Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Uppstart av Vista väldigt segt, idéer?


morson1

Recommended Posts

Hej!

 

Sedan någon månad tillbaka har tiden för uppstart av min dator typ tiodubblats utan någon uppenbar anledning. Den delen av uppstart då skärmen är svart, med vit text "Microsoft bla bla" samt en grön stapel som vandrar, tog tidigare några sekunder, nu tar den ca en minut.. Även efter jag skrivit in mitt lösenord tar det markant längre tid innan jag kommer in i Windows än tidigare.

 

Har försökt komma till rätta med detta på egen hand, givetvis utan resultat.. Avinstallerat diverse program, testat en del registry cleaners, kollat disken med Seagates program m.m. Datorn har Telia säker surf (F-secure), inga virus hittas vid genomsökning.

 

Processor är Intel E6750 2,67Ghz, ram 2Gb, Vista SP2

 

Bifogar en Hijack-log om det kan leda till nåt:

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:45:35, on 2010-02-23

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe

C:\Program\ASUS\AI Suite\AiGear3\CpuPowerMonitor.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\msinfo32.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer erhållet från Komplett

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Ai Nap] "C:\Program\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CPU Power Monitor] "C:\Program\ASUS\AI Suite\AiGear3\CpuPowerMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cpu Level Up help] C:\Program\ASUS\AI Suite\CpuLevelUpHelp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe[/log]

 

 

Vore MYCKET tacksam för hjälp!

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget särskilt i loggen mer än det är många likadana O10-rader men de påverkar inte uppstarten utan endast möjligen internetanslutningen.

 

Dålig hårddisk kan ge upphov till långsam uppstart, men även andra hårdvaruproblem. Har du något annat än mus och tangentbord anslutet till datorn? I så fall se om det går bättre om du kopplar bort det.

 

Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

Link to comment
Share on other sites

Som jag skrev har jag redan kollat disken med Seagates program, "tyvärr" hittades inga fel.. Ingen kringutrustning är ansluten till datorn förutom högtalare.

 

Hårddisken jobbar febrilt vid det svarta fönstret med gröna stapeln, så har den inte tokläst tidigare. Finns det inte något sätt att få reda på exakt vad datorn pysslar med under uppstarten?

Link to comment
Share on other sites

Har nu provat Windows Performance Analyzer (Microsoft). Bifogar en bild som visar att hårddisken jobbar för fullt första 90 sekunderna, innan alla program börjar läsas in, är detta normalt?

 

k2zhat.jpg

 

 

EDIT: Har nu förstått att den röda grafen i början representerar "System", går man då in och tittar närmre ser man på nästa bild att den sak som tagit mest tid är "Unknown"?? Verkar skumt..

 

qrcdbm.jpg

Link to comment
Share on other sites

Du kan se om det kommer något särskilt i Loggboken eller Tillförlitligs- och prestandaövervakaren (Kontrollpanelen - Administrationsverktyg), kanske även Problemrapporter och -lösningar i Kontrollpanelen kan ge något.

 

Jag har aldrig använt det Performance Analyzer så jag kan inte säga hur det brukar se ut men det är ju klart att de tider som finns där inte är normala. Det är ju snarare så att hela uppstarten ska vara klar på den tiden som "Unknown" tar. Jag tycker det ser ut som oroväckande höga "Read Counts". Se vad HD Tune tycker om hårddiskens "Health".

Link to comment
Share on other sites

De som jag skrev i första stycket?

 

Oj glömde svara på det.. Hittade inget speciellt där heller, fast å andra sidan vet jag inte riktigt vad jag ska leta efter heller..

Link to comment
Share on other sites

Leta efter Fel och Varningar i Loggboken som inträffar under uppstarten av datorn.

Har det skapats några problemrapporter under tiden det har varit så här?

 

Testa minnet med ett minnestestprogram, t ex Memtest86:

http://www.memtest.org/

Vista: http://blogs.techrepublic.com.com/window-on-windows/?p=786

Ett minnestest ska köras i många timmar, t ex under natten, för att man ska vara säker på att det är helt.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...