Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
ramia

Worm.win32.netsky

Rekommendera Poster

Laston

Ok har du möjligt att starta i felsäkert läge med nätverk och sen ladda ner Revo uninstaller FREE och sen försöka avinstallera Spywarefighter med den istället?

http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html

 

Eller om du har ett usbminne att ladda ner den portabla versionen till och avinstallera med detta

http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/System/System-Enhancements/Portable-Revo-Uninstaller.shtml

 

 

[inlägget ändrat 2009-12-29 21:10:54 av Laston]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Näe, det kan jag inte idag iaf. Imorn kanske jag kan få tag i någon annans dator & ladda ner programmet. Jag återkommer då. God natt // Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Hej igen!

 

Nu har jag laddat ner programmet och tagit bort spyware men nu startar den inte i vanligt läge. Jag kan logga in men sen står den bara och arbetar. Nu befinner jag mej i felsäkert läge.

Vad ska jag göra???

pls help....

 

Mvh Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Skärmen är inte svart utan det blåavistaskrivbordet visas och pilen jobbar...

Kan jag ladda ner programmet i felsäkertläge?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Prova,inte säkert att det blir bättre men värt ett försök iallafall!

Sen installera Hijackthis så ska vi se om vi inte kan ta bort några saker som skapar problem!

Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:56:58, on 2009-12-30

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\UMonit.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Fighters\SPYWAREfighter\swproTray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Windows\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10d.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.na.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uMonit] C:\Windows\system32\UMonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sWPROguard] C:\Program Files\Fighters\SPYWAREfighter\SWPROTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Unknown owner - C:/Program Files/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Common Toolkit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite\FighterSuiteService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

 

--

End of file - 8797 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Har en liten gul fyrkant med ett svart utroåpstecken i längst ner på aktivitetsfältet som det står waiting for service, det är en rest av spyware men jag får inte bort den.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Malou_031

Hej ramia!

 

Hoppar in och hjälper Laston lite grann gällande service-procedurerna.

 

[log]Skriv ut nedanstående eller kopiera det till något textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

 

Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger):

 

Gå till Start => Kör => Skriv i Kör fältet services.msc => Klicka Ok-knappen

 

Leta efter service med namnet

 

Automatisk LiveUpdate-schemaläggare

Lavasoft Ad-Aware Service

 

1: Dubbelklicka på dem och sen Stoppa dem (en i taget)

(Om inte Stoppa-knappen fungerar gå vidare med steg 2: Inaktiverad)

2: Sen ändra Startmetod till Inaktiverad

3: Klicka Verkställ och sen Ok

Stäng fönstret sen.

 

1: Öppna TM HJT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

2: klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer

3: Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

 

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sWPROguard] C:\Program Files\Fighters\SPYWAREfighter\SWPROTray.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

 

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

 

Visa dolda filer och mappar Windows XP och Windows Vista:

 

Windows Vista-Användare:

1: Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start-knappen => Kontrollpanelen => Utseende och anpassning => Mappalternativ.

2: Klicka på fliken Visning.

3: Klicka på Visa dolda filer och mappar under Avancerade inställningar och klicka sedan på OK.

 

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta mapparna (Om de hittas)

 

C:\Program Files\Lavasoft <=Deleta mappen Lavasoft

C:\Program Files\Fighters <=Deleta mappen Fighters

C:\Program Files\Symantec <=Deleta mappen Symantec

 

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

 

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dom

 

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

 

Nu:

Starta om datorn till normalläge igen:

 

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware (Uppdatera programmet):

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.[/log]

 

I ditt svar bifogar du TM HJT-LOggan på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggan

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

 

 

Lycka till

//Malou

 

 

*************************

Dator & IT-Säkerhet:

http://www.saswsupport.se/

 

Member Of ASAP Alliance of Security Analysis Professionals

http://asap.maddoktor2.com/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Hej Malou eller Laston

 

Vad menar du/ni med TM HJT???

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Hej! Nu är jag tillbaka igen efter lite träning!

TM HJT= Trend Micro Hijackthis, alltså hijackthis som Malou menar

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Okej, men när jag öppnar det så finns det inget verktyg att högerkliclka på?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ahh ok men Hijackthis är ett verktyg och kör du vista så måste du högerklicka och köra som admin för att det ska fungera ordentligt!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Sorry nu fattar jag.... Jag gick in via genväg,sorry sorry....

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Problem igen............

När jag ska utföra detta

C:\Program Files\Lavasoft <=Deleta mappen Lavasoft

C:\Program Files\Fighters <=Deleta mappen Fighters

C:\Program Files\Symantec <=Deleta mappen Symantec

Så går jag in i den här datorn, program men jag hittar inte vidare till filer?

Mapparna finns under program, är det dom jag ska ta bort?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Har tagit bort fighters

Lavasoft måste jag ha behörighet för att utföra?

Symantec finns inte

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ok gör du detta i felsäkert läge som Malou skrev att du skulle göra?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ok fortsätt med resten av det som hon ville så tar vi en titt hur det ser ut,sen kan du ju få berätta om datorn går att använda lite bättre eller om det är samma problem fortfarande

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

Hej igen, här kommer loggarna...

Det tog 14 minuter att starta upp den i norm läge.

 

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.42

Databasversion: 3456

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.18865

 

2009-12-30 22:14:33

mbam-log-2009-12-30 (22-14-33).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 100063

Förfluten tid: 11 minute(s), 25 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\IS2010 (Rogue.InternetSecurity2010) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

 

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:17:41, on 2009-12-30

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\UMonit.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Windows\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.na.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\Windows\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uMonit] C:\Windows\system32\UMonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Unknown owner - C:/Program Files/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Common Toolkit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite\FighterSuiteService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

 

--

End of file - 8060 bytes

[/log]

 

Mvh Mia

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Ok det var ju inte så bra men det finns tydligen rester av denna spywarefighter som biter sig kvar!

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Unknown owner - C:/Program Files/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

O23 - Service: Common Toolkit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite\FighterSuiteService.exe (file missing)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta sen om datorn och gör en ny skan med Hijackthis och med Malwarebytes,posta loggarna!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ramia

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.43

Databasversion: 3458

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.18865

 

2009-12-30 23:38:54

mbam-log-2009-12-30 (23-38-54).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 100147

Förfluten tid: 11 minute(s), 25 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...