky har hittat och i vilka filer och mappar.

 

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Yes, ska söka igenom igen på den, men jag hitta ingen logg där förra gången.

 

----------------------------------------------------

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by Admin at 16:39:30,41 on 2010-03-04

Internet Explorer: 8.0.6001.18882

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.46.1053.18.3071.1786 [GMT 1:00]

 

AV: avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 100304-0] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

SP: avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 100304-0] *enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe

C:\Windows\System32\CTXFIHLP.EXE

C:\Windows\System32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10d.exe

C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Admin\Downloads\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.ask.com?o=15161&l=dis

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

TB: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - No File

uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [NvSvc] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [VolPanel] "c:\program files\creative\sound blaster x-fi\volume panel\VolPanlu.exe" /r

mRun: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

mRun: [updReg] c:\windows\UpdReg.EXE

mRun: [recinfo596] c:\recinfo\RecInfo.exe

mRun: [recinfo] RecInfo.exe

mRun: [NeroFilterCheck] c:\program files\common files\ahead\lib\NeroCheck.exe

mRun: [avast!] c:\progra~1\alwils~1\avast4\ashDisp.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2010-1-8 114768]

R1 NGS;Norman General Security Driver;c:\program files\norman\ngs\bin\ngs.sys [2010-1-3 25032]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-1-8 20560]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2010-1-8 53328]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\alwil software\avast4\ashServ.exe [2010-1-8 138680]

R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program files\alwil software\avast4\ashMaiSv.exe [2010-1-8 254040]

R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program files\alwil software\avast4\ashWebSv.exe [2010-1-8 352920]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-26 135664]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\gamemon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

S3 Scheduler;Norman Scheduler Service;c:\program files\norman\npm\bin\scheduler.exe [2010-1-3 132424]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-03-04 02:03:06 0 d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2010-03-03 03:49:38 0 d-----w- c:\users\admin\appdata\roaming\Malwarebytes

2010-03-03 03:48:57 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-03-03 03:48:55 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-03-03 03:48:55 0 d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2010-03-03 03:48:55 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-03-03 00:48:11 2297552 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_26.dll

2010-03-03 00:26:49 0 d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite

2010-03-03 00:17:38 0 d-----w- c:\programdata\Sun

2010-03-03 00:16:04 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2010-02-24 09:16:15 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-02-24 09:14:44 523776 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_isv.exe

2010-02-24 09:14:44 515584 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate.exe

2010-02-24 09:14:44 473088 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_isv.dll

2010-02-24 09:14:44 472576 ----a-w- c:\windows\system32\secproc.dll

2010-02-24 09:14:44 435712 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp.exe

2010-02-24 09:14:44 431104 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe

2010-02-24 09:14:43 312320 ----a-w- c:\windows\system32\msdrm.dll

2010-02-24 09:14:43 154624 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp_isv.dll

2010-02-24 09:14:43 154112 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp.dll

2010-02-10 12:12:17 84992 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys

2010-02-10 12:12:17 306688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2010-02-10 12:12:12 3467848 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-02-10 12:12:11 3502168 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-02-10 12:12:03 816640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2010-02-10 12:12:03 214104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2010-02-10 12:12:02 85504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2010-02-10 12:12:02 543232 ----a-w- c:\windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2010-02-10 12:12:02 416768 ----a-w- c:\windows\system32\IKEEXT.DLL

2010-02-10 12:12:02 317440 ----a-w- c:\windows\system32\BFE.DLL

2010-02-10 12:12:02 22016 ----a-w- c:\windows\system32\netiougc.exe

2010-02-10 12:12:02 167424 ----a-w- c:\windows\system32\tcpipcfg.dll

2010-02-10 04:40:20 0 d-----w- c:\users\admin\appdata\roaming\runic games

2010-02-10 04:37:59 0 d-----w- c:\program files\Runic Games

2010-02-08 01:38:47 0 d-----w- c:\program files\K-Lite Codec Pack

2010-02-08 01:25:29 0 d-----w- c:\users\admin\appdata\roaming\DAEMON Tools Pro

2010-02-08 01:25:29 0 d-----w- c:\programdata\DAEMON Tools Pro

2010-02-08 00:50:30 0 d-----w- c:\programdata\SlySoft

2010-02-08 00:48:22 0 d-----w- c:\program files\SlySoft

2010-02-07 15:53:12 0 d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Toolbar

2010-02-07 15:52:38 691696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2010-02-07 15:50:59 0 d-----w- c:\users\admin\appdata\roaming\DAEMON Tools Lite

2010-02-07 15:50:57 0 d-----w- c:\programdata\DAEMON Tools Lite

 

==================== Find3M ====================

 

2010-03-03 00:30:40 550152 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-03-03 00:30:39 107804 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-02-24 08:16:06 181632 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-01-05 18:00:00 85504 ----a-w- c:\windows\system32\ff_vfw.dll

2010-01-04 16:35:03 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2010-01-04 13:10:33 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat

2010-01-04 13:10:33 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infstor.dat

2010-01-04 13:10:33 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat

2010-01-04 13:10:33 51200 ----a-w- c:\windows\inf\infpub.dat

2010-01-04 12:40:49 290490 ----a-w- c:\windows\system32\perfi01D.dat

2010-01-04 12:40:49 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2010-01-04 12:40:49 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2010-01-04 00:11:39 97800 ----a-w- c:\windows\system32\infocardapi.dll

2010-01-04 00:11:39 622080 ----a-w- c:\windows\system32\icardagt.exe

2010-01-04 00:11:39 11264 ----a-w- c:\windows\system32\icardres.dll

2010-01-04 00:11:37 105016 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2010-01-04 00:11:36 781344 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationNative_v0300.dll

2010-01-04 00:11:36 43544 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2010-01-04 00:11:36 326160 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2010-01-03 20:44:04 96760 ----a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll

2010-01-03 20:44:04 41984 ----a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll

2010-01-03 20:44:03 282112 ----a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll

2010-01-03 20:44:02 83968 ----a-w- c:\windows\system32\mscories.dll

2010-01-03 20:44:02 158720 ----a-w- c:\windows\system32\mscorier.dll

2010-01-03 20:28:28 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2010-01-03 20:28:26 4247552 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2010-01-03 20:28:26 1686528 ----a-w- c:\windows\system32\gameux.dll

2010-01-03 20:27:56 996352 ----a-w- c:\windows\system32\WMNetMgr.dll

2010-01-03 20:27:56 94720 ----a-w- c:\windows\system32\logagent.exe

2010-01-03 20:26:11 84480 ----a-w- c:\windows\system32\INETRES.dll

2010-01-03 20:26:11 737792 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2010-01-03 20:25:54 60928 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2010-01-03 20:25:40 1645568 ----a-w- c:\windows\system32\connect.dll

2010-01-03 20:24:50 788992 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-01-03 20:23:11 130048 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys

2010-01-03 20:22:50 274432 ----a-w- c:\windows\system32\raschap.dll

2010-01-03 20:22:50 232960 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll

2010-01-03 20:22:32 323072 ----a-w- c:\windows\system32\WSDApi.dll

2010-01-03 20:21:29 750080 ----a-w- c:\windows\system32\qmgr.dll

2010-01-03 20:21:19 604672 ----a-w- c:\windows\system32\WMSPDMOD.DLL

2010-01-03 20:20:45 8147968 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2010-01-03 20:20:43 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2010-01-03 20:20:43 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2010-01-03 20:20:41 311296 ----a-w- c:\windows\system32\unregmp2.exe

2010-01-03 17:53:55 2421760 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2010-01-03 17:52:38 87552 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2010-01-03 17:51:30 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2010-01-03 17:51:30 171608 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2010-01-02 06:38:20 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-01-02 06:32:33 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2010-01-02 06:32:33 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2010-01-02 04:57:00 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-12-28 12:36:21 11776 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll

2009-12-28 12:35:48 1327616 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2009-12-28 12:34:31 22528 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll

2009-12-28 12:34:29 31232 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll

2009-12-28 12:34:29 123904 ----a-w- c:\windows\system32\msvfw32.dll

2009-12-28 12:34:24 13312 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll

2009-12-28 12:33:24 82944 ----a-w- c:\windows\system32\mciavi32.dll

2009-12-28 12:32:52 50176 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll

2009-12-28 12:30:47 88576 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2009-12-28 12:30:47 65024 ----a-w- c:\windows\system32\avicap32.dll

2009-12-12 14:15:30 178176 ----a-w- c:\windows\system32\unrar.dll

2007-11-01 12:58:52 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2007-11-01 12:58:52 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

 

============= FINISH: 16:39:46,90 ===============

Link to comment
Share on other sites

Du kan också ta skärmdumpar (PrintScreen) på Kaspersky-resultatet bara du ser till att det framgår vad för sorts skadliga filer som hittades och vad filerna heter och i vilka mappar de finns. Men man ska kunna få ut resultatet i form av en textfil.

 

Det ser ut som att du inte har något Service Pack till Vista installerat. Kan det stämma? Åtminstone SP 1 krävs för att Vista ska fungera bra.

 

Avast kom ut i version 5 i höstas så uppgradera till den för bättre skydd.

 

uStart Page = hxxp://www.ask.com?o=15161&l=dis

Ask är inte en lämplig sökmotor av integritetsskäl så välj en annan startsida.

 

Det finns en del kvar av Norman så kör DelNVC5.exe enligt http://www.norman.com/support/support_issue_archive/67798/en

Link to comment
Share on other sites

Du kan också ta skärmdumpar (PrintScreen) på Kaspersky-resultatet bara du ser till att det framgår vad för sorts skadliga filer som hittades och vad filerna heter och i vilka mappar de finns. Men man ska kunna få ut resultatet i form av en textfil.

 

Det ser ut som att du inte har något Service Pack till Vista installerat. Kan det stämma? Åtminstone SP 1 krävs för att Vista ska fungera bra.

 

Avast kom ut i version 5 i höstas så uppgradera till den för bättre skydd.

 

uStart Page = hxxp://www.ask.com?o=15161&l=dis

Ask är inte en lämplig sökmotor av integritetsskäl så välj en annan startsida.

 

Det finns en del kvar av Norman så kör DelNVC5.exe enligt http://www.norman.com/support/support_issue_archive/67798/en

 

 

Lägger loggen som bifogad fil.

------------

 

Ska fixa SP2 igen, glömt av sedan formateringen.

-------------

 

Version 5 kostar väll pengar? Finns det inget gratisprogram?

-------------

 

Okej bytte till google nu. (Satans program som man installerar som frågar om hundra olika autobyten).

------------

 

Det var den filen jag använde när jag avinstallerade NORMAN så det stog bara att programmet var avinstallerat. (Säger sig självt att programmet inte är någon höjdare när det är såpass svårt att ta bort det helt?)

Link to comment
Share on other sites

Filen du skulle bifoga saknas.

 

Alla bra antivirusprogram är svåra att få bort helt och hållet, grundproblemet är att programmet är igång när man avinstallerar samt att programmet måste skydda sig mot att skadliga program tar bort det.

 

Start - Kör

Skriv in:

sc delete NGS

Ok

Det märks inte att det går bra.

 

Start - Kör

Skriv in:

sc delete Scheduler

Ok

 

Avast 5 är gratis här: http://www.avast.com/free-antivirus-download

Link to comment
Share on other sites

Även om Kaspersky är väldigt bra så kan det ju inte hitta allting, precis som Avast och MBAM, men om man vet vad det har hittat så kan man ju bedöma hur stor risken är att det finns något kvar i datorn.

 

Uppför sig datorn som den ska nu?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...