Just nu i M3-nätverket
Jump to content

MSN skickar länk till mina kontakter


Gaddkraelarn

Recommended Posts

Ännu en gång har någon i min familj lyckats klicka på en skadlig länk som skickats till dom på msn. I följd skickar nu alla msn användare på den här datorn ut länken "http:// lmagehost.net/img/imgtxa.jpg" till diverse msn kontakter. Tacksam för hjälp om hur jag får bort detta.

 

Hijackthis:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:46:52, on 2009-12-31

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Delade filer\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Steam\steam.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\steam\steam.exe" -silent

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (file missing)

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - C:\WINDOWSO20 - Winlogon Notify: LBTWlgn - c:\program\delade filer\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1c9def96dd994ee) (gupdate1c9def96dd994ee) - Unknown owner - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program\Delade filer\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe[/log]

 

 

Lagt in ett mellanrum så länken inte är klickbar

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2009-12-31 14:01:46 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Jag ser att du har MBAM (Malwarebytes Anti-Malware). Har det hittat något?

Om inte så har du väl sett till att uppdatera programmet?

Om det har hittat något så klistra in den logg där något hittades.

 

Vad är det för version/årsmodell på Symantec/Norton?

 

Link to comment
Share on other sites

Uppdaterade MBAM:

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.43

Databasversion: 3462

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

Internet Explorer 6.0.2900.2180

 

2009-12-31 18:50:52

mbam-log-2009-12-31 (18-50-52).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 115680

Förfluten tid: 6 minute(s), 19 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\taskman (IM.Worm) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)[/log]

 

Kan de vart den månne?

 

Symantec corporate edeition 2002

Full version: 8.1.0.825

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om ditt antivirus är version 2002 så är det väldigt gammalt och ger

inget vidare skydd.Föreslår att du uppgraderar skyddet när

datorn är ren.

 

Link to comment
Share on other sites

Kör MSN lite försiktigt och se om länkskickandet har upphört.

 

För övrigt så håller jag med Brynäsarn när det gäller Symantec.

 

Link to comment
Share on other sites

Gaddkraelarn

Hallå.

Varit borta från internet ett tag pga diverse nyårs firande.

 

Uppdaterad hijackthis:

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:41:49, on 2010-01-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Delade filer\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (file missing)

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1c9def96dd994ee) (gupdate1c9def96dd994ee) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program\Delade filer\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

 

--

End of file - 5017 bytes[/log]

 

Ang Symantec, spelar det någon roll vilket år jag skaffade virusprogrammet när det kommer nya uppdateringar till det varje dag?

Jag ska in och msn:a lite och se om problemet kvarstår. Återkommer med information.

 

Over´n out, Simon.

 

Link to comment
Share on other sites

Ang Symantec, spelar det någon roll vilket år jag skaffade virusprogrammet när det kommer nya uppdateringar till det varje dag?
Ja, för varje årsmodell så kommer det nya funktioner som är bättre på att detektera och ta bort de typer av skadliga program som dykt upp under året. Det räcker inte bara att det är nya definitioner. Ditt gamla program har inte något som helst skydd mot rootkits som är en typ av skadliga program som är mycket vanliga de senaste två åren.

 

Link to comment
Share on other sites

Har du ett gammalt antivirusprogram har du sämre skydd än om

du har senaste versionen,trots att ditt Norton uppdateras,eftersom

det tillkommit tiotusentals nya virus och skadliga program sedan

2002 som ditt gamla antivirus inte klarar av att detektera,så

jag rekommenderar att du uppgraderar ditt antivirusprogram.

 

 

[inlägget ändrat 2010-01-03 19:12:46 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Gaddkraelarn

Msn skiten tycks ha upphört. Skickar inte ut virusrelaterade länker längre. Kan de varit registry-key'n som malwarebytes förintade?

Tack ännu en gång för hjälpen.

 

Over´n out, Simon.

 

Link to comment
Share on other sites

Det var troligen det som MBAM hittade för det står att det var typen IM.Worm och IM = Instant Messaginng, dvs chatt t ex MSN, och Worm = mask sådant som sprider sig från dator till dator.

 

Nu återstår bara en sista städomgång.

[log]1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

 

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

XP: Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

Vista: Högerklick på Datorn - Egenskaper - Avancerade systeminställningar - Systemskydd

Avbocka resp. sätt tillbaks bockar för alla hårddiskar (kom ihåg hur det såg ut innan)

 

2. Ta bort alla tillfälliga filer genom att spara ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

 

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

 

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

 

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

 

3. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.[/log]

4. Förbättra skyddet i datorn, dels med bättre antivirusprogram och dels se mina "Råd för en säkrare dator" för ytterligare tips. http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...