Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Allmänna problem med en mycket gammal dator


habbeli

Recommended Posts

Hej och hallå, jag fick en förfrågan av en äldre bekant om hans MYCKET gamla och lilla dator. Den tokar sej med lite av varje enligt honom och en del fick jag se själv.

Ocraware.exe är det nåt galet med, nu kommer jag inte ihåg vad datorn skrev för felmeddelande :blush:

Revo Uninstaller går inte att installera hos honom.

CCleaner har jag kört.

Outlook Express går inte att rensa från gamla meddelanden i "skickat" (och där skulle det verkligen behövas en rensning, meddelanden kvar från 2007 :o )

Youtube fungerar inte heller, där var det nåt med scriptfel om jag inte minns fel.

Jag vet inte var man ska börja riktigt men en HJ-logg tog jag.

Någon som kan ge råd och tips?

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at kl 18:40, on 2010-02-12

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM\TREND PC-CILLIN 98\IOMON98.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM\TREND PC-CILLIN 98\WEBTRAP.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM\PICASA2\PICASAMEDIADETECTOR.EXE

C:\PROGRAM\SCANSOFT\OMNIPAGESE4.0\OPWARESE4.EXE

C:\PROGRAM\TELIA\SUPPORTASSISTENT\BIN\SPRTCMD.EXE

C:\SBPCI\CTMIX32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\OPLIMIT\OCRAWARE.EXE

C:\PROGRAM\VANLIGA FILER\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE

C:\PROGRAM\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPRESS 2 SE\CALCHECK.EXE

C:\OPLIMIT\OCRAWR32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.evreka.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nsd.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\PROGRAM\CANON\EASY-WEBPRINT\EWPBROWSELOADER.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_22\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\PROGRAM\CANON\EASY-WEBPRINT\TOOLBAND.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Aktivitetsfältet] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iOMON98.EXE] "C:\Program\Trend PC-cillin 98\IOMON98.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Vanliga filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\SBPCI\ctmix32.exe /T

O4 - HKLM\..\RunServices: [iOMON98.EXE] "C:\Program\Trend PC-cillin 98\IOMON98.EXE"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB918547] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - .DEFAULT Startup: OCRAWARE.lnk = C:\OPLIMIT\OCRAWARE.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Kalenderpåminnelser i Microsoft Works.lnk = C:\Program\Vanliga filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: OCRAWARE.lnk = C:\OPLIMIT\OCRAWARE.EXE

O4 - Startup: Kalenderpåminnelser i Microsoft Works.lnk = C:\Program\Vanliga filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\PROGRAM\CANON\EASY-WEBPRINT\Toolband.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\PROGRAM\CANON\EASY-WEBPRINT\Toolband.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\PROGRAM\CANON\EASY-WEBPRINT\Toolband.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\PROGRAM\CANON\EASY-WEBPRINT\Toolband.dll/RC_AddToList.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_22\bin\npjpi150_22.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_22\bin\npjpi150_22.dll

O24 - Desktop Component 0: Trend Virus Calendar - http://www.antivirus.com/channels/pcc98/desktop.htm

 

--

End of file - 5728 bytes

[/log]

Link to comment
Share on other sites

Ocraware:

http://www.systemlookup.com/Startup/8958-ocraware_exe.html

 

Den dator har nog passerat "Bäst före"-datumet för länge sen.

 

Windows 98 har kända säkerhetshål som det inte finns lagningar till. Det är därför olämpligt att ansluta den till internet.

Kommer det över huvud taget några uppdateringar till antivirusprogrammet?

Framöver kommer det att bli allt fler webbplatser som inte stödjer Internet Explorer version 6.

Java-versionen är väldigt gammal och full med säkerhetshål. Problemet med YouTube kan bero på att Flash inte är installerat eller alldeles för gammalt.

 

Telia har inte haft någon login till internet på många år men datorn är fortfarande uppsatt för det.

 

-----------------

Flyttar tråden från "Virus, skadliga program & botemedel" till "Windows 95/98/ME/NT/2000"

Cecilia

Moderator

Link to comment
Share on other sites

Får hålla med Cecilia om att den gamla datorn är inte så mycket att hålla på med.

Det blir inte lätt att få den att fungera ens hjälpligt tyvärr.

Det mesta måste man tyvärr göra manuellt, med inställningar, och dom säkerhetsprogram som kan behövas bytas ut.

Det största problemet är att Windows 98 har svårt att orka med dagens webbsidor, det mesta fungerar nog, men inte speciellt fort.

Microsoft supportar inte heller detta operativ längre, även om det fortfarande finns några patchar och uppdateringar att hämta manuellt, men dom måste också installeras manuellt.

 

Tyvärr, får jag nog rekommendera din bekant, att försöka skaffa sig en nyare dator, som kan fungera lite bättre, och gärna då med Windows XP.

Link to comment
Share on other sites

Eller varför inte lämna Windows värden, på många äldre datorer går det ju att installera någon form av linux applikation och få dom att fungera riktigt bra.

 

Allt beror ju på vad man tänkt att använda datorn till.

Känns ju på något vis som denna dator inte har används så mycket och då kanske det är onödigt att slänga ut några större summor på en ny dator.

 

Linux idag har ju blivit väldigt användarvänligt och man behöver ju inte vara en expert längre för att förstå sig på det.

Link to comment
Share on other sites

Eller varför inte lämna Windows värden, på många äldre datorer går det ju att installera någon form av linux applikation och få dom att fungera riktigt bra.

 

Allt beror ju på vad man tänkt att använda datorn till.

Känns ju på något vis som denna dator inte har används så mycket och då kanske det är onödigt att slänga ut några större summor på en ny dator.

 

Linux idag har ju blivit väldigt användarvänligt och man behöver ju inte vara en expert längre för att förstå sig på det.

 

Beror mycket på om den äldre bekanten , orkar och vill byta så radikalt, idag finns det ju riktigt trevliga linux-varianter, som är lätta och smidiga, men det blir ändå något som är totalt helt nytt, med lite otur, så kommer inte heller vissa program och enheter att fungera, eftersom det kan bli svårt att få fungerande drivrutiner som passar.

Link to comment
Share on other sites

Beror mycket på om den äldre bekanten , orkar och vill byta så radikalt, idag finns det ju riktigt trevliga linux-varianter, som är lätta och smidiga, men det blir ändå något som är totalt helt nytt, med lite otur, så kommer inte heller vissa program och enheter att fungera, eftersom det kan bli svårt att få fungerande drivrutiner som passar.

Visst har du rätt i det du skriver, program går nog att lösa, har svårt att tänka mig att någon äldre har något riktigt special program som det inte finns motsvarighet till i linux.

Dock så är det lite så och så med drivrutiner, det är ju lite från fall till fall.

Byte av OS, under skatt aldrig de äldre....

Finns en del pensionärer som har ganska lätt för att lära om.

 

Min tanke var att om de ville/orka så kunde de ju prova att installera linux först innan de satsade på nytt.

Det kostar ju trotts allt inget mer än egen tid och får man ju inte räkna får då blir det ju inget gjort. ;)

Link to comment
Share on other sites

Hahaaa, tack för alla svar. Det bästa hade naturligtvis varit att han investerade en modernare maskin.

Oceaware kan man ta bort det eller?

Java kan jag försöka hitta uppdatering till (om det går/finns).

Flash får jag försöka ordna åt honom också.

Telia login, hur gör jag där? Ska jag ta bort nåt eller låta det vara? :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Hahaaa, tack för alla svar. Det bästa hade naturligtvis varit att han investerade en modernare maskin.

Du får försöka övertyga honom :).

Oceaware kan man ta bort det eller?

Verkar ha att göra med en scanningsfunktion?

Java kan jag försöka hitta uppdatering till (om det går/finns).

Problemet med java är att dom gamla versionerna innehåller oftast ett eller flera säkerhetshål, som gör dom mottagliga för smittor,

Flash får jag försöka ordna åt honom också.

Gäller mycket där också, plus att många webbsidor tyvärr kräver dom senaste versionerna av flash.

Telia login, hur gör jag där? Ska jag ta bort nåt eller låta det vara? rolleyes.gif

Om han har ett vanligt adsl, så kan han utan problem ta bort detta.

Det enda inom Telia som kan ha ett slags login, är nog mobilt bredband, men tror inte det är samma typ ändå i så fall, någon som har Telias mobila bredband, kan säkert rätta mig i så fall.

Link to comment
Share on other sites

Oceaware kan man ta bort det eller?

Java kan jag försöka hitta uppdatering till (om det går/finns).

Flash får jag försöka ordna åt honom också.

Telia login, hur gör jag där? Ska jag ta bort nåt eller låta det vara? :rolleyes:

Ocraware kan avinstalleras om man inte har behov av att ha ett program som omvandlar det som en Skanner läser in till en textfil.

Java: http://java.com/sv/download/manual.jsp

Flash: http://get.adobe.com/flashplayer/

 

Telia:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ och sedan fliken Anslutningar.

Tryck på LAN-inställningar och ta bort texter där Telia är nämnt samt bocken före "Använd en proxyserver".

 

Men som sagt en dator med Windows 98 bör inte anslutas till internet eftersom den väldigt lätt blir smittad. Jag vet inte ens om det finns antivirusprogram till Windows 98 längre, och även om det finns så är det frågan om datorn orkar med programmet. Om man inte vill investera i en nyare dator byt operativsystem. Det går säkert att hitta någon Linux-distribution som kan fungera.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Ett svar som jag aldrig fick i den här tråden, kan man gå in på något sätt och ta bort mycket gamla SKICKADE svar i Outlook Express som den inte tar bort själv? Finns det någon bakdörr så att säga och tvinga bort dom? Han har hur mycket som helst där :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...