Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Går ej att installera XP över Vista


Pelirally

Recommended Posts

Kompisen har haft 254 virus som framgångsrikt tagits bort av MBAM. Men datorn är otroligt slö och han har aldrig gillat Vista.

Bad mej om hjälp att köra in XP istället men får blåskärm "Windows avslutas för att förebygga problem" och uppmanas att köra chkdsk som inte heller funkar. Detta sker under inläsning av installationsfiler på XP-skivan.

Kan det vara så att det finns elakheter kvar som gör att datorn beter sig så grinigt och slött.

Detta är HJT logg från nyss:

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:15:08, on 2010-02-26

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Users\Korell\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

F:\HiJackThis.exe

 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - c:\program files\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: AppGate Hosts File Writer Control (aghostsd) - Unknown owner - C:\Program Files\AppGate\AppGate Hosts File Writer\ag_hostsd.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 7530 bytes

 

[/log]

Det står STOP: 0x0000007B, (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)

och datorn blir jääättevarm.

Kanske skulle ha postats i Virus forum...eller?

/Pälle

Link to comment
Share on other sites

När man kör från installationsskivan så är inget på hårddisken igång så några skadliga filer där stör inte.

 

0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Eftersom datorn levererades med Vista så är den tämligen ny och det innebär att hårddisken är SATA-ansluten. Sådana hårddiskar fanns knappt när XPs installationsprogram skrevs för 9 år sedan. Det innebär att installationsprogrammet saknar drivrutin för moderkortets SATA-styrenhet (controller). Det finns tre sätt att åtgärda det:

 

1. Man har en diskett med den saknade drivrutinen som man stoppar in i datorn samt trycker på F6 när det står i underkanten av skärmen.

 

2. Man integrerar den saknade drivrutinen med XP-skivan med hjälp av programmet nLite.

 

3. Om BIOS har den funktionen så ändrar man i BIOS-inställningarna på ett sådant sätt att hårddisken kommer att upplevas av Windows och dess installationsprogram som att den är PATA-ansluten i stället. Hårddisken kommer att bli något långsammare av det.

 

Men om du menar att blåskärmen kommer efter att ett flertal filer har kopierats till hårddisken så kan det vara något med att det är dålig kontakt mellan moderkortet och hårddisken (dålig kabel) eller att hårddisken håller på och går sönder.

 

Vista är säkrare än XP så har man lätt för att få datorn infekterad så är definitivt Vista att föredra.

 

-----------

Flyttar tråden från "Windows Vista" till "Windows XP" eftersom det handlar om problem under installationen av XP.

 

Cecilia

Moderator

Link to comment
Share on other sites

1. Man har en diskett med den saknade drivrutinen...

 

[log]***************************************

* *

* AMD AHCI Compatible RAID Driver Diskette *

* *

********************************************

 

====================

Contents on the disk

====================

README TXT This readme file

AHCIx86 Microsoft Windows miniport disk label file

AHCIx64 Microsoft Windows miniport disk label file

TXTSETUP OEM Microsoft Windows miniport text mode setup file

x86\AHCIx86 INF Microsoft Windows miniport setup file

x86\AHCIx86 SYS Microsoft Windows miniport driver for x86 compatible platforms

x86\AHCIx86 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file

x64\AHCIx64 INF Microsoft Windows miniport setup file

x64\AHCIx64 SYS Microsoft Windows miniport driver for x64 platforms

x64\AHCIx64 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file

 

================

Software Version

================

Microsoft Windows miniport driver 3.1.1540.61[/log]

Är det denna du menar?

Hur bränner jag en bootbar skiva av detta?

Vet datorn om det är x64 eller x86

 

 

 

Men om du menar att blåskärmen kommer efter att ett flertal filer har kopierats till hårddisken

Precis...efter ca 2 minuter kommer blåskärm.

 

Om man försöker starta Vista normalt nu står det: BOOT MGR is missing

 

I BIOS kan man ändra på SATA mode: IDE native, eller IDE-AHCI.

Ingenting om PATA.

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut som rätt diskett. Jag har inte använt nLite själv men det finns FAQ och guide på webbplatsen http://www.nliteos.com/

 

IDE Native är den mod som gör att SATA-anslutna enheter ser ut som att de är PATA-anslutna. PATA kallades bara ATA eller IDE innan SATA kom ut.

 

Men jag är tveksam till att det är det som är problemet eftersom installationsprogrammet har skrivit en del till hårddisken (eftersom Vista inte längre startar) men pröva.

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på Vistas systemskydd och bcp-program låter vi Vista vara kvar. Kompisen har ju inte det allra bästa omdömet vad gäller försiktighet på nätet...eller om det är hans barn :)

 

Recovery CD 1-12 mottogs till slut efter att datorn placerades på en fönsterbräda med fönstret öppet.

(den stängde tidigare av sej själv efter ca 4-5 CD:n antagligen pga överhettning)

 

Om han nödvändigtvis vill ha sitt XP hänvisar jag honom hit ;)

 

Tack för alla tips!

:thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...