Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Behöver hjälp med trojaninvasion!


Biberkolben

Recommended Posts

Hej!

 

I ett par veckor nu så har jag haft en trojaninvasion på datorn, och jag vet inte vad jag ska göra. I stort sett hela tiden varnar mitt antivirusprogram (har f-secure) att "virus hittats, tas bort". Viruset är alltid en trojan och befinner sig alltid i windows temp-mappen, och heter alltid svchost.exe. Oftast när viruset tas bort så uppmanas jag av f-secure att starta om datorn, vilket jag gör, men det tar ju aldrig slut. De kommer tillbaka hela tiden trots att jag tar bort dem, vad ska jag göra? Det är även samma trojaner som återkommer dessutom, jag känner igen namnen på dem.

 

Nu på senare tid har även antivirusprogrammet misslyckats med att ta bort viruset, dock återkommer samma virus senare och tas bort då, men kommer sen tillbaka. En annan skum sak är att Internet Explorer ibland hoppar igång av sig sjävt, trots att jag bara använder Firefox, och ibland när jag precis loggat in så dyker det upp en varningsruta som säger att Explorer blev tvunget att avslutas för att skydda datorn. Och tidigare idag när jag kollade aktivitetshanteraren för att avsluta explorer, så såg jag att det var ett tiotal processer som hette "svchost.exe" igång.

 

Är det något jätteallvarligt? Jag skulle göra allt för att bli av med skiten.

 

/Anton

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt, men inte Attach.txt utan den sparar du på Skrivbordet utifall att jag behöver se den senare.

Link to comment
Share on other sites

Okej, tack!

Har precis kört DDS nu:

 

 

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by Multimedia at 18:24:44,54 on 2010-02-04

Internet Explorer: 7.0.5730.11 BrowserJavaVersion: 1.6.0_02

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.1014.347 [GMT 1:00]

 

AV: F-Secure Internet Security 2010 10.00 *On-access scanning enabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

FW: F-Secure Internet Security 2010 10.00 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Intel\IDU\IDUServ.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\iptray.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\awtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program1\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program1\FarStone\RestoreIT\RestoreIT_XP\VBPTASK.EXE

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program1\NETGEAR\WG311v3\wlancfg5.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe

C:\Documents and Settings\Multimedia\Desktop\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://subdvd.com/

uSearch Bar = hxxp://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\adobe\acrobat 7.0\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: Skype add-on (mastermind): {22bf413b-c6d2-4d91-82a9-a0f997ba588c} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

BHO: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program1\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

{5dde5591-a8ab-4897-93ef-1e4e943f85a7}

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: SSVHelper Class: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Browsing Protection Class: {c6867eb7-8350-4856-877f-93cf8ae3dc9c} - c:\program files\f-secure internet security\nrs\iescript\baselitmus.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Protection Bar: {cc18ae76-7e65-4258-a193-9ea0c52da6b8} -

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files\f-secure internet security\nrs\iescript\baselitmus.dll

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [PowerBar]

uRun: [updateMgr] c:\program1\adobe\acrobat 7.0\reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_5

uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

uRun: [AntiVirus Plus] "c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\documents and settings\multimedia\application data\antivirus plus\AntiVirus Plus.70700.dll", start 70700

mRun: [ehTray] c:\windows\ehome\ehtray.exe

mRun: [igfxtray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [igfxhkcmd] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [igfxpers] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

mRun: [ipTray.exe] "c:\program files\intel\idu\iptray.exe"

mRun: [awTray.exe] "c:\program files\intel\idu\awtray.exe"

mRun: [DiskeeperSystray] "c:\program files\executive software\diskeeper\DkIcon.exe"

mRun: [farstone]

mRun: [RemoteControl] "c:\program1\cyberlink dvd solution\powerdvd\PDVDServ.exe"

mRun: [PinnacleDriverCheck] c:\windows\system32\\PSDrvCheck.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

mRun: [TotalRecorderScheduler] "c:\program files\highcriteria\totalrecorder\TotRecSched.exe"

mRun: [MessengerPlus3] "c:\program files\messengerplus! 3\MsgPlus.exe"

mRun: [intelAudioStudio] "c:\program files\intel audio studio\IntelAudioStudio.exe" BOOT

mRun: [Windows Defender] "c:\program files\windows defender\MSASCui.exe" -hide

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [RestoreIT!] "c:\program1\farstone\restoreit\restoreit_xp\VBPTASK.EXE" VBStart

mRun: [MaxtorOneTouch] c:\program files\maxtor\onetouch\utils\Onetouch.exe

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [mxomssmenu] "c:\program files\maxtor\onetouch status\maxmenumgr.exe"

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files\f-secure internet security\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files\f-secure internet security\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

dRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRun: [DWQueuedReporting] "c:\progra~1\common~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t

mExplorerRun: [RTHDBPL] c:\documents and settings\multimedia\application data\systemproc\lsass.exe

StartupFolder: c:\docume~1\multim~1\startm~1\programs\startup\antivi~1.lnk - c:\windows\system32\rundll32.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\adober~1.lnk - c:\program files\adobe\acrobat 7.0\reader\reader_sl.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\antivi~1.lnk - c:\windows\system32\rundll32.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\netgea~1.lnk - c:\windows\installer\{70014586-7bba-4a92-a610-cdc896c48f8f}\NewShortcut1_1.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\tabuse~1.lnk - c:\windows\system32\wtablet\TabUserW.exe

IE: Download with Xilisoft YouTube Video Converter - c:\program files\xilisoft\youtube video converter\upod_link.HTM

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC} - c:\program files\java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

IE: {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

IE: {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

LSP: c:\program files\f-secure internet security\fsps\program\FSLSP.DLL

DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} - hxxp://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} - hxxp://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - hxxp://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187650169578

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab

DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

TCP: {49EBCB0D-A01E-4673-986C-4366844FA9EC} = 192.168.1.1

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

STS: {a4029063-4fe3-422c-ac72-12905c09642a}: clinker

SEH: Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook: {091eb208-39dd-417d-a5dd-7e2c2d8fb9cb} - c:\progra~1\wifd1f~1\MpShHook.dll

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\multim~1\applic~1\mozilla\firefox\profiles\rtgz811r.default\

FF - component: c:\program files\f-secure internet security\nrs\litmus-ff@f-secure.com\components\litmus-ff.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npcnc32.dll

FF - plugin: c:\windows\system32\clickteam\vitalize\v4\npcnc32.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Internal security: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{8CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2009-3-27 33920]

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2009-3-27 80000]

R0 RITFSD;RITFSD;c:\windows\system32\drivers\RITFSD.sys [2006-3-8 33249]

R0 VVBackd5;VVBackd5;c:\windows\system32\drivers\VVBackd5.sys [2007-8-21 183987]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\f-secure internet security\hips\drivers\fshs.sys [2009-3-27 68064]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\fsgk32st.exe [2009-3-27 215648]

R2 McrdSvc;Media Center Extender Service;c:\windows\ehome\mcrdsvc.exe [2005-8-5 99328]

R2 Rcfilter;Rcfilter;c:\windows\system32\drivers\Rcfilter.sys [2006-3-8 31872]

R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\windows defender\MsMpEng.exe [2006-11-4 13592]

R3 exdisk;Express Disk Service;c:\windows\system32\drivers\exdisk.sys [2006-3-8 14074]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2009-3-27 107104]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\f-secure internet security\orsp client\fsorsp.exe [2009-3-27 56000]

S3 F-Secure Standalone Minifilter;F-Secure Standalone Minifilter;c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\onlinescanner\anti-virus\fsgk.sys [2007-8-16 52736]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2009-3-27 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2009-3-27 25184]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-01-26 10:31:42 128 ----a-w- c:\windows\system32\perf.dat

2010-01-26 09:51:11 552 ----a-w- c:\windows\system32\d3d8caps.dat

2010-01-25 16:25:55 10 ----a-w- C:\confin.sys

2010-01-20 13:22:43 0 d-sh--w- c:\docume~1\multim~1\applic~1\SystemProc

2010-01-20 13:22:14 0 d-----w- c:\docume~1\multim~1\applic~1\AntiVirus Plus

2010-01-13 12:22:08 471552 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-02-04 17:15:23 12942 ----a-w- c:\windows\system32\tablet.dat

2010-01-14 10:12:06 181120 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2005-01-09 08:54:32 182568 -c--a-w- c:\program files\shortcircuit.chm

2005-01-05 16:22:44 3802 -c--a-w- c:\program files\morphEQ-preset.xml

2004-10-01 23:00:16 40960 ----a-w- c:\program files\Uninstall_CDS.exe

2005-05-14 00:12:00 217073 --sha-r- c:\windows\meta4.exe

2005-10-24 18:13:58 66560 --sha-r- c:\windows\MOTA113.exe

2005-07-14 19:31:20 27648 --sha-r- c:\windows\system32\AVSredirect.dll

2005-06-26 22:32:28 616448 --sha-r- c:\windows\system32\cygwin1.dll

2005-06-22 05:37:42 45568 --sha-r- c:\windows\system32\cygz.dll

2004-01-25 07:00:00 70656 --sha-r- c:\windows\system32\i420vfw.dll

2005-02-28 20:16:22 240128 --sha-r- c:\windows\system32\x.264.exe

2004-01-25 07:00:00 70656 --sha-r- c:\windows\system32\yv12vfw.dll

2008-12-03 21:10:11 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\mshist012008120320081204\index.dat

 

============= FINISH: 18:27:00,82 ===============

 

 

Personligen har jag absolut ingen aning om vad det betyder, men hoppas att du vet. Stort tack igen för ditt svar!

Link to comment
Share on other sites

Antivirus Plus och SystemProc ser det ut som att datorn är drabbad av.

 

Fungerar engelska för dig?

I så fall följ anvisningarna på

http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/remove-antivirus-plus

 

Notera att dessa anvisningar oftast inte räcker för att få datorn ren utan du behöver återkomma med ett svar för fortsatt rensning.

 

Annars så kommer en här en översättning men titta gärna på bilderna i den engelska guiden samtidigt.

Läs igenom noga och fråga om det är något som känns oklart.

Det är bra om du kan skriva ut det här också, åtminstone från punkt 11 då du måste stänga av webbläsaren.

 

2. Spara RKill av Grinler på Skrivbordet. Ladda ner det från den första av dessa länkar:

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.pif

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.exe

 

3. Starta Rkill (i Vista och Windows 7 genom att högerklicka på filen och välj Kör som administratör om det valet finns).

Det blir ett svart fönster/ruta en stund om programmet lyckades köra.

Om det inte blev något svart fönster/ruta så ta bort den RKill-varianten och upprepa med nästa RKill.

 

Om du får ett meddelande om att RKill är skadligt så bry dig inte om det. Det är det skadliga programmen som inte vill bli stoppat. Lämna kvar varningen på skärmen och kör RKill en gång till.

 

Kör RKill flera gånger efter varandra tills du inte ser till det skadliga programmet längre, dock max 10 gånger. Fortsätt med resten sedan.

 

Om inte någon av program-varianterna kan köra så berätta det.

 

4.Spara MBAM på nytt från en av dessa länkar

http://download.bleepingcomputer.com/malwarebytes/mbam-setup.exe

http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?part=dl-10804572&subj=dl&tag=button

Spara filen på Skrivbordet.

 

5. Stäng av alla program du ser inklusive Internet Explorer.

 

6. Dubbelklicka på ikonen som är installationsfilen för MBAM och som du bytte namn på. Installationen av MBAM börjar.

 

7. Ändra inte standardinställningarna under installationen. Se till i slutet av installationen att det INTE är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

 

Om det kommer upp något om att du ska starta om datorn så gör INTE det.

 

Om det blir ett felmeddelande som ser ut som bilden under punkt 7 i den engelska guiden så tryck bara på OK.

 

8. Spara denna fil:

http://mbam.malwarebytes.org/program/random.php

Välj att spara den i mappen:

C:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

Ändra inte det föreslagna filnamnet! Men skriv ner det.

 

9. Öppna mappen "C:\program\Malwarebytes' Anti-Malware" och leta reda på det filnamn som du skrev ner i punkt 8 och dubbelklicka på den. MBAM startar nu.

 

10. Välj fliken Uppdatera och där trycker du på knappen för att uppdatera. När det kommer upp ett meddelande så tryck på OK.

 

11. Välj fliken Skanna (eller något liknande ord). Välj "Utför fullständig skanning" och därefter trycker du på Skanna.

 

12. MBAM kommer att söka igenom datorn. Beroende på hur mycket filer du har så kan det ta några timmar. Lämna datorn ifred under tiden.

 

13. När skanningen är klar så kommer det upp ett meddelande och då trycker du på OK.

 

14. Tryck på "Visa resultat".

 

15. Allt som MBAM hittade visas. Se till att alla hittade filer är förbockade. Tryck på knappen "Ta bort markerade". Om det kommer upp ett meddelande om att datorn ska startas om så låt datorn göra det.

 

16. När MBAM har tagit bort allt så kommer det upp en logg i Anteckningar. Kopiera loggen och klistra in i ditt svar här.

 

17. Avsluta MBAM.

Link to comment
Share on other sites

Stort tack!

Det är dock en sak jag undrar över innan jag kör igång.

 

Kör RKill flera gånger efter varandra tills du inte ser till det skadliga programmet längre, dock max 10 gånger. Fortsätt med resten sedan.

 

Menar du att Antivirus plus kommer att hoppa igång medan jag kör RKill? Eller hur vet jag när programmet är borta? På skrivbordet finns det en Antivirus plus-genväg, kommer ikonen försvinna om det går rätt till?

Link to comment
Share on other sites

Du märker inte av det skadliga programmet normalt? I så fall kör RKill en gång.

 

Det handlar inte om att en genväg ska försvinna utan ofta när man har detta skadliga program så har man svårt att få bort informationsfönster som kommer från det och det är de fönstren som ska försvinna.

Link to comment
Share on other sites

Aha, okej.

Nej, jag märker inte av programmet. Gjorde det i början när eländet startade, hehe. Men okej, då är det bara att köra på alltså! :)

Link to comment
Share on other sites

Nu blev precis färdig med allt. Åkte bort i förrgår så kunde inte göra nåt förrän idag. Här är loggen:

 

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.44

Databasversion: 3700

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 7.0.5730.11

 

2010-02-07 15:01:44

mbam-log-2010-02-07 (15-01-44).txt

 

Skanningstyp: Fullständig skanning (B:\|C:\|E:\|)

Antal skannade objekt: 382903

Förfluten tid: 2 hour(s), 52 minute(s), 56 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 7

Infekterade filer: 21

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\antivirus plus (Rogue.AntivirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Anton\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Application Data\AntiVirus Plus (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{8CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D} (Trojan.Swisyn) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{8CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome (Trojan.Swisyn) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{8CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome\content (Trojan.Swisyn) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\Multimedia\Local Settings\Temp\xoreswcnam.tmp (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\RegGenieOnUninstall.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus\EULA.url (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Anton\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Anton\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus\EULA.url (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Start Menu\Programs\AntiVirus Plus\EULA.url (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{8CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome.manifest (Trojan.Swisyn) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{8CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\install.rdf (Trojan.Swisyn) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{8CE11043-9A15-4207-A565-0C94C42D590D}\chrome\content\timer.xul (Trojan.Swisyn) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Anton\Application Data\avp.ico (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Application Data\avp.ico (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Anton\Desktop\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Desktop\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Anton\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Anton\Start Menu\Programs\Startup\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Multimedia\Start Menu\Programs\Startup\AntiVirus Plus.lnk (Rogue.AntiVirusPlus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\confin.sys (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

 

 

 

 

Är det nåt mer som ska göras nu? Ska tömma karantän till exempel?

Link to comment
Share on other sites

Starta om datorn och kör MBAM igen så får vi se om där är något kvar. Om något hittas så klistra in loggen.

 

Klistra in en ny DDS-logg också så får vi se om det är något kvar där.

Link to comment
Share on other sites

Ska jag skanna igen med MBAM menar du? Isåfall återkommer jag om några timmar, för det tog rätt lång tid.

 

Än en gång, stort tack för din hjälp! :)

Link to comment
Share on other sites

Inga skadliga program hittades den här gången. Postar loggfilerna ändå:

 

 

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.44

Databasversion: 3701

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 7.0.5730.11

 

2010-02-07 20:49:30

mbam-log-2010-02-07 (20-49-30).txt

 

Skanningstyp: Fullständig skanning (B:\|C:\|E:\|)

Antal skannade objekt: 374269

Förfluten tid: 1 hour(s), 47 minute(s), 42 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

 

 

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by Multimedia at 20:52:04,67 on 2010-02-07

Internet Explorer: 7.0.5730.11 BrowserJavaVersion: 1.6.0_02

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.1014.226 [GMT 1:00]

 

AV: F-Secure Internet Security 2010 10.00 *On-access scanning enabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

FW: F-Secure Internet Security 2010 10.00 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Intel\IDU\IDUServ.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\iptray.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\awtray.exe

C:\Program1\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program1\FarStone\RestoreIT\RestoreIT_XP\VBPTASK.EXE

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program1\NETGEAR\WG311v3\wlancfg5.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe

C:\Documents and Settings\Multimedia\Desktop\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://subdvd.com/

uSearch Bar = hxxp://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\adobe\acrobat 7.0\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: Skype add-on (mastermind): {22bf413b-c6d2-4d91-82a9-a0f997ba588c} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

BHO: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program1\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

{5dde5591-a8ab-4897-93ef-1e4e943f85a7}

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: SSVHelper Class: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Browsing Protection Class: {c6867eb7-8350-4856-877f-93cf8ae3dc9c} - c:\program files\f-secure internet security\nrs\iescript\baselitmus.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Protection Bar: {cc18ae76-7e65-4258-a193-9ea0c52da6b8} -

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files\f-secure internet security\nrs\iescript\baselitmus.dll

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [PowerBar]

uRun: [updateMgr] c:\program1\adobe\acrobat 7.0\reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_5

uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

mRun: [ehTray] c:\windows\ehome\ehtray.exe

mRun: [igfxtray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [igfxhkcmd] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [igfxpers] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

mRun: [ipTray.exe] "c:\program files\intel\idu\iptray.exe"

mRun: [awTray.exe] "c:\program files\intel\idu\awtray.exe"

mRun: [DiskeeperSystray] "c:\program files\executive software\diskeeper\DkIcon.exe"

mRun: [farstone]

mRun: [RemoteControl] "c:\program1\cyberlink dvd solution\powerdvd\PDVDServ.exe"

mRun: [PinnacleDriverCheck] c:\windows\system32\\PSDrvCheck.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

mRun: [TotalRecorderScheduler] "c:\program files\highcriteria\totalrecorder\TotRecSched.exe"

mRun: [MessengerPlus3] "c:\program files\messengerplus! 3\MsgPlus.exe"

mRun: [intelAudioStudio] "c:\program files\intel audio studio\IntelAudioStudio.exe" BOOT

mRun: [Windows Defender] "c:\program files\windows defender\MSASCui.exe" -hide

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [RestoreIT!] "c:\program1\farstone\restoreit\restoreit_xp\VBPTASK.EXE" VBStart

mRun: [MaxtorOneTouch] c:\program files\maxtor\onetouch\utils\Onetouch.exe

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [mxomssmenu] "c:\program files\maxtor\onetouch status\maxmenumgr.exe"

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files\f-secure internet security\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files\f-secure internet security\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

dRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRun: [DWQueuedReporting] "c:\progra~1\common~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\adober~1.lnk - c:\program files\adobe\acrobat 7.0\reader\reader_sl.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\netgea~1.lnk - c:\windows\installer\{70014586-7bba-4a92-a610-cdc896c48f8f}\NewShortcut1_1.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\tabuse~1.lnk - c:\windows\system32\wtablet\TabUserW.exe

IE: Download with Xilisoft YouTube Video Converter - c:\program files\xilisoft\youtube video converter\upod_link.HTM

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC} - c:\program files\java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

IE: {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

IE: {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

LSP: c:\program files\f-secure internet security\fsps\program\FSLSP.DLL

DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} - hxxp://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} - hxxp://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - hxxp://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187650169578

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab

DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

TCP: {49EBCB0D-A01E-4673-986C-4366844FA9EC} = 192.168.1.1

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

STS: {a4029063-4fe3-422c-ac72-12905c09642a}: clinker

SEH: Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook: {091eb208-39dd-417d-a5dd-7e2c2d8fb9cb} - c:\progra~1\wifd1f~1\MpShHook.dll

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\multim~1\applic~1\mozilla\firefox\profiles\rtgz811r.default\

FF - component: c:\program files\f-secure internet security\nrs\litmus-ff@f-secure.com\components\litmus-ff.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npcnc32.dll

FF - plugin: c:\windows\system32\clickteam\vitalize\v4\npcnc32.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2009-3-27 33920]

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2009-3-27 80000]

R0 RITFSD;RITFSD;c:\windows\system32\drivers\RITFSD.sys [2006-3-8 33249]

R0 VVBackd5;VVBackd5;c:\windows\system32\drivers\VVBackd5.sys [2007-8-21 183987]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\f-secure internet security\hips\drivers\fshs.sys [2009-3-27 68064]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\fsgk32st.exe [2009-3-27 215648]

R2 McrdSvc;Media Center Extender Service;c:\windows\ehome\mcrdsvc.exe [2005-8-5 99328]

R2 Rcfilter;Rcfilter;c:\windows\system32\drivers\Rcfilter.sys [2006-3-8 31872]

R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\windows defender\MsMpEng.exe [2006-11-4 13592]

R3 exdisk;Express Disk Service;c:\windows\system32\drivers\exdisk.sys [2006-3-8 14074]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2009-3-27 107104]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\f-secure internet security\orsp client\fsorsp.exe [2009-3-27 56000]

S3 F-Secure Standalone Minifilter;F-Secure Standalone Minifilter;c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\onlinescanner\anti-virus\fsgk.sys [2007-8-16 52736]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2009-3-27 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\f-secure internet security\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2009-3-27 25184]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-01-26 10:31:42 128 ----a-w- c:\windows\system32\perf.dat

2010-01-26 09:51:11 552 ----a-w- c:\windows\system32\d3d8caps.dat

2010-01-20 13:22:43 0 d-sh--w- c:\docume~1\multim~1\applic~1\SystemProc

2010-01-13 12:22:08 471552 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-02-07 17:53:13 12942 ----a-w- c:\windows\system32\tablet.dat

2010-01-14 10:12:06 181120 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-12-30 13:55:24 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-12-30 13:54:58 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2005-01-09 08:54:32 182568 -c--a-w- c:\program files\shortcircuit.chm

2005-01-05 16:22:44 3802 -c--a-w- c:\program files\morphEQ-preset.xml

2004-10-01 23:00:16 40960 ----a-w- c:\program files\Uninstall_CDS.exe

2005-05-14 00:12:00 217073 --sha-r- c:\windows\meta4.exe

2005-10-24 18:13:58 66560 --sha-r- c:\windows\MOTA113.exe

2005-07-14 19:31:20 27648 --sha-r- c:\windows\system32\AVSredirect.dll

2005-06-26 22:32:28 616448 --sha-r- c:\windows\system32\cygwin1.dll

2005-06-22 05:37:42 45568 --sha-r- c:\windows\system32\cygz.dll

2004-01-25 07:00:00 70656 --sha-r- c:\windows\system32\i420vfw.dll

2005-02-28 20:16:22 240128 --sha-r- c:\windows\system32\x.264.exe

2004-01-25 07:00:00 70656 --sha-r- c:\windows\system32\yv12vfw.dll

2008-12-03 21:10:11 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\mshist012008120320081204\index.dat

 

============= FINISH: 20:54:43,62 ===============

 

 

Vad ska jag göra nu då? Radera alla filer i MBAM-karantänen?

Link to comment
Share on other sites

Ta bort mappen c:\docume~1\multim~1\applic~1\SystemProc, ~1 står för ett antal godtyckliga tecken.

 

Det är flera gamla Java-versioner med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java och J2SE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång). Om du känner dig osäker på om du har hittat så kan du klistra in Attach.txt som DDS också skapar.

 

Det finns en del rester i registret efter infektionen och enklaste sättet att ta bort dem är med HijackThis. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag gjort som du sagt och kört HijackThis. Här är loggen:

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:39:23, on 2010-02-09

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16981)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Intel\IDU\IDUServ.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\iptray.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\awtray.exe

C:\Program1\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program1\FarStone\RestoreIT\RestoreIT_XP\VBPTASK.EXE

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program1\NETGEAR\WG311v3\wlancfg5.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://subdvd.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5DDE5591-A8AB-4897-93EF-1E4E943F85A7} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {CC18AE76-7E65-4258-A193-9EA0C52DA6B8} - (no file)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ipTray.exe] "C:\Program Files\Intel\IDU\iptray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [awTray.exe] "C:\Program Files\Intel\IDU\awtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program1\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] "C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelAudioStudio] "C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe" BOOT

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RestoreIT!] "C:\Program1\FarStone\RestoreIT\RestoreIT_XP\VBPTASK.EXE" VBStart

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mxomssmenu] "C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program1\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_5

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v3 Wireless Assistant.lnk = ?

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Xilisoft YouTube Video Converter - C:\Program Files\Xilisoft\YouTube Video Converter\upod_link.HTM

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187650169578

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{49EBCB0D-A01E-4673-986C-4366844FA9EC}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: clinker - {a4029063-4fe3-422c-ac72-12905c09642a} - (no file)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel® Desktop Utilities Service (iHCService) - OSA Technologies, Inc. - C:\Program Files\Intel\IDU\IDUServ.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MaxBackServiceInt - Unknown owner - C:\Program Files\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

O23 - Service: MaxSyncService (NTService1) - - C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

 

--

End of file - 12682 bytes

 

 

 

Fast den här mappen, c:\docume~1\multim~1\applic~1\SystemProc, hittar jag inte. Den borde väl ligga i application data-mappen, men det gör den inte?

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {5DDE5591-A8AB-4897-93EF-1E4E943F85A7} - (no file)

O3 - Toolbar: Protection Bar - {CC18AE76-7E65-4258-A193-9EA0C52DA6B8} - (no file)

O22 - SharedTaskScheduler: clinker - {a4029063-4fe3-422c-ac72-12905c09642a} - (no file)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - Mappalternativ - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Se om det nu går att hitta mappen c:\docume~1\multim~1\applic~1\SystemProc och det borde vara Application Data

 

Starta om datorn.

 

Verkar allt bra med datorn nu?

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Japp, jag hittade mappen igår och tog bort den. Det verkar vara bättre med datorn nu, fast när jag startade den för någon timme sen dök det upp en varning att 'Virus hittat. Tas bort' igen. :(

 

Viruset hade döpt sig till svchost.exe igen fast den här gången var det ingen trojan stod det. Fast det var ett tag sen nu och det har inte dykt upp några fler varningar, så jag vet inte riktigt. Jag återkommer om det kommer en till virusvarning.

Link to comment
Share on other sites

Nästa gång skriv av exakt allt vad antivirusprogrammet rapporterar.

 

Uppdatera och sök igenom med MBAM igen. Det räcker med en snabbskanning.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Biberkolben

Hej igen!

 

Ursäkta mitt OTROLIGT sena svar, men strax efter mitt senaste inlägg så kraschade datorn...

 

Fick igång den rätt nyligen, men vad är det som händer då?

Jo, ytterligare en attack. Den här gången är det från ett program som heter XP Defender. Sökte på programmet och fick en länk till ett program man blev rekommenderad att använda för att ta bort det. SpyHunter hette det, dock så kostar det pengar att ta bort alla skadliga filer efter att man scannat datorn, så jag litar inte riktigt på det heller. Försökte istället att använda MBAM igen, men det ville inte starta konstigt nog.

 

Gjorde dock en scanning med HijackThis och här är loggfilen:

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:56:17, on 2010-03-28

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16981)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files\Intel\IDU\IDUServ.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\ORSP Client\fsorsp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Documents and Settings\Multimedia\Local Settings\Application Data\ave.exe

C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\awtray.exe

C:\Program1\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Intel\IDU\iptray.exe

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program1\FarStone\RestoreIT\RestoreIT_XP\VBPTASK.EXE

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program1\NETGEAR\WG311v3\wlancfg5.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS02

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ipTray.exe] "C:\Program Files\Intel\IDU\iptray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [awTray.exe] "C:\Program Files\Intel\IDU\awtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program1\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] "C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelAudioStudio] "C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe" BOOT

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RestoreIT!] "C:\Program1\FarStone\RestoreIT\RestoreIT_XP\VBPTASK.EXE" VBStart

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\utils\Onetouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mxomssmenu] "C:\Program Files\Maxtor\OneTouch Status\maxmenumgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [spyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program1\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_5

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v3 Wireless Assistant.lnk = ?

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Xilisoft YouTube Video Converter - C:\Program Files\Xilisoft\YouTube Video Converter\upod_link.HTM

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187650169578

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{49EBCB0D-A01E-4673-986C-4366844FA9EC}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel® Desktop Utilities Service (iHCService) - OSA Technologies, Inc. - C:\Program Files\Intel\IDU\IDUServ.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MaxBackServiceInt - Unknown owner - C:\Program Files\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe

O23 - Service: MaxSyncService (NTService1) - - C:\Program Files\Maxtor\OneTouch\Utils\SyncServices.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

 

--

End of file - 13236 bytes

 

 

Som vanligt har jag ingen aning om vad som händer... Är dock oerhört tacksam för all hjälp jag fått innan, Cecilia! Hoppas bara att kunna bli av med den här skiten också.

 

/Anton

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner FixExe.reg http://download.bleepingcomputer.com/reg/antivirus-vista-2010/FixExe.reg till Skrivbordet.

Se till att XP Defender är igång, t ex genom att starta något program.

Dubbelklicka på filen FixExe.reg som du laddade ner. Det kommer upp en fråga om du vill tillåta att filen läggs till registret och på den svarar du Ja/Ok.

 

Försök starta MBAM, om det inte går så kör RKill några gånger.

Uppdatera MBAM innan du söker igenom datorn.

 

Nästa gång det på en webbsida dyker upp något om att datorn är infekterad eller har en massa fel i registret osv tar du upp Aktivitetshanteraren och på fliken Processer stänger du av alla iexplore.exe (Internet Explorers filnamn). Då ska inte programmet kunna infektera datorn.

Link to comment
Share on other sites

Biberkolben

Tusen tack! Nu tycks det rulla på som det ska här hemma. :)

Tack för övriga tips också. Måste börja bli mer observant när jag är ute på nätet.

 

/Anton

Link to comment
Share on other sites

Om du vill så kan jag kolla att det inte syns något i en DDS-logg.

 

Nu återstår bara en sista städomgång:

 

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7 (?):

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

 

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

 

2. Ta bort DDS-programmet och dess loggar.

 

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

 

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

 

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

 

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

 

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Biberkolben

Hej!

Ursäkta (igen) för att ett så sent svar, men jag har varit på semester. Jag borde lära mig att svara lite lägligare...

 

Tack för tipset! Dock så är jag lite nojig när det gäller systemåterställningar så innan jag gör det vill jag helst backupa några viktiga filer. Dock så har jag lånat ut min externa hårddisk för tillfället, så jag får kräva tillbaka den först.

 

Återkommer med svar när jag gjort som du sa! :)

 

MvH

 

Anton

Link to comment
Share on other sites

Inget att be om ursäkt för :thumbsup:

 

Backuper är alltid bra, men jag har inte hört att borttagning av återställningspunkter skulle leda till problem (till skillnad från att göra en systemåterställning till en tidigare punkt).

 

Det går också alldeles utmärkt att göra de andra punkterna först :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...