Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sega webläsare efter Internet security 2010 attack


johantj

Recommended Posts

Hej hopp!

 

Blev infekterad av Internet Security 2010 malware för ett tag sedan. Lyckades bli av med det mesta genom att använda Malwarebytes' Anti-Malware i kombination med rkill, men sens dess har båda IE8 och Firefox varit väldigt sega. Tar lång tid att ladda sidor, ibland får man starta samma sida flera gånger innan den laddar. Misstänker att det finns något elakt klar någonstans.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle råda till att installera om operativsystemet helt efter en virusattack, förstår dock att det of

 

Har du något antivirus installerat?

Link to comment
Share on other sites

Zipp: Hmm, fick ingen av länkarna att fungera, både firefox och IE sa att servern inte hittades/websidan kan inte visas.

 

ciceron: jadå, kör även med marewarebytes och spybot search and destroy regelbundet.

Link to comment
Share on other sites

Så, nu gick det bättre.

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:50:42, on 2010-02-25

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe

C:\Program\MICROS~3\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\javaws.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\javaw.exe

C:\Temp\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - c:\program files\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Toolbar Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Toolbar - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DLBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sideWinderTrayV4] C:\Program\MICROS~3\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSW] "C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe" /icon="hidden"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0.lnk = C:\Program\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5483.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132862949656

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132862928984

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Dragon Age: Origins - Content Updater (DAUpdaterSvc) - BioWare - C:\Program\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: ZoneAlarm Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 9637 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ett stycke log:

 

Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)

Run by Karin Rönnbäck at 2010-02-25 18:41:14

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

System drive C: has 214 GB (71%) free of 302 GB

Total RAM: 2046 MB (67% free)

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:41:29, on 2010-02-25

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe

C:\Program\MICROS~3\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\javaws.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\javaw.exe

C:\Documents and Settings\Karin Rönnbäck\Skrivbord\RSIT.exe

C:\Temp\Karin Rönnbäck.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - c:\program files\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Toolbar Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Toolbar - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DLBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sideWinderTrayV4] C:\Program\MICROS~3\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSW] "C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe" /icon="hidden"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0.lnk = C:\Program\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5483.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132862949656

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132862928984

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Dragon Age: Origins - Content Updater (DAUpdaterSvc) - BioWare - C:\Program\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: ZoneAlarm Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 9702 bytes

 

======Registry dump======

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - c:\program files\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll [2009-09-28 329312]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search - C:\Program\AVG\AVG9\avgssie.dll [2010-01-15 1484056]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]

Spybot-S&D IE Protection - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2009-01-26 1879896]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}]

DriveLetterAccess - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll [2004-12-06 118842]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3}]

ZoneAlarm Toolbar Registrar - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll [2009-10-14 578928]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

AVG Security Toolbar BHO - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll [2009-11-25 1230080]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]

Google Dictionary Compression sdch - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll [2009-05-01 470512]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-02-25 41760]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]

JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2010-02-25 79648]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - AVG Security Toolbar - C:\Program\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll [2009-11-25 1230080]

{EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - ZoneAlarm Toolbar - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll [2009-10-14 578928]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SigmatelSysTrayApp"=C:\WINDOWS\stsystra.exe [2005-03-23 339968]

"IAAnotif"=C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe [2005-06-17 139264]

"dla"=C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe [2004-12-06 127035]

"ICQ Lite"=C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe [2005-04-10 2904660]

"Dell Photo AIO Printer 922"=C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe [2004-11-10 290816]

"DLBTCATS"=rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBTtime.dll,_RunDLLEntry@16 []

"Adobe Photo Downloader"=C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe [2005-07-07 57344]

"SideWinderTrayV4"=C:\Program\MICROS~3\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe [2000-06-28 24649]

"nwiz"=C:\Program\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe [2009-07-08 1657376]

"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2009-07-14 86016]

"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2009-07-14 13877248]

"TkBellExe"=C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe [2009-09-28 198160]

"AVG9_TRAY"=C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe [2010-01-15 2033432]

"ZoneAlarm Client"=C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe [2009-11-22 1037192]

"ISW"=C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe [2009-10-14 730480]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe [2010-01-11 246504]

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

 

C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart

Microsoft Office.lnk - C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

 

C:\Documents and Settings\Karin Rönnbäck\Start-meny\Program\Autostart

OpenOffice.org 3.0.lnk - C:\Program\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

PowerReg Scheduler V3.exe

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\avgrsstarter]

C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll [2010-01-15 12464]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2007-03-15 236928]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\vsmon]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

"NoActiveDesktopChanges"=0

"NoSetActiveDesktop"=0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=

"NoActiveDesktopChanges"=

"NoSetActiveDesktop"=

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe"="C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe:*:Enabled:ICQ Lite"

"C:\Program\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization 4\Civilization4.exe"="C:\Program\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization 4\Civilization4.exe:*:Enabled:Sid Meier's Civilization 4"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"

"C:\Program\DNA\btdna.exe"="C:\Program\DNA\btdna.exe:*:Enabled:DNA"

"C:\Program\BitTorrent\bittorrent.exe"="C:\Program\BitTorrent\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"

"C:\Program\AVG\AVG8\avgupd.exe"="C:\Program\AVG\AVG8\avgupd.exe:*:Enabled:avgupd.exe"

"C:\Program\mIRC\mirc.exe"="C:\Program\mIRC\mirc.exe:*:Enabled:mIRC"

"C:\NeverwinterNights\NWN\nwmain.exe"="C:\NeverwinterNights\NWN\nwmain.exe:*:Enabled:Neverwinter Nights"

"C:\Program\Dragon Age\bin_ship\daorigins.exe"="C:\Program\Dragon Age\bin_ship\daorigins.exe:*:Enabled:Dragon Age Origins Game"

"C:\Program\Dragon Age\DAOriginsLauncher.exe"="C:\Program\Dragon Age\DAOriginsLauncher.exe:*:Enabled:Dragon Age Origins Launcher"

"C:\Program\Dragon Age\bin_ship\daupdatersvc.service.exe"="C:\Program\Dragon Age\bin_ship\daupdatersvc.service.exe:*:Enabled:Dragon Age Origins Updater"

"C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe"="C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe:*:Enabled:avgemc.exe"

"C:\Program\AVG\AVG9\avgupd.exe"="C:\Program\AVG\AVG9\avgupd.exe:*:Enabled:avgupd.exe"

"C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe"="C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe:*:Enabled:avgnsx.exe"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

 

======List of files/folders created in the last 1 months======

 

2010-02-25 18:41:14 ----D---- C:\rsit

2010-02-25 14:40:02 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sun

2010-02-25 14:39:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

2010-02-25 14:39:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2010-02-25 14:39:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

2010-02-25 14:39:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deploytk.dll

2010-02-24 23:14:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979306$

2010-02-11 01:37:18 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978262$

2010-02-11 01:37:08 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971468$

2010-02-11 01:34:55 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978037$

2010-02-11 01:34:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975713$

2010-02-11 01:34:35 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978251$

2010-02-11 01:34:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975560$

2010-02-11 01:34:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977914$

2010-02-11 01:34:00 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978706$

2010-02-11 01:33:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977165$

 

======List of files/folders modified in the last 1 months======

 

2010-02-25 18:41:29 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2010-02-25 18:41:22 ----D---- C:\Temp

2010-02-25 18:40:10 ----D---- C:\WINDOWS\Internet Logs

2010-02-25 16:45:56 ----D---- C:\WINDOWS\network diagnostic

2010-02-25 14:40:01 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2010-02-25 14:40:00 ----D---- C:\Program\Delade filer\Java

2010-02-25 14:39:48 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2010-02-25 14:39:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2010-02-25 14:39:27 ----D---- C:\Program\Java

2010-02-25 13:49:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2010-02-25 13:47:10 ----D---- C:\WINDOWS

2010-02-24 23:15:28 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2010-02-24 23:15:22 ----RSHD---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2010-02-24 23:15:22 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2010-02-24 23:15:20 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates

2010-02-24 23:15:08 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$

2010-02-24 23:15:03 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK

2010-02-24 23:14:22 ----D---- C:\Documents and Settings\Karin Rönnbäck\Application Data\mIRC

2010-02-24 19:33:47 ----D---- C:\Program\mIRC

2010-02-12 15:05:52 ----HD---- C:\$AVG

2010-02-11 01:37:09 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2010-02-01 20:26:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

 

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgldx86.sys [2010-01-14 333192]

R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgmfx86.sys [2010-01-15 28424]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgtdix.sys [2010-01-14 360584]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys []

R1 intelppm;Intel-processordrivrutin; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40320]

R1 kbdhid;HID-drivrutin för tangentbord; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 sscdbhk5;sscdbhk5; C:\WINDOWS\system32\drivers\sscdbhk5.sys [2004-07-14 5627]

R1 ssrtln;ssrtln; C:\WINDOWS\system32\drivers\ssrtln.sys [2004-07-14 23545]

R1 WS2IFSL;Stödmiljö för Windows Socket 2.0 Icke-IFS-tjänstprovider; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-04 12032]

R1 vsdatant;vsdatant; C:\WINDOWS\System32\vsdatant.sys [2009-11-22 486280]

R2 drvnddm;drvnddm; C:\WINDOWS\system32\drivers\drvnddm.sys [2004-11-23 40480]

R2 ISWKL;ZoneAlarm Toolbar ISWKL; \??\C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ISWKL.sys []

R2 tfsnboio;tfsnboio; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsnboio.sys [2004-12-06 25883]

R2 tfsncofs;tfsncofs; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsncofs.sys [2004-12-06 34843]

R2 tfsndrct;tfsndrct; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsndrct.sys [2004-12-06 4123]

R2 tfsndres;tfsndres; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsndres.sys [2004-12-06 2239]

R2 tfsnifs;tfsnifs; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsnifs.sys [2004-12-06 86586]

R2 tfsnopio;tfsnopio; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsnopio.sys [2004-12-06 15227]

R2 tfsnpool;tfsnpool; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsnpool.sys [2004-12-06 6363]

R2 tfsnudf;tfsnudf; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsnudf.sys [2004-12-06 98714]

R2 tfsnudfa;tfsnudfa; C:\WINDOWS\system32\dla\tfsnudfa.sys [2004-12-06 100603]

R3 e1express;Intel® PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1e5132.sys [2005-04-01 180736]

R3 GcKernel;Filterdrivrutin för Microsoft SideWinder Value Add; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GcKernel.sys [2008-04-13 59136]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-bussdrivrutin för High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 HIDSwvd;Virtuell HID-minidrivrutin för Microsoft SideWinder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HIDSwvd.sys [2001-08-17 2688]

R3 HidUsb;Microsoft HID-klassdrivrutin; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 mouhid;HID-drivrutin för mus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12160]

R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2009-07-14 7741664]

R3 STHDA;High Definition Audio Driver (WDM) - SigmaTel CODEC; C:\WINDOWS\system32\drivers\sthda.sys [2005-06-14 180864]

R3 SWUSBFLT;VIA-filterdrivrutin för Microsoft SideWinder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SWUSBFLT.sys [2001-08-17 3968]

R3 usbccgp;Microsoft USB Generic Parent Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

R3 usbehci;Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]

R3 usbhub;Drivrutin för Microsoft USB-standardnav (hub); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]

R3 USBSTOR;Drivrutin för USB-masslagringsenheter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

S3 E100B;Drivrutin för Intel® PRO; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e100b325.sys [2001-09-06 117760]

S3 efipsk;efipsk; \??\C:\DOCUME~1\KARINR~1\LOKALA~1\Temp\efipsk.sys []

S3 s0017bus;Sony Ericsson Device 0017 driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s0017bus.sys [2008-05-27 90536]

S3 s0017mdfl;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s0017mdfl.sys [2008-05-27 15016]

S3 s0017mdm;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s0017mdm.sys [2008-05-27 122152]

S3 s0017mgmt;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Device Management Drivers (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s0017mgmt.sys [2008-05-27 115496]

S3 s0017nd5;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (NDIS); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s0017nd5.sys [2008-05-27 25768]

S3 s0017obex;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC OBEX Interface; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s0017obex.sys [2008-05-27 111912]

S3 s0017unic;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s0017unic.sys [2008-05-27 117672]

S3 usbprint;Microsoft USB-skrivarklass; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

S3 usbscan;Drivrutin för USB-skanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

S4 agp440;Intel AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys [2008-04-13 42368]

S4 agpCPQ;Compaq AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpCPQ.sys [2008-04-13 44928]

S4 alim1541;ALI AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alim1541.sys [2008-04-13 42752]

S4 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdagp.sys [2008-04-13 43008]

S4 cbidf;cbidf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbidf2k.sys [2001-08-17 13952]

S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys [2008-04-14 5504]

S4 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisagp.sys [2008-04-13 40960]

S4 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2008-04-13 42240]

 

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R2 avg9emc;AVG Free E-mail Scanner; C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe [2010-01-14 906520]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog; C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2010-01-15 285392]

R2 Creative Service for CDROM Access;Creative Service for CDROM Access; C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE [1999-12-13 44032]

R2 IAANTMon;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe [2005-06-17 86140]

R2 IswSvc;ZoneAlarm Toolbar IswSvc; C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe [2009-10-14 476528]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe [2010-02-25 153376]

R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2009-07-14 168004]

R2 sprtsvc_dellsupportcenter;SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter); C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe [2007-11-15 202544]

R2 vsmon;TrueVector Internet Monitor; C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe [2009-11-22 2384240]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S2 Fax;Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2008-04-14 268288]

S3 aspnet_state;ASP.NET tillståndstjänst; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S3 DAUpdaterSvc;Dragon Age: Origins - Content Updater; C:\Program\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe [2009-07-26 25832]

S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-05-01 182768]

S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]

S3 NetSvc;Intel NCS NetService; C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe [2004-11-19 147456]

S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing Service; C:\Program\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-15 912384]

S4 Automatisk LiveUpdate-schemaläggare;Automatisk LiveUpdate-schemaläggare; C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe [2006-08-03 100032]

S4 dlbt_device;dlbt_device; C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe [2004-10-25 421888]

S4 LiveUpdate Notice Service;LiveUpdate Notice Service; C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe [2007-03-12 517768]

S4 LiveUpdate;LiveUpdate; C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE [2006-08-03 2119360]

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

 

-----------------EOF-----------------

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...