Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
dkz

Utjämning av ackumulerad viktning (Excel)

Rekommendera Poster

dkz

Jag har en nöt att knäcka och skulle helts vilja göra det i en SQL query, men ingen har svarat och misstänker själv att det är näst intill omöjligt. Därför länkar jag nu den till kalkyltråden med större förhoppning på lösning.

 

Här är ursprungstråden (kolla också bifogad bild så blir det not lite tydligare vad jag vill uppnå)

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?picture=ok&EntriesId=1173968#1173968

 

[bild bifogad 2009-12-14 08:20:13 av dkz]

1175393_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Monshi

Mmh, en nöt att knäcka. Tror mig veta vad du vill men är inte säker.

 

Därför en fråga:

Om du gör detta förhand (för en grupp) hur många steg behövs det innan det blir rätt? Finns det en unik lösning?

 

Vad jag vill antyda är att det är en iterativ process och resultatet är inte alltid unikt, det kan finnas flera möjliga kombinationer som ger det du önskar/kravet du gett.

 

Och pls - definiera matematiskt vad du menar med ackumulerad viktning så att vi inte talar förbi varandra. (och du, kopiera in bilden i denna tråd)

 

Notera att jag, om jag löser detta, löser det antingen med Excel-formler (om det går) eller VBA-kod. Jag berör inte SQL-satser, det är inte min gebit.

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dkz

Hej Monshi.

Visst är det kul med lite utmaningar! Läs mina kommentarer...

 

Om du gör detta förhand (för en grupp) hur många steg behövs det innan det blir rätt? Finns det en unik lösning?

Jag vet vara vad jag vill uppnå, inte hur en systemlösning skulle se ut. Resultatet i den bifogade bilden som jag vill uppnå är helt manuellt framtagen.

 

Vad jag vill antyda är att det är en iterativ process och resultatet är inte alltid unikt, det kan finnas flera möjliga kombinationer som ger det du önskar/kravet du gett.

Helt korrekt, eftersom viktningen samt antal rader kommer vara olika för varje dag.

 

Och pls - definiera matematiskt vad du menar med ackumulerad viktning så att vi inte talar förbi varandra. (och du, kopiera in bilden i denna tråd)

Menar att summan av viktningen ska sträva efter att vara så nära 0 som möjlig under så lång tid under dagen. Med ack.viktninging menar jag att jag hela tiden lägger till nytt värde med föregående värde.

 

Notera att jag, om jag löser detta, löser det antingen med Excel-formler (om det går) eller VBA-kod. Jag berör inte SQL-satser, det är inte min gebit.

Jag har gett upp hoppet med SQL, så en vba/Excel lösning är helt ok.

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Monshi

Viktning -

Du vill matematiskt sortera så att summan av värdena för en dag ligger så nära noll som möjligt så länge som möjligt?

Dvs en serie med värdena

1 1 -2 1 -3 1

får viktningsserien

1 2 0 1 -2 -1

Eller?

 

Jag hajjar inte riktigt grafen.

Är det siffrorna i den röda kolumnen den ordning du vill ha, då har du optimerat den. Är Ackumulerade viktningen som visar resultatet av de värden som finns där nu?

 

Skapa en ny tabell men ett eller två exempel på före och efter. Före i en tabell och efter i en annan.

 

Det är ju en form av sortering som önskas. Kanske går att ordna via formler men troligen via VBA-kod.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dkz

Tack för ditt engagemang! Jag ska försöka förtydliga vad tabellen i den bifogade bilden visar.

 

Kolumn 1 (ID):

Är en unik nyckel för resp. rad.

 

Kolumn 2 (Datum):

Aktuell datum för rad.

 

Kolumn 3 (Viktning):

Aktuell viktning för resp. rad.

 

Kolumn 4 (Ny önskad...):

Är den sorteringsordningen jag vill uppnå. Jag har gjord denna helt manuellt men det är detta jag vill uppnå visa formel/VBA.

 

Kolumn 5 (Ack viktning...):

Summerar värden i kolumn 3 utefter den manuella önskade sorteringsorningen i kolumn 4

 

 

Ja, det jag är ute efter är en ny sorteringsordning som sorterar raderna så att värdet för viktning blir så nära 0 under så lång tid som möjligt per dag.

 

Jag hoppas att detta skiner lite ljus över mitt problem.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Monshi

men om du vill ha nollvärde på viktningen, om jag förstår den korrekt, borde inte sorteringen börja med det minsta värdet, det som skiljer minst från noll?

 

Jag tror inte jag greppat vad du menar med viktning ännu. Om vi tar din önskade ordning förstår jag viktningen som att den borde bli (i serie)

2 3 4 5 3 0 0 1 2

 

vilket inte är i närheten av optimalt och inte alls i närheten till den serie du ger:

2 1 0 2 1 2 0 0 -1

som jag inte fattar hur den skapats.

 

Med andra ord: Hur beräknar du viktningen? Exakt formel tack. för inte kan den vara som jag tror, då skulle en av de optimala serierna (ID-nummer) vara:

7 2 3 8 4 5 9 6 1

med viktningsvärdena i samma ordning:

0 1 1 - 2 1 1 -3 1 2

med ackumuluerade viktningen enligt mig:

0 1 2 0 1 2 -1 0 2

 

Notera en av de optimala. Finns flera lösningar om mitt antagande korrekt.

 

jag vet vad du vill men inte exakt vad som du märker.

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dkz

Monshi, du har helt rätt i ditt antagande, den optimala serie du anger (ID:7 2 3 8 4 5 9 6 1) är precis det jag är ute efter! Sorteringsordningen i den bifogade bilden, är ett hastverk för att försöka förklara vad jag är ute efter. Men tyvärr så förvirrar den nog mer än förklarar, sorry för det. My bad...

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Monshi

Sådärja. kopiera klistra in i modul. Ändra referensen till det blad du har din tabell på. Tabellen ska finnas med ID i A-kolumnen, datum i B, viktning i C och TOMT i D dit den kommer att skriva. I E2 fyll i denna formel:

=OM(B2<>B1;C2;C2+E1)

och kopiera ned utmed tabellen.

 

Koden:

'rnSource - område att bearbeta
'rnTarget - målcell, första cell där data ska skrivas i. Område i samma storlek som
'      rnSource används
' iStart - sorteringsindex
Function MySorter(rnSource As Range, rnTarget As Range, iStart As Integer) As Integer
  Dim i As Integer
  'lista för värden. Dynamisk för enkelhetens skull
  Dim myList As New Collection
  'lista för radnummer. Samma sortering som myList
  Dim myIndex As New Collection
  Dim myCell As Range
  Dim c As Integer
  Dim oldVal As Integer
  Dim tempVal As Integer

  'hämtar värdena ur givna området
  For Each myCell In rnSource
    myList.Add Item:=myCell.Value
    myIndex.Add myCell.Row - rnTarget.Row + 1
  Next myCell

  'gamla viktningsvärdet. Utgår från nol
  oldVal = 0
  'ett index
  c = -1
  'till listan är tom. Ett element tas bort per varv
  While myList.Count <> 0
    'stegar igenom listan
    For i = 1 To myList.Count
      'om första varvet, spara första värdet
      If c = -1 Then
        c = i
        tempVal = oldVal + myList(i)
      Else
        'annars, jämför tidigare värde med aktuellt värde
        If Abs(tempVal) > Abs(oldVal + myList(i)) Then
          c = i
          tempVal = oldVal + myList(i)
        End If
      End If
    Next i
    'spara
    oldVal = tempVal
    'tilldela sorterringsindex
    rnTarget.Cells(myIndex(c), 1) = iStart
    'räkna upp
    iStart = iStart + 1
    'ta bort använda element
    myList.Remove c
    myIndex.Remove c
    c = -1
  Wend
  'returnera sista index
  MySorter = iStart
End Function
Sub MyCaller()
  Dim rnSource As Range
  Dim rnTarget As Range
  Dim rnId As Range
  Dim rnList As Range
  Dim i As Integer
  Dim rwStart As Integer
  Dim idStart As Integer
  idStart = 1

  With Blad1
    'hitta området
    Set rnList = .Range("b2", .Range("b2").End(xlDown))

    rwStart = 1
    'stega igenom området
    For i = 2 To rnList.Cells.Count
      'bryt ut en dag och arbeta med den
      'jämför värdet/datumet med föregående cell
      If rnList.Cells(i, 1) <> rnList.Cells(i - 1, 1) Then
        Set rnTarget = rnList.Cells(rwStart, 3)
        Set rnSource = .Range(rnList.Cells(rwStart, 2), rnList.Cells(i - 1, 2))
        'sortera aktuella området. Sista index returneras, räkna upp och spara
        idStart = MySorter(rnSource, rnTarget, idStart) + 1
        rwStart = i
      End If
    Next i
    'sista dagen är kvar
    Set rnTarget = rnList.Cells(rwStart, 3)
    Set rnSource = .Range(rnList.Cells(rwStart, 2), rnList.Cells(rnList.Cells.Count, 2))
    MySorter rnSource, rnTarget, idStart
    'sortera på resultatet
    .Range("a1").CurrentRegion.Sort key1:=.Range("d1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
  End With
End Sub

Lite fulkod, går nog att snygga till.

 

 

ed: Koden uppdaterad med lite hjälptext

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

 

[inlägget ändrat 2009-12-16 09:01:15 av Monshi]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dkz

Wow! :thumbsup:

Funkar klockrent efter att bytt ut Blad1 till Sheet1 eftersom jag har en eng version av Excel. Nu ska jag bara sätta mig in i koden och förstå vad den gör.

Hade jag kunnat ge dig fler än ett poäng hade jag gjort det!

Stort tack till dig Monshi.

 

[inlägget ändrat 2009-12-15 22:15:48 av dkz]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
dkz

Hittade en liten grej i din caller som gjorde att den nya ID sorteringsordningen hoppade ett extra steg när datum ändras. ingen direkt bug, men det störde mig.

genom att ta bort +1 i denna rad så blev det inte några hopp i sorteringsorningen.

 

idStart = MySorter(rnSource, rnTarget, idStart) [color="#ff0000"]+ 1[/color]

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Monshi

Mmh, ska den bort... ja se, det skulle den.

 

Visar att du förstått vad koden gör, i princip.

 

Är det en lång lista/tabell?

Då kan du alltid snabba upp körningen genom att i koden stänga av beräkningarna temporärt. Kör du koden ofta, lägg in en knapp eller liknande som du kan starta den med.

Det går även att byta ut de fasta referenserna mot en dialog som låter dig välja vilka celler den ska arbeta med...

 

Till exempel.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...