Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
ramia

Worm.win32.netsky

Rekommendera Poster

ramia

Datorn låste sig så jag fick starta om, tog bara 6 minuter denna gång.

Här kommer loggen..

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:52:33, on 2009-12-30

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\UMonit.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.na.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uMonit] C:\Windows\system32\UMonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Unknown owner - C:/Program Files/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Common Toolkit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite\FighterSuiteService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

 

--

End of file - 8083 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ok båda dessa tjänster är kvar iallafall,högerklickade du när du skannade med Hijackthis?Det verkar ju fungera lite bättre iallafall,det är ju bra!

Kör Kaspersky online skanner,det tar en ganska så lång stund men den är bra!

http://www.google.se/url?q=http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan.html&ei=RNg7S4XsIY2O_Aao_eWHCQ&sa=X&oi=nshc&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAsQzgQoAA&usg=AFQjCNEizoqTCvpEe5hUCAFcdyT8OWDkCQ

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Japp, jag högerklickade och körde som admin.

Okej då kör jag detta program, sen måste jag nog sova men om det går bra så hör jag av mej imorn igen...

 

Mvh Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ok låt den stå över natten med skanningen av kaspersky för det lär ta några timmar,jag finns här im så det bara att du återkommer när du kan!

 

God natt/Mvh Laston

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Tack!!!!

Du är verkligen en ÄNGEL :-)

Go´natt

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Go´middag!!

 

Nu äntligen än Kaspersky online scanningen färdig, det tog tid verkligen.

Vad gör jag nu, ska jag starta om datorn?

 

MVH MIA

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Kanske skulle tala om att det inte fanns nåra virus eller infekterade filer.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Malou_031

Hej ramia!

 

Hoppar in och bistår Laston *ler*

 

Härligt att höra att Kaspersky online scanning inte hittade något.

 

Vad gör jag nu, ska jag starta om datorn?

Ja starta om datorn och gör nedanstående samt berätta hur datorn mår.

 

1: Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

2: Starta programmet => välj Utför snabb scanning

3: Klicka på knappen Scanna

4: Scanningen kommer nu att ta en stund

5: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

6: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

7: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

8: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

9: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

 

I ditt svar bifogar du båda loggarna på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

//Malou

 

 

*************************

Dator & IT-Säkerhet:

http://www.saswsupport.se/

 

Member Of ASAP Alliance of Security Analysis Professionals

http://asap.maddoktor2.com/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Då gör jag så, hörs igen om ett tag....

 

Mvh Nia :-)

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Så då var det gjort och här kommer loggarna.

Datorn är seeeeeeg vid uppstarten annars verkar den funka ganska bra.

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.43

Databasversion: 3462

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.18865

 

2009-12-31 16:10:54

mbam-log-2009-12-31 (16-10-54).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 102532

Förfluten tid: 12 minute(s), 24 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:12:39, on 2009-12-31

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\UMonit.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Windows\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.na.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uMonit] C:\Windows\system32\UMonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Unknown owner - C:/Program Files/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Common Toolkit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite\FighterSuiteService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

 

--

End of file - 8122 bytes

[/log]

 

Mvh Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Malou_031

Hej ramia!

 

Förstår att datorn är seg och det är inte så konstigt med tanke på den infektion som den har haft. Förhoppningsvis så skall detta avta.

 

MBAM-loggan är ren och fin mycket bra.

Skall skriva en ny serviceprocedur till dig då jag ser att där finns ytterligare detaljer som har med Fighterprogrammet att göra och denna ligger och kör i bakgrunden.

Tar en liten stund innan jag är klar så håll ut så länge.

 

//Malou

 

*************************

Dator & IT-Säkerhet:

http://www.saswsupport.se/

 

Member Of ASAP Alliance of Security Analysis Professionals

http://asap.maddoktor2.com/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Malou_031

Hej igen ramia!

 

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till något textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

 

[log]Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger):

 

Gå till Start => Kör => Skriv i Kör fältet services.msc => Klicka Ok-knappen

 

Leta efter service med namnet

 

Common Toolkit Service

AV Engine Scanning Service

 

1: Dubbelklicka på dem och sen Stoppa dem (en i taget)

(Om inte Stoppa-knappen fungerar gå vidare med steg 2: Inaktiverad)

2: Sen ändra Startmetod till Inaktiverad

3: Klicka Verkställ och sen Ok

Stäng fönstret sen.

 

1: Öppna TM HJT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

2: klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer

3: Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

 

O23 - Service: Common Toolkit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite\FighterSuiteService.exe (file missing)

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Unknown owner - C:/Program Files/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

 

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

 

Visa dolda filer och mappar Windows XP och Windows Vista:

 

Windows Vista-Användare:

1: Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start-knappen => Kontrollpanelen => Utseende och anpassning => Mappalternativ.

2: Klicka på fliken Visning.

3: Klicka på Visa dolda filer och mappar under Avancerade inställningar och klicka sedan på OK.

 

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta mappen (Om den hittas)

 

C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite <=Deleta mappen Common Toolkit Suite

 

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

 

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dom

 

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

 

Nu:

Starta om datorn till normalläge igen:

 

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware (Uppdatera programmet):

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.[/log]

 

I ditt svar bifogar du MBAM & TM HJT-Loggan på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggan

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

 

 

Lycka till

//Malou

 

 

*************************

Dator & IT-Säkerhet:

http://www.saswsupport.se/

 

Member Of ASAP Alliance of Security Analysis Professionals

http://asap.maddoktor2.com/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Hej Malou!

 

Nu har jag gjort enl. dina instruktioner men, detta fanns inte i listan:

 

O23 - Service: Common Toolkit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite\FighterSuiteService.exe (file missing)

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Unknown owner - C:/Program Files/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

 

Det gick inte heller att ta bort mappen common toolkit suit, för då låste sig bara datorn, provade säkert 10-15 ggr.

 

ComboFix som nu ligger på mitt skrivbord, ska jag ha kvar den?

 

Här kommer loggarna....

 

Mvh Mia

 

 

 

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.43

Databasversion: 3462

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.18865

 

2009-12-31 18:50:24

mbam-log-2009-12-31 (18-50-24).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 102202

Förfluten tid: 8 minute(s), 15 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:51:29, on 2009-12-31

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\UMonit.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Microsoft\Office Live\OfficeLiveSignIn.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.na.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uMonit] C:\Windows\system32\UMonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

 

--

End of file - 7845 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Hej! Ok då lämnar vi detta om det inte ställer till med problem och datorn trasslar nu!?ComboFix tar du bort med detta verktyg:

 

Hämta hem avinstallationsprogrammet OTCleanIt:

 

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

 

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta programmet/verktyget genom att dubbelklicka på OTCleanIt.exe

 

3: Klicka på CleanUp! knappen.

4: Om du får varningar från dina skyddsprogram så ge OTCleanIt tillåtelse att få tillgång till Internet.

5: De olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

Sen tar du bort alla återställningspunkter på detta sätt:[log]C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som de skadliga filerna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även de skadliga filerna återställda.

 

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

[/log] Fungerar allt som det ska igen nu?

Mvh Laston

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Hej igen Laston!

Nja, den går ju iaf om än ganska lååångsamt....

 

Du ska ha jätte tack för all hjälp, utan dej & Malou hade jag nog bara slängt ut datorn....

Ni är värda guld för en sån novis som jag är :-)

 

Ska jag ta bort Malware och Hijack oxå, kan dom inte va bra och ha??

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Hej igen!

 

Nu har jag tagit bort fixarna.

Det där med systeåterställning hittade jag inte under datorn genom att högerklicka men jag har gjort en ny återställningspunkt och tagit bort alla gamla. Jag har ju vista så det funkar väl olika i olika system??

 

Ha nu ett gott slut och ett riktigt gott nytt år...

 

Och ännu en gång tack för all hjälp, jag är verlkigen tacksam.....

 

Mvh Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Hej!

Ska jag ta bort Malware och Hijack oxå, kan dom inte va bra och ha??
Malwarebytes är bra att ha i datorn och skanna med ibland,ett av dom absolut bästa Malwareprogrammen!!Hijackthis tar ingen större plats men visst kan du avinstallera den om du vill!

Det kan ta några omstarter innan datorn blir stabil igen och uppför sig normalt men är det stor skillnad mot hur den var tidigare?

Om du inte har ccleaner så ta hem den och kör en Fil&Register städning,det kan också hjälpa om det ligger en massa skräp kvar!

http://www.ccleaner.com/download/builds/downloading-slim

 

Mvh Laston

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Hej igen Laston!

 

Nu har jag kört ccleaner och när man kör städning för register så kommer den en hel sida med problem och då kan jag välja reparera valda problem, ska jag det??

Under fliken verktyg finns det med nånting som heter spywarefighter med det finns inge utgivare, storlek eller version bara ett installationsdatum 2007-07-02. Man kan ju markera denna och köra ta bort post eller avinstallation men det går inte. Får upp då "kan inte ta bort MSI Installer" eller " Den funktion du försöker använda finns på en nätverksresurs som är "

 

MVH Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Hej! Ja rensa bort det som ccleaner hittar och kolla sen om Spywarefighter kan ha försvunnit,kan vara nån registerrest som gör att den finns kvar bland program!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Prova annars att avinstallera i felsäkert läge när inte nätverket är igång!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Nu är det gjort med reten av spywarefighter ligger kvar, den får väl ligga där då, allt annat verkar rent iaf...

 

Mvh Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ok kanske bäst att inte försöka forcera bort nåt för det kan ställa till med annat trassel,om den ändå inte ställer till problem så!

Blev det något bättre efter rensningen med ccleaner?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Det gick inte att ta bort den i felsäkertläge.

Jag tycker den fungerar ganska bra, lite seg med det kanske blir bättre som Malou skrev annars kan jag nog leva med det så länge som den funkar...

 

Ni ska verkligen ha ett jätte tack för all hjälp :thumbsup:

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ok då nöjer vi oss så,tack för att vi fick hjälpa då!:):thumbsup:

Var rädd om datorn nu!

 

Mvh Laston

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Det är verkligen inte ni som ska säga tack, utan jag...

Visst ska jag va rädd om datorn.

 

Ha ett bra och gott nytt år.

 

MVH MIA

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...