Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Jansam

Vill ta bort security tool

Rekommendera Poster

Jansam

Hjälp! Jag har fått in ett virusprogram, Security tool, i min dator. Hur får jag bort det???

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar bifogar du de två loggarna DSS.txt och Attach.txt på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

Upprepa med nästa logg.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jansam

Har nu sparat ner programmet på skrivbordet och försökt starta det fast det går inte. det verkar som " Security tool" hindrar programmet

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Spara RKill av Grinler på Skrivbordet. Ladda ner det från en av dessa länkar:

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.pif

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

 

Starta Rkill (i Vista och Windows 7 genom att högerklicka på filen och välj Kör som administratör).

Skärmen kommer att bli svart medan programmet kör.

 

Om programmet inte kan köra så berätta det.

 

Direkt efter det så försöker du med DDS. Om det fortfarande inte går så kör RKill några gånger till och så DDS igen.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dark88angel

Jag har oxå drabbats och detta är mina loggar! [log]

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by Lovisa at 17:35:49,37 on 2009-12-12

Internet Explorer: 8.0.6001.18865

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.3326.1884 [GMT 1:00]

 

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

SP: AVG Anti-Virus Free *enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

SP: Lavasoft Ad-Watch Live! *disabled* (Updated) {67844DAE-4F77-4D69-9457-98E8CFFDAA22}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\Razer\Lycosa\razerhid.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Razer\Lycosa\razertra.exe

C:\Windows\System32\ASDR.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Blaze Media Pro\NMSAccess32.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\SFAnytime\DCBin\DCService.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\vssvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\System32\OBroker.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Lovisa\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = www.google.se/

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: EKortBrowserHelper Class: {1c900459-deef-4aa9-b260-1ef0f0c70a8d} - c:\program files\ekort\Bhoekort.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg8\avgssie.dll

BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: e-kort Helper Class: {9065e913-4f23-4b47-9b5d-b055d32db1f3} - c:\program files\ekort\EKortHelper.dll

TB: e-kort Toolbar: {8db2b2e8-579f-48a8-a496-18fefcf8f4df} - c:\program files\ekort\EKortToolbar.dll

TB: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

TB: {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - No File

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [AVG8_TRAY] c:\progra~1\avg\avg8\avgtray.exe

mRun: [MSConfig] "c:\windows\system32\msconfig.exe" /auto

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [Ad-Watch] c:\program files\lavasoft\ad-aware\AAWTray.exe

mRun: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

mRun: [Lycosa] "c:\program files\razer\lycosa\razerhid.exe"

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [skytel] Skytel.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\adobeg~1.lnk - c:\program files\common files\adobe\calibration\Adobe Gamma Loader.exe

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - hxxp://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.7.109.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab

DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} - hxxp://www.yougamers.com/systeminfo/FMSI.cab

DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} - hxxp://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg8\avgpp.dll

AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-4-29 64160]

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-7-18 335240]

R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2008-7-18 27784]

R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-1-31 108552]

R2 AdobeActiveFileMonitor;Adobe Active File Monitor;c:\program files\adobe\photoshop elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2004-10-20 98304]

R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\avg\avg8\avgemc.exe [2008-7-18 908056]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\avg\avg8\avgwdsvc.exe [2008-7-18 297752]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\lavasoft\ad-aware\AAWService.exe [2009-1-18 1028432]

R2 OMSI download service;Sony Ericsson OMSI download service;c:\program files\sony ericsson\sony ericsson pc suite\SupServ.exe [2009-10-20 90112]

R2 PhotoshopElementsDeviceConnect;Photoshop Elements Device Connect;c:\program files\adobe\photoshop elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe [2004-10-20 118784]

R2 SFAnytime;SFAnytime Download Manager;c:\program files\sfanytime\dcbin\DCService.exe [2009-5-29 77032]

R3 LycoFltr;Lycosa Keyboard;c:\windows\system32\drivers\Lycosa.sys [2008-10-4 16128]

R3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;c:\windows\system32\drivers\seehcri.sys [2009-10-20 27632]

S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-7-25 21504]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2009-11-20 54632]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2009-12-12 15:01:31 0 d-----w- c:\program files\Enigma Software Group

2009-12-11 15:21:57 0 d---a-w- c:\programdata\TEMP

2009-12-11 15:09:44 0 d-----w- c:\programdata\86543228

2009-12-09 09:24:04 411648 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys

2009-12-09 09:24:04 30720 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2009-12-09 09:24:04 24064 ----a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll

2009-12-09 09:23:44 243712 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll

2009-12-04 13:58:40 0 d-----w- c:\program files\Blaze Media Pro

2009-12-04 13:58:14 0 dc-h--w- c:\programdata\{C712AF59-975F-4D33-BD94-F38108590815}

2009-12-04 13:38:01 0 d-----w- c:\users\lovisa\appdata\roaming\GetRightToGo

2009-11-30 19:33:46 41872 ----a-w- c:\windows\system32\xfcodec.dll

2009-11-28 11:19:10 0 d-----w- c:\program files\Ventrilo

2009-11-28 11:19:08 262 ----a-w- c:\windows\{789289CA-F73A-4A16-A331-54D498CE069F}_WiseFW.ini

2009-11-25 18:26:47 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-11-25 10:43:32 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2009-11-25 10:43:32 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2009-11-25 10:43:29 714240 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

2009-11-20 22:45:05 0 d-----w- c:\users\lovisa\appdata\roaming\Windows Live Writer

2009-11-20 15:19:37 54632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys

2009-11-17 14:34:08 0 d-----w- c:\program files\Windows Portable Devices

2009-11-17 14:25:56 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_07_00.Wdf

2009-11-17 14:25:34 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_07_00.Wdf

2009-11-17 12:11:59 161280 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1.dll

2009-11-17 12:10:27 4096 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll

2009-11-17 12:10:26 555520 ----a-w- c:\windows\system32\UIAutomationCore.dll

2009-11-17 12:10:26 234496 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2009-12-12 14:56:28 597598 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-12-12 14:56:28 117210 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-11-21 06:40:20 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-11-21 06:34:39 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-11-21 06:34:39 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-11-21 04:59:58 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-11-17 17:04:06 58536 ----a-w- c:\users\lovisa\appdata\roaming\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-11-17 14:34:04 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat

2009-11-17 14:34:04 51200 ----a-w- c:\windows\inf\infpub.dat

2009-11-17 14:34:03 143360 ----a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat

2009-11-17 14:34:03 143360 ----a-w- c:\windows\inf\infstor.dat

2009-11-09 18:27:41 215104 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2009-11-09 17:50:07 138576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2009-11-06 09:59:54 15406728 ----a-w- c:\windows\system32\xlive.dll

2009-11-06 09:59:54 13642888 ----a-w- c:\windows\system32\xlivefnt.dll

2009-11-02 19:42:06 195456 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-11-02 17:05:36 167064 ----a-w- c:\windows\system32\xliveinstall.dll

2009-11-02 17:05:34 71832 ----a-w- c:\windows\system32\xliveinstallhost.exe

2009-10-20 15:39:03 148736 ----a-w- c:\programdata\hpe8F98.dll

2009-10-05 20:26:31 15688 ----a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe

2009-10-01 01:02:17 2537472 ----a-w- c:\windows\system32\wpdshext.dll

2009-10-01 01:02:05 30208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShextAutoplay.exe

2009-10-01 01:02:04 334848 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

2009-10-01 01:02:02 87552 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

2009-10-01 01:02:00 31232 ----a-w- c:\windows\system32\BthMtpContextHandler.dll

2009-10-01 01:01:59 546816 ----a-w- c:\windows\system32\wpd_ci.dll

2009-10-01 01:01:59 160256 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

2009-10-01 01:01:56 60928 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceConnectApi.dll

2009-10-01 01:01:56 350208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDSp.dll

2009-10-01 01:01:56 196608 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceWMDRM.dll

2009-10-01 01:01:56 100864 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceClassExtension.dll

2009-10-01 01:01:54 81920 ----a-w- c:\windows\system32\wpdbusenum.dll

2009-10-01 01:01:50 226816 ----a-w- c:\windows\system32\WpdMtp.dll

2009-10-01 01:01:49 61952 ----a-w- c:\windows\system32\WpdMtpUS.dll

2009-10-01 01:01:49 33280 ----a-w- c:\windows\system32\WpdConns.dll

2009-09-25 02:10:10 974848 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll

2009-09-25 02:07:08 189440 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2009-09-25 02:04:32 321024 ----a-w- c:\windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll

2009-09-25 01:49:22 1554432 ----a-w- c:\windows\system32\xpsservices.dll

2009-09-25 01:48:08 351232 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2009-09-25 01:38:29 847360 ----a-w- c:\windows\system32\OpcServices.dll

2009-09-25 01:36:13 280064 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2009-09-25 01:35:31 135680 ----a-w- c:\windows\system32\XpsRasterService.dll

2009-09-25 01:33:25 195584 ----a-w- c:\windows\system32\dxdiagn.dll

2009-09-25 01:33:15 829440 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2009-09-25 01:33:01 369664 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll

2009-09-25 01:32:59 252928 ----a-w- c:\windows\system32\dxdiag.exe

2009-09-25 01:31:53 519680 ----a-w- c:\windows\system32\d3d11.dll

2009-09-25 01:31:26 486912 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2009-09-25 01:31:19 218112 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1core.dll

2009-09-25 01:31:16 1030144 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10.dll

2009-09-25 01:31:15 828928 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2009-09-25 01:30:23 481792 ----a-w- c:\windows\system32\dxgi.dll

2009-09-25 01:30:23 190464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10core.dll

2009-09-25 01:27:04 793088 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2009-09-25 01:27:04 37888 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll

2009-09-25 01:27:04 1064448 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2009-09-24 22:54:55 258048 ----a-w- c:\windows\system32\winspool.drv

2009-09-24 22:54:53 667648 ----a-w- c:\windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe

2009-09-24 22:54:52 26112 ----a-w- c:\windows\system32\printfilterpipelineprxy.dll

2008-07-25 10:17:44 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2006-11-21 04:59:01 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2006-11-21 04:59:01 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2006-11-21 04:59:01 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2006-11-21 04:59:01 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

 

============= FINISH: 17:36:37,45 ===============

[/log]

 

[log]

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_09-12-01.01)

 

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2008-07-18 15:26:23

System Uptime: 2009-12-12 15:43:11 (2 hours ago)

 

Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | M3A78-EH

Processor: AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor | AM2 | 1250/200mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

A: is Removable

C: is FIXED (NTFS) - 466 GiB total, 292,032 GiB free.

D: is CDROM (UDF)

E: is CDROM ()

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Description: Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)

Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_82C61043&REV_02\4&17AA8702&0&0030

Manufacturer: Realtek

Name: Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)

PNP Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_82C61043&REV_02\4&17AA8702&0&0030

Service: RTL8169

 

==== System Restore Points ===================

 

 

==== Installed Programs ======================

 

Ad-Aware

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Photoshop Elements 3.0

Adobe Reader 9.2 - Svenska

Age of Empires III

Age of Empires III - The WarChiefs

Apple Software Update

Assassin's Creed

ASUS Gamer OSD

ASUS nVidia Driver

ASUS Smart Doctor

ASUS Utilities

ASUS VideoSecurity Online

µTorrent

AVG Free 8.5

Blaze Media Pro

Call of Duty® 4 - Modern Warfare

Call of Duty® 4 - Modern Warfare 1.2 Patch

Call of Duty® 4 - Modern Warfare 1.4 Patch

Call of Duty® 4 - Modern Warfare 1.5 Multiplayer Patch

Call of Duty® 4 - Modern Warfare 1.5 Patch

Call of Duty® 4 - Modern Warfare 1.6 Patch

Call of Duty® 4 - Modern Warfare 1.7 Patch

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer

Chilirec 0.67

Cool & Quiet

e-kort

EA Download Manager

Grand Theft Auto IV

Heroes of Might and Magic® III

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Inloggningsassistent för Windows Live ID

Junk Mail filter update

Körkortsteoriprogrammet A-Behörighet

Media Go

Messenger Plus! Live

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Games for Windows - LIVE

Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

Microsoft Office Live Add-in 1.4

Microsoft Office XP Standard

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft WSE 3.0 Runtime

Mirror's Edge™

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB936181)

MSXML 4.0 SP2 (KB941833)

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

Nero 7 Essentials

neroxml

NVIDIA Drivers

NVIDIA PhysX v8.10.17

OGA Notifier 2.0.0048.0

PunkBuster Services

QuickTime

Razer Lycosa

Realtek High Definition Audio Driver

Rockstar Games Social Club

SFAnytime Download Manager 4.1.400.11

Shockwave

SimCity 4 Deluxe

Sony Ericsson PC Companion 1.50.52

Sony Ericsson PC Suite 6.007.00

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Steam

Stronghold Crusader

SWAT 4

TeamSpeak 2 RC2

The Sims™ 3

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Ventrilo Client

VideoLAN VLC media player 0.8.6c

Winamp

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Family Safety

Windows Live Mail

Windows Live Messenger

Windows Live Photo Gallery

Windows Live Sync

Windows Live Upload Tool

Windows Live Writer

Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)

Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01

Xfire (remove only)

 

==== End Of File ===========================[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laston

Hej dark88angel!

Detta program som du har installerat:

c:\program files\Enigma Software Group

kan du läsa om på denna sida:

http://www.mywot.com/sv/scorecard/enigmasoftware.com

så avinstallera det och prova sen att skanna med malwarebytes:

Mvh Laston

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar [/log]

[inlägget ändrat 2009-12-12 19:04:49 av Laston]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dark88angel

funkade..

malware programmet funkade bra

tack för hjälpen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

dark88angel:

Du har en gammal version av AVG (8.5). Den har ersatts av den förbättrade versionen 9 så uppgradera.

 

På sidan http://www.virustotal.com trycker du på Bläddra-knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) eller en länk till resultatet här. c:\programdata\hpe8F98.dll

 

Spara Security Check by screen317 på Skrivbordet.

http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe

 

Kör Security Check (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

 

När det är klart så kommer en loggfil upp i Anteckningar, checkup.txt, klistra in den i ditt svar (kom ihåg LOG-knappen).

 

Tag bort dessa mappar (om de finns kvar):

2009-12-12 15:01:31 0 d-----w- c:\program files\Enigma Software Group

2009-12-11 15:21:57 0 d---a-w- c:\programdata\TEMP

2009-12-11 15:09:44 0 d-----w- c:\programdata\86543228

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dark88angel

vilken fil ska jag ladda up?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
EmilySv

Har laddat ner Rkill och kört detta samt DDS. Bifogar loggfilerna här:

[log]

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by Emily Svensson at 22:26:41,24 on 2009-12-13

Internet Explorer: 7.0.5730.11

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.494.99 [GMT 1:00]

 

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 091213-0] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}

FW: Sunbelt Personal Firewall *enabled* {82B1150E-9B37-49FC-83EB-D52197D900D0}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Seagate\Basics\Service\SyncServicesBasics.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFLnch.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\Sunbelt Software\Personal Firewall\SbPFCl.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program\TOSHIBA\Toshibas zoomningsfunktion\SmoothView.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program\TCMMOU~1\MouseDrv.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Seagate\Basics\Basics Status\MaxMenuMgrBasics.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Emily Svensson\Skrivbord\dds.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uStart Page = hxxp://www.sydsvenskan.se/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

BHO: AcroIEHlprObj Class: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program\adobe\acrobat 6.0\reader\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

BHO: EpsonToolBandKicker Class: {e99421fb-68dd-40f0-b4ac-b7027cae2f1a} - c:\program\epson\epson web-to-page\EPSON Web-To-Page.dll

TB: EPSON Web-To-Page: {ee5d279f-081b-4404-994d-c6b60aaeba6d} - c:\program\epson\epson web-to-page\EPSON Web-To-Page.dll

TB: &Google: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program\delade filer\ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

uRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [EPSON Stylus DX4400 Series] c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\e_faticae.exe /fu "c:\docume~1\emilys~1\lokala~1\temp\E_S94.tmp" /EF "HKCU"

uRun: [bitTorrent DNA] "c:\program\dna\btdna.exe"

uRun: [DAEMON Tools] "c:\program\daemon tools\daemon.exe" -lang 1033

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Toshiba Hotkey Utility] "c:\program\toshiba\windows utilities\Hotkey.exe" /lang SE

mRun: [synTPLpr] c:\program\synaptics\syntp\SynTPLpr.exe

mRun: [synTPEnh] c:\program\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [PadTouch] c:\program\toshiba\touch and launch\PadExe.exe

mRun: [smoothView] c:\program\toshiba\toshibas zoomningsfunktion\SmoothView.exe

mRun: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

mRun: [TCMMouse ] c:\program\tcmmou~1\MouseDrv.exe

mRun: [TkBellExe] "c:\program\delade filer\real\update_ob\realsched.exe" -osboot

mRun: [basicsmssmenu] "c:\program\seagate\basics\basics status\MaxMenuMgrBasics.exe"

mRun: [avast!] c:\program\alwils~1\avast4\ashDisp.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program\itunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [20708926] c:\docume~1\alluse~1\applic~1\20708926\20708926.exe

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - hxxp://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - hxxp://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} - hxxps://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll

Notify: __c005989B - c:\windows\system32\__c005989B.dat

SEH: {B7BC5CCE-E6CE-43DB-B3E3-DA47DDDD4A5E} - No File

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-3-25 114768]

R1 SbFw;SbFw;c:\windows\system32\drivers\SbFw.sys [2009-4-8 270888]

R1 sbhips;Sunbelt HIPS Driver;c:\windows\system32\drivers\sbhips.sys [2008-6-21 66600]

R1 SMBHC;Microsoft SM Bus Host Controller Driver;c:\windows\system32\drivers\smbhc.sys [2004-11-29 6784]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2009-3-25 20560]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program\alwil software\avast4\ashServ.exe [2009-3-25 138680]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-9-17 54752]

R2 SbPF.Launcher;SbPF.Launcher;c:\program\sunbelt software\personal firewall\SbPFLnch.exe [2008-10-31 95528]

R2 SPF4;Sunbelt Personal Firewall 4;c:\program\sunbelt software\personal firewall\SbPFSvc.exe [2008-10-31 1365288]

R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashMaiSv.exe [2009-3-25 254040]

R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashWebSv.exe [2009-3-25 352920]

R3 IPN2220;INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\i2220ntx.sys [2004-12-2 155392]

R3 SBFWIMCL;Sunbelt Software Firewall NDIS IM Filter Miniport;c:\windows\system32\drivers\SbFwIm.sys [2009-4-8 65576]

R3 SMBBATT;Microsoft Smart Battery Driver;c:\windows\system32\drivers\smbbatt.sys [2004-11-29 16000]

S2 gupdate1ca56743b086230;Tjänsten Google Update (gupdate1ca56743b086230);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-10-26 133104]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2009-12-13 12:45:43 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\20708926

2009-11-22 18:49:46 0 d-----w- c:\windows\system32\drivers\NSS

2009-11-22 18:49:45 0 d-----w- c:\program\Norton Security Scan

2009-11-22 18:49:45 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Norton

2009-11-22 18:49:33 0 d-----w- c:\program\NortonInstaller

2009-11-22 18:49:33 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\NortonInstaller

 

==================== Find3M ====================

 

2009-12-09 16:03:26 443582 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-12-09 16:03:25 83400 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-10-29 20:02:10 682232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-10-29 19:24:04 43790 ----a-w- c:\docume~1\emilys~1\applic~1\wklnhst.dat

2009-10-29 07:46:58 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-10-29 07:46:50 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-10-29 07:46:48 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2009-10-21 05:40:44 75776 ----a-w- c:\windows\system32\strmfilt.dll

2009-10-21 05:40:44 25088 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2009-10-20 16:20:16 265728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys

2009-10-13 10:38:09 270848 ----a-w- c:\windows\system32\oakley.dll

2009-10-12 13:40:17 79872 ----a-w- c:\windows\system32\raschap.dll

2009-10-12 13:40:17 150016 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll

2009-06-08 13:21:26 2614928 -c--a-w- c:\program\Spotify Installer.exe

2009-03-25 09:24:34 32594104 -c--a-w- c:\program\setupswe.exe

2008-07-14 20:44:04 63489320 -c--a-w- c:\program\iTunesSetup.exe

2008-09-24 18:01:51 32768 -csha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012008092420080925\index.dat

2007-11-12 11:31:05 13995552 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat

2007-11-12 11:31:05 140832 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox2.dat

 

============= FINISH: 22:28:22,43 ===============

[/log]

[log]

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_09-12-01.01)

 

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2005-04-27 17:48:44

System Uptime: 2009-12-13 22:08:17 (0 hours ago)

 

Motherboard: TOSHIBA | | Satellite L10

Processor: Intel® Celeron® M processor 1.50GHz | uFCPGA2 | 1495/400mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

C: is FIXED (NTFS) - 28 GiB total, 7,097 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 28 GiB total, 27,922 GiB free.

E: is CDROM ()

F: is CDROM ()

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

==== System Restore Points ===================

 

RP1091: 2009-10-22 19:56:35 - Systemkontrollpunkt

RP1092: 2009-10-24 09:47:46 - Systemkontrollpunkt

RP1093: 2009-10-25 09:19:59 - Systemkontrollpunkt

RP1094: 2009-10-26 13:02:41 - Systemkontrollpunkt

RP1095: 2009-10-27 13:21:34 - Systemkontrollpunkt

RP1096: 2009-10-28 13:27:18 - Systemkontrollpunkt

RP1097: 2009-10-29 14:03:59 - Systemkontrollpunkt

RP1098: 2009-10-29 21:02:03 - SPTD setup V1.43

RP1099: 2009-11-01 21:14:21 - Systemkontrollpunkt

RP1100: 2009-11-01 22:21:20 - Microsoft Office Professional Edition 2003 installerades

RP1101: 2009-11-03 06:10:16 - Software Distribution Service 3.0

RP1102: 2009-11-04 06:29:04 - Software Distribution Service 3.0

RP1103: 2009-11-05 07:26:27 - Systemkontrollpunkt

RP1104: 2009-11-06 11:49:11 - Systemkontrollpunkt

RP1105: 2009-11-08 01:01:08 - Systemkontrollpunkt

RP1106: 2009-11-09 10:00:15 - Systemkontrollpunkt

RP1107: 2009-11-10 23:28:54 - Systemkontrollpunkt

RP1108: 2009-11-12 06:27:28 - Software Distribution Service 3.0

RP1109: 2009-11-13 07:08:25 - Systemkontrollpunkt

RP1110: 2009-11-14 07:55:23 - Systemkontrollpunkt

RP1111: 2009-11-15 08:59:01 - Systemkontrollpunkt

RP1112: 2009-11-16 12:10:30 - Systemkontrollpunkt

RP1113: 2009-11-17 12:54:58 - Systemkontrollpunkt

RP1114: 2009-11-18 13:55:05 - Systemkontrollpunkt

RP1115: 2009-11-19 14:54:56 - Systemkontrollpunkt

RP1116: 2009-11-20 23:18:43 - Systemkontrollpunkt

RP1117: 2009-11-21 06:07:29 - Microsoft Works togs bort

RP1118: 2009-11-22 18:52:00 - Systemkontrollpunkt

RP1119: 2009-11-23 19:02:08 - Systemkontrollpunkt

RP1120: 2009-11-24 19:51:20 - Systemkontrollpunkt

RP1121: 2009-11-25 03:00:43 - Software Distribution Service 3.0

RP1122: 2009-11-26 03:40:28 - Systemkontrollpunkt

RP1123: 2009-11-27 04:27:57 - Systemkontrollpunkt

RP1124: 2009-11-30 00:52:11 - Systemkontrollpunkt

RP1125: 2009-12-01 19:14:22 - Systemkontrollpunkt

RP1126: 2009-12-02 19:43:00 - Systemkontrollpunkt

RP1127: 2009-12-03 23:15:20 - Systemkontrollpunkt

RP1128: 2009-12-05 01:09:05 - Systemkontrollpunkt

RP1129: 2009-12-07 11:29:26 - Systemkontrollpunkt

RP1130: 2009-12-08 13:00:58 - Systemkontrollpunkt

RP1131: 2009-12-09 09:16:07 - Software Distribution Service 3.0

RP1132: 2009-12-10 16:32:45 - Systemkontrollpunkt

RP1133: 2009-12-11 16:51:29 - Systemkontrollpunkt

RP1134: 2009-12-12 19:20:43 - Systemkontrollpunkt

RP1135: 2009-12-13 19:21:12 - Systemkontrollpunkt

 

==== Installed Programs ======================

 

Ad-Aware SE Personal

Adobe Acrobat - Reader 6.0.2 Update

Adobe Anchor Service CS3

Adobe Asset Services CS3

Adobe Bridge CS3

Adobe Bridge Start Meeting

Adobe Camera Raw 4.0

Adobe CMaps

Adobe Color - Photoshop Specific

Adobe Color Common Settings

Adobe Color EU Extra Settings

Adobe Color JA Extra Settings

Adobe Color NA Recommended Settings

Adobe Default Language CS3

Adobe Device Central CS3

Adobe ExtendScript Toolkit 2

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Fonts All

Adobe Help Viewer CS3

Adobe Linguistics CS3

Adobe PDF Library Files

Adobe Photoshop CS3

Adobe Reader 6.0.1 - Svenska

Adobe Setup

Adobe Stock Photos CS3

Adobe Type Support

Adobe Update Manager CS3

Adobe Version Cue CS3 Client

Adobe WinSoft Linguistics Plugin

Adobe XMP Panels CS3

Apple Application Support

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

As Simple As Photoshop 7.0 (Demo)

avast! Antivirus

BankID säkerhetsprogram 4.10.3

BitTorrent

Bonjour

Camera Support Core Library

Camera Window

Canon Camera Support Core Library

Canon Camera Window for ZoomBrowser EX

Canon Internet Library for ZoomBrowser EX

Canon PhotoRecord

Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX

Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX

Canon Utilities PhotoStitch 3.1

Canon Utilities ZoomBrowser EX

CD/DVD Drive Acoustic Silencer

CiD Help

Combined Community Codec Pack 2006-01-18 (Remove Only)

Conexant AC-Link Audio

DivX Plus Web Player

DNA

Drive Manager

EPSON-skrivarprogramvara

EPSON Attach To Email

EPSON Copy Utility 3

EPSON Easy Photo Print

EPSON File Manager

EPSON Scan

EPSON Scan Assistant

EPSON Web-To-Page

Google Chrome

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)

INPROCOMM Wireless LAN

Intel® Extreme Graphics 2 Driver

InterActual Player

Internet Library

InterVideo WinDVD for TOSHIBA

iTunes

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11

Java 6 Update 13

Java 6 Update 3

Java 6 Update 7

Junk Mail filter update

Macromedia Flash Player

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)

Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs

Microsoft National Language Support Downlevel APIs

Microsoft Office OneNote 2003

Microsoft Office Professional Edition 2003

Microsoft Search Enhancement Pack

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)

Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)

MSVCRT

MSXML 6.0 Parser (KB933579)

Norton Security Scan

PDF Settings

PhotoFiltre

PhotoStitch

QuickTime

RAW Image Task 1.1

RealPlayer

REALTEK Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver

RemoteCapture Task 1.0.3

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Segoe UI

Snabbkorrigering för Windows Internet Explorer 7 (KB947864)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB952287)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB961118)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB970653-v3)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB976098-v2)

SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP

Säkerhetsuppdatering för Step by Step Interactive Training (KB898458)

Säkerhetsuppdatering för Step by Step Interactive Training (KB923723)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB928090)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB929969)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB931768)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB933566)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB937143)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB938127)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB939653)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB942615)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB944533)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB950759)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB953838)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB956390)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB958215)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB960714)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB961260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB963027)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB969897)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB972260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB974455)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB976325)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB911564)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB952069)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB954155)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB968816)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB973540)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB911565)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB917734)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB936782)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 6.4 (KB925398)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923689)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941569)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946648)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950760)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950762)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950974)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951066)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951698)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951748)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952004)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952954)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB953839)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954211)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954459)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954600)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB955069)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956391)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956572)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956744)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956841)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956844)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957095)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957097)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958644)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958690)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB959426)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960225)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960859)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961371)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961373)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961501)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB968537)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969059)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969898)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969947)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970238)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970430)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971486)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971557)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971633)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971657)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971961)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973346)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973354)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973507)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973525)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973904)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974112)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974318)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974392)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974571)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975025)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975467)

Spotify

Sunbelt Personal Firewall

Synaptics Pointing Device Driver

TCM Optical Mouse Driver

TOSHIBA-handböcker

TOSHIBA ConfigFree

TOSHIBA Console

Toshiba Diagnosverktyg för pc

Toshiba Hotkey Utility

Toshiba Touchpad Utility

Toshiba Utility

Toshibas zoomningsfunktion

Touch and Launch

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB976749)

Uppdatering för Windows XP (KB951072-v2)

Uppdatering för Windows XP (KB951978)

Uppdatering för Windows XP (KB955839)

Uppdatering för Windows XP (KB961503)

Uppdatering för Windows XP (KB967715)

Uppdatering för Windows XP (KB968389)

Uppdatering för Windows XP (KB971737)

Uppdatering för Windows XP (KB973687)

Uppdatering för Windows XP (KB973815)

VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053

WebFldrs XP

VideoLAN VLC media player 0.8.5

Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)

Windows Internet Explorer 7

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Family Safety

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Mail

Windows Live Messenger

Windows Live Photo Gallery

Windows Live Sync

Windows Live Toolbar

Windows Live Upload Tool

Windows Live Writer

Windows Media Format Runtime

Windows Media Player 10

Windows XP Service Pack 3

WinRAR

 

==== End Of File ===========================

[/log]

 

Tacksam för hjälp :-)

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

EmilySv, var snäll och starta upp en egen tråd. Det blir alldeles för rörigt att hantera din dator mitt i inläggen som gäller dark88angel dator, alldeles för stor risk för att Laston och jag blandar ihop loggarna och ger fel besked.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dark88angel

Resultat - 0/41 - 0.00%

 

secuurity check...

[log]Results of screen317's Security Check version 0.99.1

Windows Vista Service Pack 2 (UAC is enabled)

``````````````````````````````

Antivirus/Firewall Check:

AVG 9.0

Antivirus up to date!

``````````````````````````````

Anti-malware/Other Utilities Check:

Ad-Aware

Adobe Flash Player 10

Adobe Reader 9.2 - Svenska

``````````````````````````````

Process Check:

objlist.exe by Laurent

Ad-Aware AAWService.exe

Ad-Aware AAWTray.exe is disabled!

``````````````````````````````

DNS Vulnerability Check:

Request Timed Out (Wireless Internet connection/Disconnected Internet/Proxy?)

 

`````````End of Log```````````

[/log]

 

och så tog jag bort de filer som var kvar!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Ad-Aware AAWService.exe

Ad-Aware AAWTray.exe is disabled!

Om du nu har Ad-Aware så bör förstås dess säkerhetsfunktioner vara igång.

 

AVG 9.0

:thumbsup:

 

Nu återstår bara en sista städomgång.

[log]1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

 

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

XP: Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

Vista: Högerklick på Datorn - Egenskaper - Avancerade systeminställningar - Systemskydd

Avbocka resp. sätt tillbaks bockar för alla hårddiskar (kom ihåg hur det såg ut innan)

 

2. Ta bort DDS-programmet och dess loggar.

 

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att spara ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

 

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

 

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

 

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

 

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.[/log]

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...