Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Internet Explorer problem


Apophiis

Recommended Posts

hej skulle behöva lite hjälp med min explorer det e så att nu förtiden när jag går in på vissa sidor så står det sidan kan inte vissas elelr att alla bilder och ikoner får ett X på sig men går jag då in på aktivitetshanteraren så finns det melan 3-10 Iexplorer där fast jag bara har en sida uppe ... avslutar jag då den med mest minne så startar sidan om och det funkar men efter en stund händer det samma igen har letar igenom alla mina antivirus och andra hjälp program men hittar inte mycket ... jag tog precis bort ett MywebSearch och nån Trojan kommer inte ihåg namnet Agent. Nånting med Spybot S&d jag har scannat datorn varje gång internet buggar sig med sidan kan inte vissas eller när det bara vissas massa X men inget hittas sidorna kan vara tex Aftonbladet elelr Facebook eller Youtube Tom Swedbank Privat inlogning buggar sig jag e inne på dom sidorna ofta och för 2 veckor sen hade jag inte detta problemet

så skulle vara tacksam för all hjälp jag kan få för att slippa det ...

 

tycker bara det e konstigt att jag har mellan 3-10 Iexplorer i hanteraren när bara en internet sida e uppe ... tog mig ca 6 restarts för att kunna öppna den hemsida och det börjar bli drygt

 

///Kenta

Link to comment
Share on other sites

Det verkar som att din dator är infekterad med något som använder internet.

 

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt, men inte Attach.txt utan den sparar du på Skrivbordet utifall att jag behöver se den senare.

 

-----------

Jag flyttar tråden från Webbläsare till Virus, skadliga program & botemedel.

Cecilia

Moderator

Link to comment
Share on other sites

[log] DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86 Run by sas at 15:03:04,51 on 2010-01-30 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_17 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.2047.1097 [GMT 1:00] AV: avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 100130-0] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D} ============== Running Processes =============== C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\ASTSRV.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt D:\DOWNLOAD\JAVA\bin\jqs.exe D:\DOWNLOAD\MagicTune\MagicTuneEngine.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Program\NetLimiter 2 Lite\nlsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe D:\DOWNLOAD\MagicTune\MagicTune.exe C:\Program\IObit\Game Booster\gbtray.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe D:\DOWNLOAD\Vent\Ventrilo 2.1.4.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\sas\Skrivbord\dds.scr C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe ============== Pseudo HJT Report =============== uStart Page = hxxp://www.google.se/ uSearch Page = hxxp://www.google.com uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s mSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll BHO: Skype add-on (mastermind): {22bf413b-c6d2-4d91-82a9-a0f997ba588c} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll BHO: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0}: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program\spybot - search & destroy\SDHelper.dll BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.5.4723.1820\swg.dll BHO: WOT Helper: {c920e44a-7f78-4e64-bdd7-a57026e7feb7} - c:\program\wot\WOT.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - d:\download\java\bin\jp2ssv.dll BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - d:\download\java\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll TB: WOT: {71576546-354d-41c9-aae8-31f2ec22bf0d} - c:\program\wot\WOT.dll TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll TB: {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - No File EB: HP Smart Web Printing: {555d4d79-4bd2-4094-a395-cfc534424a05} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_bho.dll uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" uRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background uRun: [Advanced SystemCare 3] "c:\program\iobit\advanced systemcare 3\AWC.exe" /startup uRun: [spybotSD TeaTimer] c:\program\spybot - search & destroy\TeaTimer.exe uRunOnce: [spybotDeletingB1720] command.com /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf" uRunOnce: [spybotDeletingD9007] cmd.exe /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf" mRun: [Google Quick Search Box] "c:\program\google\quick search box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE mRun: [nwiz] nwiz.exe /install mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup mRun: [avast!] c:\program\alwils~1\avast4\ashDisp.exe mRun: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k mRun: [sunJavaUpdateSched] "d:\download\java\bin\jusched.exe" mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe" mRun: [HP Software Update] c:\program\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe mRunOnce: [spybotDeletingA7747] command.com /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf" mRunOnce: [spybotDeletingC1376] cmd.exe /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf" dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE StartupFolder: c:\documents and settings\sas\start-meny\program\autostart\CurseClientStartup.ccip StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\gammat~1.lnk - d:\download\magictune\GammaTray.exe StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\hp digital imaging monitor.lnk - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe uPolicies-system: NoDispSettingsPage = 0 (0x0) uPolicies-system: NoScrSavPage = 0 (0x0) uPolicies-system: NoDispApprearancePage = 0 (0x0) IE: Google Sidewiki... - c:\program\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe IE: {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll IE: {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program\spybot - search & destroy\SDHelper.dll Trusted Zone: tankafett.com DPF: {02A2D714-433E-46E4-B217-7C3B3FAF8EAE} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v47/scrabblecubes/scrabblecubes.cab DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab DPF: {1A1F56AA-3401-46F9-B277-D57F3421F821} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v47/shared/FunGamesLoader.cab DPF: {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} - hxxp://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab DPF: {615F158E-D5CA-422F-A8E7-F6A5EED7063B} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v51/bejeweled/bejeweled.cab DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - hxxp://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1258177999765 DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} - hxxps://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.21.0.cab DPF: {8A94C905-FF9D-43B6-8708-F0F22D22B1CB} - hxxp://www.worldwinner.com/games/shared/wwlaunch.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab DPF: {AC2881FD-5760-46DB-83AE-20A5C6432A7E} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v67/swapit/swapit.cab DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} - hxxp://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} - hxxp://service.futuremark.com/gom/receiver/tc/FMSI.cab DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL Handler: wot - {C2A44D6B-CB9F-4663-88A6-DF2F26E4D952} - c:\program\wot\WOT.dll Notify: !SASWinLogon - d:\download\superantispyware\SASWINLO.dll Notify: Antiwpa - antiwpa.dll SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - d:\download\superantispyware\SASSEH.DLL Hosts: 127.0.0.1 www.spywareinfo.com ================= FIREFOX =================== FF - ProfilePath - c:\docume~1\sas\applic~1\mozilla\firefox\profiles\b06mjtgx.default\ FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/ FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpClipBook.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpClipBookDB.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpNeoLogger.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSaturn.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSeymour.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSmartSelect.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSmartWebPrinting.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSWPOperation.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXPLogging.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXPMTC.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXPMTL.dll FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXREStub.dll FF - plugin: c:\documents and settings\all users\application data\nexoneu\ngm\npNxGameeu.dll FF - plugin: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\plugins\nphpclipbook.dll FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll FF - plugin: c:\program\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll FF - plugin: d:\download\java\bin\new_plugin\npdeploytk.dll FF - plugin: d:\download\java\bin\new_plugin\npjp2.dll FF - plugin: d:\download\vlc\npvlc.dll FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\ FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} ---- FIREFOX POLICIES ---- FF - user.js: browser.cache.memory.capacity - 65536 FF - user.js: browser.chrome.favicons - false FF - user.js: browser.display.show_image_placeholders - true FF - user.js: browser.turbo.enabled - true FF - user.js: browser.urlbar.autocomplete.enabled - true FF - user.js: browser.urlbar.autofill - true FF - user.js: content.interrupt.parsing - true FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 2250000 FF - user.js: content.notify.backoffcount - 5 FF - user.js: content.notify.interval - 750000 FF - user.js: content.notify.ontimer - true FF - user.js: content.switch.threshold - 750000 FF - user.js: network.http.max-connections - 48 FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 16 FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-proxy - 16 FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 8 FF - user.js: network.http.pipelining - true FF - user.js: network.http.pipelining.firstrequest - true FF - user.js: network.http.pipelining.maxrequests - 8 FF - user.js: network.http.proxy.pipelining - true FF - user.js: network.http.request.max-start-delay - 0 FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 0 FF - user.js: plugin.expose_full_path - true FF - user.js: ui.submenuDelay - 0 c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B"); c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se"); c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask"); ============= SERVICES / DRIVERS =============== R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-8-24 114768] R1 nltdi;nltdi;c:\windows\system32\drivers\nltdi.sys [2007-4-23 81688] R1 SASDIFSV;SASDIFSV;d:\download\superantispyware\sasdifsv.sys [2009-10-12 9968] R1 SASKUTIL;SASKUTIL;d:\download\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2009-10-12 74480] R2 ASTSRV;Nalpeiron Licensing Service;c:\windows\system32\ASTSRV.EXE [2009-12-4 57344] R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2009-8-24 20560] R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program\alwil software\avast4\ashServ.exe [2009-8-24 138680] R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashMaiSv.exe [2009-8-24 254040] R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashWebSv.exe [2009-8-24 352920] R3 SASENUM;SASENUM;d:\download\superantispyware\SASENUM.SYS [2009-10-12 7408] S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-30 135664] S2 IS360service;IS360service;d:\download\iobit security 360\IS360srv.exe [2009-7-21 304400] S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [2009-7-4 1684736] S3 avm;avm;\??\c:\windows\system32\drivers\avm.sys --> c:\windows\system32\drivers\avm.sys [?] S3 cpuz130;cpuz130;\??\c:\docume~1\sas\lokala~1\temp\cpuz130\cpuz_x32.sys --> c:\docume~1\sas\lokala~1\temp\cpuz130\cpuz_x32.sys [?] S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\gamemon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?] S3 PSI;PSI;c:\windows\system32\drivers\psi_mf.sys [2009-6-17 12648] S3 TMPassthruMP;TMPassthruMP;c:\windows\system32\drivers\tmpassthru.sys --> c:\windows\system32\drivers\TMPassthru.sys [?] S3 XDva289;XDva289;\??\c:\windows\system32\xdva289.sys --> c:\windows\system32\XDva289.sys [?] ============== File Associations =============== scrfile="%1" %* =============== Created Last 30 ================ 2010-01-30 11:18:46 0 d-----w- c:\program\Spybot - Search & Destroy 2010-01-30 11:18:46 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Spybot - Search & Destroy 2010-01-30 09:55:40 1640400 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll 2010-01-30 09:55:00 0 d-----w- c:\program\Spyware Doctor 2010-01-30 09:55:00 0 d-----w- c:\program\delade filer\PC Tools 2010-01-30 09:46:16 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\SecTaskMan 2010-01-30 09:46:13 0 d-----w- c:\program\Security Task Manager 2010-01-29 22:28:41 175 ----a-w- c:\documents and settings\sas\SciTE.session 2010-01-29 22:27:51 62 ----a-w- c:\windows\stoogelog.ini 2010-01-29 22:14:12 0 d-----w- c:\windows\ShellNew 2010-01-29 22:14:11 0 d-----w- c:\program\AutoIt3 2010-01-29 21:59:14 3120 ----a-w- c:\windows\system32\jpgbrn.ocx 2010-01-29 21:59:10 708808 ----a-w- c:\windows\system32\kixforms.system.tlb 2010-01-29 21:58:51 0 d-----w- c:\program\iTripoli 2010-01-29 21:58:51 0 d-----w- c:\docume~1\sas\applic~1\iTripoli 2010-01-26 04:19:18 0 d-----w- c:\program\Trymedia 2010-01-26 03:18:38 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Trymedia 2010-01-23 06:18:15 0 d-----w- c:\documents and settings\sas\BackUp 2010-01-23 06:17:01 0 d-----w- c:\windows\system32\NtmsData 2010-01-23 06:09:45 0 d-----w- c:\program\MSXML 4.0 2010-01-22 12:28:31 0 d-----w- c:\program\Wolfenstein - Enemy Territory 2010-01-21 10:27:18 0 d-----w- c:\program\Microsoft SQL Server Compact Edition 2010-01-21 10:26:07 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\WEBREG 2010-01-21 10:23:00 16496 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\HPZipr12.sys 2010-01-21 10:22:53 49920 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\HPZid412.sys 2010-01-21 10:22:46 121344 ----a-w- c:\windows\system32\hpf3l083.dll 2010-01-21 10:22:45 271704 ----a-r- c:\windows\system32\hpzids01.dll 2010-01-21 10:22:39 21568 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\HPZius12.sys 2010-01-21 10:22:26 974848 ----a-r- c:\windows\system32\hpost_p02b.dll 2010-01-21 10:22:26 737280 ----a-r- c:\windows\system32\hposwia_p02b.dll 2010-01-21 10:22:26 372736 ----a-r- c:\windows\system32\hppldcoi.dll 2010-01-21 10:22:26 309760 ----a-r- c:\windows\system32\difxapi.dll 2010-01-21 10:22:26 307200 ----a-r- c:\windows\system32\hposc_p02a.dll 2010-01-21 10:19:21 0 d-----w- c:\program\delade filer\HP 2010-01-21 10:18:39 0 d-----w- c:\program\delade filer\Hewlett-Packard 2010-01-21 10:16:46 15104 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbscan.sys 2010-01-21 10:16:46 15104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbscan.sys 2010-01-21 10:16:44 25856 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbprint.sys 2010-01-21 10:16:44 25856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbprint.sys 2010-01-21 10:15:01 0 d-----w- c:\program\HP 2010-01-21 10:14:09 169368 ----a-w- c:\windows\hpoins36.dat 2010-01-21 10:14:08 652 ------w- c:\windows\hpomdl36.dat 2010-01-16 23:58:32 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Solidshield 2010-01-16 21:32:40 0 d-----w- c:\windows\pss 2010-01-11 03:42:33 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Azureus 2010-01-11 03:42:30 0 d-----w- c:\docume~1\sas\applic~1\Azureus 2010-01-11 03:41:17 0 d-----w- c:\program\Vuze 2010-01-03 01:48:18 0 d-----w- c:\program\Ubisoft Entertainment ==================== Find3M ==================== 2010-01-24 05:05:09 71544 ----a-w- c:\windows\War3Unin.dat 2009-12-21 19:09:46 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2009-12-14 23:28:13 2829 ----a-w- c:\windows\War3Unin.pif 2009-12-14 23:28:13 139264 ----a-w- c:\windows\War3Unin.exe 2009-12-14 04:59:36 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll 2009-12-13 03:59:05 78734 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat 2009-12-13 03:59:05 434528 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat 2009-12-07 04:59:57 444952 ----a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll 2009-12-07 04:59:56 109080 ----a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll 2009-12-03 22:18:37 4096 ----a-w- c:\windows\d3dx.dat 2009-11-27 23:03:36 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll ============= FINISH: 15:03:29,75 =============== [/log]

 

lägger up 2 bilder jag tog precis ...

post-70604-12648603985_thumb.png

post-70604-126486041218_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Kan du klistra in loggen utan några taggar runt. För tillfället så blir loggen fullkomligt oläslig om man har taggar runt den.

Link to comment
Share on other sites

 

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by sas at 15:26:25,70 on 2010-01-30

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_17

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.2047.1081 [GMT 1:00]

 

AV: avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 100130-0] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ASTSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt

D:\DOWNLOAD\JAVA\bin\jqs.exe

D:\DOWNLOAD\MagicTune\MagicTuneEngine.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Program\NetLimiter 2 Lite\nlsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\DOWNLOAD\MagicTune\MagicTune.exe

C:\Program\IObit\Game Booster\gbtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\DOWNLOAD\Vent\Ventrilo 2.1.4.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\sas\Skrivbord\dds.scr

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

mSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Skype add-on (mastermind): {22bf413b-c6d2-4d91-82a9-a0f997ba588c} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

BHO: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0}: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

BHO: WOT Helper: {c920e44a-7f78-4e64-bdd7-a57026e7feb7} - c:\program\wot\WOT.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - d:\download\java\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - d:\download\java\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll

TB: WOT: {71576546-354d-41c9-aae8-31f2ec22bf0d} - c:\program\wot\WOT.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - No File

EB: HP Smart Web Printing: {555d4d79-4bd2-4094-a395-cfc534424a05} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_bho.dll

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [Advanced SystemCare 3] "c:\program\iobit\advanced systemcare 3\AWC.exe" /startup

uRun: [spybotSD TeaTimer] c:\program\spybot - search & destroy\TeaTimer.exe

uRunOnce: [spybotDeletingB1720] command.com /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf"

uRunOnce: [spybotDeletingD9007] cmd.exe /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf"

mRun: [Google Quick Search Box] "c:\program\google\quick search box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [avast!] c:\program\alwils~1\avast4\ashDisp.exe

mRun: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

mRun: [sunJavaUpdateSched] "d:\download\java\bin\jusched.exe"

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [HP Software Update] c:\program\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRunOnce: [spybotDeletingA7747] command.com /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf"

mRunOnce: [spybotDeletingC1376] cmd.exe /c del "c:\windows\downloaded program files\f3initialsetup1.0.1.1.inf"

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\documents and settings\sas\start-meny\program\autostart\CurseClientStartup.ccip

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\gammat~1.lnk - d:\download\magictune\GammaTray.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\hp digital imaging monitor.lnk - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

uPolicies-system: NoDispSettingsPage = 0 (0x0)

uPolicies-system: NoScrSavPage = 0 (0x0)

uPolicies-system: NoDispApprearancePage = 0 (0x0)

IE: Google Sidewiki... - c:\program\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

IE: {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

Trusted Zone: tankafett.com

DPF: {02A2D714-433E-46E4-B217-7C3B3FAF8EAE} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v47/scrabblecubes/scrabblecubes.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {1A1F56AA-3401-46F9-B277-D57F3421F821} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v47/shared/FunGamesLoader.cab

DPF: {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} - hxxp://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

DPF: {615F158E-D5CA-422F-A8E7-F6A5EED7063B} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v51/bejeweled/bejeweled.cab

DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - hxxp://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1258177999765

DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} - hxxps://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.21.0.cab

DPF: {8A94C905-FF9D-43B6-8708-F0F22D22B1CB} - hxxp://www.worldwinner.com/games/shared/wwlaunch.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {AC2881FD-5760-46DB-83AE-20A5C6432A7E} - hxxp://www.worldwinner.com/games/v67/swapit/swapit.cab

DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} - hxxp://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} - hxxp://service.futuremark.com/gom/receiver/tc/FMSI.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Handler: wot - {C2A44D6B-CB9F-4663-88A6-DF2F26E4D952} - c:\program\wot\WOT.dll

Notify: !SASWinLogon - d:\download\superantispyware\SASWINLO.dll

Notify: Antiwpa - antiwpa.dll

SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - d:\download\superantispyware\SASSEH.DLL

Hosts: 127.0.0.1 www.spywareinfo.com

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\sas\applic~1\mozilla\firefox\profiles\b06mjtgx.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpClipBook.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpClipBookDB.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpNeoLogger.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSaturn.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSeymour.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSmartSelect.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSmartWebPrinting.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpSWPOperation.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXPLogging.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXPMTC.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXPMTL.dll

FF - component: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\components\hpXREStub.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\all users\application data\nexoneu\ngm\npNxGameeu.dll

FF - plugin: c:\program\hp\digital imaging\smart web printing\mozillaaddon3\plugins\nphpclipbook.dll

FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: d:\download\java\bin\new_plugin\npdeploytk.dll

FF - plugin: d:\download\java\bin\new_plugin\npjp2.dll

FF - plugin: d:\download\vlc\npvlc.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

FF - user.js: browser.cache.memory.capacity - 65536

FF - user.js: browser.chrome.favicons - false

FF - user.js: browser.display.show_image_placeholders - true

FF - user.js: browser.turbo.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autocomplete.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autofill - true

FF - user.js: content.interrupt.parsing - true

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 2250000

FF - user.js: content.notify.backoffcount - 5

FF - user.js: content.notify.interval - 750000

FF - user.js: content.notify.ontimer - true

FF - user.js: content.switch.threshold - 750000

FF - user.js: network.http.max-connections - 48

FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 16

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-proxy - 16

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 8

FF - user.js: network.http.pipelining - true

FF - user.js: network.http.pipelining.firstrequest - true

FF - user.js: network.http.pipelining.maxrequests - 8

FF - user.js: network.http.proxy.pipelining - true

FF - user.js: network.http.request.max-start-delay - 0

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 0

FF - user.js: plugin.expose_full_path - true

FF - user.js: ui.submenuDelay - 0

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-8-24 114768]

R1 nltdi;nltdi;c:\windows\system32\drivers\nltdi.sys [2007-4-23 81688]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;d:\download\superantispyware\sasdifsv.sys [2009-10-12 9968]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;d:\download\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2009-10-12 74480]

R2 ASTSRV;Nalpeiron Licensing Service;c:\windows\system32\ASTSRV.EXE [2009-12-4 57344]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2009-8-24 20560]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program\alwil software\avast4\ashServ.exe [2009-8-24 138680]

R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashMaiSv.exe [2009-8-24 254040]

R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashWebSv.exe [2009-8-24 352920]

R3 SASENUM;SASENUM;d:\download\superantispyware\SASENUM.SYS [2009-10-12 7408]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-30 135664]

S2 IS360service;IS360service;d:\download\iobit security 360\IS360srv.exe [2009-7-21 304400]

S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [2009-7-4 1684736]

S3 avm;avm;\??\c:\windows\system32\drivers\avm.sys --> c:\windows\system32\drivers\avm.sys [?]

S3 cpuz130;cpuz130;\??\c:\docume~1\sas\lokala~1\temp\cpuz130\cpuz_x32.sys --> c:\docume~1\sas\lokala~1\temp\cpuz130\cpuz_x32.sys [?]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\gamemon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

S3 PSI;PSI;c:\windows\system32\drivers\psi_mf.sys [2009-6-17 12648]

S3 TMPassthruMP;TMPassthruMP;c:\windows\system32\drivers\tmpassthru.sys --> c:\windows\system32\drivers\TMPassthru.sys [?]

S3 XDva289;XDva289;\??\c:\windows\system32\xdva289.sys --> c:\windows\system32\XDva289.sys [?]

 

============== File Associations ===============

 

scrfile="%1" %*

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-01-30 11:18:46 0 d-----w- c:\program\Spybot - Search & Destroy

2010-01-30 11:18:46 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Spybot - Search & Destroy

2010-01-30 09:55:40 1640400 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll

2010-01-30 09:55:00 0 d-----w- c:\program\Spyware Doctor

2010-01-30 09:55:00 0 d-----w- c:\program\delade filer\PC Tools

2010-01-30 09:46:16 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\SecTaskMan

2010-01-30 09:46:13 0 d-----w- c:\program\Security Task Manager

2010-01-29 22:28:41 175 ----a-w- c:\documents and settings\sas\SciTE.session

2010-01-29 22:27:51 62 ----a-w- c:\windows\stoogelog.ini

2010-01-29 22:14:12 0 d-----w- c:\windows\ShellNew

2010-01-29 22:14:11 0 d-----w- c:\program\AutoIt3

2010-01-29 21:59:14 3120 ----a-w- c:\windows\system32\jpgbrn.ocx

2010-01-29 21:59:10 708808 ----a-w- c:\windows\system32\kixforms.system.tlb

2010-01-29 21:58:51 0 d-----w- c:\program\iTripoli

2010-01-29 21:58:51 0 d-----w- c:\docume~1\sas\applic~1\iTripoli

2010-01-26 04:19:18 0 d-----w- c:\program\Trymedia

2010-01-26 03:18:38 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Trymedia

2010-01-23 06:18:15 0 d-----w- c:\documents and settings\sas\BackUp

2010-01-23 06:17:01 0 d-----w- c:\windows\system32\NtmsData

2010-01-23 06:09:45 0 d-----w- c:\program\MSXML 4.0

2010-01-22 12:28:31 0 d-----w- c:\program\Wolfenstein - Enemy Territory

2010-01-21 10:27:18 0 d-----w- c:\program\Microsoft SQL Server Compact Edition

2010-01-21 10:26:07 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\WEBREG

2010-01-21 10:23:00 16496 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\HPZipr12.sys

2010-01-21 10:22:53 49920 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\HPZid412.sys

2010-01-21 10:22:46 121344 ----a-w- c:\windows\system32\hpf3l083.dll

2010-01-21 10:22:45 271704 ----a-r- c:\windows\system32\hpzids01.dll

2010-01-21 10:22:39 21568 ----a-r- c:\windows\system32\drivers\HPZius12.sys

2010-01-21 10:22:26 974848 ----a-r- c:\windows\system32\hpost_p02b.dll

2010-01-21 10:22:26 737280 ----a-r- c:\windows\system32\hposwia_p02b.dll

2010-01-21 10:22:26 372736 ----a-r- c:\windows\system32\hppldcoi.dll

2010-01-21 10:22:26 309760 ----a-r- c:\windows\system32\difxapi.dll

2010-01-21 10:22:26 307200 ----a-r- c:\windows\system32\hposc_p02a.dll

2010-01-21 10:19:21 0 d-----w- c:\program\delade filer\HP

2010-01-21 10:18:39 0 d-----w- c:\program\delade filer\Hewlett-Packard

2010-01-21 10:16:46 15104 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbscan.sys

2010-01-21 10:16:46 15104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbscan.sys

2010-01-21 10:16:44 25856 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbprint.sys

2010-01-21 10:16:44 25856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbprint.sys

2010-01-21 10:15:01 0 d-----w- c:\program\HP

2010-01-21 10:14:09 169368 ----a-w- c:\windows\hpoins36.dat

2010-01-21 10:14:08 652 ------w- c:\windows\hpomdl36.dat

2010-01-16 23:58:32 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Solidshield

2010-01-16 21:32:40 0 d-----w- c:\windows\pss

2010-01-11 03:42:33 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Azureus

2010-01-11 03:42:30 0 d-----w- c:\docume~1\sas\applic~1\Azureus

2010-01-11 03:41:17 0 d-----w- c:\program\Vuze

2010-01-03 01:48:18 0 d-----w- c:\program\Ubisoft Entertainment

 

==================== Find3M ====================

 

2010-01-24 05:05:09 71544 ----a-w- c:\windows\War3Unin.dat

2009-12-21 19:09:46 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-12-14 23:28:13 2829 ----a-w- c:\windows\War3Unin.pif

2009-12-14 23:28:13 139264 ----a-w- c:\windows\War3Unin.exe

2009-12-14 04:59:36 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-12-13 03:59:05 78734 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-12-13 03:59:05 434528 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-12-07 04:59:57 444952 ----a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2009-12-07 04:59:56 109080 ----a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2009-12-03 22:18:37 4096 ----a-w- c:\windows\d3dx.dat

2009-11-27 23:03:36 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

 

============= FINISH: 15:26:47,48 ===============

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack, nu går det att läsa.

 

Men jag hjälper inte till när det gäller illegala Windows-installationer.

Link to comment
Share on other sites

crackat windows? .... :/ vet att det inte e bra men just nu den biligaste varianten för oss unga arbetslösa

 

synd att du inte kan hjälpa mig en en gång till :((

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...